Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
l-ati 49
l-au 569
l-u 1
la 11420
1
laba 2
laban 71
Frequency    [«  »]
16046 sa
15897 pe
12558 ca
11420 la
11039 cu
10193 nu
9217 va

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

la

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001-5500 | 5501-6000 | 6001-6500 | 6501-7000 | 7001-7500 | 7501-8000 | 8001-8500 | 8501-9000 | 9001-9500 | 9501-10000 | 10001-10500 | 10501-11000 | 11001-11420

                              bold = Main text
   Book Chapter:Verse                  grey = Comment text
1 Facerea 1:1 | 1. La început a făcut Dumnezeu 2 Facerea 1:9 | adune apele cele de sub cer la un loc şi se arate uscatul!" 3 Facerea 1:9 | adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat 4 Facerea 2:4 | cerului şi a pământului de la facerea lor, din ziua când 5 Facerea 2:9 | tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune 6 Facerea 2:19| păsările cerului, le-a adus la Adam, ca vadă cum le 7 Facerea 2:22| Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.  ~ 8 Facerea 3:6 | mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, 9 Facerea 3:7 | Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut 10 Facerea 4:1 | zis: "Am dobândit om de la Dumnezeu".  ~ 11 Facerea 4:7 | faci bine, păcatul bate la uşă şi caută te târască, 12 Facerea 4:8 | fratele său: " ieşim la câmp!" Iar când erau ei 13 Facerea 4:14| acesta, voi ascunde de la faţa Ta şi voi fi zbuciumat 14 Facerea 4:16| 16. Şi s-a dus Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit 15 Facerea 4:16| a locuit în ţinutul Nod, la răsărit de Eden.  ~ 16 Facerea 4:20| celor ce trăiesc în corturi, la turme.  ~ 17 Facerea 4:23| lui Lameh, luaţi aminte la cuvintele mele: Am ucis 18 Facerea 5 | Neamurile patriarhilor de la Adam până la Noe.  ~~l. 19 Facerea 5 | patriarhilor de la Adam până la Noe.  ~~l. Iată acum cartea 20 Facerea 5:28| munca mâinilor noastre, la lucrarea pământului, pe 21 Facerea 6:3 | Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea 22 Facerea 6:4 | inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele,  ~ 23 Facerea 6:6 | omul pe care l-am făcut! De la om până la dobitoc şi de 24 Facerea 6:6 | l-am făcut! De la om până la dobitoc şi de la târâtoare 25 Facerea 6:6 | om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările 26 Facerea 6:6 | şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi 27 Facerea 6:11| tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ.  ~ 28 Facerea 6:15| faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiş, iar 29 Facerea 6:15| o fereastră la un cot de la acoperiş, iar uşa corăbiei 30 Facerea 6:15| rânduri de cămări: jos, la mijloc şi sus.  ~ 31 Facerea 6:19| fel, din toate intre la tine câte două, parte bărbătească 32 Facerea 7:9 | 9. Au intrat la Noe în corabie perechi, 33 Facerea 7:23| faţa a tot pământul, de la om până la dobitoc şi până 34 Facerea 7:23| pământul, de la om până la dobitoc şi până la târâtoare 35 Facerea 7:23| până la dobitoc şi până la târâtoare şi până la păsările 36 Facerea 7:23| până la târâtoare şi până la păsările cerului, toate 37 Facerea 8:5 | fereastra, pe care o făcuse la corabie,  ~ 38 Facerea 8:8 | picioarele sale, s-a întors la el, în corabie; căci era 39 Facerea 8:8 | l-a apucat şi l-a băgat la sine, în corabie.  ~ 40 Facerea 8:10| Şi porumbelul s-a întors la el, spre seară, şi iată 41 Facerea 8:13| 14. Iar în luna a doua, la douăzeci şi şapte ale lunii 42 Facerea 8:16| tine, şi tot trupul, de la păsări şi până la animale, 43 Facerea 8:16| trupul, de la păsări şi până la animale, şi toate vietăţile 44 Facerea 8:20| inimii omului se pleacă la rău din tinereţile lui şi 45 Facerea 9:2 | toate acestea vi le-am dat la îndemână.  ~ 46 Facerea 9:5 | voastră, îl voi cere de la orice fiară; şi voi cere 47 Facerea 9:25| Canaan! Robul robilor fie la fraţii săi!"  ~ 48 Facerea 10:10| 10. Împărăţia lui, la început, o alcătuia: Babilonul, 49 Facerea 10:19| ţinuturile lor se întindeau de la Sidon, spre Gherara până 50 Facerea 10:19| Sidon, spre Gherara până la Gaza, iar de aici spre Sodoma, 51 Facerea 10:30| Sălaşurile lor se întindeau de la Meşa spre Sefar, până la 52 Facerea 10:30| la Meşa spre Sefar, până la Muntele Răsăritului.  ~ 53 Facerea 11:1 | limbă şi un singur grai la toţi.  ~ 54 Facerea 11:2 | 2. Purcezând de la răsărit, oamenii au găsit 55 Facerea 11:4 | al cărui vârf ajungă la cer şi ne facem faimă 56 Facerea 11:6 | facă şi nu se vor opri de la ceea ce şi-au pus în gând 57 Facerea 11:10| când i s-a născut Arfaxad, la doi ani după potop.  ~ 58 Facerea 11:31| Canaanului; dar au mers până la Haran şi s-au aşezat acolo.  ~ 59 Facerea 12:5 | aceasta de-a lungul până la locul numit Sichem, până 60 Facerea 12:5 | locul numit Sichem, până la stejarul Mamvri. Pe atunci 61 Facerea 12:7 | pornit el spre muntele care e la răsărit de Betel, şi şi-a 62 Facerea 12:7 | cortul aşa, încât Betelul era la apus, iar Hai, la răsărit. 63 Facerea 12:7 | Betelul era la apus, iar Hai, la răsărit. A zidit acolo un 64 Facerea 12:10| eşti femeie frumoasă la chip.  ~ 65 Facerea 13:2 | Avram pe unde venise, de la miazăzi spre Betel, până 66 Facerea 13:2 | miazăzi spre Betel, până la locul unde fusese mai înainte 67 Facerea 13:3 | 4. Adică până la locul unde era jertfelnicul 68 Facerea 13:7 | mine! Şi de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la 69 Facerea 13:7 | la stânga, eu voi apuca la dreapta; iar de vei apuca 70 Facerea 13:7 | dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la 71 Facerea 13:7 | la dreapta, eu voi apuca la stânga".  ~ 72 Facerea 13:8 | Sodoma şi Gomora, toată până la Ţoar era udată de apă, ca 73 Facerea 13:10| şi-a întins corturile până la Sodoma.  ~ 74 Facerea 13:16| corturile, a venit şi s-a aşezat la stejarul Mamvri, care este 75 Facerea 14:4 | şi au bătut pe Refaimi la Aşterot-Carnaim, pe Zuzimi 76 Facerea 14:4 | Aşterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, şi pe Emimi la Şave-Chiriataim;  ~ 77 Facerea 14:4 | Zuzimi la Ham, şi pe Emimi la Şave-Chiriataim;  ~ 78 Facerea 14:5 | Iar pe Horei i-a bătut la muntele lor Seir şi până 79 Facerea 14:5 | muntele lor Seir şi până la El-Faran, care e lângă pustiu.  ~ 80 Facerea 14:6 | întorcându-se de acolo, au venit la Ain-Mişpat sau Cadeş şi 81 Facerea 14:12| Evreul, care trăia pe atunci la stejarul lui Mamvri, pe 82 Facerea 14:13| urmărit pe vrăjmaşi până la Dan.  ~ 83 Facerea 14:14| bătut şi i-au alungat până la Hoba, care este în stânga 84 Facerea 15:5 | afară şi i-a zis: "Priveşte la cer şi numără stelele, de 85 Facerea 15:12| 12. La asfinţitul soarelui, a căzut 86 Facerea 15:15| 15. Iar tu vei trece la părinţii tăi în pace şi 87 Facerea 15:15| pace şi vei fi îngropat la bătrâneţi fericite.  ~ 88 Facerea 15:18| voi da pământul acesta de la râul Egiptului până la râul 89 Facerea 15:18| de la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului;  ~ 90 Facerea 16:2 | ca nu nasc. Intră dar la slujnica mea; poate vei 91 Facerea 16:2 | poate vei dobândi copii de la ea!" Şi a ascultat Avram 92 Facerea 16:3 | egipteanca, slujnica sa, la zece ani după venirea lui 93 Facerea 16:4 | 4. Şi a intrat acesta la Agar şi ea a zămislit; şi 94 Facerea 16:5 | ti-am dat pe slujnica mea la sân, iar ea, văzând a 95 Facerea 16:6 | necăjit-o şi ea a fugit de la faţa ei.  ~ 96 Facerea 16:7 | găsit-o îngerul Domnului la un izvor de apă în pustiu, 97 Facerea 16:7 | izvor de apă în pustiu, la izvorul de lângă calea ce 98 Facerea 16:8 | Iar ea a răspuns: "Fug de la faţa Saraii, stăpâna mea".  ~ 99 Facerea 16:9 | zis iarăşi: "Întoarce-te la stăpâna ta şi te supune 100 Facerea 17:2 | Atunci a căzut Avram cu faţa la pământ, iar Dumnezeu a mai 101 Facerea 17:11| parte bărbătească, născut la voi în casă sau cumpărat 102 Facerea 17:11| sau cumpărat cu bani de la alt neam, care nu-i din 103 Facerea 17:16| Avraam a căzut atunci cu faţa la pământ şi a râs, zicând 104 Facerea 17:20| pe care-l va naşte Sarra la anul pe vremea aceasta!"  ~ 105 Facerea 17:21| cu Avraam, S-a înălţat de la el.  ~ 106 Facerea 17:26| sau cumpăraţi cu argint de la cei de alt neam.  ~~ 107 Facerea 18 | primeşte pe Sfânta Treime la stejarul Mamvri:  ~~ 108 Facerea 18:1 | arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o 109 Facerea 18:1 | stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când şedea el în 110 Facerea 18:2 | Lor şi s-a închinat până la pământ.  ~ 111 Facerea 18:5 | Vostru, întrucât treceţi pe la robul Vostru!" Zis-au Aceia: " 112 Facerea 18:6 | a alergat Avraam în cort la Sarra şi i-a zis: "Frământă 113 Facerea 18:7 | Apoi Avraam a dat fuga la cireadă, a luat un viţel 114 Facerea 18:10| 10. Zis-a Unul: "Iată, la anul pe vremea asta am 115 Facerea 18:10| vremea asta am vin iar pe la tine şi Sarra, femeia ta, 116 Facerea 18:10| auzit din uşa cortului, de la spatele lui.  ~ 117 Facerea 18:14| Este oare ceva cu neputinţă la Dumnezeu? La anul pe vremea 118 Facerea 18:14| cu neputinţă la Dumnezeu? La anul pe vremea aceasta am 119 Facerea 18:14| vremea aceasta am vin pe la tine şi Sarra va avea un 120 Facerea 18:21| adevărat aşa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva 121 Facerea 18:33| dus, iar Avraam s-a întors la locul său.  ~~ 122 Facerea 19 | Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot şedea 123 Facerea 19 | Sodoma seara, iar Lot şedea la poarta Sodomei. Şi văzându-I, 124 Facerea 19 | s-a plecat cu faţa până la pământ  ~ 125 Facerea 19:1 | Stăpânii mei, abateţi-vă pe la casa slugii Voastre, ca 126 Facerea 19:2 | stăruitor şi S-au abătut la el şi au intrat în casa 127 Facerea 19:3 | din toate marginile; de la tânăr până la bătrân, au 128 Facerea 19:3 | marginile; de la tânăr până la bătrân, au înconjurat casa,  ~ 129 Facerea 19:4 | Care au intrat mâie la tine? Scoate-I ca să-I cunoaştem!"  ~ 130 Facerea 19:5 | 6. Şi a ieşit Lot la ei dinaintea uşii şi, închizând 131 Facerea 19:9 | au tras pe Lot în casă la Ei şi au încuiat uşa;  ~ 132 Facerea 19:10| Iar pe oamenii, care erau la uşa casei, i-au lovit cu 133 Facerea 19:10| i-au lovit cu orbire de la mic până la mare, încât 134 Facerea 19:10| cu orbire de la mic până la mare, încât în zadar se 135 Facerea 19:23| pucioasă şi foc din cer de la Domnul  ~ 136 Facerea 19:26| dis-de-dimineaţă şi s-a dus la locul unde stătuse înaintea 137 Facerea 19:27| a văzut ridicându-se de la pământ fumegare, ca fumul 138 Facerea 19:30| ţinutul acesta, care intre la noi, cum e obiceiul pământului.  ~ 139 Facerea 19:35| fetele lui Lot grele de la tatăl lor.  ~ 140 Facerea 20:2 | în vis a venit Dumnezeu la Abimelec şi i-a zis: "Iată, 141 Facerea 20:14| Iată, ţinutul meu îţi este la îndemână: locuieşte unde 142 Facerea 21:2 | născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea arătată 143 Facerea 21:2 | Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea arătată de Dumnezeu.  ~ 144 Facerea 21:7 | Sarra va hrăni prunci la sânul său? Şi totuşi i-am 145 Facerea 21:7 | Şi totuşi i-am născut fiu la bătrâneţile  sale!"  ~ 146 Facerea 21:16| şezut în preajma lui, ca la o bătaie de arc, căci îşi 147 Facerea 21:30| şapte mieluşele le iei de la mine, ca să-mi fie mărturie, 148 Facerea 21:32| ce au făcut ei legământ la Beer-Şeba, s-a sculat Abimelec 149 Facerea 21:33| Avraam a sădit o dumbravă la Beer-Şeba şi a chemat acolo 150 Facerea 22:2 | s-a ridicat şi a plecat la locul despre care-i grăise 151 Facerea 22:4 | închinându-ne, ne vom întoarce la voi".  ~ 152 Facerea 22:8 | 9. Iar dacă au ajuns la locul, de care-i grăise 153 Facerea 22:12| ochii, a privit, şi iată la spate un berbec încurcat 154 Facerea 22:18| Întorcându-se apoi Avraam la slugile sale, s-au sculat 155 Facerea 22:18| sculat împreună şi s-au dus la Beer-Şeba şi a locuit Avraam 156 Facerea 23:1 | 2. Sarra a murit la Chiriat-Arba care e în vale, 157 Facerea 23:2 | Apoi s-a dus Avraam de la moarta sa, a grăit cu fiii 158 Facerea 23:3 | stăpânire un loc de mormânt la voi, ca îngrop pe moarta 159 Facerea 23:5 | ci ascultă-ne: Tu aici la noi eşti un voievod al lui 160 Facerea 23:7 | îngrop pe moarta mea de la ochii mei, atunci ascultaţi-mă 161 Facerea 23:8 | bani gata, ca o am aici la voi în stăpânire de veci 162 Facerea 23:9 | tuturor celor ce veniseră la porţile cetăţii lui, şi 163 Facerea 23:12| binevoieşti, ascultă-mă şi ia de la mine preţul ţarinei şi voi 164 Facerea 23:17| celor ce se strânseseră la poarta cetăţii lui.  ~ 165 Facerea 23:19| 20. Astfel a trecut de la fiii lui Het la Avraam ţarina 166 Facerea 23:19| trecut de la fiii lui Het la Avraam ţarina şi peştera 167 Facerea 24:3 | mea, unde m-am născut eu, la rudele mele, şi vei lua 168 Facerea 24:10| apă, a poposit cu cămilele la o fântână, afară din cetate.  ~ 169 Facerea 24:12| 13. Iată, eu stau la fântâna aceasta şi fetele 170 Facerea 24:15| Aceasta era foarte frumoasă la chip, fecioară, pe care 171 Facerea 24:15| un bărbat. Şi venind ea la fântână, şi-a umplut urciorul 172 Facerea 24:19| adăpătoare şi a alergat iar la fântână scoată apă şi 173 Facerea 24:20| Iar omul acela se uita la ea cu mirare şi tăcea, dorind 174 Facerea 24:21| jumătate siclu, şi două brăţări la mâinile ei, în greutate 175 Facerea 24:24| Avem şi paie şi fân mult şi la noi este şi loc, ca rămâneţi".  ~ 176 Facerea 24:26| ce m-a adus Domnul drept la casa fratelui stăpânului 177 Facerea 24:27| Iar fata a alergat acasă la mama sa şi a povestit toate 178 Facerea 24:28| Şi a alergat Laban afară, la fântână, la omul acela,  ~ 179 Facerea 24:28| Laban afară, la fântână, la omul acela,  ~ 180 Facerea 24:29| inelul de aur şi brăţările la mâinile surorii sale Rebeca, 181 Facerea 24:29| omul acela!" Şi ajungând la el, l-a găsit stând cu cămilele 182 Facerea 24:29| găsit stând cu cămilele la fântână.  ~ 183 Facerea 24:32| mânca până nu voi spune la ce am venit". Zis-a Laban: " 184 Facerea 24:37| 38. Ci mergi la casa tatălui meu, la rudele 185 Facerea 24:37| mergi la casa tatălui meu, la rudele mele şi iei de 186 Facerea 24:40| jurământul meu, când te vei duce la rudele mele şi de nu ţi-o 187 Facerea 24:41| Deci, ajungând eu astăzi la fântână, am zis: "Doamne, 188 Facerea 24:42| 43. Iată, eu stau la fântână; şi fata căreia 189 Facerea 24:44| urciorul pe umăr; se pogorî la fântână şi scoase apă, şi 190 Facerea 24:46| i-am dat un inel şi brăţări la mâini.  ~ 191 Facerea 24:49| Laban şi Batuel au zis: "De la Domnul vine lucrul acesta 192 Facerea 24:51| s-a închinat Domnului până la pământ.  ~ 193 Facerea 24:53| zis: "Lăsaţi-mă duc la stăpânul meu!"  ~ 194 Facerea 24:55| mea; lăsaţi-mă duc la stăpânul meu!"  ~ 195 Facerea 24:62| spre seară a ieşit Isaac la câmp se plimbe şi, ridicându-şi 196 Facerea 25:6 | viaţă, i-a trimis departe de la Isaac, fiul său, spre răsărit, 197 Facerea 25:8 | slăbind, Avraam a murit la bătrâneţi adânci, sătul 198 Facerea 25:8 | sătul de zile şi s-a adăugat la poporul său.  ~ 199 Facerea 25:10| care Avraam a cumpărat-o de la fiii lui Het, acolo sunt 200 Facerea 25:11| fiul lui. Şi locuia Isaac la Beer-Lahai-Roi.  ~ 201 Facerea 25:17| îmbătrânind, a murit şi a trecut la părinţii săi;  ~ 202 Facerea 25:18| urmaşii săi s-au întins de la Havila până la Sur, care 203 Facerea 25:18| întins de la Havila până la Sur, care este în faţa Egiptului, 204 Facerea 25:22| Dacă aşa au fie, atunci la ce mai am această sarcină?" 205 Facerea 25:27| a ajuns Isav om iscusit la vânătoare, trăind pe câmpii; 206 Facerea 25:29| Isav a venit ostenit de la câmp.  ~ 207 Facerea 25:32| a răspuns: "Iată eu mor. La ce mi-e bun dreptul de întâi-născut?"  ~ 208 Facerea 26:1 | s-a dus Isaac în Gherara, la Abimelec, regele Filistenilor.  ~ 209 Facerea 26:7 | pentru era frumoasă la chip.  ~ 210 Facerea 26:11| Apoi a dat Abimelec poruncă la tot poporul său, zicând: " 211 Facerea 26:16| Abimelec către Isaac: "Du-te de la noi, te-ai făcut mult 212 Facerea 26:21| fântână şi se certau şi de la aceasta. De aceea Isaac 213 Facerea 26:26| Atunci au venit din Gherara la el: Abimelec şi Ahuzat, 214 Facerea 26:27| 27. Iar Isaac le-a zis: "La ce aţi venit la mine, voi 215 Facerea 26:27| le-a zis: "La ce aţi venit la mine, voi care urâţi 216 Facerea 26:27| urâţi şi m-aţi alungat de la voi?"  ~ 217 Facerea 26:29| făcut bine şi te-am scos de la noi cu pace; şi acum eşti 218 Facerea 26:31| Isaac şi ei s-au dus de la dânsul cu pace.  ~ 219 Facerea 27:2 | tolba şi arcul, şi ieşi la câmp şi adu-mi ceva vânat;  ~ 220 Facerea 27:4 | Isav. S-a dus deci Isav la câmp vâneze ceva pentru 221 Facerea 27:8 | 9. Du-te la turmă, adu-mi de acolo doi 222 Facerea 27:14| ei cel mai mare, care era la ea în casă, şi a îmbrăcat 223 Facerea 27:17| 18. Şi acesta a intrat la tatăl său şi a zis: "Tată!" 224 Facerea 27:29| şi cum a ieşit Iacov de la faţa tatălui său Isaac, 225 Facerea 27:32| adus vânat şi am mâncat de la el înainte de a veni tu 226 Facerea 27:42| mea şi, sculându-te, fugi la Haran, în Mesopotamia, la 227 Facerea 27:42| la Haran, în Mesopotamia, la fratele meu Laban,  ~ 228 Facerea 27:43| 44. Şi stai la el câtva timp, până se va 229 Facerea 27:45| pământului acestuia, atunci la ce-mi mai e bună viaţa?"  ~~ 230 Facerea 28:4 | s-a dus în Mesopotamia, la Laban, fiul lui Batuel Arameul 231 Facerea 28:8 | 9. S-a dus la Ismael şi, pe lângă cele 232 Facerea 28:10| 11. Ajungând însă la un loc, a rămas doarmă 233 Facerea 28:13| pământului şi tu te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte 234 Facerea 28:13| te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte 235 Facerea 28:13| întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi, 236 Facerea 28:13| răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi, şi se vor binecuvânta 237 Facerea 28:20| voi întoarce sănătos la casa tatălui meu, atunci 238 Facerea 29 | CAPITOLUL 29  ~Iacov la Laban.  ~~ 239 Facerea 29:1 | pământul fiilor Răsăritului, la Laban, fiul lui Batuel Arameul 240 Facerea 29:3 | apoi iar puneau piatra la locul ei pe gura fântânii.  ~ 241 Facerea 29:14| carnea mea". Şi a stat Iacov la el o lună de zile.  ~ 242 Facerea 29:17| iar Rahila era chipeşă la statură şi tare frumoasă 243 Facerea 29:17| statură şi tare frumoasă la fată.  ~ 244 Facerea 29:19| dau după alt bărbat. Rămâi la mine!"  ~ 245 Facerea 29:21| împlinit zilele intru la ea".  ~ 246 Facerea 29:23| înăuntru şi a intrat Iacov la ea.  ~ 247 Facerea 29:26| Răspuns-a Laban: "Aici la noi nu se pomeneşte se 248 Facerea 29:30| A intrat deci Iacov şi la Rahila şi iubea el pe Rahila 249 Facerea 29:32| zicând: "A căutat Domnul la smerenia mea şi mi-a dat 250 Facerea 30:3 | Iată roaba mea Bilha; intră la ea şi ea va naşte pe genunchii 251 Facerea 30:4 | femeie şi a intrat Iacov la ea;  ~ 252 Facerea 30:9 | de femeie şi el a intrat la ea;  ~ 253 Facerea 30:14| ţarină mandragore, le-a adus la mama sa Lia. Rahila insă 254 Facerea 30:16| 16. Venind Iacov seara de la câmp, i-a ieşit Lia înainte 255 Facerea 30:16| înainte şi i-a zis: " intri la mine astăzi, te-am cumpărat 256 Facerea 30:20| acum bărbatul meu va şedea la mine, i-am născut şase 257 Facerea 30:23| Ridicat-a Dumnezeu ocara de la mine!"  ~ 258 Facerea 30:25| Lasă-mă plec, duc la mine, în pământul meu.  ~ 259 Facerea 30:27| har înaintea ta, mai rămâi la mine! Căci văd bine Dumnezeu 260 Facerea 30:29| tale, de când am venit eu la tine;  ~ 261 Facerea 30:37| nuiele fâşii de coajă până la albeaţa nuielelor.  ~ 262 Facerea 31:2 | 2. Şi căutând Iacov la faţa lui Laban, iată nu 263 Facerea 31:4 | chemat pe Rahila şi pe Lia la câmp, unde erau turmele,  ~ 264 Facerea 31:9 | Dumnezeu toate vitele de la tatăl vostru şi mi le-a 265 Facerea 31:16| care Dumnezeu a luat-o de la tatăl nostru este a noastră 266 Facerea 31:18| toate ale sale, ca meargă la Isaac, tatăl său, în ţara 267 Facerea 31:23| şapte zile şi l-a ajuns la Muntele Galaadului.  ~ 268 Facerea 31:24| 24. Dar Dumnezeu a venit la Laban Arameul noaptea în 269 Facerea 31:31| cumva să-ţi iei fetele de la mine şi toate ale mele.  ~ 270 Facerea 31:32| 32. Dar la cine vei găsi idolii tăi, 271 Facerea 31:32| ia tot ce vei găsi al tău la mine!" Iacov însă nu ştia 272 Facerea 31:38| douăzeci de ani am stat la tine: oile tale şi caprele 273 Facerea 31:52| vei trece spre mine, de la această movilă, cu gând 274 Facerea 31:55| a pornit se întoarcă la locul său.  ~~ 275 Facerea 32:2 | Iacov soli înaintea sa, la fratele său Isav, în ţinutul 276 Facerea 32:3 | robul tău Iacov: Am stat la Laban şi am trăit la el 277 Facerea 32:3 | stat la Laban şi am trăit la el până acum.  ~ 278 Facerea 32:5 | 6. Şi întorcându-se la Iacov, i-au spus solii: " 279 Facerea 32:5 | i-au spus solii: "Am fost la fratele tău Isav şi iată 280 Facerea 32:23| luptat Cineva cu dânsul până la revărsatul zorilor.  ~ 281 Facerea 33:2 | pus pe Lia cu copiii ei şi la urmă a pus pe Rahila şi 282 Facerea 33:3 | închinat de şapte ori până la pământ.  ~ 283 Facerea 33:7 | ei şi s-au închinat, iar la urmă au venit şi s-au închinat 284 Facerea 33:11| 11. Primeşte de la mine binecuvântările mele, 285 Facerea 33:14| copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir".  ~ 286 Facerea 33:15| Iar Iacov i-a răspuns: "La ce aceasta? Mi-ajunge mie 287 Facerea 33:16| în aceeaşi zi pe calea sa la Seir.  ~ 288 Facerea 33:18| Mesopotamia şi ajungând cu bine la Salem, o cetate în ţinutul 289 Facerea 33:19| cu o sută de kesite, de la fiii lui Hemor, tatăl lui 290 Facerea 34:4 | feciorii lui erau cu vitele la câmp, a tăcut până s-au 291 Facerea 34:5 | tatăl lui Sichem, a ieşit la Iacov, ca vorbească cu 292 Facerea 34:6 | lui Iacov însă, venind de la câmp şi aflând despre aceasta, 293 Facerea 34:9 | 10. Şedeţi la un loc cu noi: acest pământ 294 Facerea 34:9 | acest pământ larg e la îndemână, ca aşezaţi 295 Facerea 34:10| numai aflu bunăvoinţă la voi.  ~ 296 Facerea 34:11| 12. Cereţi de la mine un mare preţ de cumpărare 297 Facerea 34:14| învoim cu voi şi ne aşezăm la voi, dacă veţi face şi voi 298 Facerea 34:15| fetele voastre şi vom locui la un loc cu voi şi vom alcătui 299 Facerea 34:19| şi Sichem, feciorul lui, la poarta cetăţii lor, şi au 300 Facerea 34:21| un popor cu noi, dacă şi la noi se vor tăia împrejur 301 Facerea 34:29| Ferezeilor. Eu am oameni puţini la număr; se vor ridica asupra 302 Facerea 35 | CAPITOLUL 35  ~Iacov la Betel. Moartea Rahilei.  ~~ 303 Facerea 35:1 | Iacov: "Scoală şi du-te la Betel şi locuieşte acolo; 304 Facerea 35:1 | arătat, când fugeai tu de la faţa lui Isav, fratele tău!"  ~ 305 Facerea 35:2 | cei străini, care se află la voi, curăţiţi-vă şi primeniţi 306 Facerea 35:3 | ne sculăm şi mergem la Betel, acolo am fac 307 Facerea 35:5 | Astfel au plecat ei de la Sichem; şi frica lui Dumnezeu 308 Facerea 35:6 | oamenii cei ce erau cu el la Luz, adică la Betel, în 309 Facerea 35:6 | erau cu el la Luz, adică la Betel, în ţara Canaanului,  ~ 310 Facerea 35:13| S-a înălţat Dumnezeu de la el, din locul în care îi 311 Facerea 35:19| îngropată lângă calea ce duce la Efrata, adică la Betleem;  ~ 312 Facerea 35:19| ce duce la Efrata, adică la Betleem;  ~ 313 Facerea 35:27| 27. Apoi a sosit Iacov la Isaac, tatăl său, căci acesta 314 Facerea 35:27| căci acesta trăia încă la Mamvri, în Chiriat-Arba, 315 Facerea 35:27| în Chiriat-Arba, adică la Hebron în pământul Canaanului, 316 Facerea 35:29| Isaac a murit şi a trecut la părinţii săi, fiind bătrân 317 Facerea 36:6 | mai puteau locuiască la un loc, şi pământul unde 318 Facerea 37:10| ne vom închina ţie până la pământ?"  ~ 319 Facerea 37:12| pască oile tatălui lor la Sichem.  ~ 320 Facerea 37:13| Iosif: "Fraţii tăi pasc oile la Sichem. Vino, dar, te 321 Facerea 37:13| Vino, dar, te trimit la ei". Iar el a zis: " duc, 322 Facerea 37:14| Hebronului şi Iosif s-a dus la Sichem.  ~ 323 Facerea 37:17| i-am auzit zicând: Haidem la Dotain!" Şi s-a dus Iosif 324 Facerea 37:17| fraţii săi şi i-a găsit la Dotain.  ~ 325 Facerea 37:22| lor şi a-l trimite acasă la tatăl său.  ~ 326 Facerea 37:23| Când însă a sosit Iosif la fraţii săi, ei au dezbrăcat 327 Facerea 37:29| Când însă s-a întors Ruben la puţ şi n-a văzut pe Iosif 328 Facerea 37:30| 30. Şi întorcându-se la fraţii săi, a zis: "Băiatul 329 Facerea 37:32| lungă şi aleasă şi au adus-o la tatăl lor, spunând. "Am 330 Facerea 37:35| pogorî în locuinţa morţilor la fiul meu!" Şi-l plângea 331 Facerea 37:36| dregător şi comandant al gărzii la curtea lui Faraon.  ~~ 332 Facerea 38:1 | întâmplat Iuda s-a pogorât de la fraţii săi şi s-a aşezat 333 Facerea 38:2 | luat-o de soţie şi a intrat la ea.  ~ 334 Facerea 38:5 | născut ea acest fiu, Iuda era la Kezib.  ~ 335 Facerea 38:8 | Iuda către Onan: "Intră la femeia fratelui tău, însoară-te 336 Facerea 38:9 | lui, de aceea, când intra la femeia fratelui său, el 337 Facerea 38:12| jelire, s-a dus în Timna, la cei ce tundeau oile lui, 338 Facerea 38:13| Iată socrul tău merge la Timna să-şi tundă oile".  ~ 339 Facerea 38:14| gătindu-se, a ieşit şi a şezut la poarta Enaim, care este 340 Facerea 38:16| abătându-se din cale pe la ea, i-a zis: "Lasă-mă 341 Facerea 38:16| i-a zis: "Lasă-mă intru la tine!" Căci nu ştia este 342 Facerea 38:16| să-mi dai, dacă vei intra la mine?"  ~ 343 Facerea 38:18| el i le-a dat şi a intrat la ea şi ea a rămas grea.  ~ 344 Facerea 38:21| cea nărăvită, care şedea la Enaim, la drum?" Iar aceia 345 Facerea 38:21| nărăvită, care şedea la Enaim, la drum?" Iar aceia i-au răspuns: " 346 Facerea 38:22| 22. S-a întors deci acela la Iuda şi a zis: "N-am găsit-o 347 Facerea 38:25| când o duceau, ea a trimis la socrul său, zicând: "Eu 348 Facerea 38:28| moaşa a luat şi i-a legat la mână un fir de aţă roşie, 349 Facerea 38:30| lui, cu firul de aţă roşie la mână, şi i s-a pus numele 350 Facerea 39 | Putifar, o căpetenie de la curtea lui Faraon şi comandantul 351 Facerea 39:5 | mânca. Iosif însă era chipeş la statură şi foarte frumos 352 Facerea 39:5 | statură şi foarte frumos la fată.  ~ 353 Facerea 39:8 | mai mare decât mine şi de la nimic nu sunt oprit decât 354 Facerea 39:8 | sunt oprit decât numai de la tine, pentru tu eşti 355 Facerea 39:13| joc de noi. Căci a intrat la mine şi mi-a zis: "Culcă-te 356 Facerea 39:14| strigat, lăsându-şi haina la mine, a fugit şi a ieşit 357 Facerea 39:15| 16. Şi a ţinut ea haina la sine până a venit stăpânul 358 Facerea 39:16| evreu, pe care l-ai adus la noi, a venit la mine 359 Facerea 39:16| l-ai adus la noi, a venit la mine batjocorească 360 Facerea 39:17| temut şi, lăsându-şi haina la mine, a fugit şi a ieşit 361 Facerea 40:4 | căpetenia temniţei a rânduit la ei pe Iosif le slujească; 362 Facerea 40:6 | dimineaţa, când a intrat Iosif la ei, iată erau tulburaţi.  ~ 363 Facerea 40:7 | Faraon, care erau cu el la stăpânul său sub pază, şi 364 Facerea 40:8 | tâlcuirile nu sunt ele de la Dumnezeu? Spuneţi-mi dar 365 Facerea 40:13| înainte, când erai paharnic la el.  ~ 366 Facerea 40:14| 14. Deci, când vei fi la bine, adu-ţi aminte şi de 367 Facerea 40:14| pune pentru mine cuvânt la Faraon şi scoate din 368 Facerea 41 | visele lui Faraon  ~~l. La doi ani după aceea, a visat 369 Facerea 41:1 | râu şapte vaci, frumoase la înfăţişare şi grase la trup, 370 Facerea 41:1 | frumoase la înfăţişare şi grase la trup, şi păşteau pe mal.  ~ 371 Facerea 41:2 | ieşit alte şapte vaci, urâte la chip şi slabe la trup, şi 372 Facerea 41:2 | urâte la chip şi slabe la trup, şi au stat pe malul 373 Facerea 41:3 | vacile cele urâte şi slabe la trup au mâncat pe cele şapte 374 Facerea 41:3 | cele şapte vaci frumoase la chip şi grase la trup; şi 375 Facerea 41:3 | frumoase la chip şi grase la trup; şi s-a trezit Faraon.  ~ 376 Facerea 41:13| primenit hainele şi a venit la Faraon.  ~ 377 Facerea 41:17| din râu şapte vaci grase la trup şi frumoase la chip 378 Facerea 41:17| grase la trup şi frumoase la chip şi păşteau pe mal.  ~ 379 Facerea 41:18| şapte vaci rele şi urâte la chip şi slabe la trup, cum 380 Facerea 41:18| şi urâte la chip şi slabe la trup, cum eu n-am văzut 381 Facerea 41:20| căci acestea erau tot urâte la chip, ca şi mai înainte. 382 Facerea 41:45| Egiptului. Ieşind după aceea de la faţa lui Faraon, Iosif s-a 383 Facerea 41:54| poporul a început a cere pâine la Faraon, iar Faraon a zis 384 Facerea 41:54| toţi Egiptenii: "Duceţi-vă la Iosif şi faceţi cum va 385 Facerea 41:56| Egipt, cumpere pâine de la Iosif, căci foametea se 386 Facerea 42:1 | săi: "Ce uitaţi unul la altul?  ~ 387 Facerea 42:6 | Egiptului şi tot el vindea la tot poporul ţării. Şi sosind 388 Facerea 42:6 | i s-au închinat lui până la pământ.  ~ 389 Facerea 42:20| 20. Dar aduceţi la mine pe fratele vostru cel 390 Facerea 42:24| Iar Iosif s-a depărtat de la ei şi a plâns. Apoi întorcându-se 391 Facerea 42:27| când au poposit noaptea la gazdă, dezlegându-şi unul 392 Facerea 42:29| 29. Iar dacă au venit la Iacov, tatăl lor, în ţara 393 Facerea 42:33| oameni cinstiţi: lăsaţi aici la mine pe un frate, iar grâul 394 Facerea 42:33| cumpărat luaţi-l şi duceţi la casele voastre;  ~ 395 Facerea 42:34| 34. aduceri însă la mine pe fratele vostru cel 396 Facerea 43:7 | frate? Şi noi i-am răspuns la aceste întrebări. N-am ştiut 397 Facerea 43:13| sculându-vă, mergeţi iar la omul acela.  ~ 398 Facerea 43:14| Atotputernic dea trecere la omul acela, ca dea 399 Facerea 43:16| vite şi găteşte, pentru la amiază oamenii aceia au 400 Facerea 43:16| oamenii aceia au mănânce la masă cu mine!"  ~ 401 Facerea 43:19| Iosif, au grăit cu dânsul, la uşa casei, şi au zis:  ~ 402 Facerea 43:21| s-a întâmplat , ajungând la popasul de noapte şi dezlegând 403 Facerea 43:23| tot argintul cuvenit de la voi". Şi le-a adus pe Simeon.  ~ 404 Facerea 43:25| şi-au pregătit darurile până la amiază, când avea vină 405 Facerea 43:26| închinat cu feţele până la pământ.  ~ 406 Facerea 43:29| mi-aii spus că-l veţi aduce la mine?" Iar ei au răspuns: " 407 Facerea 43:32| Egiptenii nu puteau mănânce la un loc cu Evreii, pentru 408 Facerea 44:9 | Acela dintre robii tăi, la care se va găsi cupa, 409 Facerea 44:10| zis, aşa fie! Acela, la care se va găsi cupa, să-mi 410 Facerea 44:12| acela a căutat, începând de la cel mai mare şi isprăvind 411 Facerea 44:14| intrat Iuda şi fraţii săi la Iosif, era încă acolo, 412 Facerea 44:14| încă acolo, şi au căzut la pământ înaintea lui;  ~ 413 Facerea 44:16| domnului nostru şi noi şi acela la care s-a găsit cupa! "  ~ 414 Facerea 44:17| Ci rob îmi va fi acela la care s-a găsit cupa, iar 415 Facerea 44:17| iar voi duceţi-vă cu pace la tatăl vostru".  ~ 416 Facerea 44:20| rămas numai el singur de la mama lui şi tatăl său îl 417 Facerea 44:21| tăi: Aduceţi-l pe acela la mine, ca să-l văd.  ~ 418 Facerea 44:24| Şi dacă ne-am întors noi la tatăl nostru şi al tău rob, 419 Facerea 44:28| 28. Unul s-a dus de la mine şi eu am zis: De bună 420 Facerea 44:29| veţi lua şi pe acesta de la ochii mei şi i se va întâmpla 421 Facerea 44:30| de voi întoarce acum la tatăl nostru şi al tău rob, 422 Facerea 44:32| robul tău, m-am prins chezaş la tatăl meu pentru băiat şi 423 Facerea 44:33| rămân eu, robul tău, rob la domnul meu în locul băiatului, 424 Facerea 44:34| Căci cum voi duce eu la tatăl meu, de nu va fi băiatul 425 Facerea 45:9 | Grăbiţi-vă de duceţi la tatăl meu şi-i spuneţi: " 426 Facerea 45:9 | peste tot Egiptul; vino dar la mine şi nu zăbovi;  ~ 427 Facerea 45:16| 16. A mers deci vestea la casa lui Faraon, spunându-se: " 428 Facerea 45:18| familiile voastre, veniţi la mine şi voi da cel mai 429 Facerea 45:24| săi şi ei au plecat; iar la plecare le-a zis: " nu 430 Facerea 45:25| au venit în ţara Canaan, la Iacov, tatăl lor,  ~ 431 Facerea 46:1 | toate câte avea, a mers la Beer-Şeba şi a adus jertfă 432 Facerea 46:5 | aceasta s-a ridicat Iacov de la Beer-Şeba, iar fiii lui 433 Facerea 46:28| Iacov pe Iuda înaintea sa, la Iosif, ca să-l întâmpine 434 Facerea 46:28| Iosif, ca să-l întâmpine la Ieroonpolis, în ţinutul 435 Facerea 46:29| Iosif, înhămându-şi caii la căruţa sa, a ieşit în întâmpinarea 436 Facerea 46:29| întâmpinarea lui Israel, tatăl său, la Ieroonpolis şi, văzându-l, 437 Facerea 46:31| pământul Canaan, au venit la mine.  ~ 438 Facerea 47:4 | tău şi fraţii tăi au venit la tine.  ~ 439 Facerea 47:9 | pe Faraon şi a ieşit de la Faraon.  ~ 440 Facerea 47:11| tatălui său şi fraţilor săi şi la toată casa tatălui său pâine 441 Facerea 47:13| grâul ce se cumpăra; de la el. Şi a adus Iosif argintul 442 Facerea 47:14| venit atunci toţi Egiptenii la Iosif şi au zis: "Dă-ne 443 Facerea 47:16| 17. Şi au adus ei la Iosif vitele lor şi le-a 444 Facerea 47:17| sfârşit şi vitele noastre sunt la domnul nostru şi nimic nu 445 Facerea 47:20| popor l-a făcut rob lui, de la un capăt al Egiptului până 446 Facerea 47:20| capăt al Egiptului până la celălalt.  ~ 447 Facerea 47:21| preoţilor le era rânduită de la Faraon porţie şi se hrăneau 448 Facerea 47:23| 24. Şi la seceriş daţi a cincea 449 Facerea 47:30| Atunci Israel s-a închinat la vârful toiagului său.  ~~ 450 Facerea 48 | şi pe Efraim, şi a venit la Iacov.  ~ 451 Facerea 48:4 | Egiptului, înainte de a veni eu la tine în Egipt, fie ai 452 Facerea 48:6 | puţin înainte de a ajunge la Efrata, şi am îngropat-o 453 Facerea 48:11| închinat lui Israel până la pământ.  ~ 454 Facerea 49:6 | lor, au ucis oameni şi, la supărarea lor, au ologit 455 Facerea 49:9 | eşti, Iudo, fiul meu! De la jaf te-ai întors... El a 456 Facerea 49:13| hotarului lui va fi până la Sidon.  ~ 457 Facerea 49:17| 17. Dan va fi şarpe la drum, viperă la potecă, 458 Facerea 49:17| fi şarpe la drum, viperă la potecă, înveninând piciorul 459 Facerea 49:23| arunca-vor săgeţi şi îl vor sili la luptă.  ~ 460 Facerea 49:25| 25. De la Dumnezeul tatălui tău, şi 461 Facerea 49:25| şi El te va ajuta; şi de la cel Atotputernic - El te 462 Facerea 49:25| El te va binecuvânta; de la El vină binecuvântările, 463 Facerea 49:29| poruncit: "Eu am trec la poporul meu. îngropaţi 464 Facerea 49:30| care a cumpărat-o Avraam de la Efron Heteul, împreună cu 465 Facerea 49:32| ea au fost cumpărate de la feciorii Heteilor".  ~ 466 Facerea 49:33| sfârşitul şi s-a adăugat la poporul său.  ~~ 467 Facerea 50:10| 10. Şi ajungând ei la aria lui Atad de lângă Iordan, 468 Facerea 50:11| ţinutului aceluia, plângerea de la aria Atad, au zis: "Mare 469 Facerea 50:11| Mare e plângerea aceasta la Egipteni". De aceea s-a 470 Facerea 50:13| Avraam cu ţarină cu tot de la Efron Heteul, ca moşie de 471 Facerea 50:14| toţi cei ce merseseră cu el la îngroparea tatălui său.  ~ 472 Facerea 50:16| 16. Atunci au trimis ei la Iosif i se spună: "Tatăl 473 Facerea 50:21| mângâiat şi le-a vorbit de la inimă.  ~ 474 Facerea 50:23| urmaşii lui Efraim până la al treilea neam. De asemenea 475 Facerea 50:25| 25. La urmă a jurat Iosif pe fiii 476 Iesirea 1:9 | înmulţească şi ca nu cumva la vreme de război se unească 477 Iesirea 1:12| sileau încă şi mai straşnic la muncă pe fiii lui Israel  ~ 478 Iesirea 1:13| amară prin munci grele, la lut, la cărămidă şi la tot 479 Iesirea 1:13| prin munci grele, la lut, la cărămidă şi la tot felul 480 Iesirea 1:13| la lut, la cărămidă şi la tot felul de lucru de câmp 481 Iesirea 1:13| prin alte felurite munci, la care-i sileau cu străşnicie.  ~ 482 Iesirea 1:15| Şi le-a zis: "Când moşiţi la evreice, luaţi seama 483 Iesirea 1:18| nasc până nu vin moaşele la ele".  ~ 484 Iesirea 1:21| Atunci Faraon a poruncit la tot poporul său şi a zis: " 485 Iesirea 2:2 | el l-a aşezat în păpuriş, la marginea râului.  ~ 486 Iesirea 2:4 | pogorât fata lui Faraon la râu se scalde, şi roabele 487 Iesirea 2:9 | crescut copilul, doica l-a dus la fata lui Faraon şi i-a fost 488 Iesirea 2:10| făcuse mare, Moise a ieşit la fiii lui Israel, fraţii 489 Iesirea 2:14| Moise. Moise însă a fugit de la faţa lui Faraon şi s-a dus 490 Iesirea 2:14| în tara Madian, s-a oprit la o fântână.  ~ 491 Iesirea 2:17| 18. Mergând ele la tatăl lor Raguel, acesta 492 Iesirea 2:20| 21. Şi a rămas Moise la omul acela şi i-a dat pe 493 Iesirea 2:22| din muncă s-a suit până la Dumnezeu.  ~ 494 Iesirea 2:24| lui Israel şi S-a gândit la ei.  ~~ 495 Iesirea 3:1 | în pustie, a ajuns până la muntele lui Dumnezeu, la 496 Iesirea 3:1 | la muntele lui Dumnezeu, la Horeb;  ~ 497 Iesirea 3:4 | privească, a strigat la el Domnul din rug şi a zis: " 498 Iesirea 3:9 | Israel a ajuns acum până la Mine şi am văzut chinurile 499 Iesirea 3:10| 10. Vino dar te trimit la Faraon, regele Egiptului, 500 Iesirea 3:11| Cine sunt eu, ca duc la Faraon, regele Egiptului,


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001-5500 | 5501-6000 | 6001-6500 | 6501-7000 | 7001-7500 | 7501-8000 | 8001-8500 | 8501-9000 | 9001-9500 | 9501-10000 | 10001-10500 | 10501-11000 | 11001-11420

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License