Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
crezare 8
crezi 14
crezusera 6
crezut 106
crezut-am 2
crezut-o 1
crezute 1
Frequency    [«  »]
107 vrea
106 aiba
106 arunca
106 crezut
106 groaza
106 oasele
106 opt

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

crezut

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 15:6 | 6. Şi a crezut Avram pe Domnul şi i s-a 2 Iesirea 4:31| 31. Şi poporul a crezut şi s-a bucurat a cercetat 3 Iesirea 14:30| temut poporul de Domnul şi a crezut în Domnul şi în Moise, sluga 4 Numerii 20:12| Aaron: "Pentru nu M-aţi crezut, ca arătaţi sfinţenia 5 Deuter 1:31 | Dar voi nici aşa n-aţi crezut pe Domnul Dumnezeul vostru,  ~ 6 Deuter 9:23 | Dumnezeului vostru şi nu l-aţi crezut, nici n-aţi ascultat glasul 7 3Regil 22:32 | carelor, văzând pe Iosafat, au crezut acesta este cu adevărat 8 2Cronic 9:5 | 6. Dar eu n-am crezut vorbele ce mi se spuneau, 9 Psa 77:26 | 26. Căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit 10 Psa 77:36 | au mai păcătuit şi n-au crezut în minunile Lui.  ~ 11 Psa 77:41 | drepţi cu El, nici n-au crezut în legământul Lui.  ~ 12 Psa 105:12 | 12. Şi au crezut în cuvintele Lui şi au cântat 13 Psa 105:24 | pământul cel dorit şi n-au crezut în cuvântul Lui,  ~ 14 Psa 118:66 | în poruncile Tale am crezut.  ~ 15 Ieremia 18:3 | dintr-însul alt vas, cum a crezut că-i mai bine să-l facă.  ~ 16 Ieremia 40:13| fiul lui Ahicam, nu i-a crezut.  ~ 17 Iona 3:5 | 5. Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ţinut post 18 Iuditel 14:9 | Dumnezeul lui Israel, a crezut cu neclintire în Dumnezeu 19 Ieremia 18:3 | dintr-însul alt vas, cum a crezut că-i mai bine să-l facă.  ~ 20 Ieremia 40:13| fiul lui Ahicam, nu i-a crezut.  ~ 21 Solomon 4 | CAPITOLUL 4  ~Ce trebuie crezut despre moartea cea timpurie 22 Susanei 1:40| 41. Şi i-a crezut pe ei adunarea, ca pe nişte 23 1Macab 1:30 | cuvinte de pace, iar ei l-au crezut.  ~ 24 1Macab 7:10 | 11. Dar ei n-au crezut cuvintele lor, pentru 25 1Macab 7:15 | 16. Şi ei au crezut lui, însă aceia au prins 26 1Macab 10:46 | cuvintele acestea, nu le-a crezut, nici nu le-a primit, pentru 27 3Macab 2:7 | gloate; iar pe cei care au crezut întru Tine, Cel care stăpâneşti 28 3Macab 4:15 | 15. Deci a crezut regele este adevărat 29 Matei 8:13 | Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga 30 Matei 21:25 | spune: De ce, dar, n-aţi crezut lui?  ~ 31 Matei 21:32 | calea dreptăţii şi n-aţi crezut în el, ci vameşii şi desfrânatele 32 Matei 21:32 | vameşii şi desfrânatele au crezut, iar voi aţi văzut şi nu 33 Marcu 11:31 | zice: Pentru ce, dar, n-aţi crezut în el?  ~ 34 Marcu 16:11 | a fost văzut de ea, n-au crezut.  ~ 35 Marcu 16:13 | dar nici pe ei nu i-au crezut.  ~ 36 Marcu 16:14 | împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat.  ~ 37 Luca 1:20 | acestea, pentru n-ai crezut în cuvintele mele, care 38 Luca 1:45 | fericită este aceea care a crezut se vor împlini cele spuse 39 Luca 20:5 | va zice: Pentru ce n-aţi crezut în el?  ~ 40 Luca 24:11 | ca o aiurare şi nu le-au crezut.  ~ 41 Ioan 2:11 | slava Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El.  ~ 42 Ioan 2:22 | aceasta o spusese şi au crezut Scripturii şi cuvântului 43 Ioan 2:23 | sărbătoarea Paştilor, mulţi au crezut în numele Lui, văzând minunile 44 Ioan 3:18 | fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia-Născut, 45 Ioan 4:39 | samarineni din cetatea aceea au crezut în El, pentru cuvântul femeii 46 Ioan 4:41 | Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui,  ~ 47 Ioan 4:50 | tău trăieşte. Şi omul a crezut cuvântului pe care i l-a 48 Ioan 4:53 | Fiul tău trăieşte. Şi a crezut el şi toată casa lui.  ~ 49 Ioan 5:46 | 46. dacă aţi fi crezut lui Moise, aţi fi crezut 50 Ioan 5:46 | crezut lui Moise, aţi fi crezut şi Mie, căci despre Mine 51 Ioan 6:69 | 69. Şi noi am crezut şi am cunoscut Tu eşti 52 Ioan 7:31 | Dar mulţi din mulţime au crezut în El şi ziceau: Hristosul 53 Ioan 7:48 | 48. Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii 54 Ioan 8:30 | Spunând El acestea, mulţi au crezut în El.  ~ 55 Ioan 9:18 | 18. Dar iudeii n-au crezut despre el era orb şi 56 Ioan 10:42 | 42. Şi mulţi au crezut în El acolo.  ~~ 57 Ioan 11:27 | Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut Tu eşti Hristosul, Fiul 58 Ioan 11:45 | văzuseră ce a făcut Iisus au crezut în El.  ~ 59 Ioan 12:38 | l-a zis: "Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la 60 Ioan 12:42 | dintre căpetenii mulţi au crezut în El, dar nu mărturiseau 61 Ioan 16:27 | M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut de la Dumnezeu am ieşit.  ~ 62 Ioan 17:8 | la Tine am ieşit, şi au crezut Tu M-ai trimis.  ~ 63 Ioan 20:8 | mormânt, şi a văzut şi a crezut.  ~ 64 Ioan 20:29 | Pentru M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut 65 Ioan 20:29 | cei ce n-au văzut şi au crezut!  ~ 66 Faptel 4:4 | ce auziseră cuvântul au crezut şi numărul bărbaţilor credincioşi 67 Faptel 4:32 | sufletul mulţimii celor ce au crezut erau una şi nici unul nu 68 Faptel 8:12 | 12. Iar când au crezut lui Filip, care le propovăduia 69 Faptel 8:13 | 13. Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, 70 Faptel 9:42 | întreaga Iope şi mulţi au crezut în Domnul.  ~ 71 Faptel 11:17 | şi nouă, acelora care au crezut în Domnul Iisus Hristos, 72 Faptel 11:21 | mare numărul celor care au crezut şi s-au întors la Domnul.  ~ 73 Faptel 13:12 | văzând ce s-a făcut, a crezut, mirându-se foarte de învăţătura 74 Faptel 13:48 | rânduiţi spre viaţă veşnică au crezut;  ~ 75 Faptel 14:1 | de iudei şi de elini au crezut.  ~ 76 Faptel 14:2 | 2. Dar iudeii care n-au crezut au răsculat şi au înrăit 77 Faptel 17:4 | 4. Şi unii dintre ei au crezut şi au trecut de partea lui 78 Faptel 17:12 | 12. Au crezut mulţi dintre ei şi dintre 79 Faptel 17:34 | bărbaţi, alipindu-se de el, au crezut, între care şi Dionisie 80 Faptel 18:8 | mai-marele sinagogii, a crezut în Domnul, împreună cu toată 81 Faptel 19:2 | voi Duhul Sfânt când aţi crezut? Iar ei au zis către el: 82 Faptel 21:20 | frate, câte mii de iudei au crezut şi toţi sunt plini de râvnă 83 Faptel 21:25 | Cât despre păgânii care au crezut, noi le-am trimis o scrisoare, 84 Romani 3:3 | Căci ce este dacă unii n-au crezut? Oare necredinţa lor va 85 Romani 4:3 | Scriptura? Şi "Avraam a crezut lui Dumnezeu şi i s-a socotit 86 Romani 4:17 | în faţa Celui în Care a crezut, a lui Dumnezeu, Care înviază 87 Romani 4:18 | oricărei nădejdi, Avraam a crezut cu nădejde el va fi părinte 88 Romani 10:14 | Aceluia în Care încă n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela 89 Romani 10:16 | Isaia zice: "Doamne, cine a crezut celor auzite de la noi?"  ~ 90 Romani 13:11 | noi, decât atunci când am crezut.  ~ 91 1Corint 3:5 | Slujitori prin care aţi crezut voi şi după cum i-a dat 92 1Corint 15:2 | afară numai dacă n-aţi crezut în zadar S  ~ 93 1Corint 15:11| propovăduim şi voi aşa aţi crezut.  ~ 94 Galat 2:16 | credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, 95 Galat 3:6 | 6. Precum şi Avraam a crezut în Dumnezeu şi i s-a socotit 96 2Tesal 1:10 | de către toţi cei ce au crezut, pentru mărturia noastră 97 2Tesal 2:12 | osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut 98 1Tim 3:16 | propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru 99 2Tim 1:12 | ruşinez, ştiu în cine am crezut şi sunt încredinţat puternic 100 Tit 3:8 | tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu aibă grijă 101 Evrei 4:3 | Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă, precum 102 Iacov 2:23 | Scriptura care zice: "Şi a crezut Avraam lui Dumnezeu şi i 103 1Petru 1:21 | 21. Cei ce prin El aţi crezut în Dumnezeu, Care L-a înviat 104 1Ioan 4:16 | Şi noi am cunoscut şi am crezut iubirea, pe care Dumnezeu 105 1Ioan 5:10 | mincinos, pentru n-a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o 106 Iuda 1:5 | după aceea, pe cei ce n-au crezut.  ~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License