Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
3002 1Cronic 2:47| Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.  ~ 3003 Iosua 13:12 | Israel n-au vrut piardă pe Gheşureni şi pe Maacatieni şi până 3004 1Cronic 2:23| 23. Dar Gheşurenii şi Sirienii le-au luat sălaşurile 3005 1Regil 27:7 | săi şi au năvălit asupra Gheşurenilor, Ghirzenilor şi Amaleciţilor, 3006 Deuter 3:14 | Argob, până la hotarele Gheşuriţilor şi Maacatiţilor, şi a numit 3007 Iosua 19:13 | Apoi trecea spre răsărit la Ghet-Hefer, la Ita-Caţin şi mergea 3008 Numerii 13:15| 16. Gheuel, fiul lui Machi, din seminţia 3009 Psa 82:6 | 7. Gheval şi Amon şi Amalic şi cei 3010 2Regil 2:24 | dealul Amma ce vine în faţa Ghiahului, pe calea ce duce spre pustiul 3011 Daniel 4:29 | vulturilor şi unghiile ca ghiarele păsărilor.  ~ 3012 1Ezdra 2:20 | 20. Fiii lui Ghibar: nouăzeci şi cinci;  ~ 3013 Iosua 18:27 | şi Iebus sau Ierusalimul, Ghibeat şi Chiriat: paisprezece 3014 1Cronic 12:4 | 4. Işmaia Ghibeoneanul, un viteaz dintre cei treizeci 3015 2Ezdra 3:7 | înainte au lucrat Melatia Ghibeonitul şi Iadon din Meronot, precum 3016 Iezech 21:21 | două drumuri, şi stă ghicească: scutură săgeţile, întreabă 3017 Judecat 14:18| ghicitoarea mea n-o mai ghiceaţi voi".  ~ 3018 Facerea 44:5 | stăpânul meu şi în care ghiceşte? Ceea ce aţi făcut aţi făcut 3019 1Regil 28:8 | i-a zis Saul: "Rogu-te, ghiceşte-mi chemând un mort şi scoate-mi 3020 Faptel 16:16 | mult câştig stăpânilor ei, ghicind.  ~ 3021 Eccli 34:4 | 5. Ghicitul, tâlcuirea semnelor şi visele 3022 1Corint 13:12| acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către 3023 Numerii 12:8 | arătare şi aievea, iar nu în ghicituri, şi el vede faţa Domnului. 3024 Judecat 20:45| alergând după ei până la Ghideom au mai ucis din ei încă 3025 Eccli 24:28 | ca lumina învăţătura, ca Ghihonul în zilele culesului.  ~ 3026 2Ezdra 12:36 | Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Iuda şi 3027 Deuter 11:30 | pe şesul Arabah din faţa Ghilgalei, aproape de stejarul More.  ~ 3028 2Regil 15:12 | şi a chemat pe Ahitofel Ghiloneanul, sfetnicul lui David, din 3029 Psa 31:3 | căzut în suferinţă când ghimpele Tău împungea.  ~ 3030 2Cronic 28:18| satele care ţineau de ea, şi Ghimzo cu satele lui şi se aşezaseră 3031 3Regil 7:29 | spălătoarei şi pe lângă fiecare ghirlandă de flori era o policioară 3032 1Regil 27:7 | năvălit asupra Gheşurenilor, Ghirzenilor şi Amaleciţilor, care locuiau 3033 2Ezdra 11:20 | de căpetenie pe Ţiha şi Ghişpa.  ~ 3034 1Cronic 11:34| 34. Fiii lui Haşem din Ghizon: Ionatan, fiul lui Şaghi 3035 Facerea 2:13| Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjură toată 3036 Facerea 19:11| De ai fii, sau fiice, sau gineri, sau pe oricine altul în 3037 Facerea 19:13| ieşit Lot şi a grăit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele 3038 Facerea 19:13| piardă Domnul cetatea". Ginerilor însă li s-a părut el 3039 Facerea 33:13| Domnul meu ştie îmi sunt gingaşi copiii şi am oi şi vite 3040 Iov 19:20 | mi-au mai rămas tefere decât gingiile.  ~ 3041 Psa 113:14 | şi nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor.  ~ 3042 Numerii 24:4 | 4. Aşa glăsuieşte cel ce ascultă cuvântul 3043 3Macab 7:13 | preoţii şi toată mulţimea lor glăsuind aliluia, cu bucurie s-au 3044 3Ezdra 5:81 | 82. Şi au glăsuit prin laude preaslăvind pe 3045 Isaia 24:22 | Domnul Savaot va fi rege şi glava Lui va străluci înaintea 3046 Faptel 3:7 | dreaptă, l-a ridicat şi îndată gleznele şi tălpile picioarelor lui 3047 Deuter 22:19 | 19. pună asupra lui gloabă de o sută de sicli de argint 3048 Iezech 23:41 | nepăsătoare, din pricina gloatei de oameni aduşi din pustiu; 3049 3Regil 7:41 | pentru acoperirea celor două globuri ale coroanelor care erau 3050 Eccli 20:20 | Un om urâcios este ca o glumă proastă, repetată într-una 3051 Efes 5:4 | nici vorbe nebuneşti, nici glume care nu se cuvin, ci mai 3052 Facerea 19:13| însă li s-a părut el glumeşte.  ~ 3053 Eccli 8:4 | 4. Nu glumi cu omul rău crescut, ca 3054 Pildele 26:18| prietenul său şi zice: "Da, am glumit!"  ~ 3055 Iosua 12:23 | lângă Nafat-Dor, un rege al Goimului din Ghilgal;  ~ 3056 Deuter 28:48 | foamete şi în sete şi în golătate şi în tot felul de lipsă; 3057 Levitic 14:35| preotul va porunci se golească casa înainte de a intra 3058 Iosua 15:2 | Sărată, de unde pleacă un golf al ei spre miazăzi,  ~ 3059 Apocal 3:18 | nu se dea pe faţă ruşinea goliciunii tale, şi alifie de ochi 3060 Matei 12:44 | ieşit; şi venind, o află golită, măturată şi împodobită.  ~ 3061 Solomon 17:14| arătări pocite, aci mureau de golul din inimile lor, căci o 3062 3Macab 2:7 | fundul mării, în timp ce gonea el după poporul Tău cu care 3063 Iov 22:9 | 9. Goneai de la pragul tău pe văduve 3064 Solomon 17:8 | Ei care ziceau pot gonească din inima bolnavă spaimele 3065 2Macab 12:22 | 23. Iar Iuda, gonindu-i foarte tare, tăind pe nelegiuiţii 3066 3Regil 14:24 | păgânilor, pe care Domnul îi gonise din faţa fiilor lui Israel.  ~ 3067 Iov 30:14 | asupra mea, slava mea au gonit-o ca vântul şi izbăvirea mea 3068 Isaia 17:13 | ameninţă şi ele fug departe, gonite ca pleava pe care vânturătorii 3069 1Macab 15:21 | Aradus, Rodos, Faselis, Gortina, Cnidus, Cipru şi Cirene.  ~ 3070 Matei 13:52 | cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria 3071 Tit 2:5 | fie cumpătate, curate, gospodine, bune, plecate bărbaţilor 3072 Isaia 37:11 | le-au distrus părinţii mei: Gozanul, Haranul, Reţeful şi pe 3073 2Cronic 35:20| Dumnezeu mi-a poruncit grăbesc; nu te împotriveşti lui 3074 2Petru 3:12 | 12. Aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului, 3075 1Macab 13:21 | au trimis la Trifon soli, grăbindu-l vină la ei prin pustiu 3076 Luca 2:16 | 16. Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe 3077 Iuditel 13:1 | târziu slujitorii lui se grăbiră plece. Şi Bagoas a închis 3078 Solomon 19:2 | urmărească pe aceia pe care îi grăbiseră cu rugăminţi plece de 3079 2Regil 4:4 | fugit. Dar pe când fugea ea grăbită, el a căzut şi a rămas şchiop. 3080 Isaia 8:1 | Maher-Şalal-Haş-Baz" (grabnic-pradă-apropiat-jaf).  ~ 3081 Cantar 4:14 | 15. În grădină-i o fântână, un izvor de apă 3082 Ioan 20:15 | cauţi? Ea, crezând este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu 3083 Isaia 1:29 | roşi la faţă din pricina grădinilor pe care le-au ales.  ~ 3084 Psa 44 | bun răspuns-a inima mea; grăi-voi cântarea mea Împăratului.  ~ 3085 Psa 93:4 | şi vor grăi nedreptate; grăi-vor toţi cei ce lucrează fărădelegea?  ~ 3086 Deuter 5:28 | auzit cuvintele voastre, cum grăiaţi cu mine, şi mi-a zis Domnul: 3087 Iezech 3:10 | ori nu te-or asculta, tu grăieşte-le şi le spune: Aşa zice Domnul 3088 Levitic 24:10| hulind numele Domnului şi grăindu-l de rău, a fost adus la Moise, 3089 Isaia 59:12 | la credinţa în Dumnezeu, grăirea minciunii şi răzvrătirea, 3090 Faptel 17:19 | această învăţătură nouă, grăită de tine?  ~ 3091 Pildele 11:12| 13. Grăitorul de rele pe faţă lucruri 3092 Eccles 10:13 | este prostia, iar sfârşitul graiului lui nebunie curată.  ~ 3093 Pildele 23:9 | băga de seamă iscusinţa graiurilor tale.  ~ 3094 Iezech 27:33 | mărfurile tale şi tot ce se grămădea în tine au căzut împreună 3095 Isaia 5:7 | clădiţi casă lângă casă şi grămădiţi ţarini lângă ţarini până 3096 3Regil 9:19 | 19. Şi toate cetăţile grânare, care le-a avut Solomon 3097 1Macab 8:27 | vrăjmaşilor nu le vor da grâne, arme, argint, corăbii; 3098 Judecat 15:5 | dat drumul vulpilor prin grânele Filistenilor şi a aprins 3099 Iosua 16:2 | 2. Şi graniţa merge spre Luz, trece hotarul 3100 Isaia 10:13 | priceput! Trecut-am peste graniţele popoarelor, jefuit-am comorile 3101 Isaia 28:24 | desfundă pământul şi îl grăpează?  ~ 3102 Psa 21:34 | Mâncat-au şi s-au închinat toţi graşii pământului, înaintea Lui 3103 Romani 11:17 | te-ai făcut rădăcinii şi grăsimii măslinului,  ~ 3104 3Ezdra 1:11 | pentru preoţii aduceau grăsimile până la căderea nopţii, 3105 PatrReg 1:2 | Iar Ohozia, căzând printre gratiile foişorului său cel din Samaria, 3106 Zaharia 12:2 | o vor ridica se vor răni grav şi se vor aduna împotriva 3107 Iezech 9:4 | care în alfabetul vechi grec avea forma unei cruci) pe 3108 1Macab 1 | cel dintâi împărat de neam grecesc.  ~ 3109 Psa 4:2 | Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi 3110 Evrei 9:15 | suferită spre răscumpărarea greşealelor de sub întâiul testament, 3111 Facerea 39:19| unde erau închişi cei ce greşeau regelui. Şi a rămas el acolo 3112 Eccli 5:18 | 18. nu greşeşti nici în lucrurile mari, 3113 Iacov 3:2 | 2. Pentru toţi greşim în multe chipuri; dacă nu 3114 Isaia 19:13 | seminţiilor duc Egiptul pe căi greşite.  ~ 3115 Matei 6:12 | noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;  ~ 3116 Eccli 31:23 | 23. Truda nesomnului şi a greţii şi durerile îmbuibării sunt 3117 Pildele 16:31| stăpâneşte duhul este mai greţuit decât cuceritorul unei cetăţi.  ~ 3118 2Macab 9:11 | nemaiputând a-şi suferi greul miros, aceasta a zis: "Drept 3119 Eccli 32:2 | 2. Grijeşte de ei şi apoi şezi, şi, 3120 Eccles 5:6 | 6. Căci din mulţimea grijilor se nasc visele şi deşertăciunile 3121 Avacum 2:10 | piatra cea din zid strigă şi grinda din căpriorii casei îi răspunde.  ~ 3122 Psa 77:53 | 53. Dat-a grindinii dobitoacele lor şi averea 3123 Eccles 10:18 | 18. Din pricina lenei, grinzile casei se lasă, iar când 3124 Psa 80:15 | Domnul i-a hrănit pe ei din griul cel mai ales şi cu miere 3125 Rut 2:22 | secerişul orzului şi secerişul griului. Trăia însă la soacra sa.  ~~ 3126 Iov 18:13 | afară şi târât înaintea groaznicului împărat.  ~ 3127 Iezech 39:14 | pune semn lângă el până ce groparii îl vor îngropa în Valea 3128 Levitic 14:36| pereţii casei e în chip de gropi verzui sau roşietice, adâncite 3129 Solomon 17:9 | măcar nu era prea mare grozăvia care să-i înspăimânteze, 3130 Isaia 21:15 | teacă, de arcul întins şi de grozăviile războiului!  ~ 3131 3Macab 4:7 | de cununi erau legaţi la grumaji în vârsta cea ca o floare 3132 3Ezdra 3:5 | şi lănţişoare împrejurul grumazului lui,  ~ 3133 Iov 30:17 | şi strânge de gât ca gulerul cămăşii.  ~ 3134 Numerii 26:47| Iahţeelienilor; din Guni, neamul Gunienilor;  ~ 3135 Filip 3:8 | toate şi le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos dobândesc,  ~ 3136 PatrReg 9:27| l-au lovit pe înălţimea Gur, care vine lângă Ibleam. 3137 2Cronic 26:7 | Arabii care locuiesc la Gur-Baal şi cu Meuniţii.  ~ 3138 1Tim 5:13 | şi nu numai leneşe, ci şi guralive şi iscoditoare, grăind cele 3139 Levitic 1:16| 16. Guşa şi penele le scoată şi 3140 Faptel 23:14 | înşine cu blestem nu gustăm nimic până ce nu vom ucide 3141 1Tim 4:3 | Dumnezeu le-a făcut, spre gustare cu mulţumire, pentru cei 3142 Psa 33:7 | 8. Gustaţi şi vedeţi bun este Domnul; 3143 Pildele 23:30| vin, pentru cei ce vin guste băuturi cu mirodenii.  ~ 3144 Isaia 30:23 | o va rodi pământul va fi gustoasă şi hrănitoare. Turmele tale 3145 Pildele 26:21| defăimător sunt ca bucatele gustoase; ele se duc în adâncul măruntaielor.  ~ 3146 Faptel 1:19 | aceasta s-a numit în limba lor Hacheldamah, adică Ţarina Sângelui.  ~ 3147 Zaharia 12:10| Ierusalim, ca plângerea de la Hadad-Rimon, în câmpia Meghidonului.  ~ 3148 Facerea 36:38| lui Acbor, s-a făcut rege Hadar, fiul lui Varad, şi numele 3149 3Ezdra 5:37 | 38. Cei din Hadias şi Amidii, patru sute douăzeci 3150 2Ezdra 7:37 | 37. Lodieni, Hadidieni şi oameni din Ono, şapte 3151 1Macab 12:38 | 38. Şi Simon a întărit Hadidul din Sefala şi i-a pus porţi 3152 2Cronic 28:12| Şalum şi Amasa, fiul lui Hadlai, împotriva celor care se 3153 Zaharia 9:1 | Domnului împotriva ţării Hadrac şi către Damasc, cetatea 3154 Iosua 19:19 | 19. Hafaraim, Şion şi Anaharat;  ~ 3155 Levitic 11:22| hargolul şi soiurile lui, şi hagabul cu soiurile lui.  ~ 3156 Numerii 26:14| Ţefonienilor; din Haghi, neamul Haghiţilor; din Şunie, neamul Şunienilor;  ~ 3157 1Cronic 11:38| Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;  ~ 3158 Iov 39:24 | trâmbiţei, pare zice: Haide! Şi de departe soarbe cu 3159 Iov 39:15 | 16. Struţul e hain cu puii săi, ca şi cum n-ar 3160 Apocal 21:19 | doua din safir, a treia din halcedon, a patra de smarald,  ~ 3161 Iosua 15:58 | 58. Halhul, Bet-Ţur şi Ghedor;  ~ 3162 Iosua 19:25 | lor trecea prin Helcat, Hali, Beten şi Acşaf,  ~ 3163 1Macab 15:21 | Samos, Pamfilia, Licia, Halicarnas, Cos, Side, Aradus, Rodos, 3164 Iesirea 30:34| mirodenii: stacte, oniha, halvan mirositor şi tămâie curată, 3165 2Cronic 8:2 | plecat Solomon împotriva Hamat-Ţobei şi a luat-o  ~ 3166 PatrReg 17:29| Cutienii şi-au făcut pe Nergal, Hamatienii şi-au făcut pe Aşima,  ~ 3167 1Cronic 2:52| avut fii pe Haroe, Haţi şi Hamenuhot.  ~ 3168 1Cronic 4:39| trăit acolo numai puţini Hamiţi.  ~ 3169 Iosua 19:28 | departe urmează Abdon, Rehob, Hamon şi Cana, până la Sidonul 3170 Iezech 39:15 | 16. Numele cetăţii va fi Hamona (cimitir). Şi aşa vor curăţi 3171 1Cronic 6:75| Galileea, cu ţinutul lui, Hamonul cu ţinutul lui şi Chiriataimul 3172 Iosua 21:31 | ucigaşilor, cu împrejurimile ei, Hamot-Dorul cu împrejurimile lui şi 3173 1Cronic 4:25| Fiii lui Mişma au fost: Hamuel, fiul lui; fiul acestuia 3174 Numerii 26:20| Esroneilor; din Hamul, neamul Hamulienilor.  ~ 3175 Iosua 19:14 | de la miazănoapte către Hanaton şi se termina în valea Iftah-El.  ~ 3176 Isaia 30:4 | sunt la Ţoan şi până la Hanes ajung trimişii lui,  ~ 3177 1Cronic 24:14| Hezir, al optsprezecelea lui Hapiţeţ,  ~ 3178 Judecat 1:35| Amoreii locuiască în Har-Heres, în Aialon şi Şaalbim; dar 3179 1Cronic 5:26| i-a dus în Halach, Habor, Hara şi la râul Gozan, unde sunt 3180 3Ezdra 5:58 | Tel-Harşa, cu conducătorul lor Haraath, şi din Cherub-Adan şi Imer, 3181 Iosua 19:20 | 20. Harabit, Chişion şi Ebeţ;  ~ 3182 2Macab 12:16 | cincizeci de stadii, au sosit în Haraca, la cei care se zic Iudei 3183 Iosua 19:46 | 46. Me-Iarcon şi Haracon cu hotarele aproape de Iopi. 3184 Isaia 37:11 | distrus părinţii mei: Gozanul, Haranul, Reţeful şi pe fiii lui 3185 Iov 31:1 | din ceruri şi ce câştig hărăzeşte, din înălţime, Cel Atotputernic?  ~ 3186 1Cronic 26:26| lucrurilor sfinte care le hărăzise regele David, căpeteniile 3187 Eccles 9:9 | celei deşarte, pe care ţi-a hărăzit-o Dumnezeu sub soare; căci 3188 2Cronic 5:1 | Şi a adus Solomon cele hărăzite de David, tatăl lui: argint 3189 Eccli 22:7 | este ca şi cel care lipeşte hârbul şi deşteaptă din somn greu 3190 Isaia 45:9 | Ziditorul său, ciob printre hârburile de pământ! Oare lutul zice 3191 3Ezdra 5:54 | fiii lui Cuta, fiii lui Harea, fiii lui Varhus, fiii lui 3192 1Cronic 2:51| Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Betgader.  ~ 3193 Levitic 11:22| solamul şi soiurile lui, hargolul şi soiurile lui, şi hagabul 3194 2Ezdra 3:8 | reparat Uziel, fiul lui Harhaia Argintarul, iar de la acesta 3195 PatrReg 22:14| fiul lui Ţicva, fiul lui Harhas, păstrătorul veşmintelor, 3196 1Cronic 12:5 | Bealia, Şemaria şi Şefatia Harifianul;  ~ 3197 Apocal 16:16 | locul ce se cheamă evreieşte Harmaghedon.  ~ 3198 1Cronic 7:35| lui Ţofah au fost: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,  ~ 3199 Pildele 12:9 | preţuieşte un om smerit dar harnic, decât unul mândru dar lipsit 3200 Pildele 31:29| Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe 3201 Pildele 31:31| sale, şi la porţile cetăţii hărnicia ei fie dată ca pildă!  ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3202 1Cronic 2:52| Chiriat-Iearimului a avut fii pe Haroe, Haţi şi Hamenuhot.  ~ 3203 1Cronic 11:27| 27. Şamot din Haror; Heleţ din Pelon;  ~ 3204 Osea 7:14 | jertfelnicele lor. Ei se iau la harţă pentru grâu şi pentru must, 3205 Isaia 54:15 | pornită de la Mine, şi cine se hărţuieşte cu tine va cădea în lupta 3206 1Cronic 4:7 | familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.  ~ 3207 2Ezdra 3:10 | casei lui, Iedaia, fiul lui Harumaf, iar lângă el a reparat 3208 PatrReg 21:19| era Meşulemet, fiica lui Haruţ din Iotba.  ~ 3209 2Ezdra 10:24 | 25. Rehum, Haşabna, Maaseia,  ~ 3210 1Cronic 3:20| Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed.  ~ 3211 1Cronic 27:29| păşteau în Şaron era Şitrai Haşaroneanul; iar peste cele din văi, 3212 1Cronic 11:34| 34. Fiii lui Haşem din Ghizon: Ionatan, fiul 3213 3Ezdra 5:53 | fiii lui Noiva, fiii lui Haseva, fiii lui Gazera, fiii lui 3214 3Ezdra 5:28 | 29. Fiii lui Hasoferet, o sută doi.  ~ 3215 2Cronic 34:21| fiul lui Tochat, fiul lui Hasra. Ea locuia în despărţământul 3216 1Cronic 3:20| 20. Fiii lui Meşulam: Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia 3217 1Ezdra 10:32 | Manase şi Şimei, din fiii lui Haşun;  ~ 3218 Numerii 34:4 | Cadeş-Barne; apoi va merge către Haţar-Adar trecând la Aţmon.  ~ 3219 Iosua 15:27 | 27. Haţar-Gada, Heşmon şi Bet-Palet;  ~ 3220 Iosua 19:5 | Ţiclag, Bet-Marcabot şi Haţar-Susa;  ~ 3221 1Cronic 4:30| 31. În Bet-Marcabot, Haţar-Susim, Bet-Birei şi Şaaraim. Iată 3222 1Cronic 4:12| Fiii lui Otniel au fost Hatat şi Meonotai.  ~ 3223 Iezech 47:16 | Damascului şi al Hamatului, Haţer-Haţicon, spre hotarul Hauranului.  ~ 3224 1Cronic 2:52| Chiriat-Iearimului a avut fii pe Haroe, Haţi şi Hamenuhot.  ~ 3225 1Cronic 4:2 | Idbaş, şi sora lor cu numele Haţlelponi.  ~ 3226 Iosua 15:25 | 25. Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, adică Haţor;  ~ 3227 Iezech 47:18 | răsărit să-l trageţi printre Hauran şi Damasc, printre Galaad 3228 Iezech 47:16 | Haţer-Haţicon, spre hotarul Hauranului.  ~ 3229 Facerea 35:16| Dar când se apropiase de Havrata, înainte de a intra în Efrata, 3230 2Ezdra 11:4 | fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui 3231 1Cronic 23:8 | Şimei au fost trei: Şelomit, Haziel şi Haran. Aceştia sunt căpeteniile 3232 Facerea 22:21| 22. Pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaş, pe Idlaf şi 3233 Numerii 26:44| Verie: din Heber, neamul Heberienilor; din Malchiel, neamul Malchielilor.  ~ 3234 Numerii 26:31| Şemidienilor; din Hefer, neamul Heferienilor.  ~ 3235 Iosua 12:17 | al Tapuahului, un rege al Heferului;  ~ 3236 PatrReg 21:1 | ani. Numele mamei lui era Hefţibah.  ~ 3237 Judecat 1:31| Mahaleb, din Aczib, din Helba, din Afec şi din Rehob.  ~ 3238 Iezech 27:17 | belşug, îţi aducea vin de Helbon şi lână albă.  ~ 3239 2Ezdra 12:15 | Adna pentru casa lui Harim; Helcai pentru casa lui Meremot;  ~ 3240 Iosua 19:25 | Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten şi Acşaf,  ~ 3241 2Regil 2:16 | Şi s-a numit locul acela Helcat-Haţurim, (Locul Săbiilor), care 3242 Iosua 21:30 | 31. Helcatul cu împrejurimile lui şi 3243 3Ezdra 1:7 | 8. Şi au dat Helchia şi Zaharia şi Iehiel, ispravnicii 3244 1Cronic 6:74| 75. Hucocul (Helcotul) cu ţinutul lui şi Rehobul 3245 1Cronic 4:4 | Tecoa, a avut două femei: pe Helea şi Naara.  ~ 3246 2Regil 23:28 | 29. Heleb, fiul lui Baana, din Netof; 3247 Numerii 26:29| Iezerienilor; din Helec, neamul Helecienilor;  ~ 3248 1Cronic 11:30| 30. Maharai din Netofat, Heled, fiul lui Baana din Netofat,  ~ 3249 Iosua 19:33 | Hotarul lor mergea de la Helef şi de la dumbrava cea din 3250 1Cronic 4:6 | 7. Iar fiii Helei sunt: Ţeret, Ţohar Etna 3251 1Cronic 7:34| 35. Fiii lui Helem, fratele lui, au fost: Ţofah, 3252 Iuditel 1:6 | parte la bătălia fiilor lui Heleud.  ~ 3253 Iuditel 1:9 | la Ierusalim, Bataneea, Helous, Cadeş, fluviul Egiptului, 3254 2Ezdra 3:18 | fraţii lui: Bavai, fiul lui Henanad, căpetenia celeilalte jumătăţi 3255 Isaia 37:12 | al cetăţii Sefarvaim, al Henei şi al Ivei?"  ~ 3256 1Regil 22:5 | David şi a venit în pădurea Heret.  ~ 3257 Romani 16:14 | pe Hermes, pe Patrova, pe Hermas şi pe fraţii care sunt împreună 3258 Deuter 3:9 | 9. (Sidonienii numesc Hermonul, Sirion, iar Amoreii îl 3259 Iosua 15:27 | 27. Haţar-Gada, Heşmon şi Bet-Palet;  ~ 3260 Facerea 46:12| Iar fiii lui Fares erau Hesron şi Hamul.  ~ 3261 3Regil 11 | amonite, idumeiene, sidoniene, hetite şi amoriene,  ~ 3262 Iezech 48 | pe calea care duce de la Hetlon la Hamat, Haţar-Enon la 3263 Iezech 47:15 | la Marea cea Mare, drumul Hetlonului până la intrarea Hamatului: 3264 2Regil 23:34 | 35. Heţrai din Carmel; Paarai din Arba;  ~ 3265 1Cronic 11:37| 37. Heţro din Carmel, Naarai, fiul 3266 3Regil 15:18 | fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, regele Siriei, care trăia 3267 2Regil 23:29 | 30. Benaia din Piraton; Hidai din Nahale-Gaaş;  ~ 3268 Iuditel 1:6 | de la Eufrat, Tigru şi Hidaspe, şi din câmpiile supuse 3269 3Regil 16:34 | 34. În zilele lui, Hiel din Betel a zidit Ierihonul; 3270 1Cronic 6:57| 58. Hilenul (Holonul) şi păşunile lui, 3271 Levitic 19:35| greutăţile drepte, efa dreaptă şi hinul drept. Eu sunt Domnul Dumnezeul 3272 Faptel 20:15 | doua zi în faţa insulei Hios. Iar în ziua următoare, 3273 Iov 40 | atotputerniciei lui Dumnezeu la hipopotam.   ~~ 3274 Iov 40:15 | priveşte acum înaintea ta, hipopotamul; şi el ca şi tine este făptura 3275 2Cronic 2:12| ştiinţă, şi anume pe meşterul Hiram-Abi,  ~ 3276 Faptel 14:23 | 23. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, 3277 Faptel 6 | CAPITOLUL  6  ~Alegerea şi hirotonirea celor şapte diaconi. Obştea 3278 Levitic 10:5 | s-au dus şi i-au scos în hitoanele lor afară din tabără, cum 3279 Iesirea 28:4 | facă: hoşen, efod, meil, hiton, chidar şi cingătoare. Acestea 3280 1Cronic 8:16| 17. Zecadia, Meşulam, Hizchi şi Heber,  ~ 3281 1Corint 1:11| voi, prin cei din casa lui Hloe mi-a venit ştire la voi 3282 Iov 19:12 | 12. Hoardele Sale sosesc grămadă, îşi 3283 Iuditel 15:3 | Betomestaim, la Bibe, la Hobe şi la Cola, precum şi în 3284 1Cronic 7:36| 37. Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.  ~ 3285 1Cronic 8:8 | 9. I s-au născut din Hodeşa, femeia sa: Iobab, Ţibia, 3286 Iosua 10:2 | Ierusalimului, a trimis la Hoham, regele Hebronului, la Piream, 3287 Naum 3:2 | leşuri fără de sfârşit, hoituri, care stau în cale!  ~ 3288 Iosua 15:51 | 51. Goşen, Holon şi Ghilo: unsprezece cetăţi 3289 Iosua 10:31 | ridicat în ajutorul Lachişului Horam, regele din Ghezer. Dar 3290 Facerea 36:19| 20. Iar feciorii lui Seir Horeeanul, care locuiau înainte pământul 3291 Deuter 2:9 | Seir însă au trăit înainte Horeii; dar fiii lui Isav i-au 3292 Iosua 19:38 | 38. Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş: 3293 Iosua 12:14 | 14. Un rege al Hormei, un rege al Aradului;  ~ 3294 3Ezdra 5:15 | 16. Fiii lui Horve, şapte sute cinci.  ~ 3295 1Cronic 3:18| Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.  ~ 3296 1Cronic 27:20| La fiii lui Efraim era Hoseia, fiul lui Azazia; la jumătatea 3297 2Ezdra 11:22 | regelui, prin care li se hotăra o plată anumită pe fiecare 3298 Faptel 21:25 | le-am trimis o scrisoare, hotărându-le se ferească de ceea ce 3299 Iezech 5:6 | s-a răzvrătit împotriva hotărârilor Mele mai mult decât neamurile 3300 2Ezdra 12:46 | zilele lui David şi Asaf se hotărâseră căpeteniile cântăreţilor 3301 PatrReg 19:25| zilele cele de demult am hotărât-o? Acum însă am îndeplinit-o 3302 Eccles 8:4 | 4. Cuvântul regelui este hotărâtor şi cine poate să-i spună: " 3303 Iov 38:10 | 10. Apoi i-am hotărnicit hotarul Meu şi i-am pus 3304 Facerea 49:13| liman corăbiilor şi marginea hotarului lui va fi până la Sidon.  ~ 3305 Marcu 7:21 | cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile,  ~ 3306 Pildele 29:23| 24. Cel ce împarte cu hoţul îşi urăşte sufletul lui, 3307 2Cronic 33:19| găsesc scrise în istoria lui Hozai.  ~ 3308 2Ezdra 10:22 | 23. Hozea, Hanania, Haşub,  ~ 3309 Faptel 12:20 | pace, pentru ţara lor se hrănea din cea a regelui.  ~ 3310 Osea 11:4 | plecam către ei şi-i hrăneam.  ~S. Nu se vor mai duce 3311 PatrReg 25:30| 30. Cele trebuitoare hranei lui i-au fost date neîncetat 3312 Eccli 29:28 | şi cu ce va fi în mâna ta hrăneşte-mă".  ~ 3313 Psa 36:3 | şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te cu bogăţia lui.  ~ 3314 Iezech 3:2 | mi-a zis: "Fiul omului, hrăneşte-ţi pântecele şi-ţi satură lăuntrul 3315 2Macab 10:6 | în munţi şi în peşteri, hrănindu-se ca fiarele.  ~ 3316 1Tim 4:6 | slujitor al lui Hristos Iisus, hrănindu-te cu cuvintele credinţei şi 3317 2Regil 12:3 | o cumpărase de mică şi o hrănise şi ea crescuse cu copiii 3318 Isaia 1:2 | pământule, Domnul grăieşte: Hrănit-am feciori şi i-am crescut, 3319 Iacov 5:5 | pământ şi v-aţi dezmierdat; hrănit-aţi inimile voastre în ziua 3320 Apocal 12:14 | pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme şi vremuri 3321 Isaia 30:23 | pământul va fi gustoasă şi hrănitoare. Turmele tale vor paşte 3322 Apocal 21:20 | noua de topaz, a zecea de hrisopras, a unsprezecea de iachint, 3323 Matei 26:68 | Zicând: Prooroceşte-ne, Hristoase, cine este cel ce Te-a lovit.  ~ 3324 1Cronic 7:33| Şemer au fost: Ahi, Rohga, Huba şi Aram.  ~ 3325 Iosua 19:34 | şi de acolo mergea spre Hucoc şi atingea ţinutul  Zabulonului 3326 1Cronic 6:74| 75. Hucocul (Helcotul) cu ţinutul lui 3327 Numerii 26:38| neamul Şefufamienilor; din Hufam, neamul Hufamienilor.  ~ 3328 Numerii 26:38| Şefufamienilor; din Hufam, neamul Hufamienilor.  ~ 3329 1Tim 1:13 | Pe mine, care mai înainte huleam, prigoneam şi batjocoream. 3330 Luca 22:65 | 65. Şi hulindu-L, multe altele spuneau împotriva 3331 Apocal 16:21 | peste oameni. Şi oamenii huliră pe Dumnezeu, din pricina 3332 1Tim 6:1 | toată cinstea, ca nu fie hulite numele şi învăţătura lui 3333 2Tim 3:2 | arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, 3334 Psa 1:1 | nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut;  ~ 3335 Iosua 15:54 | 54. Humta, Chiriat-Arba, zisă şi Hebronul 3336 1Cronic 24:12| Al treisprezecelea lui Hupa, al paisprezecelea lui Işbaal,  ~ 3337 1Cronic 11:32| 32. Hurai din Nahali-Gaaş; Abiel din 3338 1Cronic 8:4 | 5. Ghera, Şefufan şi Huram.  ~ 3339 1Cronic 5:14| fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui 3340 Naum 2:4 | 5. Carele de luptă huruie pe uliţe, în pieţe dau unul 3341 Apocal 18:22 | se va mai afla în tine şi huruit de mori nu se va mai auzi 3342 1Cronic 11:29| 29. Sibecai Huşateul, Ilai din Ahoh;  ~ 3343 Iuditel 7:17| Ecrebelului, în apropiere de Husi, pe râul Mohmur, iar cealaltă 3344 Marcu 15:29 | clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul 3345 Luca 8:3 | 3. Şi Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, 3346 Isaia 31:6 | argint şi cei de aur pe care i-aii făcut cu mâinile voastre 3347 Psa 77:57 | nişte oi pe poporul Său şi i-ţa dus pe ei, ca pe o turmă, 3348 Judecat 14:3 | Samson către tatăl său: "Ia-mi-o pe aceea, pentru mi-a 3349 PatrReg 6:6 | toporul deasupra. Apoi a zis: "Ia-ţi-l!"  ~ 3350 Facerea 12:18| Acum dar iată-ţi femeia! Ia-ţi-o şi te du!"  ~ 3351 1Cronic 4:35| 36. Elioenai, Iaacoba, Ieşohaia, Asaia, Adiel, 3352 Psa 131:6 | l-am găsit, în ţarina lui Iaar.  ~ 3353 2Regil 21:18 | Atunci Elhanan, fiul lui Iaare Oreghim din Betleem, a ucis 3354 1Cronic 8:26| 27. Iaareşia, Elia şi Zicri, fiii lui 3355 Facerea 4:20| 20. Ada a născut pe Iabal; acesta a fost tatăl celor 3356 Judecat 21:8 | Atunci s-a văzut din Iabeş-Galaad nu venise nimeni înaintea 3357 2Cronic 26:6 | Gat şi zidurile cetăţii Iabne şi zidurile cetăţii Aşdod; 3358 Facerea 32:21| unsprezece copii ai săi, a trecut Iabocul prin vad.  ~ 3359 1Cronic 5:13| Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iacan, Zia şi Eber.  ~ 3360 Pildele 30:1 | Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache din Massa. Acest om a zis: " 3361 2Ezdra 3:7 | lucrat Melatia Ghibeonitul şi Iadon din Meronot, precum şi oamenii 3362 1Cronic 5:12| era al doilea, apoi venea Iaenai şi Şafat.  ~ 3363 Iosua 15:21 | erau: Cabţeel, Eder şi Iagur;  ~ 3364 1Cronic 2:47| 47. Fiii lui Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Gheşan, 3365 1Cronic 5:24| Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, bărbaţi puternici, bărbaţi 3366 1Cronic 5:14| fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz.  ~ 3367 1Cronic 4:7 | s-au născut: Anub, Ţobeba, Iaheţ şi familiile lui Aharhel, 3368 Facerea 46:14| Zabulon erau: Sered, Elon şi Iahleel.  ~ 3369 Numerii 26:25| neamul Elonienilor; din Iahleil, neamul Iahleililor.  ~ 3370 Numerii 26:25| Elonienilor; din Iahleil, neamul Iahleililor.  ~ 3371 1Cronic 7:1 | fost: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam şi, Samuel; aceştia 3372 Numerii 26:47| sunt: din Iahţeel, neamul Iahţeelienilor; din Guni, neamul Gunienilor;  ~ 3373 1Cronic 7:12| Fiii lui Neftali au fost: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum (Silem), 3374 Facerea 22:13| Avraam a numit locul acela Iahve-ire, adică, Dumnezeu poartă 3375 Judecat 6:24| jertfelnic Domnului şi l-a numit "Iahve-Şalom". Şi se află acesta şi astăzi 3376 1Cronic 9:12| fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul 3377 Iosua 13:29 | Vasanului, şi toate sălaşurile Iairului celui din Vasan, şaizeci 3378 1Cronic 4:16| sunt: Ieter, Mered, Efer şi Ialon; iar lui Ieter i s-au născut 3379 1Macab 11:38 | Dimitrie, a mers la arabul Iamblic, care creştea pe Antioh, 3380 2Tim 3:8 | 8. După cum Iannes şi Iambres s-au împotrivit lui Moise, 3381 1Cronic 4:33| 34. Meşobab, Iamlec şi Ioşa, fiul lui Amasia  ~ 3382 Luca 3:24 | fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,  ~ 3383 2Tim 3:8 | 8. După cum Iannes şi Iambres s-au împotrivit 3384 Iosua 15:53 | 53. Ianum, Bet-Tapuah şi Afeca;  ~ 3385 1Cronic 1:20| Almodad, Şelef, Haţarmavet, Iarah,  ~ 3386 Luca 3:37 | Matusala, fiul lui Enoh, fiul Iaret, fiul lui Maleleil, fiul 3387 Iosua 21:28 | 29. Iarmutul cu împrejurimile lui şi 3388 1Cronic 5:14| fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui 3389 Iesirea 32:32| le ierţi păcatul acesta, iartă-i; iar de nu, şterge-mă şi 3390 Luca 23:34 | Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, nu ştiu ce fac. 3391 Osea 14:3 | Domnul şi-I ziceţi Lui: "Iartă-ne orice fărădelege, ca 3392 2Regil 15:34 | acum eu sunt robul tău; iasă-mă cu viaţă. Până acum am fast 3393 2Regil 23:31 | Ionatan unul din fiii lui Iaşen;  ~ 3394 Apocal 4:3 | semăna la vedere cu piatra de iasp şi de sardiu, iar de jur 3395 1Cronic 4:21| stăpânit asupra Moabului şi Iaşubi-Lehem. Dar acestea sunt întâmplări 3396 Numerii 26:23| 24. Din Iaşub, neamul Iaşubienilor; din Şimron, neamul Şimronienilor.  ~ 3397 Iosua 9:10 | pe care le-am umplut noi, iată-le s-au învechit; şi îmbrăcămintea 3398 Iezech 32:1 | spune-i: Leu al neamurilor, iată-te nimicit. Tu erai ca un crocodil 3399 Facerea 12:18| luat-o de femeie: Acum dar iată-ţi femeia! Ia-ţi-o şi te du!"  ~ 3400 Iuditel 13:4 | nu mai rămăsese nimeni în iatac, nici dintre cei mari şi 3401 Ioil 2:16 | cămara lui şi mireasa din iatacul ei!  ~ 3402 Iosua 21:13 | 14. Iatirul şi împrejurimile lui, Eştemoa 3403 1Cronic 26:2 | treilea Zebadia, al patrulea Iatniel,  ~ 3404 Zaharia 9:13| Sioane, împotriva fiilor tăi, Iavane (Grecia), şi te voi preface 3405 Psa 82:8 | şi lui Sisara şi ca lui Iavin, la râul Chişon.  ~ 3406 Iezech 24:20 | îl voi da spre pângărire, iax fiii şi fiicele voastre, 3407 1Cronic 27:31| 31. Peste oi şi capre era Iaziz Agariteanul. Toţi aceştia 3408 Eccles 2:6 | 6. Mi-am făcut iazuri, ca pot uda din ele o 3409 Iov 38:36 | înţelepciune în pasărea ibis sau cine i-a dat pricepere 3410 Judecat 1:27| lui, nici pe locuitorii Ibleamului şi ai cetăţilor supuse lui, 3411 1Cronic 24:26| fost: Beno, Şoham, Zacur şi Ibri.  ~ 3412 1Cronic 7:1 | Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam şi, Samuel; aceştia sunt 3413 Iosua 9 | Canaaneii, Ferezeii, Heveii şi Ibuseii,  ~ 3414 Solomon 15:4 | unui meşteşug vicleanici truda deşartă a zugravilor, 3415 Galat 4 | Lege. Agar şi Sara sunt icoana celor două testamente.  ~~ 3416 Luca 16:4 | lor, când voi fi scos din iconomie.  ~ 3417 Colos 1:25 | slujitor m-am făcut, potrivit iconomiei lui Dumnezeu, ce mi-a fost 3418 Iosua 19:15 | Catat, Nahalal, Şimron, Idala şi Betleem: douăsprezece 3419 1Cronic 4:2 | Etam sunt: Izreel, Işma şi Idbaş, şi sora lor cu numele Haţlelponi.  ~ 3420 3Ezdra 9:35 | Ioil, Benaia, Zavadeia, Ides, Ioil şi Vaneas. Şi ei luaseră 3421 Facerea 22:21| pe Hazo, pe Pildaş, pe Idlaf şi pe Batuel.  ~ 3422 Solomon 15 | adevăratului Dumnezeu. Înşelăciunea idolatriei.  ~~ 3423 Deuter 17 | CAPITOLUL 17  ~Idolatrii. Judecătorii. Regii.  ~~ 3424 Deuter 7:25 | 26. Şi urâciunea idolească n-o duci în casa ta, 3425 3Regil 11:16 | împreună cu el şi vreo câţiva idumei, care fuseseră în slujba 3426 3Regil 11 | străine: moabite, amonite, idumeiene, sidoniene, hetite şi amoriene,  ~ 3427 2Regil 8:12 | pus oştiri de pază şi toţi Idumeii au ajuns robii lui David.  ~ 3428 Psa 82:5 | 6. Locaşurile Idumeilor şi Ismaelitenii, Moabul 3429 1Regil 21:7 | lui Saul, cu numele Doeg, idumeu, căpetenia păstorilor lui 3430 2Macab 9:15 | toate cu mult mai multe ie dea înapoi şi cheltuielile 3431 Iosua 15:10 | de miazănoapte a muntelui Iearim, care e Chesalonul şi, pogorându-se 3432 1Cronic 6:20| pe Zerah, fiul lui, şi pe Ieatrai, fiul lui.  ~ 3433 Isaia 8:2 | şi pe Zaharia, fiul lui Ieberechia".  ~ 3434 Zaharia 9:7 | Iuda, iar Ecronul va fi ca Iebusitul.  ~ 3435 2Ezdra 11:24 | satele ce ţineau de el; la Iecabţeel şi în satele lui;  ~ 3436 Judecat 7:24| Ţur-Oreb, iar pe Zeeb la Iecheb-Zeeb; şi au urmărit pe Madianiţi; 3437 1Cronic 4:17| Heber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia 3438 1Cronic 6:55| dat lui Caleb, fiul lui Iefonie.  ~ 3439 PatrReg 7 | CAPITOLUL 7  ~Ieftinătatea în Samaria.  ~~l. Iar Elisei 3440 1Cronic 7:37| Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa şi Ara.  ~ 3441 Facerea 31:47| Laban a numit-o în limba sa: Iegar-Sahaduta, adică movila mărturiei, 3442 1Cronic 15:24| lui Dumnezeu. Obed-Edom şi Iehia erau uşieri la chivot.  ~ 3443 2Cronic 25:1 | Ierusalim. Pe mama lui o chema Iehoadan şi era de loc din Ierusalim.  ~ 3444 1Cronic 24:6 | Întâiul sorţ a căzut lui Iehoiarib, al doilea lui Iedaia,  ~ 3445 Iosua 19:45 | 45. Iehud, Bene-Berac şi Gat-Rimon;  ~ 3446 1Cronic 4:17| 18. Femeia acestuia, Iehudia, a născut pe Iered, tatăl 3447 3Ezdra 5:55 | fiii lui Farida, fiii lui Ieli, fiii lui Lozon, fiii lui 3448 1Ezdra 8:13 | Adonicam, ale căror nume erau: Ielifelet, Ieiel şi Şemaia cu şaizeci 3449 Iov 42:13 | Celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de a doua, Cheţia 3450 3Regil 2:35 | fiul lui Ghera, fiul lui Ieminie, din Bahurim; el m-a blestemat 3451 Isaia 41:18 | neumblate: chiparoşi, platani şi ienuperi laolaltă,  ~ 3452 Psa 103:19 | cerbilor stâncile scăpare iepurilor.  ~ 3453 Facerea 2:9 | cu roade bune de mâncat; ier în mijlocul raiului era 3454 Facerea 10:26| Almodad, Şalef, Haţarmavet şi Ierah;  ~ 3455 1Regil 30:29 | din Racal, din cetăţile Ierahmeeliţilor şi din cetăţile cheneene;  ~ 3456 1Ezdra 10:28 | Maluc, Adaia, Iaşub, Şeal şi Ieramot, din fiii lui Bani;  ~ 3457 Colos 4:13 | cei din Laodiceea şi din Ierapole.  ~ 3458 1Cronic 4:17| acestuia, Iehudia, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, 3459 1Cronic 11:46| 46. Eliel din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam 3460 2Ezdra 7:36 | 36. Ierihoneni, trei sute patruzeci şi 3461 2Ezdra 3:2 | Lângă Eliaşib au zidit Ierihonenii, iar lângă aceştia a zidit 3462 1Cronic 7:1 | Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam şi, Samuel; 3463 1Cronic 2:18| Azuba, femeia sa, şi de la Ieriot următorii copii: Ieşer, 3464 1Corint 16:6 | opri, poate, sau voi şi ierna, ca petreceţi în călătoria 3465 Faptel 27:12 | putea, ajungem şi iernăm la Fenix, un port al Cretei, 3466 Faptel 28:11 | corabie din Alexandria, care iernase în insulă şi care avea pe 3467 Faptel 27:12 | Şi limanul nefiind bun de iernat, cei mai mulţi dintre ei 3468 Tit 3:12 | căci acolo m-am hotărât iernez.  ~ 3469 2Tim 4:21 | mai înainte de începutul iernii. Te îmbrăţişează Eubul şi 3470 2Cronic 10:2 | Când a auzit de aceasta Ierobnam, fiul lui Nabat, care se 3471 2Cronic 13:4 | şi a zis: "Ascultaţi-mă, Ieroboame şi voi toţi Israeliţii.  ~ 3472 2Macab 12:1 | fiul lui Geneu, precum şi Ieronim şi Demofon, şi afară de 3473 Matei 6:14 | oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel 3474 Eccli 28:6 | nu te mânia pe aproapele, iertându-i lui neştiinţa.  ~ 3475 Colos 2:13 | făcut vii, împreună cu Sine, iertându-ne toate greşealele;  ~ 3476 Psa 84:2 | 2. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, 3477 Matei 18:32 | toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat.  ~ 3478 Judecat 21:22| la noi, noi le vom zice: "Iertaţi-i pentru noi, căci noi n-am 3479 Iesirea 10:17| 17. Iertaţi-mi acum încă o dată greşeala 3480 2Cronic 20:15| capătul văii din faţa pustiei Ieruel.  ~ 3481 Ioan 7:25 | Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni: Nu este, oare, Acesta pe 3482 3Ezdra 8:37 | 38. Din fiii lui Elam, Ieşaia, fiul lui Atalia, şi împreună 3483 2Cronic 13:19| cetăţile Betelul cu satele lui, Ieşana cu satele ei şi Efronul 3484 1Cronic 25:14| 14. Al şaptelea lui Ieşarela cu fiii şi fraţii lui; ei 3485 Judecat 5:4 | 4. Când ieşeai Tu, Doamne, din Seir, Când 3486 Iov 29:7 | 7. Atunci când ieşeam la poarta de sus a cetăţii 3487 1Cronic 2:18| Ieriot următorii copii: Ieşer, Şobab şi Ardon.  ~ 3488 1Cronic 4:35| Ieşohaia, Asaia, Adiel, Ieşimiel, Benaia,  ~ 3489 Iesirea 34:34| până când ieşea; iar la ieşire spunea fiilor lui Israel 3490 1Cronic 5:14| fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui 3491 Avacum 3:12 | 13. Ieşit-ai ca zdrobeşti poporul 3492 2Regil 5:15 | Eliada şi Elifelet; Samae, Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, 3493 Isaia 1:3 | cunoaşte stăpânul şi asinul ieslea domnului său, dar Israel 3494 Iov 39:8 | petreacă noaptea lingă ieslele tale?  ~ 3495 1Cronic 8:17| 18. Ieşmere, Izliah şi Iobab, fiii lui 3496 2Cronic 23:4 | şi trei părţi la poarta Iesod; iar poporul stea tot 3497 1Cronic 4:35| 36. Elioenai, Iaacoba, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Ieşimiel, 3498 1Regil 14:48 | lui Saul erau: Ionatan, Iesui şi Melchişua; iar numele 3499 Numerii 26:48| 49. Din Ieţer, neamul Ieţerienilor; din Şilem, neamul Şilemienilor.  ~ 3500 3Regil 8:19 | templul, ci fiul tău care va ieţi din coapsele tale, acela 3501 1Cronic 9:6 | 6. Din fiii lui Zerah: Ieuel şi fraţii lui, şase sute


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License