Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
atrasa 1
atrot-bet-ioab 1
atunci 2131
au 5658
aud 65
auda 68
aude 53
Frequency    [«  »]
8125 se
6449 ce
5789 pentru
5658 au
5599 voi
5474 iar
5451 domnul

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

au

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001-5500 | 5501-5658

     Book  Chapter:Verse
1 Facerea 1:30| se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, 2 Facerea 3:7 | deschis ochii la amândoi şi au cunoscut erau goi, şi 3 Facerea 3:7 | cunoscut erau goi, şi au cusut frunze de smochin 4 Facerea 3:8 | 8. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, 5 Facerea 4:9 | el a răspuns: "Nu ştiu! Au doară eu sunt păzitorul 6 Facerea 4:26| pus numele Enos. Atunci au început oamenii a chema 7 Facerea 5:3 | Adam după naşterea lui Set au fost şapte sute de ani şi 8 Facerea 5:4 | zilele vieţii lui Adam au fost nouă sute treizeci 9 Facerea 5:7 | de toate, zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece 10 Facerea 5:10| de toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani 11 Facerea 5:13| toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani 12 Facerea 5:16| toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci şi 13 Facerea 5:19| toate, zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi 14 Facerea 5:22| de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi 15 Facerea 5:26| Matusalem, pe care le-a trăit, au fost nouă sute şaizeci şi 16 Facerea 5:30| toate, zilele lui Lameh au fost şapte sute cincizeci 17 Facerea 6 | corăbiei.  ~~l. Iar după ce au început a se înmulţi oamenii 18 Facerea 7:7 | corabie şi împreună cu el au intrat fiii lui, femeia 19 Facerea 7:9 | 9. Au intrat la Noe în corabie 20 Facerea 7:10| 10. Iar după şapte zile au venit asupra pământului 21 Facerea 7:13| corabie şi împreună cu dânsul au intrat Sem, Ham şi Iafet, 22 Facerea 7:15| care se afla duh de viaţă, au intrat cu Noe în corabie, 23 Facerea 7:16| 16. Şi cele ce au intrat cu Noe în corabie 24 Facerea 7:16| în corabie din tot trupul au intrat parte bărbătească 25 Facerea 7:22| de viată în nările lor, au murit.  ~ 26 Facerea 8:17| corabie; şi împreună cu el au ieşit fiii lui, femeia lui 27 Facerea 8:18| pământ, după felul lor, au ieşit din corabie.  ~ 28 Facerea 9:10| vietăţile pământului câte au ieşit din corabie;  ~ 29 Facerea 9:18| Iar fiii lui Noe, care au ieşit din corabie, erau: 30 Facerea 9:23| 23. Dar Sem şi Iafet au luat o haină şi, punând-o 31 Facerea 9:23| punând-o pe amândoi umerii lor, au intrat cu spatele înainte 32 Facerea 9:23| intrat cu spatele înainte şi au acoperit goliciunea tatălui 33 Facerea 9:29| de toate, zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci 34 Facerea 10:2 | 2. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, 35 Facerea 10:3 | 3. Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat şi 36 Facerea 10:4 | 4. Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim 37 Facerea 10:6 | 6. Iar fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put 38 Facerea 10:7 | 7. Fiii lui Cuş au fost: Şeba, Havila, Savta, 39 Facerea 10:7 | şi Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.  ~ 40 Facerea 10:14| Patrusim, Casluhim - de unde au ieşit Filistenii - şi Caftorim.  ~ 41 Facerea 10:22| 22. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arfaxad, 42 Facerea 10:23| 23. Iar fiii lui Aram au fost: , Hul, Gheter şi 43 Facerea 10:29| Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.  ~ 44 Facerea 11:2 | Purcezând de la răsărit, oamenii au găsit în ţara Senaar un 45 Facerea 11:2 | în ţara Senaar un şes şi au descălecat acolo.  ~ 46 Facerea 11:3 | 3. Apoi au zis unul către altul: "Haidem 47 Facerea 11:3 | le ardem cu foc!" Şi au folosit cărămida în loc 48 Facerea 11:4 | 4. Şi au zis iarăşi: "Haidem ne 49 Facerea 11:6 | sunt de un neam şi o limbă au şi iată ce s-au apucat 50 Facerea 11:8 | acolo în tot pământul şi au încetat de a mai zidi cetatea 51 Facerea 11:31| în ţara Canaanului; dar au mers până la Haran şi s-au 52 Facerea 11:32| Terah în pământul Haran au fost două sute cinci ani. 53 Facerea 12:4 | care-i aveau în Haran, şi au ieşit, ca meargă în ţara 54 Facerea 12:4 | meargă în ţara Canaanului şi au ajuns în Canaan.  ~ 55 Facerea 12:13| a sosit Avram în Egipt, au văzut Egiptenii femeia 56 Facerea 12:14| 15. Şi au văzut-o şi dregătorii lui 57 Facerea 12:14| dregătorii lui Faraon şi au lăudat-o înaintea lui Faraon 58 Facerea 12:14| lăudat-o înaintea lui Faraon şi au dus-o în casa lui Faraon;  ~ 59 Facerea 14:4 | în al patrusprezecelea an au venit Kedarlaomer şi regii, 60 Facerea 14:4 | regii, care ţineau cu el, şi au bătut pe Refaimi la Aşterot-Carnaim, 61 Facerea 14:6 | întorcându-se de acolo, au venit la Ain-Mişpat sau 62 Facerea 14:6 | Ain-Mişpat sau Cadeş şi au bătut toată ţara Amaleciţilor 63 Facerea 14:7 | 8. Atunci au ieşit regele Sodomei, regele 64 Facerea 14:9 | Sodomei şi regele Gomorei au căzut în ele, iar ceilalţi 65 Facerea 14:9 | căzut în ele, iar ceilalţi au fugit în munţi.  ~ 66 Facerea 14:10| 11. Atunci biruitorii au luat toate averile Sodomei 67 Facerea 14:11| 12. Când s-au dus, au luat de asemenea şi pe Lot, 68 Facerea 14:12| venind unii din cei scăpaţi, au vestit pe Avram Evreul, 69 Facerea 14:15| 16. Şi au întors toată prada luată 70 Facerea 14:15| prada luată din Sodoma, au întors şi pe Lot, rudenia 71 Facerea 14:23| 24. Fără numai cele ce au mâncat tinerii şi ceea ce 72 Facerea 14:23| împărţi aliaţilor mei, care au mers cu mine: Aner, Eşcol 73 Facerea 15:17| dintr-un cuptor şi pară de foc au trecut printre bucăţile 74 Facerea 17:25| Avraam şi Ismael, fiul său, au fost tăiaţi împrejur în 75 Facerea 17:26| 27. Şi cu ei au fost tăiaţi împrejur toţi 76 Facerea 19 | Sodomei.  ~~l. Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar 77 Facerea 19:1 | drumul Vostru". Ei însă au zis: "Nu, ci vom rămâne 78 Facerea 19:2 | şi S-au abătut la el şi au intrat în casa lui. Atunci 79 Facerea 19:2 | mâncare, Le-a copt azime şi au mâncat.  ~ 80 Facerea 19:3 | la tânăr până la bătrân, au înconjurat casa,  ~ 81 Facerea 19:4 | 5. Şi au chemat afară pe Lot şi au 82 Facerea 19:4 | au chemat afară pe Lot şi au zis către el: "Unde sunt 83 Facerea 19:4 | Unde sunt Oamenii, Care au intrat mâie la tine? 84 Facerea 19:7 | faceţi nimic, de vreme ce au intrat Ei sub acoperişul 85 Facerea 19:8 | 9. Iar ei au zis către el: "Pleacă de 86 Facerea 19:9 | întinzându-Şi mâinile, au tras pe Lot în casă la Ei 87 Facerea 19:9 | pe Lot în casă la Ei şi au încuiat uşa;  ~ 88 Facerea 19:11| 12. Apoi au zis cei doi Oameni către 89 Facerea 19:32| 33. Şi au îmbătat pe tatăl lor cu 90 Facerea 19:35| 36. Şi au rămas amândouă fetele lui 91 Facerea 20:16| roabele lui, şi acestea au început a naşte.  ~ 92 Facerea 21:22| căpetenia oştirii lui, au zis către Avraam: "Dumnezeu 93 Facerea 21:27| şi a dat lui Abimelec şi au încheiat amândoi legământ.  ~ 94 Facerea 21:31| Beer-Şeba, pentru acolo au jurat ei amândoi.  ~ 95 Facerea 21:32| 32. Şi după ce au făcut ei legământ la Beer-Şeba, 96 Facerea 22:8 | 9. Iar dacă au ajuns la locul, de care-i 97 Facerea 23:4 | 5. Iar fiii lui Het au răspuns şi au zis către 98 Facerea 23:4 | fiii lui Het au răspuns şi au zis către Avraam:  ~ 99 Facerea 24:12| fetele locuitorilor cetăţii au iasă scoată apă.  ~ 100 Facerea 24:21| 22. Şi dacă au încetat toate cămilele de 101 Facerea 24:49| răspunzând Laban şi Batuel au zis: "De la Domnul vine 102 Facerea 24:53| 54. După aceea au mâncat şi au băut, el şi 103 Facerea 24:53| După aceea au mâncat şi au băut, el şi oamenii cei 104 Facerea 24:53| cei ce erau cu dânsul şi au rămas acolo. Iar dacă s-a 105 Facerea 24:54| fratele şi mama Rebecăi au zis: " mai rămână fata 106 Facerea 24:57| 58. Şi au chemat pe Rebeca şi i-au 107 Facerea 24:59| 60. Şi au binecuvântat pe Rebeca şi 108 Facerea 25:3 | Dedan. Iar fiii lui Dedan au fost: Raguil, Navdeel, Aşurim, 109 Facerea 25:4 | 4. Iar fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida 110 Facerea 25:4 | Abida şi Eldaa. Aceştia toţi au fost fiii Cheturei.  ~ 111 Facerea 25:7 | Avraam, câte le-a trăit, au fost o sută şaptezeci şi 112 Facerea 25:17| Iar anii vieţii lui Ismael au fost o sută treizeci şi 113 Facerea 25:22| 22. Dar copiii au început a se zbate în pântecele 114 Facerea 25:22| ei şi ea a zis: "Dacă aşa au fie, atunci la ce mai 115 Facerea 25:27| 27. Copiii aceştia au crescut şi a ajuns Isav 116 Facerea 26:19| 19. După aceea au mai săpat slugile lui Isaac 117 Facerea 26:19| Isaac şi în valea Gherara şi au aflat acolo izvor de apă 118 Facerea 26:25| întinse acolo cortul său. Şi au săpat acolo slugile lui 119 Facerea 26:26| 26. Atunci au venit din Gherara la el: 120 Facerea 26:28| 28. Iar ei au zis: "Am văzut bine Domnul 121 Facerea 26:30| Isaac le-a făcut ospăţ şi ei au mâncat şi au băut.  ~ 122 Facerea 26:30| ospăţ şi ei au mâncat şi au băut.  ~ 123 Facerea 26:31| a doua zi de dimineaţă, au jurat unul altuia. Şi le-a 124 Facerea 26:32| fântâna ce o săpaseră şi au zis: "Am găsit apă!"  ~ 125 Facerea 27 | ce a îmbătrânit Isaac şi au slăbit vederile ochilor 126 Facerea 29:4 | unde sunteţi voi?" Iar ei au zis: "Noi suntem din Haran".  ~ 127 Facerea 29:6 | Iacov: "E sănătos?" Şi ei au zis: "Sănătos. Iată Rahila, 128 Facerea 29:8 | 8. Iar ei au zis: "Până nu se adună toţi 129 Facerea 29:15| Laban a zis către Iacov: "Au doară îmi vei sluji în dar, 130 Facerea 30:2 | Iacov pe Rahila, i-a zis: "Au doară eu sunt Dumnezeu, 131 Facerea 31:14| şi Rahila i-au răspuns şi au zis: "Mai avem noi oare 132 Facerea 31:39| fiare nu ţi-am adus: acestea au fost paguba mea. Din mâna 133 Facerea 31:46| săi: "Adunaţi pietre!" Şi au adunat pietre şi au făcut 134 Facerea 31:46| Şi au adunat pietre şi au făcut o movilă; şi au mâncat 135 Facerea 31:46| şi au făcut o movilă; şi au mâncat şi au băut acolo 136 Facerea 31:46| movilă; şi au mâncat şi au băut acolo pe movilă. Apoi 137 Facerea 31:54| sale mănânce pâine. Şi au mâncat pâine şi s-au veselit 138 Facerea 32:20| 21. Şi au pornit darurile înaintea 139 Facerea 33:4 | grumazul, l-a sărutat şi au plâns amândoi.  ~ 140 Facerea 33:7 | s-au închinat, iar la urmă au venit şi s-au închinat şi 141 Facerea 34:12| Feciorii lui Iacov însă au răspuns cu vicleşug lui 142 Facerea 34:13| 14. Şi au zis către dânşii Simeon 143 Facerea 34:17| 18. Vorbele acestea au plăcut lui Hemor şi lui 144 Facerea 34:19| 20. Şi au venit Hemor şi Sichem, feciorul 145 Facerea 34:19| la poarta cetăţii lor, şi au început a grăi locuitorilor 146 Facerea 34:23| 24. Şi au ascultat pe Hemor şi pe 147 Facerea 34:23| pe poarta cetăţii lor şi au fost tăiaţi împrejur toţi 148 Facerea 34:24| şi-au luat fiecare sabia şi au intrat fără teamă în cetate 149 Facerea 34:24| fără teamă în cetate şi au ucis pe toţi cei de parte 150 Facerea 34:25| 26. Au trecut prin ascuţişul sabiei 151 Facerea 34:25| şi pe fiul său Sichem şi au luat pe Dina din casa lui 152 Facerea 34:25| Dina din casa lui Sichem şi au plecat.  ~ 153 Facerea 34:27| 28. Au luat toate oile lor, toţi 154 Facerea 34:28| femeile le-au dus în robie; şi au jefuit tot ce era în cetate 155 Facerea 34:30| 31. Iar ei au zis: "Dar se putea, oare, 156 Facerea 35:4 | 4. Iar ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii 157 Facerea 35:5 | 5. Astfel au plecat ei de la Sichem; 158 Facerea 35:16| 16. După aceea au plecat din Betel. Şi şi-a 159 Facerea 35:22| 22. Fiii lui Iacov au fost doisprezece şi anume:  ~ 160 Facerea 35:28| pe care le-a trăit Isaac, au fost o sută optzeci de ani.  ~ 161 Facerea 36:30| 31. Iată şi regii, care au domnit în pământul Edomului 162 Facerea 37:8 | 8. Iar fraţii lui au zis către el: "Nu cumva 163 Facerea 37:10| acesta pe care l-ai visat? Au doară eu şi mama ta şi fraţii 164 Facerea 37:18| până a nu se apropia de ei, au început a unelti asupra 165 Facerea 37:19| 19. Şi au zis unii către alţii: "Iată 166 Facerea 37:23| Iosif la fraţii săi, ei au dezbrăcat pe Iosif de haina 167 Facerea 37:25| căutând cu ochii lor, ei au văzut venind dinspre Galaad 168 Facerea 37:27| nostru şi trupul nostru". Şi au ascultat fraţii lui.  ~ 169 Facerea 37:28| 28. Iar când au trecut negustorii Madianiţi 170 Facerea 37:28| Madianiţi pe acolo, fraţii au tras şi au scos pe Iosif 171 Facerea 37:28| acolo, fraţii au tras şi au scos pe Iosif din puţ şi 172 Facerea 37:28| douăzeci de arginţi. Şi aceştia au dus pe Iosif în Egipt.  ~ 173 Facerea 37:31| 31. Atunci ei au luat haina lui Iosif şi, 174 Facerea 37:31| Iosif şi, junghiind un ied, au muiat haina în sânge;  ~ 175 Facerea 37:32| 32. Apoi au trimis după haina cea lungă 176 Facerea 37:32| haina cea lungă şi aleasă şi au adus-o la tatăl lor, spunând. " 177 Facerea 37:35| lui şi toate fetele lui şi au venit să-l mângâie; dar 178 Facerea 37:36| 36. Iar Madianiţii au vândut pe Iosif în Egipt 179 Facerea 38:12| Iuda. Iar Iuda, după ce au trecut zilele de jelire, 180 Facerea 40:4 | Iosif le slujească; şi au rămas ei câteva zile în 181 Facerea 40:5 | erau închişi în temniţă, au visat amândoi vise; dar 182 Facerea 40:8 | 8. Iar ei au răspuns: "Am visat nişte 183 Facerea 40:10| înfrunzit, a înflorit şi au crescut struguri şi s-au 184 Facerea 41:1 | 2. Şi iată au ieşit din râu şapte vaci, 185 Facerea 41:2 | 3. Iar după ele au ieşit alte şapte vaci, urâte 186 Facerea 41:2 | chip şi slabe la trup, şi au stat pe malul râului lingă 187 Facerea 41:3 | cele urâte şi slabe la trup au mâncat pe cele şapte vaci 188 Facerea 41:5 | 6. Şi după ele au ieşit alte şapte spice subţiri, 189 Facerea 41:6 | şapte spice seci şi pălite au mâncat pe cele şapte spice 190 Facerea 41:17| 18. Şi iată au ieşit din râu şapte vaci 191 Facerea 41:18| 19. Şi după ele au ieşit alte şapte vaci rele 192 Facerea 41:19| Şi vacile urâte şi slabe au mâncat pe cele şapte vaci 193 Facerea 41:20| 21. Şi au intrat cele grase în pântecele 194 Facerea 41:20| lor şi nu se cunoştea au intrat ele în pântecele 195 Facerea 41:21| un vis dintr-o tulpină au ieşit şapte spice pline 196 Facerea 41:22| 23. Şi după ele au ieşit alte şapte spice slabe, 197 Facerea 41:23| şapte spice seci şi pălite au mâncat pe cele şapte spice 198 Facerea 41:26| vaci urâte şi slabe, care au ieşit după ele, înseamnă 199 Facerea 41:47| Iosif în cei şapte ani, care au fost cu belşug în ţara Egiptului, 200 Facerea 41:52| 53. Iar după ce au trecut cei şapte ani de 201 Facerea 41:52| şapte ani de belşug, care au fost în ţara Egiptului,  ~ 202 Facerea 41:53| 54. Au venit cei şapte ani de foamete, 203 Facerea 42:5 | 5. Au venit deci fiii lui Israel 204 Facerea 42:7 | unde aţi venit?" Iar ei au zis: "Din pământul Canaanului, 205 Facerea 42:10| domnul nostru! Robii tăi au venit cumpere bucate.  ~ 206 Facerea 42:13| 13. Ei însă au răspuns: "Noi, robii tăi, 207 Facerea 42:20| şi nu veţi muri". Şi ei au făcut aşa.  ~ 208 Facerea 42:27| 27. Dar când au poposit noaptea la gazdă, 209 Facerea 42:29| 29. Iar dacă au venit la Iacov, tatăl lor, 210 Facerea 42:36| luaţi şi pe Veniamin? Toate au venit pe capul meu!"  ~ 211 Facerea 43:7 | 7. Iar ei au răspuns: "Omul acela a întrebat 212 Facerea 43:15| 15. Şi au luat ei darurile acestea; 213 Facerea 43:15| Veniamin şi, sculându-se, au plecat în Egipt şi s-au 214 Facerea 43:16| la amiază oamenii aceia au mănânce la masă cu mine!"  ~ 215 Facerea 43:18| băgat în casa lui Iosif, au zis: "Pentru argintul, care 216 Facerea 43:19| ispravnicul casei lui Iosif, au grăit cu dânsul, la uşa 217 Facerea 43:19| dânsul, la uşa casei, şi au zis:  ~ 218 Facerea 43:28| 28. Iar ei au zis: "Tatăl nostru, robul 219 Facerea 43:29| veţi aduce la mine?" Iar ei au răspuns: "Acesta!" Şi a 220 Facerea 43:34| mare decât a celorlalţi. Şi au băut şi s-au veselit cu 221 Facerea 44:5 | furat cupa cea de argint? Au nu este aceasta cupa din 222 Facerea 44:7 | 7. Iar ei au răspuns: "De ce grăieşte 223 Facerea 44:14| Iosif, era încă acolo, şi au căzut la pământ înaintea 224 Facerea 44:15| făcut o faptă ca aceasta? Au n-aţi ştiut voi un om 225 Facerea 45:2 | 2. Plângând tare, şi au auzit toţi Egiptenii şi 226 Facerea 45:16| lui Faraon, spunându-se: "Au venit fraţii lui Iosif". 227 Facerea 45:21| 21. Şi fiii lui Israel au făcut aşa. Iar Iosif le-a 228 Facerea 45:24| drumul fraţilor săi şi ei au plecat; iar la plecare le-a 229 Facerea 45:25| Şi plecând din Egipt, ei au venit în ţara Canaan, la 230 Facerea 46:5 | Beer-Şeba, iar fiii lui Israel au luat pe Iacov, tatăl lor, 231 Facerea 46:8 | fiilor lui Israel, care au intrat în Egipt, sunt acestea: 232 Facerea 46:12| şi Zara. Însă Ir şi Onan au murit în ţara Canaanului. 233 Facerea 46:20| Efraim, fratele lui Manase, au fost: Sutalaam şi Taam; 234 Facerea 46:21| 21. Fiii lui Veniamin au fost: Bela, Becher şi Aşbel; 235 Facerea 46:21| şi Aşbel; fiii lui Bela au fost: Ghera şi Naaman, Ehi, 236 Facerea 46:24| 24. Fiii lui Neftali au fost: Iahţeel, Guni, Ieţer 237 Facerea 46:26| 26. Iar sufletele, care au intrat cu Iacov în Egipt 238 Facerea 46:26| cu Iacov în Egipt şi care au ieşit din coapsele lui, 239 Facerea 46:26| ieşit din coapsele lui, au fost de toate şaizeci şi 240 Facerea 46:27| sufletele casei lui Iacov, care au venit în Egipt cu el, au 241 Facerea 46:27| au venit în Egipt cu el, au fost şaptezeci şi cinci.  ~ 242 Facerea 46:31| erau în pământul Canaan, au venit la mine.  ~ 243 Facerea 46:32| din creşterea vitelor, şi au adus cu ei oile şi vitele 244 Facerea 46:32| vitele lor şi toate câte au.  ~ 245 Facerea 47 | şi mari şi cu toate câte au, au venit din pământul Canaan 246 Facerea 47 | mari şi cu toate câte au, au venit din pământul Canaan 247 Facerea 47:2 | îndeletniciţi voi?" Şi ei au răspuns lui Faraon: "Robii 248 Facerea 47:3 | 4. Apoi au zis iarăşi către Faraon: " 249 Facerea 47:4 | Tatăl tău şi fraţii tăi au venit la tine.  ~ 250 Facerea 47:8 | de ani. Puţine şi grele au fost zilele vieţii mele 251 Facerea 47:8 | vieţii părinţilor mei, cât au pribegit ei în zilele lor".  ~ 252 Facerea 47:14| Egiptului şi în ţara Canaanului, au venit atunci toţi Egiptenii 253 Facerea 47:14| toţi Egiptenii la Iosif şi au zis: "Dă-ne pâine! De ce 254 Facerea 47:16| 17. Şi au adus ei la Iosif vitele 255 Facerea 47:17| dacă a trecut anul acela, au venit în anul următor şi 256 Facerea 47:24| 25. Iar ei au zis: "Tu ne-ai salvat viaţa! 257 Facerea 47:27| Zilele vieţii lui Iacov au fost deci o sută patruzeci 258 Facerea 48:14| Dumnezeul, înaintea Căruia au umblat părinţii mei: Avraam 259 Facerea 48:21| îţi dau ţie, peste ceea ce au fraţii tăi, Sichemul, pe 260 Facerea 49:6 | căci ei, în mânia lor, au ucis oameni şi, la supărarea 261 Facerea 49:6 | oameni şi, la supărarea lor, au ologit tauri!  ~ 262 Facerea 49:31| 31. Acolo au fost îngropaţi Avraam şi 263 Facerea 49:31| Sarra, femeia sa, acolo au fost îngropaţi Isaac şi 264 Facerea 49:32| ţarină şi peştera din ea au fost cumpărate de la feciorii 265 Facerea 50:2 | pe tatăl său şi doctorii au îmbălsămat pe Israel.  ~ 266 Facerea 50:4 | 4. Iar dacă au trecut zilele plângerii 267 Facerea 50:7 | îngroape pe tatăl său şi au mers împreună cu el toţi 268 Facerea 50:9 | 9. Au plecat de asemenea cu el 269 Facerea 50:10| lui Atad de lângă Iordan, au plâns acolo plângere mare 270 Facerea 50:11| plângerea de la aria Atad, au zis: "Mare e plângerea aceasta 271 Facerea 50:12| 12. Aşa au făcut fiii lui Iacov cu 272 Facerea 50:15| Iosif a murit tatăl lor, au zis ei: "Ce vom face, dacă 273 Facerea 50:16| 16. Atunci au trimis ei la Iosif i 274 Facerea 50:18| 18. Apoi au venit şi fraţii lui şi, 275 Facerea 50:18| şi, căzând înaintea lui, au zis: "Iată, noi suntem robii 276 Iesirea 1 | fiilor lui Israel, care au intrat în Egipt împreună 277 Iesirea 1:5 | 6. Dar au murit şi Iosif şi toţi fraţii 278 Iesirea 1:6 | număr mare şi s-au înmulţit, au crescut şi s-au întărit 279 Iesirea 1:10| 11. De aceea au pus peste ei supraveghetori 280 Iesirea 1:16| poruncise regele Egiptului, ci au lăsat şi pe băieţi trăiască.  ~ 281 Iesirea 1:18| 19. Iar moaşele au răspuns lui Faraon: "Femeile 282 Iesirea 2:15| tatălui lor. Şi venind acestea au scos apă şi au umplut adăpătorile, 283 Iesirea 2:15| venind acestea au scos apă şi au umplut adăpătorile, ca 284 Iesirea 2:18| 19. Iar ele au zis: "Un egiptean oarecare 285 Iesirea 4:19| întoarce-te în Egipt, au murit toţi cei ce căutau 286 Iesirea 4:29| s-au dus Moise şi Aaron şi au adunat pe toţi bătrânii 287 Iesirea 5:1 | După aceea Moise şi Aaron au intrat la Faraon şi au zis 288 Iesirea 5:1 | Aaron au intrat la Faraon şi au zis către dânsul: "Aşa grăieşte 289 Iesirea 5:10| 10. Şi au ieşit căpeteniile lor şi 290 Iesirea 5:10| şi slujbaşii poporului şi au zis către popor: "Aşa zice 291 Iesirea 5:15| slujbaşii fiilor lui Israel şi au strigat către Faraon, zicând: " 292 Iesirea 5:19| 19. Deci au văzut slujbaşii fiilor lui 293 Iesirea 5:21| 21. Şi au zis către ei: " vadă 294 Iesirea 6:15| Iar anii vieţii lui Levi au fost o sută treizeci şi 295 Iesirea 6:17| Iar anii vieţii lui Cahat au fost o sută treizeci şi 296 Iesirea 6:19| Iar anii vieţii lui Amram au fost o sută treizeci şi 297 Iesirea 6:26| 27. Şi aceştia au spus lui Faraon, regele 298 Iesirea 7:6 | le-a poruncit Domnul, aşa au făcut.  ~ 299 Iesirea 7:7 | 7. Când au început a grăi lui Faraon, 300 Iesirea 7:10| şi la slujitorii lui şi au făcut cum le poruncise Domnul: 301 Iesirea 7:11| Egiptului şi pe vrăjitori şi au făcut şi vrăjitorii Egiptenilor 302 Iesirea 7:20| 20. Şi au făcut Moise şi Aaron cum 303 Iesirea 7:22| 22. Şi au făcut aşa şi magii Egipteni 304 Iesirea 7:24| 24. Atunci au săpat toţi Egiptenii în 305 Iesirea 8:5 | apelor Egiptului şi ele au scos broaşte; şi au ieşit 306 Iesirea 8:5 | ele au scos broaşte; şi au ieşit broaşte şi au acoperit 307 Iesirea 8:5 | şi au ieşit broaşte şi au acoperit pământul Egiptului.  ~ 308 Iesirea 8:6 | 7. Dar au făcut asemenea şi vrăjitorii 309 Iesirea 8:6 | Egiptenilor cu vrăjile lor şi au scos broaşte în pământul 310 Iesirea 8:12| după cuvântul lui Moise şi au murit broaştele de prin 311 Iesirea 8:16| 17. Şi au făcut ei aşa: Aaron şi-a 312 Iesirea 8:17| 18. Au încercat atunci şi magii 313 Iesirea 8:17| ţânţari, dar n-au putut. Şi au rămas ţânţari pe oameni 314 Iesirea 8:18| 19. Şi au zis magii către Faraon: " 315 Iesirea 9:6 | făcut Domnul aceasta şi au murit toate vitele Egiptenilor, 316 Iesirea 9:10| 10. Deci, au luat ei cenuşă din cuptor, 317 Iesirea 9:10| luat ei cenuşă din cuptor, au mers înaintea lui Faraon, 318 Iesirea 9:20| care s-au temut de Domnul, au adunat în grabă pe oamenii 319 Iesirea 9:33| întinzându-şi mâinile către Domnul, au încetat tunetele şi grindina 320 Iesirea 9:34| 34. Văzând însă au încetat ploaia, grindina 321 Iesirea 10:7 | Atunci dregătorii lui Faraon au zis către acesta: "Oare 322 Iesirea 10:8 | 8. Şi ei au întors pe Moise şi pe Aaron 323 Iesirea 10:11| Domnului, cum aţi cerut!" Şi au fost daţi afară de la Faraon.  ~ 324 Iesirea 10:14| 14. Şi au năvălit ele în tot pământul 325 Iesirea 10:15| 15. Şi au acoperit ele toată ţara, 326 Iesirea 10:15| se mai vedea pământul; şi au mâncat toată iarba pământului 327 Iesirea 12:6 | de sus al uşii casei unde au să-l mănânce.  ~ 328 Iesirea 12:27| 28. Au mers deci fiii lui Israel 329 Iesirea 12:27| deci fiii lui Israel şi au făcut toate cum poruncise 330 Iesirea 12:27| lui Moise şi Aaron; aşa au făcut.  ~ 331 Iesirea 12:34| cum le poruncise Moise, ei au cerut de la Egipteni vase 332 Iesirea 12:35| tot ce a cerut. Şi astfel au fost prădaţi Egiptenii.  ~ 333 Iesirea 12:36| 37. Fiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, 334 Iesirea 12:38| aluatul ce l-au scos din Egipt au copt azime, nu se dospise 335 Iesirea 12:39| lui Israel şi părinţii lor au trăit în Egipt şi în ţara 336 Iesirea 12:49| 50. Şi au făcut fiii lui Israel cum 337 Iesirea 12:49| lui Moise şi Aaron; aşa au făcut.  ~ 338 Iesirea 13:18| Roşie. Şi fiii lui Israel au ieşit în bună rânduială 339 Iesirea 13:20| 20. Fiii lui Israel au pornit apoi din Sucot şi 340 Iesirea 14:3 | Egiptenii Eu sunt Domnul!" Şi au făcut aşa.  ~ 341 Iesirea 14:4 | poporului acestuia şi ei au zis: "Ce am făcut noi? Cum 342 Iesirea 14:8 | 9. Şi au alergat după ei Egiptenii 343 Iesirea 14:9 | fiii lui Israel înapoi şi au văzut Egiptenii vin după 344 Iesirea 14:9 | tare fiii lui Israel şi au strigat către Domnul;  ~ 345 Iesirea 14:10| 11. Şi au zis către Moise: "Oare nu 346 Iesirea 14:21| 22. Şi au intrat fiii lui Israel prin 347 Iesirea 14:22| Iar Egiptenii urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul 348 Iesirea 14:24| anevoie mergeau carele. Atunci au zis Egiptenii: " fugim 349 Iesirea 14:27| apele s-au tras la loc şi au acoperit carele şi călăreţii 350 Iesirea 14:28| 29. Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat 351 Iesirea 14:29| mâinile Egiptenilor; şi au văzut fiii lui Israel pe 352 Iesirea 15 | Moise şi fiii lui Israel au cântat Domnului cântarea 353 Iesirea 15 | Domnului cântarea aceasta şi au zis: " cântăm Domnului, 354 Iesirea 15:17| carele şi călăreţii lui au intrat în mare. Întors-a 355 Iesirea 15:17| mării, Iar fiii lui Israel au trecut prin mare, ca pe 356 Iesirea 15:18| timpanul în mâna sa, şi au ieşit după dânsa toate femeile 357 Iesirea 15:20| i-a dus în pustia Şur şi au mers trei zile prin pustie 358 Iesirea 15:21| 23. Au ajuns apoi la Mara, dar 359 Iesirea 15:25| 27. Apoi au venit în Elim. Şi erau acolo 360 Iesirea 15:25| şaptezeci de pomi de finic. Şi au tăbărât acolo lângă apă.  ~~ 361 Iesirea 16:3 | 3. Şi au zis către ei fiii lui Israel: " 362 Iesirea 16:6 | 6. Atunci au zis Moise şi Aaron către 363 Iesirea 16:10| adunarea fiilor lui Israel, au căutat ei spre pustie şi 364 Iesirea 16:13| Iar, dacă s-a făcut seară, au venit prepeliţe şi au acoperit 365 Iesirea 16:13| seară, au venit prepeliţe şi au acoperit tabăra, iar dimineaţa, 366 Iesirea 16:15| văzând fiii lui Israel, au zis unii către alţii: "Ce 367 Iesirea 16:17| 17. Şi au făcut aşa fiii lui Israel; 368 Iesirea 16:17| făcut aşa fiii lui Israel; au adunat unii mai mult, alţii 369 Iesirea 16:20| ascultat pe Moise, ci unii au lăsat din aceasta pe a doua 370 Iesirea 16:22| două omere de fiecare. Şi au venit toate căpeteniile 371 Iesirea 16:24| 24. Şi au lăsat din acestea până dimineaţa, 372 Iesirea 16:27| 27. Dar unii din popor au ieşit adune şi în ziua 373 Iesirea 16:35| 35. Iar fiii lui Israel au mâncat mană patruzeci de 374 Iesirea 16:35| patruzeci de ani, până ce au ajuns în tară locuită; până 375 Iesirea 16:35| în tară locuită; până ce au ajuns în hotarele pământului 376 Iesirea 16:35| hotarele pământului Canaan au mâncat mană.  ~ 377 Iesirea 17:8 | 8. Atunci au venit Amaleciţii se bată 378 Iesirea 17:12| obosind mâinile lui Moise, au luat o piatră şi au pus-o 379 Iesirea 17:12| Moise, au luat o piatră şi au pus-o lângă el şi a şezut 380 Iesirea 17:12| altul de altă parte. Şi au stat mâinile lui ridicate 381 Iesirea 18:7 | binecuvântat unul pe altul, au intrat în cort.  ~ 382 Iesirea 18:12| ardere de tot şi jertfă. şi au venit Aaron şi toţi bătrânii 383 Iesirea 19:1 | chiar în ziua de lună plină, au ajuns în pustia Sinai.  ~ 384 Iesirea 19:2 | ajungând în pustia Sinai, au tăbărât acolo în pustie, 385 Iesirea 19:17| întâmpinarea lui Dumnezeu şi au stat la poalele muntelui.  ~ 386 Iesirea 24:4 | dintre fiii lui Israel, de au adus aceştia arderi de tot 387 Iesirea 24:4 | aceştia arderi de tot şi au jertfit vitei, ca jertfă 388 Iesirea 24:6 | auzul poporului; iar ei au zis: "Toate câte a grăit 389 Iesirea 24:9 | 10. Şi au văzut locul unde stătea 390 Iesirea 24:10| aleşilor lui Israel, iar ei au văzut pe Dumnezeu, apoi 391 Iesirea 24:10| văzut pe Dumnezeu, apoi au mâncat şi au băut.  ~ 392 Iesirea 24:10| Dumnezeu, apoi au mâncat şi au băut.  ~ 393 Iesirea 28:20| după rânduiala în care s au născut ei. Pe fiecare trebuie 394 Iesirea 29:26| şi spata legănată, care au fost ridicate înaintea Domnului, 395 Iesirea 32:4 | cioplit cu dalta. Iar ei au zis: "Iată, Israele, dumnezeul 396 Iesirea 32:6 | sculat ei de dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe 397 Iesirea 32:28| 28. Şi au făcut fiii lui Levi după 398 Iesirea 32:28| lui Moise. În ziua aceea au căzut din popor ca la trei 399 Iesirea 33:6 | Atunci fiii lui Israel au dezbrăcat de pe ei podoabele 400 Iesirea 33:6 | hainele cele frumoase când au plecat de la Muntele Horeb.  ~ 401 Iesirea 33:16| bunăvoinţă înaintea Ta? Au nu prin aceea ca Tu fii 402 Iesirea 34:1 | aceste table cuvintele care au fost scrise pe tablele cele 403 Iesirea 34:31| Atunci i-a chemat Moise şi au venit la el Aaron şi toate 404 Iesirea 35:29| Domnul prin Moise se facă, au adus dar de bună voie Domnului.  ~ 405 Iesirea 36:2 | 3. Şi au luat ei de la Moise toate 406 Iesirea 36:3 | lucrări la locaşul sfânt, au venit fiecare, de la lucru 407 Iesirea 36:4 | 5. Şi ei au spus lui Moise, zicând: " 408 Iesirea 36:7 | facerea locaşului sfânt, au făcut pentru cort zece covoare 409 Iesirea 36:7 | vişinie; şi în ţesătura lor au făcut chipuri de heruvimi, 410 Iesirea 36:9 | 10. Cinci covoare au fost prinse unul de altul 411 Iesirea 36:9 | altul şi celelalte cinci iar au fost prinse unul de altul; 412 Iesirea 36:10| 11. Apoi au făcut cheotori de mătase 413 Iesirea 36:10| jumătatea a doua; de asemenea au făcut şi pe marginea jumătăţii 414 Iesirea 36:11| 12. Cincizeci de cheotori au făcut la o jumătate de acoperământ 415 Iesirea 36:11| şi cincizeci de cheotori au făcut la cealaltă şi cheotorile 416 Iesirea 36:12| 13. După aceea au făcut cincizeci de copci 417 Iesirea 36:12| aur şi cu copcile acestea au unit cele două jumătăţi 418 Iesirea 36:13| 14. Apoi au făcut covoare de păr de 419 Iesirea 36:13| Unsprezece covoare de acestea au făcut.  ~ 420 Iesirea 36:15| 16. Şi au unit cinci covoare la un 421 Iesirea 36:16| 17. Apoi au făcut cincizeci de cheotori 422 Iesirea 36:17| 18. Şi au făcut cincizeci de copci 423 Iesirea 36:18| 19. Apoi au mai făcut pentru cort un 424 Iesirea 36:19| 20. După aceea au făcut pentru cort scânduri 425 Iesirea 36:22| 23. Aşa au făcut toate scândurile cortului 426 Iesirea 36:23| aceste douăzeci de scânduri au făcut patruzeci de postamente 427 Iesirea 36:24| doua, dinspre miazănoapte, au făcut alte douăzeci de scânduri  ~ 428 Iesirea 36:26| cortului, dinspre asfinţit, au făcut şase scânduri.  ~ 429 Iesirea 36:27| 28. Au mai făcut două scânduri 430 Iesirea 36:30| 31. Apoi au făcut cinci pârghii din 431 Iesirea 36:32| Iar pârghia din mijloc au făcut-o aşa, ca treacă 432 Iesirea 36:33| făcut de aur şi tot cu aur au îmbrăcat şi pârghiile.  ~ 433 Iesirea 36:34| 35. După aceea au făcut o perdea de mătase 434 Iesirea 36:34| şi de în răsucit şi pe ea au făcut chipuri de heruvimi 435 Iesirea 36:35| 36. Pentru ea au făcut patru stâlpi, din 436 Iesirea 36:35| cârlige de aur şi sub ei au turnat patru postamente 437 Iesirea 36:36| 37. Apoi la uşa cortului au făcut o perdea de mătase 438 Iesirea 36:37| 38. Pentru ea au făcut cinci stâlpi cu cârligele 439 Iesirea 37:23| Dintr-un talant de aur curat au făcut sfeşnicul cu toate 440 Iesirea 38:28| şaptezeci şi cinci de sicli au făcut cârligele de la stâlpii 441 Iesirea 38:28| cârligele de la stâlpii curţii, au îmbrăcat vârfurile lor şi 442 Iesirea 38:28| îmbrăcat vârfurile lor şi au făcut pentru ei legători.  ~ 443 Iesirea 38:30| 30. Din ea au făcut postamente pentru 444 Iesirea 39 | violetă, stacojie şi vişinie au făcut veşminte de slujbă, 445 Iesirea 39 | slujit în locaşul sfânt, şi au mai făcut veşminte sfinte 446 Iesirea 39:1 | 2. Au făcut efodul din fire de 447 Iesirea 39:2 | 3. Şi anume: au desfăcut aurul în foi şi 448 Iesirea 39:2 | desfăcut aurul în foi şi au tăiat fire, pe care le-au 449 Iesirea 39:3 | de încheiat pe umeri şi au unit amândouă părţile lui.  ~ 450 Iesirea 39:5 | 6. Au lucrat apoi două   pietre 451 Iesirea 39:7 | 8. Au făcut apoi hoşenul, lucrare 452 Iesirea 39:9 | 10. Şi au pus pe el pietre scumpe, 453 Iesirea 39:14| 15. La hoşen au făcut apoi lănţişoare groase 454 Iesirea 39:15| 16. Au mai făcut două rozete şi 455 Iesirea 39:15| şi două verigi de aur şi au prins cele două verigi de 456 Iesirea 39:16| 17. Şi au agăţat două capete ale lănţişoarelor 457 Iesirea 39:18| 19. După aceea au mai făcut încă două verigi 458 Iesirea 39:19| 20. Şi au mai făcut şi alte două verigi 459 Iesirea 39:20| 21. Şi au legat hoşenul cu verigile 460 Iesirea 39:24| clopoţei de aur curat şi au pus clopoţei printre ciucurii 461 Iesirea 39:26| 27. Au făcut apoi pentru Aaron 462 Iesirea 39:29| 30. După aceea au făcut o tăbliţă de aur curat, 463 Iesirea 39:29| diadema sfinţeniei, şi au săpat pe ea, ca pe pecete, 464 Iesirea 39:30| 31. Şi au prins de ea un şnur de mătase 465 Iesirea 39:31| de la cortul adunării. Şi au făcut fiii lui Israel toate; 466 Iesirea 39:31| poruncise Domnul lui Moise aşa au făcut.  ~ 467 Iesirea 39:32| 33. Apoi au adus la Moise: cortul, acoperămintele 468 Iesirea 40:33| 33. După aceea au pus împrejmuirea curţii 469 Levitic 8:35| 36. Şi au împlinit Aaron şi fiii lui 470 Levitic 9:4 | 5. Deci au luat ei şi au adus înaintea 471 Levitic 9:4 | 5. Deci au luat ei şi au adus înaintea cortului adunării 472 Levitic 9:22| 23. Apoi au intrat Moise şi Aaron în 473 Levitic 9:22| cortul adunării şi când au ieşit au binecuvântat tot 474 Levitic 9:22| adunării şi când au ieşit au binecuvântat tot poporul; 475 Levitic 10:1 | luându-şi fiecare cădelniţa sa, au pus în ea foc, au turnat 476 Levitic 10:1 | cădelniţa sa, au pus în ea foc, au turnat deasupra tămâie şi 477 Levitic 10:1 | turnat deasupra tămâie şi au adus înaintea Domnului foc 478 Levitic 10:2 | Domnul şi i-a mistuit şi au murit amândoi înaintea Domnului.  ~ 479 Levitic 11:4 | rumegă mâncarea, sau îşi au copita despicată sau împărţită 480 Levitic 11:9 | în râuri şi în bălţi, şi au aripi şi solzi, pe acelea 481 Levitic 11:21| mâncaţi numai pe acelea care au fluierele picioarelor de 482 Levitic 15:10| cel ce se atinge de câte au fost sub acela va fi necurat 483 Levitic 15:33| regula sa şi pentru cei ce au curgere, bărbat sau femeie, 484 Levitic 16:1 | doi fii ai lui Aaron, care au murit când au adus foc străin 485 Levitic 16:1 | Aaron, care au murit când au adus foc străin înaintea 486 Levitic 18:28| la sine pe popoarele care au fost înainte de voi.  ~ 487 Levitic 18:30| obiceiurile urâte, după care au umblat cei dinaintea voastră, 488 Levitic 20:12| amândoi se omoare, au făcut urâciune şi sângele 489 Levitic 20:13| ca şi cu femeie, amândoi au făcut nelegiuire şi se 490 Levitic 20:23| alunga de la voi, ele au făcut acestea toate şi M-am 491 Levitic 22:20| 20. Toate câte au meteahnă în sine nu le 492 Levitic 24:13| din tabără şi toţi cei ce au auzit să-şi pună mâinile 493 Levitic 24:22| acestea fiilor lui Israel şi au făcut fiii lui Israel cum 494 Levitic 24:22| poruncise Domnul lui Moise, au scos pe hulitor afară din 495 Levitic 25:16| 16. Dacă au rămas ani mai mulţi până 496 Levitic 25:16| sporeşte preţul, iar dacă au rămas puţini ani, micşorează 497 Levitic 26:40| fărădelegile părinţilor lor, cum au săvârşit ei nelegiuiri împotriva 498 Levitic 26:40| nelegiuiri împotriva Mea şi au păşit împotriva Mea.  ~ 499 Levitic 26:43| fărădelegi şi pentru au nesocotit legile Mele şi 500 Numerii 1:16| pe bărbaţii aceştia, care au fost numiţi pe numele lor,  ~


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001-5500 | 5501-5658

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License