Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
5510 Iuditel 13:1 | afară şi a dat deoparte pe musafiri din faţa stăpânului său. 5511 Avacum 1:7 | leoparzii sînt caii lui şi mai muşcători decât lupii de seară. Călăreţii 5512 Solomon 11:19| să-i omoare nu numai cu muşcătura, dar să-i îngrozească şi 5513 Facerea 32:31| Iacov, în dreptul acestui muşchi.  ~~ 5514 Facerea 32:31| Israel până astăzi nu mănâncă muşchiul de pe şold, pentru Cel 5515 Psa 104:30 | câinească şi mulţime de muşte în toate hotarele lor.  ~ 5516 Solomon 16:8 | înţepătura lăcustelor şi a muştelor le-a adus moartea şi n-a 5517 Matei 18:15 | ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. 5518 Psa 49:22 | voi fi asemenea ţie; mustra-te-voi şi voi pune înaintea fetei 5519 Eccli 18:13 | 13. Mustrând şi certând şi învăţând, 5520 Solomon 17:10| una ce se ştie vinovată şi mustrată ea de sine însăşi; ea îşi 5521 Ioan 8:9 | Iar ei auzind aceasta şi mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul 5522 Iuda 1:22 | Şi pe unii, şovăitori, mustraţi-i,  ~ 5523 Apocal 3:19 | Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte 5524 Osea 2:24 | pământul va răspunde grâului, mustului şi untdelemnului, şi ele 5525 Iezech 17:10 | de răsărit? Se va usca pe muşuroiul pe care a fost sădit".  ~ 5526 Planger 3:5 | 6. Mutându-mă în împărăţia morii, ca pe 5527 Faptel 18:7 | 7. Şi mutându-se de acolo, a venit în casa 5528 Iacov 1:17 | este schimbare sau umbră de mutare.  ~ 5529 Facerea 36:8 | părintele Edomiţilor, după mutarea sa în muntele Seir.  ~ 5530 3Regil 3:18 | 19. Însă noaptea a muţit fiul acestei femei, căci 5531 1Cronic 15:27| cântăreţii şi Chenania, căpetenia muzicanţilor şi cântărelilor. David însă 5532 1Macab 9:39 | întimpinarea lor cu timpane şi cu muzici şi cu arme multe.  ~ 5533 1Macab 9:41 | nunta în plângere şi glasul muzicilor în jale.  ~ 5534 2Cronic 14:11| eşti Dumnezeul nostru, n-aibă omul putere împotriva Ta".  ~ 5535 Levitic 10:17| 17. şi a zis: "Pentru ce n-an mâncat jertfa pentru păcat 5536 2Macab 7:29 | zis: "Pe cine aşteptaţi? N-ascult de porunca regelui, ei ascult 5537 Iov 24:12 | cere ajutor; dar Dumnezeu n-aude rugăciunea lor!  ~ 5538 1Petru 2:10 | Dumnezeu; voi care odinioară n-aveaţi parte de milă, iar acum 5539 2Regil 12:17 | ridice de la pământ, dar el n-î voit şi nici n-a mâncat 5540 Psa 80:10 | 10. Dar na ascultat poporul Meu glasul 5541 1Cronic 4:14| Iefoni, au fost: Ir, Ela şi Naam. Fiul lui Ela a fost Chenaz.  ~ 5542 Numerii 26:39| Ardienilor şi din Naaman, neamul Naamanienilor.  ~ 5543 Iov 42:8 | Bildad din Şuah şi Ţofar din Naamat, s-au dus şi au făcut cum 5544 1Cronic 11:37| 37. Heţro din Carmel, Naarai, fiul lui Ezbai;  ~ 5545 1Cronic 7:27| ţineau de el, spre răsărit Naaranul, spre apus Ghezerul şi cetăţile 5546 Iosua 16:7 | se pogora la Atarot şi la Naarata, atingând Ierihonul şi se 5547 1Cronic 4:5 | Ahaştari. Aceştia sunt fiii Naarei.  ~ 5548 2Regil 6:6 | însă au ajuns la aria lui Nachon, Uza şi-a întins mâinile 5549 1Macab 9:37 | mireasă cu alai mare de la Nadabat, fiica unei căpetenii din 5550 Isaia 12:2 | tare al mântuirii mele; nădăjdui-voi întru El şi nu voi înfricoşa, 5551 Isaia 47:10 | intru fărădelegile tale tu nădăjduiai şi ziceai: "Nimeni nu 5552 Psa 21:4 | nădăjduit părinţii noştri, nădăjduit-au în Tine şi i-ai izbăvit 5553 Evrei 11:1 | este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor 5554 2Regil 5:15 | Teisus, Elfalat, Naged, Nafec, Ionatan, Leasamis, Baalimat 5555 Iosua 17:11 | el, şi a treia parte din Nafet cu satele lui.  ~ 5556 3Ezdra 5:53 | fiii lui Meani, fiii lui Nafisi, fiii lui Acuv, fiii lui 5557 Luca 3:25 | fiul lui Esli, fiul lui Nagai,  ~ 5558 2Regil 5:15 | Ievaar, Teisus, Elfalat, Naged, Nafec, Ionatan, Leasamis, 5559 Iosua 19:15 | 15. Mai departe: Catat, Nahalal, Şimron, Idala şi Betleem: 5560 Iosua 21:34 | Dimna cu împrejurimile ei şi Nahalalul cu împrejurimile lui;  ~ 5561 2Regil 23:29 | Benaia din Piraton; Hidai din Nahale-Gaaş;  ~ 5562 1Cronic 11:32| 32. Hurai din Nahali-Gaaş; Abiel din Araba;  ~ 5563 Judecat 1:30| Chitronului şi pe locuitorii Nahalolului; şi au locuit Canaaneii 5564 1Cronic 4:18| acestuia, Hodia, sora lui Naham, tatăl Cheilei, sunt: Garmi 5565 2Regil 23:36 | 37. Ţelec Amonitul; Naharai din Beerot, armaşul lui 5566 Numerii 13:14| 15. Nahbi, fiul lui Vofsi, din seminţia 5567 1Cronic 11:39| 39. Ţelec Amonitul; Nahrai din Beerot, purtătorul de 5568 Iov 7:2 | suspină după umbră, asemenea năimitului care-şi aşteaptă simbria.  ~ 5569 Iov 24:24 | mai sunt, s-au aşternut ca nalba, când o coseşti şi ca spicul 5570 Iov 4:13 | În spaimele care vin din nălucirile nopţii, atunci când somn 5571 Isaia 57:19 | valurile ei scormonesc tină şi nămol.  ~ 5572 Tobit 1 | Tobit. Frica de Dumnezeu şi năpasta bătrânului Tobit.  ~~l. 5573 Iosua 2:20 | 20. Dacă însă ne va năpăstui cineva şi va descoperi fapta 5574 Facerea 43:18| se lege de noi şi ne năpăstuiască şi ne ia robi pe noi 5575 Eccli 4:9 | năpăstuit din mâna celui ce-l năpăstuieşte şi nu fi slab de înger 5576 Numerii 6:9 | lângă el fără de veste şi de năprasnă, şi prin aceasta îşi va 5577 Pildele 24:22| cunoască sfârşitul lor năprasnic?  ~ 5578 3Macab 5:32 | 33. Atunci Ermon de năpraznă s-a umplut de covârşitoare 5579 Avacum 3:13 | Faraon şi al celor care se năpusteau asupra mea ca sfărâme, 5580 Facerea 34:26| Apoi fiii lui Iacov se năpustiră asupra celor morţi şi jefuiră 5581 Eccli 30:8 | Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un copil lăsat în 5582 Eccli 20:27 | 27. Năravul omului mincinos este ocară 5583 Romani 16:11 | Îmbrăţişaţi pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul.  ~ 5584 Cantar 2:1 | 1. Eu sunt narcisul din câmpie, sunt crinul 5585 Cantar 1:10 | Cât regele a stat la masă, nardul meu a revărsat mireasmă.  ~ 5586 Psa 113:13 | Urechi au şi nu vor auzi; nări au şi nu vor mirosi;  ~ 5587 Eccli 27:2 | frica Domnului, curând se va nărui casa lui.  ~ 5588 Judecat 5:5 | 5. Munţii se năruiau înaintea Domnului, Ca şi 5589 Planger 2:12| neţărmurită ca marea este năruirea ta! Cine ar putea te 5590 Solomon 7:12| Totuşi eu nu ştiam ea este născătoarea lor.  ~ 5591 Eccles 7:28 | pe om drept, iar oamenii născocesc multe vicleşuguri.  ~~ 5592 Solomon 15:4 | Pe noi nu ne-au înşelat născocirile omeneşti ale unui meşteşug 5593 Miheia 2:11 | cineva fie purtat de duhul născocirilor şi spună cuvinte mincinoase, 5594 2Ezdra 6:7 | n-a fost. Acestea le-ai născocit tu din capul tău".  ~ 5595 Solomon 14:1 | 2. Această luntre a fost născocită de pofta de câştig şi a 5596 Marcu 7 | Iisus osândeşte poruncile născocite de farisei. Femeia cananeiancă 5597 3Regil 3:20 | era fiut meu, pe care-l născusem".  ~ 5598 Deuter 7:12 | untdelemnul tău, pe cele născute ale vitelor tale mari şi 5599 Iov 25:6 | putreziciune, cu atât mai puţin născutul din om, care nu este decât 5600 3Ezdra 5:54 | fiii lui Tomi, fiii lui Nasit, fiii lui Atifa,  ~ 5601 Isaia 54:1 | Veseleşte-te, cea stearpă, care nu năşteai, glas şi strigă tu care 5602 Osea 9:10 | pasăre; şi nu vor mai fi nici naşteri, nici sarcini, nici zămisliri.  ~ 5603 3Ezdra 2:13 | argint douăzeci şi nouă, năstrape de aur treizeci, de argint 5604 Judecat 8:26| aur, afară de verigi, de nasturi şi de hainele de purpură 5605 Facerea 10:5 | după neamul său şi după naţia sa.  ~ 5606 Facerea 36:39| ţările lor, după numirile şi naţiile lor sunt: căpetenia Timna, 5607 Numerii 10:9 | împotriva vrăjmaşilor care năvălesc asupra voastră, însoţiţi 5608 Iov 16:14 | dărâmă bucată cu bucată şi năvăleşte asupra mea ca un războinic.  ~ 5609 3Macab 3:5 | gâlceavă neaşteptată şi năvălire fără de veste asupra oamenilor 5610 Eccli 50:4 | întărit cetatea împotriva năvălirilor duşmane.  ~ 5611 2Cronic 28:18| Asemenea şi Filistenii năvăliseră în cetăţile din ţinuturile 5612 3Macab 1:13 | întoarcă pornirea răului năvălitor, de strigare cu plâns umplând 5613 Avacum 1 | lui Dumnezeu prin Caldeii năvălitori.  ~~l. Vedenia pe care a 5614 1Cronic 12:21| ajutat lui David contra năvălitorilor, căci toţi aceştia erau 5615 Iov 40:23 | fi ca Iordanul să-i urce năvalnic până la gură.  ~ 5616 Numerii 21:14| Vahebul cu curgerile sale năvalnice şi şuvoaiele Arnonului şi 5617 Avacum 1:15 | mrejei sale şi tămâieri năvodului său, căci cu ajutorul lor 5618 Matei 2:23 | s-a spus prin prooroci, Nazarinean Se va chema.  ~~ 5619 Faptel 24:5 | fiind căpetenia eresului nazarinenilor,  ~ 5620 1Regil 21:13 | înaintea ochilor lui, făcând năzdrăvănii şi scriind pe uşi; mergea 5621 Amos 2:11 | dintre feciorii voştri şi nazirei dintre flăcăii voştri! Oare 5622 Amos 2:12 | 12. Dar voi aţi dat nazireilor vin bea şi proorocilor 5623 Numerii 6:19| din paner şi le va pune nazireului pe mâini, după ce acesta 5624 Iosua 19:13 | mergea spre Rimon, Metora şi Nea;  ~ 5625 Numerii 20:17| trece pe drumul împărătesc, neabătându-ne nici la dreapta, nici la 5626 Iosua 23:5 | cartea legii lui Moise, neabătându-vă de la ea nici la dreapta, 5627 1Corint 11:5 | sau prooroceşte, cu capul neacoperit, îşi necinsteşte capul; 5628 3Macab 4:6 | presărându-le, erau aduse neacoperite cu văl; şi în loc de cântări 5629 Iezech 21:23 | 23. Acest sorţ s-a părut neadevărat în ochii acelora care au 5630 Maleahi 3 | pocăinţă. Mustrări pentru neaducerea pârgii.  ~~ 5631 3Ezdra 5:60 | rudenie al acestora, şi neaflându-se, s-au înlăturat de la preoţie.  ~ 5632 1Tim 3:3 | Nebeţiv, nedeprins bată, neagonisitor de câştig urât, ci blând, 5633 1Tim 3:8 | nu dedaţi la vin mult, neagonisitori de câştig urât,  ~ 5634 Solomon 13:6 | toate acestea este oarecare neajuns, căci doar unii ca aceştia 5635 Man 0:6 | 6. Însă nemăsurată şi neajunsă este şi mila făgăduinţei 5636 Iov 39:26 | aşază cuibul pe vârfuri neajunse?  ~ 5637 Iesirea 28:37| Aaron va purta pe fruntea sa neajunsurile prinoaselor afierosite de 5638 Psa 87:4 | groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, între cei morii slobod.  ~ 5639 2Macab 14:38 | vremurile cele mai dinainte ale neamestecului Iudeilor cu Elinii era îndrăzneţ 5640 Tit 3:14 | spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei nu fie 5641 Faptel 16:11 | Samotracia, iar a doua zi la Neapoli,  ~ 5642 Iov 20:26 | adunat; un foc care arde neaprins îl mistuie pe oricine va 5643 1Tim 6:16 | şi locuieşte întru lumină neapropiată; pe Care nu L-a văzut nimeni 5644 Iuditel 15:8 | lui Israel, tu, faima cea neapusă a neamului nostru!  ~ 5645 Faptel 27:20 | 20. Şi nearătându-se nici soarele, nici stelele, 5646 Psa 50:6 | adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii 5647 Eccli 16:7 | aţâţa foc; şi în neamul neascultătorilor s-a aprins mânie.  ~ 5648 Psa 92:6 | Mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este, 5649 2Macab 8:10 | va da pentru un talant, neaşteptând pedeapsa cea viitoare asupra 5650 2Macab 9:23 | Ca, întâmplându-se ceva neaşteptat sau vreo neizbândă, ştie 5651 2Macab 9:5 | dreptate, căci el cu multe şi neauzite munci a chinuit cele dinlăuntru 5652 2Macab 4:14 | 15. Şi datina părintească nebăgând-o în seamă, măririle cele 5653 Numerii 15:23| 24. Dacă greşeala e din nebăgarea de seamă a obştii, atunci 5654 1Corint 1:28| neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu 5655 1Corint 6:4 | judecăţi lumeşti, puneţi pe cei nebăgaţi în seamă din Biserică, ca 5656 Eccli 38:9 | Fiule! În boala ta nu fi nebăgător de seamă; ci te roagă Domnului 5657 2Ezdra 10:18 | 19. Harif, Anatot, Nebai,  ~ 5658 2Ezdra 11:33 | În Hadid, în Ţeboim, în Nebalat,  ~ 5659 1Tim 3:3 | 3. Nebeţiv, nedeprins bată, neagonisitor 5660 Solomon 10:4 | lui Dumnezeu şi l-a păzit nebiruit, când a fost să-l doboare 5661 2Macab 11:12 | socotind Evreii sunt nebiruiţi, pentru Atotputernicul 5662 Luca 7:30 | lui Dumnezeu în ei înşişi, nebotezându-se de el.  ~ 5663 Solomon 19:2 | celor ucişi, un alt gând nebunesc le-a venit şi au început, 5664 Matei 5:22 | sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena 5665 Judecat 16:15| fiindcă ea tot stăruia şi-l necăjea cu vorbele sale în fiecare 5666 Eccli 31:37 | nu-i zici şi nu-l necăjeşti cu vreo cerere.  ~~ 5667 Facerea 16:6 | ce-ti place!" şi Sarai a necăjit-o şi ea a fugit de la faţa 5668 Eccli 4:3 | 3. Inima necăjită nu o tulbura şi nu întârzia 5669 Matei 9:36 | făcut milă de ele erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi 5670 Psa 37:7 | 8. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am 5671 Psa 151 | PSALMUL NECANONIC 151  ~~l. Mic eram intre 5672 1Corint 7 | CAPITOLUL  7  ~Despre căsătorie, necăsătorie şi văduvie.  ~~ 5673 1Corint 7:32| fiţi fără de  grijă. Cel necăsătorit se îngrijeşte de cele ale 5674 1Corint 7:8 | 8. Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine 5675 Susanei 1:47| 48. Căci necercetând, nici adevărul cunoscând, 5676 Romani 11:33 | lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi cât sunt 5677 2Macab 7:18 | nu socoteşti vei fi necertat, pentru faci război împotriva 5678 PatrReg 7:5 | se audă zgomot de care şi nechezat de cai şi zgomot de oştire 5679 Eccli 10:5 | nu face cu patimă şi cu nechibzuinţă.  ~ 5680 Pildele 12:18| 18. Cei nechibzuiţi la vorbă sunt ca împunsăturile 5681 1Regil 2:29 | preaslăvesc pe Mine, iar cei ce necinstesc vor fi ruşinaţi.  ~ 5682 2Ezdra 13:17 | mânia Lui asupra lui Israel, necinstind ziua odihnei!"  ~ 5683 Tobit 3:10 | voi face aceasta, va fi necinstire pentru el şi voi coborî 5684 2Ezdra 10:32 | pentru arderile de tot necontenite, care se fac în zile de 5685 2Macab 7:33 | 34. Ci tu, o, necredinciosule şi mai nelegiuit decât toţi 5686 Solomon 10:6 | înalţă acolo, spre pomenirea necredinciosului suflet al femeii lui Lot.  ~ 5687 Eccli 2:15 | tem de Domnul nu vor fi necrezători cuvintelor Lui, şi cei ce-L 5688 Solomon 19:4 | poporul Tău săvârşească necrezuta lui trecere prin mare, iar 5689 Colos 2:23 | cucernicie, în smerenie şi în necruţarea trupului, dar n-au nici 5690 Iezech 9:5 | şi ochiul vostru fie necruţător!  ~ 5691 PatrReg 8:13| ca facă asemenea lucru necugetat?" Şi Elisei a zis: "Domnul 5692 2Corint 12:21| şi de desfrânarea şi de necumpătarea pe care le-au făcut.  ~~ 5693 1Corint 12:1 | vreau, fraţilor, fiţi în necunoştinţă.  ~ 5694 Efes 4:18 | lui Dumnezeu, din pricina necunoştinţei care este în ei, din pricina 5695 Amos 7:3 | el a mistuit adâncul cel necuprins şi a prăpădit şi parte din 5696 Daniel 7:2 | cerului au sfredelit marea cea necuprinsă.  ~ 5697 Avacum 1:5 | care cutreieră ţinuturi necuprinse, ca pună stăpânire pe 5698 Isaia 1:6 | şi răni pline de puroi, necurăţate, nemuiate cu untdelemn şi 5699 Levitic 16:16| află la ei, în mijlocul necurăţeniilor lor.  ~ 5700 Iezech 22:23 | Ierusalimului: Eşti o ţară necurăţită şi neudată de ploaie în 5701 2Cronic 30:16| curaţi, de aceea, pentru cei necurăţiţi, leviţii junghiau mielul 5702 Romani 9:2 | îmi este întristarea şi necurmată durerea inimii.  ~ 5703 2Tim 3:4 | 4. Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de 5704 1Corint 13:5 | Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se 5705 3Macab 4:13 | marelui Dumnezeu, lucruri necuvioase grăia.  ~ 5706 Psa 42:1 | dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept şi viclean, 5707 1Tim 1:9 | necredincioşi şi păcătoşi, pentru necuvioşi şi spurcaţi, pentru ucigaşii 5708 3Macab 5:19 | fel elefanţii spre pieirea necuvioşilor Iudei.  ~ 5709 1Cronic 3:18| Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.  ~ 5710 1Tim 3:3 | 3. Nebeţiv, nedeprins bată, neagonisitor de 5711 Levitic 10:12| jertfele Domnului, şi-l mâncaţi nedospit, lângă jertfelnic, acesta 5712 3Macab 3:5 | cetate, nefiind cu nimic nedreptăţiţi de Iudei, văzând acea gâlceavă 5713 1Corint 6:9 | 9. Nu ştiţi, oare, nedrepţii nu vor moşteni împărăţia 5714 Faptel 25:20 | 20. Şi nedumerindu-mă cu privire la cercetarea 5715 Ioan 13:22 | se uitau unii la alţii, nedumerindu-se despre cine vorbeşte.  ~ 5716 Faptel 18:15 | 15. Dar dacă sunt la voi nedumeriri despre învăţătură şi despre 5717 Luca 9:7 | toate cele făcute şi era nedumerit, se zicea de către unii 5718 Luca 24:4 | 4. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi 5719 2Macab 14:28 | a strica alianţa făcută, nefăcându-i nici o strâmbătate bărbatul 5720 Marcu 14:58 | şi în trei zile altul, nefăcut de mână, voi clădi.  ~ 5721 Psa 105:42 | asuprit pe ei şi au fost nefericiţi sub mâinile lor.  ~ 5722 Marcu 5:26 | cheltuindu-şi toate ale sale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând 5723 Evrei 7:18 | desfiinţează, pentru neputinţa şi nefolosul ei;  ~ 5724 Iesirea 12:8 | 9. Dar nu-l mâncaţi nefript deajuns sau fiert în apă, 5725 2Macab 1:36 | cheamă de către cei mulţi Neftai.  ~~ 5726 Judecat 4:9 | Barac pe Zabulonieni şi Neftalimieni la Chedeş şi s-au dus după 5727 2Macab 1:36 | numit Neemia locul acela Neftar, care se tălmăceşte curăţenie, 5728 3Ezdra 5:41 | 42. Fiii lui Nefusim, o sută cincizeci şi şase.  ~ 5729 Faptel 17:6 | 6. Dar, negăsindu-i, târau pe Iason şi pe câţiva 5730 Deuter 1:6 | munte, din Şefela şi din Negeb, la malurile mării, în pământul 5731 Eccli 20:20 | proastă, repetată într-una de neghiobi.  ~ 5732 2Ezdra 9:17 | Dumnezeu iubitor şi iertător, negrabnic la mânie şi bogat în milă 5733 1Petru 1:8 | şi bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită,  ~ 5734 Romani 8:26 | roagă pentru noi cu suspine negrăite.  ~ 5735 Cantar 4 | porumbiţă ai, umbriri de negrele-ţi sprâncene, părul tău turmă 5736 Cantar 5:11 | părul lui, păr ondulat, negru-nchis, pană de corb.  ~ 5737 Iov 3:5 | s-o învăluiască şi toate negurile s-o înspăimânte!  ~ 5738 Luca 7:33 | Botezătorul, nemâncând pâine şi negustând vin, şi ziceţi: Are demon!  ~ 5739 Facerea 23:15| sicli de argint, după preţul negustoresc.  ~ 5740 Ioan 2:16 | casa Tatălui Meu casă de negustorie.  ~ 5741 Iov 20:18 | de câştig şi de roadele negustoriei sale nu se mai bucură.  ~ 5742 2Ezdra 3:31 | încredinţaţi templului şi a negustorilor, în dreptul porţii lui Mifcad 5743 Luca 19:15 | banii, ca ştie cine ce a neguţătorit.  ~ 5744 Luca 19:13 | mine şi a zis către ele: Neguţătoriţi cu ele până ce voi veni!  ~ 5745 Iezech 44:22 | 24. În pricinile nehotărâte, ei trebuie ia parte 5746 2Ezdra 7:7 | Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum şi Baana. Numărul poporului 5747 3Ezdra 5:7 | Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehumi, Baana, căpeteniile lor.  ~ 5748 PatrReg 24:7 | luni. Numele mamei lui era Nehuşta, fiica lui Elnatan, din 5749 PatrReg 18:4 | Israel îl tămâiau şi-l numeau Nehuştan.  ~ 5750 Iosua 19:27 | hotarul Asatei la Bet-Emec şi Neiel şi mergea pe partea stângă 5751 1Petru 4:3 | petreceri cu vin mult şi în neiertate slujiri idoleşti.  ~ 5752 Eccli 30:8 | 8. Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un 5753 Levitic 26:15| sufletul vostru de legile Mele, neîmplinind poruncile Mele, şi călcând 5754 Luca 12:33 | nu se învechesc, comoară neîmpuţinată în ceruri, unde fur nu se 5755 3Macab 4:2 | Însă printre Iudei era neîncetată plângere şi tânguire cu 5756 3Macab 1:23 | adunase s-a făcut strigăt neînchipuit,  ~ 5757 Iezech 46:1 | ieşi, iar poarta va rămâne neîncuiată până seara.  ~ 5758 Iuditel 6:3 | el a zis: " nu rămână neîndeplinite cuvintele mele!"  ~ 5759 2Macab 5:15 | 15. Şi neîndestulându-se cu acestea, au îndrăznit 5760 Naum 1:2 | împotriva duşmanilor Săi stă neînduplecat.  ~ 5761 Solomon 16:15| năprasnice, grindină şi ploi neînduplecate i-au chinuit; para focului 5762 2Tim 3:3 | 3. Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, 5763 Solomon 19 | drepţilor.  ~~l. Ci o mânie neîndurată prigoneşte pe nelegiuiţi 5764 1Corint 7:5 | ispitească satana, din pricina neînfrânării voastre.  ~ 5765 2Tim 3:3 | neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine,  ~ 5766 Estera 8:12 | pentru toţi oamenii din lume, neîngăduind înşelătoriile, şi pricinile 5767 Tit 1:7 | iconom al lui Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu 5768 2Macab 5:10 | lepădat mulţime de morţi neîngropaţi, a fost nejelit şi de nici 5769 Estera 8:12 | şi-i supun la primejdii de neînlăturat, amăgind gândul bun şi neprihănit 5770 1Regil 15:9 | 9. Iar toate lucrurile neînsemnate şi rele le-au pierdut.  ~ 5771 1Cronic 16:18| erau puţini la număr şi neînsemnaţi, şi străini în ţara aceasta.  ~ 5772 Solomon 6:11| Înţelepciunea este luminată şi neînserată şi cei care o iubesc o văd 5773 Numerii 36 | CAPITOLUL 36  ~Rânduială pentru neînstrăinarea moşiilor la căsătoria fetelor.  ~~ 5774 1Corint 14:7 | 7. precum cele neînsufleţite, care dau sunet, fie fluier, 5775 2Petru 3:16 | pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe 5776 Eccli 20:23 | pierde viaţa din ruşine neînţeleaptă şi de dragul unui nebun 5777 1Tim 1:7 | învăţători ai Legii, dar neînţelegând nici cele ce spun, nici 5778 Faptel 28:25 | 25. Şi neînţelegându-se unii cu alţii, au plecat, 5779 Solomon 11:15| 15. Pentru gândurile cele neînţelegătoare ale destrăbălării lor, care 5780 1Macab 11:39 | câte a făcut Dimitrie şi neînţelegerea pe care o au oştirile  lui 5781 Pildele 9:6 | 6. Părăsiţi neînţelepciunea ca rămâneţi cu viaţă 5782 2Cronic 16:9 | inima lor întreagă la El. Neînţelepţeşte ai lucrat dar acum. Pentru 5783 Filip 2:15 | curaţi, fii ai lui Dumnezeu neîntinaţi în mijlocul unui neam rău 5784 Tit 2:9 | ca fie bine-plăcute, neîntorcându-le vorba,  ~ 5785 Iuditel 11:7 | tare priceput, ci eşti şi neîntrecut în meşteşugul războiului.  ~ 5786 Baruh 3:18 | ca lucrările lor fie neîntrecute?  ~ 5787 Iov 33:18 | zguduite de un cutremur neîntrerupt.  ~ 5788 Iesirea 30:8 | miresme. Această tămâiere neîntreruptă se va face pururea înaintea 5789 Romani 1:14 | barbarilor şi învăţaţilor şi neînvăţaţilor;  ~ 5790 2Macab 13:7 | muri nelegiuitul Menelau, neînvrednicindu-se nici de înmormântare.  ~ 5791 2Corint 11:6 | 6. Şi chiar dacă sunt neiscusit în cuvânt, nu însă în cunoştinţă, 5792 1Tim 3:3 | urât, ci blând, paşnic, neiubitor de argint,  ~ 5793 2Tim 3:3 | clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine,  ~ 5794 2Macab 9:23 | ceva neaşteptat sau vreo neizbândă, ştie cei din ţări cui 5795 2Macab 5:10 | morţi neîngropaţi, a fost nejelit şi de nici un fel de îngropăciune, 5796 Faptel 22:25 | biciuiţi un cetăţean roman şi nejudecat?  ~ 5797 1Corint 14:8 | dacă trâmbiţa va da sunet nelămurit, cine se va pregăti de război?  ~ 5798 Isaia 1:6 | nemuiate cu untdelemn şi nelegate.  ~ 5799 Evrei 12:8 | parte, atunci sunteţi fii nelegitimi şi nu fii adevăraţi.  ~ 5800 Psa 105:6 | Păcătuit-am ca şi părinţii noştri, nelegiuit-am, făcut-am strâmbătate.  ~ 5801 Psa 54:2 | ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniştea mea şi m-am tulburat de 5802 Isaia 30:5 | 5. Toţi sunt neliniştiţi de acest popor, care nu 5803 Iacov 1:4 | desăvârşiţi şi întregi, nelipsiţi fiind de nimic.  ~ 5804 3Ezdra 1:26 | său, ci a pornit război, neluând aminte la cuvintele lui 5805 2Tesal 3:11 | voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind.  ~ 5806 Psa 138:16 | 16. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut 5807 Romani 15:23 | 23. Dar acum, nemaiavând loc în aceste ţinuturi şi 5808 3Regil 17:7 | o vreme pârâul a secat, nemaifiind ploaie pe pământ.  ~ 5809 Faptel 19:11 | mâinile lui Pavel, minuni nemaiîntâlnite.  ~ 5810 Facerea 45:1 | 1. Atunci Iosif, nemaiputându-se stăpâni înaintea tuturor 5811 Facerea 45:1 | afară de aici pe toţi!" Şi nemairămânând nimeni cu el, Iosif s-a 5812 Judecat 9:22| între locuitorii Sichemului, nemaivoind locuitorii din Sichem 5813 Luca 7:33 | venit Ioan Botezătorul, nemâncând pâine şi negustând vin, 5814 Isaia 32:5 | împotriva Domnului, lase nemâncat pe cel flămând şi celor 5815 Solomon 12 | CAPITOLUL 12  ~Nemărginirea răbdării şi a dreptăţii 5816 Faptel 14:17 | El nu S-a lăsat pe Sine nemărturisit, făcându-vă bine, dându-vă 5817 3Macab 3:18 | cuvine celor răi, eu moarte nemiloasă şi de ocară piară.  ~ 5818 Iov 6:9 | deşi împovărat de dureri nemiloase, fiindcă n-am ascuns poruncile 5819 Isaia 1:6 | pline de puroi, necurăţate, nemuiate cu untdelemn şi nelegate.  ~ 5820 Deuter 1 | Binefacerile lui Dumnezeu, nemulţumirea poporului.  ~~l. Acestea 5821 3Ioan 1:10 | defăimându-ne cu vorbe urâte; şi nemulţumit fiind cu acestea, nici el 5822 Osea 11 | dumnezeieşti primită de nemulţumitorii Israeliţi.  ~~ 5823 Eccli 17:24 | întru oameni; nu este nemuritor fiul omului.  ~ 5824 3Macab 5:30 | părinţilor mei, întreagă şi nemutată credinţă au arătat.  ~ 5825 Pildele 5:13| Puţin a trebuit nu nenorocesc, în plină adunare şi în 5826 Isaia 23:5 | veste, va tremura la auzul nenorocirilor Tirului.  ~ 5827 2Macab 12:29 | şi în vremurile cele nenorocite le-au fost blânzi,  ~ 5828 3Macab 4:14 | Iudeilor mai departe din cauza nenumăratei lor mulţimi; cei mai 5829 Numerii 16:30| dacă Domnul va face lucru neobişnuit, de-şi va deschide pământul 5830 1Cronic 18:4 | stricat David toate carele, neoprind din ele decât numai o sută.  ~ 5831 1Regil 6:12 | mereu înainte, mugind, dar neoprindu-se şi neabătându-se nici la 5832 Solomon 7:22| iubitor de bine, ascuţit, neoprit, binefăcător,  ~ 5833 1Corint 14:33| Pentru Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii.  ~ 5834 Tobit 4:12 | izvorăşte pieire şi mare neorânduire, iar din lene, sărăcie şi 5835 3Macab 3:5 | acestora şi alergături împreună neostenite făcându-se, a le ajuta nu 5836 Solomon 7:22| pereche, cu multe laturi, nepământesc, ager, pătrunzător, neîntinat, 5837 Isaia 62:12 | Cea căutată", "Cetatea nepărăsită!"  ~~ 5838 Isaia 32:10 | 11. Tremuraţi, nepăsătoarelor, înfioraţi-vă, încrezătoarelor, 5839 1Tim 4:14 | 14. Nu fi nepăsător faţă de harul care este 5840 Pildele 1:6 | înţelepţi şi tâlcuirea lor nepătrunsă.  ~ 5841 Pildele 16:4 | hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită.  ~ 5842 Isaia 56:4 | voi da un nume veşnic şi nepieritor.  ~ 5843 1Regil 18:7 | mâniat Saul foarte tare, neplăcându-i cuvintele acestea şi a zis: " 5844 1Tesal 2:15 | noi ne-au prigonit şi sunt neplăcuţi lui Dumnezeu şi tuturor 5845 2Cronic 21:19| în Ierusalim; şi a murit neplâns şi l-au îngropat în cetatea 5846 Facerea 46:7 | nepoţii săi, pe fiicele, nepoatele sale şi tot neamul său.  ~ 5847 Romani 2:5 | învârtoşarea ta şi după inima ta nepocăită, îţi aduni mânie în ziua 5848 Matei 11 | Iisus despre Ioan. Cetăţile nepocăite. Lauda Tatălui. Chemarea 5849 Tit 1:7 | dat la băutură, paşnic, nepoftitor de câştig urât,  ~ 5850 2Ezdra 12:23 | până în timpul lui Iohanan, nepot de fiu al lui Eliaşib;  ~ 5851 3Macab 3:14 | 14. Şi noi, nepotrivindu-ne nebuniei lor şi întorcându-ne 5852 Eccli 22:6 | întristare sunt mustrările nepotrivite; bătăile şi certarea în 5853 Iosua 13:30 | Aştarotul şi Edrea, oraşele nepotului lui Og al Vasanului, au 5854 1Petru 2:2 | laptele cel duhovnicesc şi neprefăcut, ca prin el creşteţi 5855 2Tim 1:5 | iarăşi aminte de credinţa ta neprefăcută, care, precum s-a sălăşluit 5856 2Corint 9:4 | împreună cu mine şi vor găsi nepregătiţi, fim ruşinaţi noi, ca 5857 3Macab 3:16 | s-au întors de la cea nepreţuită cetăţenie, ci încă şi de 5858 Psa 68:7 | Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea şi greşelile mele de 5859 Luca 24:25 | Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca 5860 2Cronic 1:11| şi slavă, nici sufletele neprietenilor tăi; n-ai cerut de asemenea 5861 Pildele 10:8 | 9. Cel ce umblă întru neprihănire umblă pe cale sigură, iar 5862 2Corint 11:2 | înfăţişez lui Hristos fecioară neprihănită.  ~ 5863 Iuda 1:24 | pună înaintea slavei Lui, neprihăniţi cu bucurie mare,  ~ 5864 1Regil 24:1 | petrecea prin locurile neprimejdioase ale deşertului Enghedi.  ~ 5865 Deuter 33:27 | 28. Israel locuieşte neprimejduit. Ochiul lui Iacov priveşte 5866 Evrei 11:35 | alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca dobândească 5867 2Corint 4:18| 18. Neprivind noi la cele ce se văd, ci 5868 Estera 8:12 | caută le facă rău, ci, neputându-şi sătura mândria, încearcă 5869 1Regil 2:4 | cea cu copii mulţi va fi neputincioasă.  ~ 5870 Isaia 13:6 | aceea, toate braţele vor fi neputincioase şi inima omului se va topi 5871 3Macab 2:11 | noştri şi părăsiţi întru neputinţe.  ~ 5872 Matei 8:17 | proorocul, care zice: "Acesta neputinţele noastre a luat şi bolile 5873 1Tesal 3:5 | Pentru aceea şi eu, fiind nerăbdător, am trimis ca cunosc 5874 Zaharia 6:7 | Puternici, ei înaintau nerăbdători străbată pământul. El 5875 Levitic 19:20| logodită cu un bărbat, dar nerăscumpărată încă sau dacă nu i s-a dat 5876 Solomon 14:2 | deschis cărări în mare şi drum nerătăcitor în volbura valurilor.  ~ 5877 Eccli 29 | nemulţumitori şi despre străinii nerecunoscători.   ~~l. Cel care face milostenie 5878 Romani 16:15 | Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe sora lui, pe Olimpian 5879 PatrReg 17:29| Cutienii şi-au făcut pe Nergal, Hamatienii şi-au făcut 5880 Luca 3:27 | fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,  ~ 5881 Facerea 37:27| vindem Ismaeliţilor acestora, neridicându-ne mâinile asupra lui, pentru 5882 2Corint 3:14| Testament, rămâne acelaşi văl, neridicându-se, căci el se desfiinţează 5883 Tit 2:3 | fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, înveţe de 5884 Eccli 19:19 | iscusinţă care e urâciune şi e nerod care nu are răutate.  ~ 5885 PatrReg 2:21| vătămare, nici moarte, nici nerodire".  ~ 5886 Eccles 7:18 | multă putere decât au zece nerozi într-o cetate.  ~ 5887 Eccli 26:11 | 12. De ochiul neruşinat fereşte-te şi nu te mira 5888 Pildele 21:28| Răufăcătorul are o privire neruşinată, iar omul cel drept îşi 5889 Iov 30:16 | mele sunt ca sfredelite şi nervii mei nu ştiu de odihnă.  ~ 5890 Eccli 37:33 | cele multe va fi durere şi nesaţiul va veni până la îngreţoşare.  ~ 5891 Pildele 27:19| aşa şi inima omului e de nesăturat.  ~ 5892 2Regil 23:4 | mine, Aşezământ pe veci şi neschimbat, Şi El face răsară toată 5893 Judecat 15:5 | aprins şi clăile şi grâul nesecerat, viile şi livezile de măslini.  ~ 5894 Levitic 10:10| deosebi cele sfinte de cele nesfinte şi cele necurate de cele 5895 Romani 4:19 | 19. Şi neslăbind în credinţă, nu s-a uitat 5896 2Corint 5:19| împăcând lumea cu Sine însuşi, nesocotindu-le greşelile lor şi punând 5897 3Macab 5:41 | ca Falaris, s-a umplut de nesocotinţă şi de schimbările sufletului, 5898 Romani 1:21 | gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat.  ~ 5899 Isaia 9:15 | gura lor grăieşte vorbe nesocotite. Pentru toate acestea, mânia 5900 2Tesal 3:2 | ne izbăvim de oamenii cei nesocotiţi şi vicleni. Căci credinţa 5901 Eccli 31:23 | 23. Truda nesomnului şi a greţii şi durerile 5902 Iezech 16:29 | acestea, ca o desfrânată nestăpânită!  ~ 5903 3Macab 5:38 | el, mirându-se de acest nestătător gând, au zis acestea:  ~ 5904 Iacov 1:8 | Bărbatul îndoielnic este nestatornic în toate căile sale.  ~ 5905 2Petru 2:14 | ei amăgesc sufletele cele nestatornice; inima lor e deprinsă la 5906 2Corint 1 | împotriva învinuirii de nestatornicie.  ~~ 5907 Pildele 17:8 | 8. Piatră nestemată este darul în ochii celui 5908 Pildele 5:5 | vieţii, paşii ei merg în neştire, nici ea nu ştie unde.  ~ 5909 Eccli 42:25 | 26. Nici un gând nu este neştiut de El şi nici un cuvânt 5910 Pildele 1:22| veţi iubi nebunia? Şi voi, neştiutorilor, până când veţi urî ştiinţa?  ~ 5911 Evrei 6:17 | moştenitorilor făgăduinţei, nestrămutarea hotărârii Sale, a pus la 5912 1Regil 2:29 | casa tatălui tău va umbla nestrămutat înaintea feţei Mele în veac; 5913 Evrei 6:18 | 18. Ca prin două fapte nestrămutate - făgăduinţa şi jurământul - 5914 1Corint 15:52| suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba.  ~ 5915 1Corint 15:50| stricăciunea nu moşteneşte nestricăciunea.  ~ 5916 Eccli 31:18 | plescăi, ca nu te faci nesuferit.  ~ 5917 2Macab 9:9 | purta din pricina duhoriţi nesuferite.  ~ 5918 2Regil 10:6 | insă, văzând s-au făcut nesuferiţi înaintea lui David, au trimis 5919 Efes 2:11 | păgânii cu trupul, numiţi netăiere-împrejur de către cei numiţi tăiere-împrejur, 5920 Romani 4:11 | credinţa lui din vremea netăierii împrejur, ca fie el părinte 5921 3Macab 5:44 | foarte mirositoare şi cu vin netămâiat, groaznic pregătindu-le.  ~ 5922 PatrReg 23:10| aproape de locuinţa eunucului Netan-Melec cea din Parvarim, iar carul 5923 Planger 2:12| fiică a Sionului? Căci neţărmurită ca marea este năruirea ta! 5924 Deuter 25:17 | erai ostenit şi obosit, netemându-se de Dumnezeu.  ~ 5925 Iuda 1:15 | ocară pe care ei, păcătoşi, netemători de Dumnezeu, le-au rostit 5926 Pildele 11:4 | 5. Dreptatea netezeşte calea celui fără prihană, 5927 Isaia 26:6 | celui drept este dreaptă; Tu netezeşti drumul drept al celui drept.  ~ 5928 Eccli 38:40 | va da ca săvârşească netezirea şi privegherea lui ca 5929 Isaia 28:25 | vine el apoi, după ce i-a netezit faţa, arunce în brazde 5930 Eccli 21:10 | Calea păcătoşilor este netezită cu pietre, la sfârşitul 5931 Iosua 15:43 | 43. Iftah, Aşna şi Neţib;  ~ 5932 2Ezdra 7:60 | 60. Netineii şi fiii robilor lui Solomon 5933 Pildele 7:11| 11. Aprigă şi de neţinut în frâu, picioarele ei nu 5934 Facerea 1:2 | 2. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra 5935 2Ezdra 12:28 | Ierusalimului şi din cetăţile netofatiene,  ~ 5936 1Cronic 2:54| lui Salma sunt: Betleem, Netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, jumătate 5937 1Cronic 9:16| Elcana, care locuia în satele Netofatiţilor.  ~ 5938 Iov 34:18 | Care strigă împăraţilor: Netrebnicilor! Şi celor mai mari de pe 5939 Evrei 7:24 | rămâne în veac, are o preoţie netrecătoare (veşnică).  ~ 5940 2Corint 3:11| slavă, cu atât mai mult ce e netrecător va fi în  slavă.  ~ 5941 Solomon 7:23| oameni, neclintit, temeinic, netulburat, atotputernic, atotveghetor 5942 PatrReg 3:4 | o sută de mii de berbeci netunşi.  ~ 5943 Iezech 22:23 | Eşti o ţară necurăţită şi neudată de ploaie în ziua mâniei.  ~ 5944 Iosua 3:17 | Iordanului, cu picioarele neudate; iar fiii lui Israel au 5945 2Corint 4:2 | cele ascunse ale ruşinii, neumblând în vicleşug, nici stricând 5946 Romani 2:20 | de minte, învăţător celor nevârstnici, având în lege dreptarul 5947 2Cronic 31:17| în catagrafie şi la toţi nevârstnicii lor, cu femeile lor, cu 5948 Numerii 14:23| ce este răul şi tuturor nevârstnicilor, care nu judecă, acelora 5949 Iov 21:8 | 9. Casele lor stau nevătămate, fără teamă şi varga lui 5950 Solomon 18:2 | călătorie necunoscută; soare nevătămător le-ai dat în drumul lor 5951 1Tim 1:17 | veacurilor, Celui nestricăcios, nevăzutului, singurului Dumnezeu fie 5952 Deuter 19:9 | Ca nu se verse sângele nevinovatului în pământul tău pe care 5953 2Macab 13:14 | cu el ca bărbăteşte se nevoiască până la moarte pentru legi, 5954 3Macab 2:27 | viaţa, fără de frică se nevoiau a scăpa de la înscriere, 5955 3Macab 2:12 | şi nelegiuitul acesta se nevoieşte ca ocărască locul cel 5956 Eccli 22:26 | 26. În vremea nevoii lui rămâi la el, ca întru 5957 Filip 2:25 | trimisul vostru şi slujitorul nevoilor mele,  ~ 5958 Evrei 12:25 | n-au scăpat de pedeapsă, nevoind asculte pe cel ce le 5959 Filip 1:27 | voi staţi într-un duh, nevoindu-vă împreună întru-un suflet, 5960 Iezech 34:17 | 19. Asa oile Mele sunt nevoite se hrănească cu ceea 5961 2Ezdra 5:5 | dar iată noi suntem nevoiţi ne dăm fiii şi fiicele 5962 2Macab 14:42 | cinstei sale păţească ocări nevrednice.  ~ 5963 Man 0:14 | Ta, mântuindu-mă pe mine nevrednicul, după mare mila Ta.  ~ 5964 2Macab 8:35 | şi pentru aceea sunt de nezdrobit, căci ţineau legile cele 5965 Solomon 4:3 | adânc şi nu vor avea temei nezdruncinat.  ~ 5966 Iacov 3:3 | gura cailor frâul, ca ni-i supunem, ducem după noi 5967 Iosua 15:62 | 62. Nibşan, Ir-Melah şi En-Ghedi: şase 5968 Faptel 6:5 | Timon, şi pe Parmena, şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia,  ~ 5969 Tit 3:12 | sârguieşte-te vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât 5970 Faptel 13:1 | Barnaba şi Simeon, ce se numea Niger, Luciu Cirineul, Manain, 5971 Judecat 20:16| stângaci, şi toţi aceştia nimereau drept la ţintă când aruncau 5972 Pildele 26:1 | blestemul fără pricină nu nimereşte.  ~ 5973 Iov 38:20 | cuprinsul lui şi poţi nimereşti potecile care duc la el 5974 Faptel 27:29 | temându-se ca nu cumva nimerim pe locuri stâncoase, au 5975 2Macab 14:43 | 43. Însă din grabă nu s-a nimerit se junghie de moarte 5976 Colos 4:15 | fraţii din Laodiceea şi pe Nimfas şi pe Biserica din casa 5977 Galat 1:22 | credinţa pe care altădată o nimicea;  ~ 5978 1Corint 1:19| ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o".  ~ 5979 Iezech 12:23 | grăieşte Domnul Dumnezeu: Nimici-voi această zicătoare şi o asemenea 5980 PatrReg 13:7 | mii de pedestraşi, căci îi nimicise regele Siriei şi-i prefăcuse 5981 Sofonie 3:5 | 6. Nimicit-am neamurile, pustiit-am turnurile 5982 Daniel 4:19 | zicând: Doborâţi copacul şi nimiciţi-l, dar butucul şi rădăcinile 5983 Isaia 28:2 | de grindină, ca o vijelie nimicitoare, ca o năvală de apă potopitoare 5984 Psa 77:54 | necaz trimis-a prin îngeri nimicitori.  ~ 5985 Iov 14 | CAPITOLUL 14  ~Nimicnicia vieţii omeneşti.  ~~ 5986 Eccles 7:14 | le-am văzut eu în zilele nimicniciei mele: este câte un drept, 5987 Numerii 32:2 | Atarotul, Dibonul, Iazerul, Nimra, Heşbonul, Eleale, Sevam, 5988 Isaia 15:6 | 6. apele de la Nimrim au secat, iarba s-a uscat, 5989 Iona 3:5 | 5. Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au 5990 Iona 3 | roditoare a lui Iona. Pocăinţa Ninivitenilor.  ~~ 5991 PatrReg 17:30| Aveenii şi-au făcut pe Nivhaz şi Tartac, iar Sefarvaimii 5992 Naum 3:6 | mai bine întărită decât No-Amon, cea aşezată pe malurile 5993 Cantar 3:1 | 1. Noaptea-n pat l-am căutat pe dragul 5994 1Cronic 5:19| cu Ietur, cu Nafis şi cu Nodab.  ~ 5995 Iesirea 25:35| forma florii de migdal cu nodul şi floarea ei.  ~ 5996 Iov 40:17 | pulpele lui stau ca nişte noduri.  ~ 5997 Solomon 13:13| pentru este lemn strâmb şi noduros, îl ciopleşte ca să-i treacă 5998 Facerea 4:22| fier. Şi sora lui se chema Noema.  ~ 5999 Numerii 21:29| am pustiit tot până la Nofa, care e aproape de Medeba".  ~ 6000 1Cronic 8:1 | 2. Al patrulea, Noha şi al cincilea, Rafa.  ~ 6001 Solomon 5:21| ca o praştie, va azvârli noian de grindină; apele mării 6002 Iov 15:3 | cuvântări care n-au nici o noimă?  ~ 6003 3Ezdra 5:53 | fiii lui Desan, fiii lui Noiva, fiii lui Haseva, fiii lui 6004 1Cronic 4:40| regele Iudei, şi au bătut pe nomazi şi pe cei aşezaţi, care 6005 1Cronic 7:26| 27. Non, fiul său; Iosua, fiul său.  ~ 6006 2Macab 10:28 | aceştia având chezaş de bună norocire şi de biruinţă fapta bună 6007 Iov 17:15 | şi cine a văzut pe undeva norocul meu?  ~ 6008 Psa 39:1 | groapa ticăloşiei şi din tina noroiului  ~ 6009 Solomon 11:18| 18. Sau de fiare nou-create, necunoscute şi pline de


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License