Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
6010 Cantar 8:1 | prelung te sărutam şi nimeni nu-ndrăznea osândei dea.  ~ 6011 Cantar 6:10 | 11. La grădina nucilor m-am dus, ca văd verdeaţa 6012 Isaia 28:27 | este bătut şi chimenul cu o nuia.  ~ 6013 Isaia 9:2 | toiagul ce-l loveşte, şi nuiaua ce-l asupreşte, Tu le vei 6014 1Regil 2:35 | bucăţică de pâine, şi va zice: "Numără-mă la vreuna din slujbele levitice, 6015 2Corint 10:12| Căci nu îndrăznim ne numărăm sau ne asemănăm cu unii 6016 Psa 21:19 | 19. Numărat-au toate oasele mele, iar ei 6017 Eccli 1:8 | zidit-o şi a văzut-o, şi a numărat-o, şi a revărsat-o peste toate 6018 Eccli 41:16 | Viaţa cea bună are zilele numărate; iar numele cel bun în veci 6019 Iesirea 12:3 | dânsul un număr de suflete: număraţi-vă la un miel atâţia cât pot 6020 Iesirea 30:12| nenorocire asupra lor în timpul număratului.  ~ 6021 Apocal 15:2 | şi ai chipului ei şi ai numărului numelui ei, stând în picioare 6022 2Macab 2:25 | 25. socotind mulţimea numerelor şi greutatea care este celor 6023 Numerii | NUMERII - A PATRA CARTE A LUI MOISE~~~~~~  ~ 6024 1Ioan 3:1 | dăruit nouă Tatăl, ca ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi 6025 1Corint 5:11| amestecaţi cu vreunul, care, numindu-se frate, va fi desfrânat, 6026 Estera 9:26 | aceste zile Purim, de la numirea Pur. Deci, potrivit cu toate 6027 Facerea 36:39| lor, după ţările lor, după numirile şi naţiile lor sunt: căpetenia 6028 Facerea 26:18| aceleaşi nume, cu care le numise Avraam, tatăl său.  ~ 6029 Psa 48:11 | lor din neam în neam, deşi numit-au cu numele lor pământurile 6030 Rut 1:20 | mai numiţi Noemina, ci numiţi-mă Mara, pentru amărăciune 6031 Judecat 14:11| acolo, au ales treizeci de nuntaşi care fie împrejurul lui.  ~ 6032 Judecat 14:20| s-a măritat cu unul din nuntaşii de la nunta sa, care au 6033 Solomon 13:17| pentru averea sa, pentru nunţile sale şi pentru fiii săi 6034 Ioan 2:8 | Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus.  ~ 6035 Pildele 26:23| urăşte, iar înlăuntrul lui nutreşte înşelăciune;  ~ 6036 Isaia 19:20 | mântuitor şi un răzbunător oare-i va mântui.  ~ 6037 Iov 39:14 | 15. El uită oarecine poate le calce cu piciorul 6038 Estera 5 | una de care se sprijinea oarecum din alintare, iar alta care, 6039 Facerea 10:28| 28. Obal, Abimael şi Şeba;  ~ 6040 2Ezdra 13 | Neemia pentru îndreptarea obiceiurilor.  ~~l. În acea zi s-a citit 6041 Judecat 18:6 | era în ţara aceea cine obijduiască cu ceva sau aibă stăpânire: 6042 Iesirea 23:8 | 9. Pe străin nu-l obijduieşti, nici nu-l strâmtorezi, 6043 Eccles 5:7 | asuprirea celui sărac şi obijduirea dreptului şi a dreptăţii 6044 Amos 8:4 | vreţi stârpiţi pe cei obijduiţi din ţară,  ~ 6045 Isaia 26:5 | picioarele săracilor, sub paşii obijduiţilor!  ~ 6046 1Cronic 27:30| 30. Peste cămile era Obil Ismaelitul; peste asini 6047 Levitic 15:25| decât timpul regulii ei obişnuite, atunci în tot timpul curgerii 6048 Iov 39:22 | 23. La oblânc îi sună tolba cu săgeţi; 6049 2Cronic 35:1 | preoţi la locul lor şi i-a obligat slujească în templul 6050 Iezech 45 | CAPITOLUL 45   ~Obligaţii rituale pentru rege şi popor.   ~~ 6051 2Cronic 15:6 | întăriţi-vă şi nu obosească mâinile, pentru veţi 6052 Maleahi 2:17| Şi mai ziceţi: "Cum Îl obosim?" - Când ziceţi: "Cel ce 6053 Iesirea 17:12| 12. Dar obosind mâinile lui Moise, au luat 6054 Judecat 8:4 | care erau cu dânsul şi care obosiseră şi flămânziseră, urmărind 6055 Iezech 16:29 | 30. Cât de obosită trebuie fie inima ta, 6056 Iov 16:10 | batjocură m-au lovit peste obraji. Toţi grămadă se înghesuie 6057 Isaia 3:4 | său; cel tânăr se va purta obraznic cu cel bătrân şi cel de 6058 Pildele 7:13| sărută şi cu o căutătură obraznică îi zise:  ~ 6059 Isaia 3:15 | capul pe sus şi cu priviri obraznice, cu paşi domoli, cu zăngănit 6060 Psa 43:17 | înaintea mea este şi ruşinea obrazului meu m-a acoperit,  ~ 6061 Iuditel 5 | iar în câmpii au aşezat obstacole.  ~ 6062 1Petru 4 | Domnul şi ia aminte la obştescul sfârşit care se apropie. 6063 Iuda 1:12 | necurăţie la mesele voastre obşteşti, ospătând fără sfială împreună 6064 Solomon 7:3 | aerul obştesc şi pe pământul obşteştii pătimiri am căzut şi eu, 6065 1Regil 20:33 | după David şi pentru că-l ocărâse tatăl său.  ~ 6066 Marcu 12:4 | i-au spart capul şi au ocărât-o.  ~ 6067 3Macab 3:18 | cu femeile şi cu pruncii, ocărâţi-i şi-i jefuiţi şi într-aceeaşi 6068 Eccli 51:2 | scăpat din laţul limbii ocărâtoare şi de buzele celor care 6069 Romani 1:30 | rău, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, semeţi, trufaşi, lăudăroşi, 6070 Eccli 23:7 | se va prinde păcătosul; ocărâtorul şi trufaşul vor pieri la 6071 Solomon 5:2 | altădată de batjocură şi ţinta ocărilor noastre.  ~ 6072 1Macab 7:33 | el i-a batjocorit şi i-a ocărit, grăind cu trufie.  ~ 6073 2Macab 1:27 | între neamuri, spre cei ocăriţi şi urâţi caută, ca cunoască 6074 Luca 2:2 | întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria.  ~ 6075 Susanei 1:5 | judecători, care se părea ocârmuiesc poporul".  ~ 6076 Daniel 2:49 | Şadrac, Meşac şi Abed-Nego cu ocârmuirea ţinutului Babilonului, iar 6077 2Macab 4:1 | râvnitorul legilor, vrăjmaş al ocârmuirii îndrăznea a-l arăta.  ~ 6078 Matei 20:25 | la Sine, a zis: Ştiţi ocârmuitorii neamurilor domnesc peste 6079 Iov 7:12 | oceanul sau balaurul din ocean, ca pui păzească?  ~ 6080 Sofonie 2:9 | loc plin de mărăcini, o ocnă de sare şi o pustietate 6081 Pildele 4:15| 15. Ocoleşte-o şi nu merge pe ea, treci 6082 2Regil 24:7 | 7. Şi ocolind Sidonul, au mers la cetatea 6083 Iov 40:21 | sub florile de lotus, în ocolul trestiilor şi al bălţii.  ~ 6084 Iezech 28:13 | erai heruvimul pus ca ocroteşti; te aşezasem pe muntele 6085 Isaia 31:2 | ocrotitorul se va împiedica şi ocrotitul va cădea, iar amândoi împreună 6086 Iuditel 4:5 | 5. Şi au ocupat toate vârfurile munţilor 6087 2Cronic 35:13| fiii lui Aaron, au fost ocupaţi cu aducerea de jertfe şi 6088 1Cronic 9:33| Leviţilor, erau liberi de ocupaţii în cămările templului, pentru 6089 Luca 13:7 | găsesc. Taie-l; de ce ocupe locul în zadar?  ~ 6090 2Ezdra 13:4 | Rânduise pentru acesta o odaie mare, unde mai înainte se 6091 3Ezdra 4:53 | despre veniturile şi despre odăjdiile preoţilor în care ei slujesc.  ~ 6092 Apocal 14:13 | Domnul! Da, grăieşte Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci 6093 Pildele 7:11| picioarele ei nu se mai odihneau în casă;  ~ 6094 Luca 12:19 | strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te.  ~ 6095 3Ezdra 1:57 | tot timpul pustiirii lui, odihnind până la împlinirea celor 6096 Marcu 6:31 | parte, în loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin. Căci mulţi erau care 6097 Solomon 7:2 | bărbătească şi în ceasul somnului odihnitor.  ~ 6098 3Ezdra 8:57 | de o sută de talanţi şi odoare de aur douăzeci.  ~ 6099 Miheia 1:14 | Israelului va merge până la Odolam!  ~ 6100 1Macab 9:66 | 66. Şi a lovit pe Odomir şi pe fraţii lui şi pe fiii 6101 Daniel 11:7 | 7. Iar unul dintre odraslale din rădăcinile ei se va 6102 Psa 143:11 | căror fii sunt ca nişte odrasle tinere, crescute în tinereţile 6103 Evrei 12:15 | Dumnezeu şi ca nu cumva, odrăslind vreo pricină de amărăciune, 6104 Solomon 19:10| pe urmă, au văzut o nouă odrăslire de păsări, când, fiind purtaţi 6105 Iacov 5:18 | dat ploaie şi pământul a odrăslit roada sa.  ~ 6106 Eccli 39:17 | mine, fiii cei cuvioşi, şi odrăsliţi ca trandafirul ce creşte 6107 2Cronic 33:14| poarta peştilor, a înconjurat Ofelul, l-a făcut înalt şi a aşezat 6108 Isaia 40:19 | Săracul, care nu poate oferi mult, alege un lemn care 6109 Naum 1:4 | Vasanul şi Carmelul se ofilesc şi floarea Libanului se 6110 Iov 15:32 | 32. Vrejul său se va ofili mai înainte de vreme şi 6111 Deuter 28:22 | 22. te bată Domnul cu oftică, cu lingoare, cu friguri, 6112 Eccli 34:2 | 3. Numai oglindire este vederea viselor; asemănarea 6113 Isaia 3:22 | 23. Oglinzi, pânzeturi subţiri, turbane 6114 2Regil 17:18 | Bahurim, în casa unui om, în ograda căruia se afla o fântână, 6115 1Cronic 3:20| Fiii lui Meşulam: Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed.  ~ 6116 1Cronic 1:52| 52. Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia 6117 Iesirea 34:19| şi tot întâiul născut al oii.  ~ 6118 1Cronic 4:22| 23. Aceştia erau olari şi trăiau la grădini şi 6119 Romani 16:15 | Nereu şi pe sora lui, pe Olimpian şi pe toţi sfinţii care 6120 2Macab 6:2 | să-l numească al lui Zeus Olimpianul, iar pe cel din Garizim, 6121 Facerea 49:6 | şi, la supărarea lor, au ologit tauri!  ~ 6122 Romani 6:19 | 19. Omeneşte vorbesc, pentru slăbiciunea 6123 3Ezdra 4:16 | prilejuiesc mărirea oamenilor, şi omenii nu pot fi fără de femei.  ~ 6124 Solomon 10 | Înţelepciunea a cârmuit omenirea de la începutul ei.  ~~l. 6125 Iov 12:10 | trăieşte şi suflarea întregii omeniri.  ~ 6126 Solomon 14:5 | îndrumată de mâna Ta, a lăsat omenirii sămânţa urmaşilor.  ~ 6127 Numerii 11:14| cu mine, atunci mai bine omoară-mă, de am aflat milă înaintea 6128 3Regil 2:32 | nevinovaţi şi mai buni decât el, omorându-i cu sabia, fără de ştirea 6129 Facerea 27:41| vrea se răzbune pe tine, omorându-te.  ~ 6130 2Corint 4:10| Purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi 6131 Balaur | ISTORIA OMORÂRII BALAURULUI ŞI A SFĂRÂMĂRII 6132 2Regil 3:29 | Abner, pentru acesta omorâse pe fratele lor Asael în 6133 Iacov 5:6 | 6. Osândit-aţi, omorât-aţi pe cel drept; el nu vi se 6134 Daniel 7:11 | privit până când fiara a fost omorâtă şi trupul ei nimicit şi 6135 Numerii 25:16| Madianiţi duşmanii voştri şi omorâţi-i, bateţi-i, s-au purtat 6136 Iesirea 12:12| nu va fi între voi rană omorâtoare, când voi lovi pământul 6137 1Tim 1:9 | ucigaşii de mamă, pentru omorâtorii de oameni,  ~ 6138 PatrReg 17:24| trimis asupra lor lei care-i omorau.  ~ 6139 Deuter 21 | CAPITOLUL 21  ~Omorul necunoscut. Căsătoria cu 6140 Cantar 5:11 | aur curat; părul lui, păr ondulat, negru-nchis, pană de corb.  ~ 6141 Iesirea 30:34| Ia-ţi mirodenii: stacte, oniha, halvan mirositor şi tămâie 6142 Eccli 24:18 | 18. Ca galbenul şi ca onixul şi ca stactia şi ca aerul 6143 Isaia 43:17 | se stingă ca o feştilă de opaiţ;  ~ 6144 Iov 32:15 | 15. Ei au fost opăriţi, n-au mai răspuns nimic, 6145 Iov 36:24 | Adu-ţi aminte şi preamăreşte opera Lui, pe care o cântă, în 6146 3Macab 1:16 | altele prin uliţe fără de opreală se adunau la prea marele 6147 Psa 33:11 | iubeşte vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele 6148 Judecat 13:15| zis: "Îngăduie-ne te oprim până vom găti un ied".  ~ 6149 3Macab 3:2 | prilej a-şi împlini voia, oprindu-i de la legile lor.  ~ 6150 3Regil 1:6 | tatăl său niciodată nu-l oprise şi nu-i zisese: "Pentru 6151 3Ezdra 2:31 | 31. Şi a fost oprită zidirea locaşului sfânt 6152 Luca 5:2 | 2. A văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, 6153 1Macab 14:26 | copia scrisorii: "În ziua a optsprezecea a lunii Elul, în anul o 6154 2Macab 15:40 | tot aşa şi meşteşugul de a orândui istorisirea încântă urechile 6155 Evrei 9:1 | dintâi (Aşezământ) avea orânduieli pentru slujba dumnezeiască 6156 Solomon 7:29| decât soarele şi decât toată orânduirea stelelor; dacă o pui alături 6157 Faptel 7:44 | cortul mărturiei, precum orânduise Cel ce a vorbit cu Moise, 6158 Eccli 7:15 | lucrarea pământului cea orânduită de Cel Preaînalt.  ~ 6159 Iov 12:25 | 25. Acolo ei orbecăiesc în întuneric, fără nici 6160 Deuter 16:19 | nu iei mită, mita orbeşte ochii înţelepţilor şi strâmbă 6161 Zaharia 14:11| stând în picioare, ochii în orbitele lor şi limba în gură.  ~ 6162 1Cronic 12:33| de cincizeci de mii, în ordine şi într-un suflet;  ~ 6163 Iov 1:9 | răspuns Domnului şi a zis: "Ore degeaba se teme Iov de Dumnezeu?  ~ 6164 2Regil 21:18 | Elhanan, fiul lui Iaare Oreghim din Betleem, a ucis pe Goliat 6165 1Cronic 2:25| născut Ram, după el Vuna, Oren, Oţem şi Ahia.  ~ 6166 Psa 150:4 | lăudaţi-L pe El în strune şi organe.  ~ 6167 1Macab 8:23 | Romei mai întâi sau asupra oricăruia din aliaţii lor întru toată 6168 Ioan 15:16 | rămână, ca Tatăl dea orice-I veţi cere în numele Meu.  ~ 6169 Rut 1:17 | voi fi îngropată acolo. Orice-mi va face Domnul, numai moartea 6170 Luca 16:18 | 18. Oricine-şi lasă femeia sa şi ia pe 6171 Levitic 6:7 | ierta orice ar fi făptuit şi oricum s-ar fi făcut vinovat".  ~ 6172 Amos 5:8 | Căutaţi pe Cel care a făcut Orionul şi Pleiadele, pe Cel care 6173 Iov 38:31 | sau deznozi lanţurile Orionului?  ~ 6174 Iov 39:7 | de păşune, şi umblă după orişice verdeaţă.  ~ 6175 Iov 29:25 | împărat, între ostaşii săi şi, oriunde-i duceam, ei veneau după mine.  ~~ 6176 Psa 82:10 | pe căpeteniile lor ca pe Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, 6177 1Macab 15:35 | intrând în corabie, a fugit la Ortosia.  ~ 6178 Iezech 4:9 | orz, bob şi linte, mei şi orzoaică, toarnă-le într-un vas şi-ţi 6179 Cantar 6:8 | reginele şi concubinele osanale i-au cântat.  ~ 6180 Iezech 16:51 | ruşinea ta şi tu, ceea ce osândeai pe surorile tale; faţă de 6181 Iov 32:3 | nici un răspuns şi totuşi osândeau pe Iov.  ~ 6182 Cantar 8:1 | sărutam şi nimeni nu-ndrăznea osândei dea.  ~ 6183 2Tesal 1:8 | 8. În văpaie de foc, osândind pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu 6184 Faptel 13:27 | căpeteniile lor, necunoscându-L şi osândindu-L, au împlinit glasurile proorocilor 6185 2Petru 2:6 | cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut 6186 Romani 5:16 | judecata dintr-unul duce la osândire, iar harul din multe greşeli 6187 Ioan 5:29 | cele rele spre învierea osândirii.  ~ 6188 Iacov 5:6 | 6. Osândit-aţi, omorât-aţi pe cel drept; 6189 Efes 5:11 | întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă.  ~ 6190 Facerea 39:21| Iosif temniţa şi pe toţi osândiţii, care erau în temniţă, şi 6191 Iov 15:27 | se ascundea în grăsime şi osânza stătea grea pe coapsele 6192 Galat 2:12 | venit ei, se ferea şi se osebea, temându-se de cei din tăierea 6193 3Macab 3:3 | umblau în legea Lui, se osebeau prin mâncărurile lor şi 6194 Iezech 22:25 | lucrurile sfinte ale Mele; nu osebesc ce este sfânt de ce nu este 6195 2Ezdra 9:2 | 2. Şi osebindu-se cei ce erau din neamul lui 6196 3Macab 3:4 | chip nu au socotit-o; iar osebirea închinăciunii şi a mâncărurilor 6197 3Ezdra 8:55 | 56. Osebit-am din căpeteniile neamurilor 6198 3Macab 2:6 | l-a robit, cu multe şi osebite munci ispitindu-l, ai arătat 6199 Faptel 13:2 | posteau, Duhul Sfânt a zis: Osebiţi-mi pe Barnaba şi pe Saul, pentru 6200 Numerii 16:21| 21. "Osebiţi-vă de obştea aceasta şi-i voi 6201 3Regil 7:29 | câte patru roţi de aramă şi osii de aramă. La cele patru 6202 Iuda 1:12 | mesele voastre obşteşti, ospătând fără sfială împreună cu 6203 2Regil 19:32 | de optzeci de ani, şi el ospătase pe rege în timpul şederii 6204 3Macab 6:40 | 40. Şi se ospătau, toate de la rege dându-li-se, 6205 2Petru 2:13 | plăcere, în rătăcirile lor, ospăteze cu voi la mesele voastre;  ~ 6206 Faptel 28:16 | îngăduit locuiască aparte cu ostaşul care îl păzea.  ~ 6207 PatrReg 14:14| vistieria casei regelui şi ostateci şi s-au întors în Samaria.  ~ 6208 Iuditel 7:10| şi nu va cădea nici un oştean de al tău,  ~ 6209 Efes 4:28 | fure, ci mai vârtos se ostenească lucrând cu mâinile sale, 6210 Eccles 9:9 | mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare.  ~ 6211 2Macab 12:35 | Esdris mai mult bătându-se şi ostenind, Iuda a chemat pe Domnul 6212 Faptel 20:35 | Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie ajutaţi 6213 1Macab 10:82 | cu duşmanii, pentru se ostenise călărimea, şi i-au zdrobit 6214 Evrei 12:12 | îndreptaţi mâinile cele ostenite şi genunchii cei slăbănogiţi.  ~ 6215 Eccli 31:3 | 3. Ostenitu-s-a bogatul strângând bani şi 6216 2Tim 2 | CAPITOLUL 2  ~Cununa celor ce se oştesc pentru Hristos. Cum trebuie 6217 2Macab 15:27 | 27. Şi cu mâinile oştindu-se, iar cu inimile rugându-se 6218 Amos 7 | la datul otavei, şi era otava după cositul cuvenit regelui.  ~ 6219 Amos 7 | stol de lăcuste la datul otavei, şi era otava după cositul 6220 Naum 2:3 | oştenii; în focul armelor de oţel carele se ivesc. În ziua 6221 Iezech 21:11 | 11. Eu am dat-o la oţelit, ca se ia în mână, şi 6222 Eccli 31:30 | 30. Cuptorul încearcă oţelul călit; tot aşa şi vinul, 6223 1Cronic 26:7 | Fiii lui Şemaia au fost: Otni, Rafael, Obed şi Elzabad; 6224 2Macab 10:13 | dregătoria ce avea, de inimă rea, otrăvindu-se, a murit.  ~ 6225 Avacum 2:14 | prietenul său din cupa lui otrăvită, până îl îmbată, ca vadă 6226 Deuter 32:31 | strugurii lor sunt struguri otrăviţi şi bobiţele lor amare;  ~ 6227 Iov 6:5 | Are vreun gust albuşul oului?  ~ 6228 Iesirea 9:32| 32. Iar grâul şi ovăzul nu s-au stricat, pentru 6229 Iuditel 8:1 | fiica lui Merari, fiul lui Ox, fiul lui Iosif, fiul lui 6230 Iosua 6:26 | mic". Şi aşa a şi făcut Ozan din Betel. Acesta pe Abiron, 6231 Numerii 26:15| 16. Din Ozni, neamul Oznienilor;  ~ 6232 Numerii 26:15| 16. Din Ozni, neamul Oznienilor;  ~ 6233 2Regil 23:34 | 35. Heţrai din Carmel; Paarai din Arba;  ~ 6234 Isaia 31:6 | cu mâinile voastre cele păcătoase.  ~ 6235 Iezech 33:7 | Eu voi zice păcătosului: "Păcătosule, vei muri", şi tu nu-i vei 6236 Pildele 10:18| cuvintelor nu scuteşte de păcătuire, iar cel ce-şi ţine buzele 6237 2Cronic 28:19| Iuda la destrăbălare şi păcătuise greu înaintea Domnului.  ~ 6238 Iov 33:26 | peste semenii săi şi zice: "Păcătuisem şi călcasem dreptatea, dar 6239 Romani 5:14 | Moise şi peste cei ce nu păcătuiseră, după asemănarea greşelii 6240 Deuter 9:16 | 16. Am văzut însă voi păcătuiserăţi înaintea Domnului Dumnezeului 6241 Iesirea 9:34| ploaia, grindina şi tunetele, păcătuit-a Faraon înainte şi şi-a învârtoşat 6242 Iesirea 5:19| slujbaşii fiilor lui Israel pacostea căzută peste ei, când le 6243 Isaia 34:9 | 9. Râurile în păcură se vor preface şi pulberea 6244 Iov 7:5 | 5. Trupul meu e plin de păduchi şi de solzi de murdărie; 6245 2Ezdra 2:8 | scrisoare către Asaf, păzitorul pădurilor regelui, ca să-mi dea lemn 6246 2Macab 5 | timp de patruzeci de zile; păgânătatea lui Iason şi tirania lui 6247 3Ezdra 1:52 | El pe poporul Său pentru păgânătăţi, a poruncit regilor Caldeilor 6248 1Cronic 16:27| Daţi Domnului, neamuri păgâne, daţi Domnului slavă şi 6249 Solomon 14:15| vremea, întărindu-se acest păgânesc obicei, s-a păzit ca o lege 6250 2Macab 4:16 | 17. a face păgâneşte împotriva dumnezeieştilor 6251 3Macab 2:2 | care suntem asupriţi de păgânul cel nelegiuit care este 6252 1Ezdra 4:13 | nici dări, nici vamă şi pagube se vor face vistieriei regale.  ~ 6253 Eccli 29:9 | împrumută, temându-se nu se păgubească în zadar.  ~ 6254 Luca 9:25 | sine se va pierde sau se va păgubi?  ~ 6255 2Corint 7:9 | ca nu fiţi întru nimic păgubiţi de către noi.  ~ 6256 2Ezdra 1:10 | omul acesta. Căci eu eram paharnicul regelui".  ~~ 6257 3Macab 6:38 | douăzeci şi cinci ale lui Pahon până în patru ale lui Epifi, 6258 Isaia 30:23 | vor paşte în ziua aceea pe pajişti întinse.  ~ 6259 Isaia 44:3 | pe malul pâraielor şi ca pajiştile de-a lungul apelor curgătoare!"  ~ 6260 2Ezdra 3:25 | 25. Palal, fiul lui Uzai, a reparat 6261 Daniel 3:21 | cu mantie, încălţăminte, pălărie şi cu toată îmbrăcămintea 6262 2Regil 22:46 | Fiii celor de alt neam pălesc de frică şi tremură în zidurile 6263 Matei 13:6 | când s-a ivit soarele, s-au pălit de arşiţă şi, neavând rădăcină, 6264 2Cronic 6:27| va fi vânt dogorâtor sau pălitură, lăcustă sau omidă, duşmanii 6265 Judecat 4:4 | 5. Aceasta locuia sub palmierul Deborei, între Rama şi Betel, 6266 Isaia 50:6 | bătăi şi obrajii mei spre pălmuiri, şi fata Mea nu am ferit-o 6267 1Corint 4:11| însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim,  ~ 6268 Iuditel 13:6 | capul lui Olofern, a luat paloşul lui  ~ 6269 2Regil 23:25 | 26. Heleţ Paltianul; Ira, fiul lui Icheş, din 6270 1Cronic 5:3 | lui Israel, au fost: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.  ~ 6271 Iov 27:17 | colibă pe care şi-o face un pândar.  ~ 6272 Iov 13:26 | picioarele în butuci şi pândeşti toţi paşii mei şi toate 6273 Psa 36:12 | 12. Pândi-va păcătosul pe cel drept şi 6274 3Macab 3:16 | pururea mărturisesc ura lor, pândind neîncetat ca noi, din pricina 6275 Judecat 16:1 | l-au înconjurat şi l-au pândit toată noaptea la porţile 6276 2Macab 3:37 | ai pe cineva vrăjmaş sau pânditor domniei tale, trimite-l 6277 1Macab 14:35 | cetate, din care ieşeau şi pângăreau împrejurimea templului şi 6278 Levitic 18:21| slujba lui Moloh, ca nu pângăreşti numele Dumnezeului tău. 6279 Maleahi 2:10| unul faţă de altul, ca pângărim legământul părinţilor noştri?  ~ 6280 2Ezdra 13:16 | pe care le faceţi voi, pângărind ziua odihnei?  ~ 6281 Iezech 24:20 | voastre, îl voi da spre pângărire, iax fiii şi fiicele voastre, 6282 Iuditel 4:12| lor nimicirii, şi templul pângăririi şi ocării şi batjocurii 6283 2Macab 14:3 | care fusese arhiereu şi se pângărise de bună voie în vremurile 6284 2Macab 10:5 | în care cei de alt neam pângăriseră templul Domnului, s-a întâmplat 6285 Isaia 47:6 | am fost pe poporul Meu, pângărit-am moştenirea Mea şi am dat-o 6286 Psa 78:1 | neamurile în moştenirea Ta, pângărit-au locaşul Tău cel sfânt, făcut-au 6287 Isaia 37:5 | Nu te teme de cuvintele pângăritoare pe care le-ai auzit din 6288 Levitic 6:10| de în, după ce şi-a luat pantalonii săi cei de în pe trupul 6289 Osea 13:5 | îi voi pândi pe cale ca o panteră.  ~ 6290 1Cronic 4:3 | 4. Panuel, tatăl lui Ghedor şi Ezer, 6291 Iesirea 38:23| ţesător iscusit şi cusător pe pânze de în şi de mătase violetă, 6292 Isaia 3:22 | 23. Oglinzi, pânzeturi subţiri, turbane şi tunici.  ~ 6293 Cantar 4:12 | Vlăstarele tale clădesc un paradis de rodii cu fructe dulci 6294 Isaia 34:3 | şi prin munţi vor şerpui pârâiaşe din sângele lor.  ~ 6295 Pildele 5:14| apă din puţul tău şi din pârâiaşele care curg din izvorul tău.  ~ 6296 Isaia 44:3 | odrăsli ca iarba pe malul pâraielor şi ca pajiştile de-a lungul 6297 Iezech 42:7 | 7. Zidul din afară, paralel cu camerele, dinspre curtea 6298 Faptel 9:33 | zăcea în pat, fiindcă era paralitic.  ~ 6299 2Macab 14:14 | şi primejdiile Iudeilor părându-le a fi spre fericirea lor.  ~ 6300 Deuter 33:1 | strălucit-a din Munţii Paranului şi a ieşit cu mulţime mare 6301 Iesirea 33:11| Iosua, fiul lui Navi, nu părăsea cortul.  ~ 6302 1Regil 8:7 | din Egipt, până astăzi, părăsindu-Mă şi slujind la dumnezei străini, 6303 3Regil 8:57 | noştri şi nu ne lase, părăsindu-ne.  ~ 6304 Baruh 3 | 3  ~Israel robit pentru părăsirea înţelepciunii lui Dumnezeu. 6305 Baruh 3:12 | 12. Părăsit-ai izvorul înţelepciunii.  ~ 6306 Pildele 31:8 | şi pentru pricina tuturor părăsiţilor.  ~ 6307 Psa 37:9 | Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor 6308 2Macab 4 | CAPITOLUL 4  ~Simon pârăşte la Seleuc pe Onia arhiereul, 6309 2Macab 6:10 | două femei, care au fost pârâte şi-au tăiat împrejur 6310 Pildele 18:16| 17. Pârâtul pare are dreptate în 6311 PatrReg 9:20| nu se întoarce. Şi mersul parc-ar fi al lui Iehu, fiul lui 6312 Eccles 2:5 | 5. Am făcut grădini şi parcuri şi am sădit în ele tot felul 6313 Tobit 13:16 | Pieţele Ierusalimului vor fi pardosite cu beril, rubin şi piatră 6314 Eccli 28:25 | asupra lor, ca leul; şi ca pardosul fi va pierde.  ~ 6315 Levitic 14:34| zicând: Pe casa mea s-a ivit, pare-mi-se, boala.  ~ 6316 Numerii 13:33| nişte lăcuste şi tot aşa le păream şi noi lor".  ~~ 6317 3Macab 5:21 | batjocură împotriva celor care păreau uitaţi de Dumnezeu.  ~ 6318 Solomon 19:1 | grăbit la drum, vor avea păreri de rău şi vor începe să-i 6319 Deuter 17:7 | bătăi şi în cetăţile tale părerile vor fi împărţite, atunci 6320 Cantar 2:13 | florile de vie văzduhul parfumează. Scoală, draga mea, şi vino!  ~ 6321 Iesirea 34:22| săptămânilor, sărbătoarea pârgei, la secerişul grâului, şi 6322 Numerii 13:23| poamă şi au dus-o doi pe pârghie. Au mai luat de asemenea 6323 2Cronic 5:9 | împinse aşa, încât capetele pârghiilor chivotului se vedeau din 6324 Maleahi 3 | Mustrări pentru neaducerea pârgii.  ~~ 6325 Iezech 20:40 | cere prinoasele voastre şi pârgile voastre cu toate cele sfinte 6326 2Macab 14:27 | mânie şi întărâtându-se de pâri, vrăjmăşeşte a scris lui 6327 Eccli 47:18 | cântece, pentru pilde, pentru parimii şi pentru tălmăciri s-au 6328 2Macab 12:38 | le aşeze cu rudeniile în părinteştile morminte.  ~ 6329 Isaia 10:16 | vor mistui frigurile ca un pârjol.  ~ 6330 Iuditel 16:4 | Şi îşi făcea socoteală pârjolească plaiurile mele şi pe flăcăii 6331 Deuter 32:21 | pământul şi roadele lui şi va pârjoli temeliile munţilor.  ~ 6332 Iuditel 2:26| vremea secerişului, şi a pârjolit toate lanurile şi a nimicit 6333 Zaharia 11:3 | desişurilor Iordanului a fost pârjolită.  ~ 6334 Daniel 3:27 | nici perii capului nu se pârliseră şi hainele lor erau neschimbate 6335 Estera 9:9 | 9. Pe Parmaşta, pe Arisai, pe Aridai şi 6336 Faptel 6:5 | Nicanor, şi pe Timon, şi pe Parmena, şi pe Nicolae, prozelit 6337 Numerii 34:25| Căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac, pentru seminţia fiilor 6338 Facerea 27:22| pentru mâinile lui erau păroase, ca mâinile fratelui său 6339 Estera 9:7 | Între aceştia au ucis şi pe Parşandata, pe Dalfon, pe Aspata,  ~ 6340 Iov 42:14 | şi tatăl lor le-a făcut părtaşe la moştenire, lângă fraţii 6341 Filimon 1:6 | 6. Ca părtăşia ta la credinţă se facă 6342 Solomon 6:22| roade, căci ea n-are nici o părtăşie cu înţelepciunea.  ~ 6343 Numerii 16:5 | grăit lui Core şi tuturor părtaşilor lui şi le-a zis: "Mâine 6344 3Ezdra 4:38 | la faţa oamenilor şi nu părtineşte, ci cele drepte face tuturor, 6345 Deuter 1:16 | 17. nu părtiniţi la judecată, ci ascultaţi 6346 Iov 13:9 | în ascuns vreţi fiţi părtinitori cu El.  ~ 6347 3Regil 4:17 | 17. Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar;  ~ 6348 Iuditel 16:8 | 8. Şi-a prins pârul sub turban şi s-a îmbrăcat 6349 Colos 2:23 | înfăţişare de înţelepciune, în păruta lor cucernicie, în smerenie 6350 Faptel 15:28 | 28. Pentru , părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă, 6351 2Cronic 3:5 | pietre scumpe. Aurul era din Parvaim (Ofir).  ~ 6352 PatrReg 23:10| eunucului Netan-Melec cea din Parvarim, iar carul soarelui l-a 6353 1Cronic 7:32| Fiii lui Iaflet au fost: Pasac, Bimhal şi Aşvat. Aceştia 6354 Pildele 6:5 | şi ca o pasăre din mâna păsărarului.  ~ 6355 Matei 8:30 | era o turmă mare de porci, păscând.  ~ 6356 1Cronic 11:13| Acesta a fost cu David la Pasdamim, unde se adunaseră Filistenii 6357 1Regil 5:5 | până în ziua de astăzi, ci păşesc peste el.  ~ 6358 1Cronic 28:20| Fii tare şi curajos şi păşeşte la lucru, nu te teme, nici 6359 Avacum 3:11 | 12. Cu mânie Tu păşeşti pe pământ şi întru urgie 6360 3Macab 4:5 | încovoiate de bătrâneţe şi păşind încet, îi sileau, fără ruşine, 6361 1Macab 6:39 | auzeau glasul mulţimii lor şi păşirea mulţimii şi lovirea armelor, 6362 Psa 27:12 | binecuvintează moştenirea Ta; paşte-i pe ei şi-i ridică până în 6363 Cantar 1:6 | atunci mereu urmele oilor, paşte-ti mieii în preajma colibelor, 6364 Psa 151 | tânăr în casa tatălui meu; păşteam oile tatălui meu.  ~ 6365 Iesirea 12:42| Moise şi Aaron: "Rânduiala Paştelui este aceasta: Nimeni din 6366 Ioan 21:16 | iubesc. Zis-a Iisus lui: Păstoreşte oile Mele.  ~ 6367 Iezech 34:1 | păstorii lui Israel, care s-au păstorit pe ei înşişi! Păstorii nu 6368 1Petru 5:2 | 2. Păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată 6369 Iosua 9:17 | face: să-i robim şi să-i păstrăm în viaţă, ca nu ne ajungă. 6370 Faptel 5:4 | 4. Oare, păstrând-o, nu-ţi rămânea ţie, şi vândută 6371 Luca 19:20 | iată mina ta, pe care am păstrat-o într-un ştergar,  ~ 6372 Maleahi 2:15| Urmaşi de la Dumnezeu! Păstraţi-vă deci viaţa voastră; iar 6373 1Ezdra 7:21 | Artaxerxe, se tuturor păstrătorilor vistieriilor de peste râu 6374 1Regil 9:22 | dat-o şi de care li-am zis: Păstreaz-o la tine!"  ~ 6375 1Tim 5:22 | părtaş la păcatele altora. Păstrează-te curat.  ~ 6376 1Cronic 19:5 | Spunându-se lui David de păţania oamenilor acelora, a trimis 6377 Faptel 21:1 | la Rodos, iar de acolo la Patara.  ~ 6378 Planger 4:13| 14. Pe uliţe rătăceau pătaţi de sânge, şi nimeni nu se 6379 2Macab 14:42 | împotriva cinstei sale păţească ocări nevrednice.  ~ 6380 Eccli 3:24 | Inima îndărătnică rău va păţi mai pe urmă.  ~ 6381 Solomon 1:16| ea ca la o prietenă, sunt pătimaşi după ea şi au făcut legătură 6382 Marcu 1:34 | a tămăduit pe mulţi care pătimeau de felurite boli şi demoni 6383 Apocal 2:10 | te teme de cele ce ai pătimeşti. iată diavolul va 6384 2Corint 4:8 | 8. În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; 6385 Evrei 2:10 | ca desăvârşească prin pătimire pe Începătorul mântuirii 6386 2Macab 2:28 | mulţi vom suferi bucuroşi pătimirea aceasta.  ~ 6387 Solomon 7:3 | şi pe pământul obşteştii pătimiri am căzut şi eu, şi glasul 6388 Faptel 14:15 | suntem oameni, asemenea pătimitori ca voi, binevestind 6389 Iov 8:7 | aminte la cele trăite şi păţite de părinţi.  ~ 6390 Iesirea 38:1 | cinci coţi, adică cu faţa pătrată şi înalt de trei coţi.  ~ 6391 Numerii 25:14| seminţii ieşită dintr-o casă patriarhală din Madian.  ~ 6392 Faptel 7:9 | 9. Şi patriarhii, pizmuind pe Iosif, l-au 6393 Evrei 7:4 | mare e acesta, căruia chiar patriarhul Avraam i-a dat zeciuială 6394 2Macab 8:8 | pe Nicanor, feciorul lui Patrocle, unul din cei mai de frunte 6395 Iezech 30:13 | 14. Voi pustii Patrosul şi foc voi trimite asupra 6396 Romani 16:14 | pe Flegon, pe Hermes, pe Patrova, pe Hermas şi pe fraţii 6397 Isaia 17:6 | două-trei măsline pe vârf, patru-cinci pe ramuri", zice Domnul 6398 Iov 11:8 | împărăţia morţii. Cum vei pătrunde-o tu?  ~ 6399 Iov 12:13 | înţelepciunea şi puterea; sfatul şi pătrunderea sunt ale Lui.  ~ 6400 Iacov 4:9 | 9. Pătrundeţi-vă de durere. Întristaţi-vă 6401 Iuditel 10:18| vestea despre sosirea ei pătrunsese în corturi. şi au venit 6402 Faptel 2:37 | auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către 6403 Facerea 14:4 | 5. Şi în al patrusprezecelea an au venit Kedarlaomer 6404 Iuditel 13:6 | îndreptându-se spre stâlpul patului care era la capul lui Olofern, 6405 2Regil 17:19 | Iar femeia omului a luat o pătură şi a întins-o pe gura fântânii, 6406 Marcu 7:4 | a vaselor de aramă şi a paturilor.  ~ 6407 Faptel 13:7 | preajma proconsulului Sergius Paulus, bărbat înţelept. Acesta 6408 Ioan 17:11 | la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi 6409 Psa 120:7 | păzi pe tine de tot răul; păzi-va sufletul tău.  ~ 6410 Psa 38:1 | 1. Zis-am: "Păzi-voi căile mele, ca nu păcătuiesc 6411 Luca 8:29 | în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, 6412 3Macab 6:6 | cel aprins, i-ai izbăvit, păzindu-le şi părul nevătămat, trimiţând 6413 1Cronic 4:9 | de ar fi mâna Ta cu mine, păzindu-mă de rele, ca nu fiu omorât!..." 6414 Faptel 15:29 | sugrumate şi de desfrâu, de care păzindu-vă, bine veţi face. Fiţi sănătoşi!  ~ 6415 Psa 118:167 | 167. Păzit-a sufletul meu mărturiile 6416 Psa 118:168 | 168. Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile 6417 Faptel 19:35 | cetatea efesenilor este păzitoarea templului Artemisei celei 6418 Iov 7:20 | greşit, ce ţi-am făcut ţie, Păzitorule de oameni? De ce m-ai luat 6419 2Macab 15:21 | şi s-a rugat Domnului şi păzitorului Celui care face minuni, 6420 Solomon 6:17| iubirea, iar iubirea este paznica legilor ei, iar păzirea 6421 Faptel 5:23 | în toată siguranţa şi pe paznici stând la uşi, dar când am 6422 1Regil 28:2 | De aceea te şi fac eu paznicul capului meu pentru totdeauna".  ~ 6423 Iov 3:18 | pace şi nu mai aud glasul paznicului.  ~ 6424 Iov 37:6 | fiecare om El pune a Sa pecetie, pentru ca toţi oamenii 6425 Eccli 45:15 | deasupra mitrei, închipuirea peceţii sfinţeniei, mărirea cinstei, 6426 Apocal 22:10 | 10. Apoi mi-a zis: nu pecetluieşti cuvintele proorociei acestei 6427 Matei 27:66 | întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra.  ~~ 6428 Numerii 34:28| 28. Căpetenia Pedael, fiul lui Amihud, pentru 6429 Solomon 18:21| cuvântul pe Cel care îi pedepsea şi pomenind jurămintele 6430 Isaia 26:15 | scârba noastră, când Tu ne pedepseai.  ~ 6431 Faptel 26:11 | 11. Şi îi pedepseam adesea prin toate sinagogile 6432 Evrei 12:10 | precum găseau cu cale, ne pedepseau pentru puţine zile, iar 6433 Solomon 18 | CAPITOLUL 18  ~Urmarea pedepselor Egiptenilor şi ieşirea Evreilor 6434 Osea 12:3 | dojeneşte cu ceartă pe Iuda: "Pedepsi-voi pe Iacov pentru purtările 6435 2Corint 10:6 | 6. Şi gata suntem pedepsim toată neascultarea, atunci 6436 Solomon 12:8 | ca soli ai oştirii Tale pedepsitoare, tăuni care înţeapă, ca 6437 Iezech 9:1 | şi a zis: "Apropiaţi-vă pedepsitorii cetăţii, având fiecare în 6438 Isaia 27:8 | 8. Cu izgonire, cu robie pedepsitu-i-a şi i-a măturat cu suflarea 6439 Iuditel 2:21| luat întreaga sa oştire, pedestraşii, călăreţii şi carele, şi 6440 2Ezdra 11:11 | fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui 6441 1Cronic 27:10| luna a şaptea, era Heleţ Peloninul, din fiii lui Efraim; şi 6442 Iov 39:12 | pene preafrumoase ţi mândru penaj.  ~ 6443 Solomon 5:10| taie cale prin mişcarea penelor, iar după aceea nimic nu 6444 1Regil 1:3 | aducea jertfă dădea parte Peninei, femeii sale şi tuturor 6445 3Regil 12:25 | plecat de acolo şi a zidit Penuelul.  ~ 6446 Judecat 1:10| Chiriat-Arba; şi a bătut per Şeşai, pe Ahiman şi pe Talmai, 6447 Iesirea 38:27| postamentelor stâlpilor perdelelor lui: o sută de postamente 6448 2Regil 6:8 | şi până astăzi se cheamă Perei-Uza.  ~ 6449 1Cronic 13:10| Uza şi a numit locul acela Pereţ-Uza şi aşa se numeşte până azi.  ~ 6450 1Ezdra 6:2 | ţinutul Mediei, un sul de pergament, în care era scrisă această 6451 2Tim 4:13 | precum şi cărţile, mai ales pergamentele.  ~ 6452 Faptel 27:9 | vreme şi plutirea fiind periculoasă, fiindcă trecuse şi postul ( 6453 2Ezdra 7:57 | fiii lui Soferet, fiii lui Perida;  ~ 6454 Cantar 1:11 | 12. Periniţă de mirt este iubitul meu, 6455 3Ezdra 3:7 | pecetluit şi l-a pus sub perna lui Darius, regele, şi au 6456 Iuditel 15:10| tacâmurile de argint, paturile şi pernele, precum şi toate lucrurile 6457 Iezech 13:18 | Dumnezeu: Vai de cele ce cos perniţe fermecate pentru subsuori 6458 Iezech 13:20 | Iată Eu sunt împotriva perniţelor voastre fermecate, cu care 6459 Estera 8:12 | adevărat străin de sângele persan şi foarte departe de bunătatea 6460 Estera 8:12 | fără oameni, iar împărăţia persană o dea Macedonenilor. 6461 2Ezdra 12:22 | până la domnia lui Darie Persanul;  ~ 6462 2Macab 9:1 | 2. intrând în Persepolis, s-a apucat a jefui templul 6463 1Macab 8:4 | 5. Şi pe Filip şi Perseu, regele Chitenilor şi pe 6464 Romani 16:12 | Domnul. Îmbrăţişaţi pe iubita Persida, care mult s-a ostenit în 6465 Estera 8:12 | înfăţişându-se ca a doua persoană după tronul regal. Dar fiind 6466 Balaur 1:1 | părinţii săi şi a luat Cirus Persul împărăţia lui.  ~ 6467 1Ezdra 2:55 | fiii lui Soferet, fiii lui Peruda;  ~ 6468 Iesirea 37:26| 27. Sub pervazul lui, la două din colţurile 6469 PatrReg 16:17| aceea a desprins regele Ahaz pervazurile postamentelor, a luat bazinele 6470 Luca 5:10 | de acum înainte vei fi pescar de oameni.  ~ 6471 Iov 41:6 | săgeţi şi capul cu cârligul pescăresc?  ~ 6472 Levitic 11:17| 17. Huhurezul, pescarul şi ibisul;  ~ 6473 Deuter 14:14 | 15. Struţul, cucuveaua, pescăruşul şi uliul cu soiurile lui,  ~ 6474 Ioan 21:3 | Simon-Petru le-a zis: duc pescuiesc. Şi i-au zis ei: Mergem 6475 Luca 5 | CAPITOLUL 5  ~Pescuirea minunată. Vindecarea unui 6476 Luca 5:4 | jos mrejele voastre, ca pescuiţi.  ~ 6477 Luca 5:9 | cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră.  ~ 6478 3Regil 21:27 | hainele sale, s-a îmbrăcat pesta trupul său cu sac, a postit 6479 Levitic 13:31| însă preotul, la cercetarea petei de chelbe, va vedea ea 6480 Solomon 8:1 | mele şi am căutat mi-o peţesc mireasă şi am iubit mult 6481 Iosua 9:2 | încălţăminte şi sandale vechi şi peticite, iar pe ei haine rele; pâinea 6482 Cantar 8:8 | sora noastră, când ea ar fi peţită?  ~ 6483 Numerii 22:5 | Valaam, fiul lui Beor, în Petor, care e aşezat lângă râul 6484 Deuter 23:3 | Valaam, fiul lui Beor, din Petorul Mesopotamiei, ca blesteme.  ~ 6485 Isaia 16 | stăpânitorului ţării, trimiteţi-i din Petra, prin pustiu, la muntele 6486 Faptel 21:5 | zilele, ieşind, am plecat, petrecându-ne toţi, împreună cu femei 6487 Facerea 37:2 | împreună cu fraţii săi. Petrecându-şi copilăria cu feciorii Bilhăi 6488 Iov 1:5 | apoi, când isprăveau zilele petrecerii lor, Iov chema şi sfinţea 6489 Faptel 20:38 | mai vadă faţa lui. Şi îl petrecură la corabie.  ~~ 6490 2Regil 3:15 | cu ea şi bărbatul ei şi a petrecut-o cu plângere până la Bahurim. 6491 3Macab 6:36 | toată vremea robirii lor petrecută între păgâni şi au rânduit 6492 Ioil 1 | fost către Ioil, fiul lui Petuel.  ~ 6493 1Cronic 26:5 | şaptelea Isahar, al optulea Peultai, pentru Dumnezeu l-a 6494 Iov 29:18 | cuibul meu şi ca pasărea Phoenix voi înmulţi zilele mele.  ~ 6495 Iesirea 14:1 | să-şi aşeze tabăra în faţa Pi-Hahirotului, între Migdal şi mare, în 6496 Solomon 11:22| înaintea Ta, este ca acel pic de praf, care face cumpăna 6497 Zaharia 8:12| roadele lui, cerul va lăsa pice rouă, iar Eu voi da în stăpânire, 6498 Iesirea 29:19| vârful degetului mare al piciorului drept şi pe vârful urechilor 6499 Cantar 5:5 | ridicat, din mână mir mi-a picurat, mir din degete mi-a curs 6500 Isaia 45:8 | 8. Picuraţi rouă de sus, voi ceruri, 6501 Judecat 5:4 | se topeau, Norii picurau picuri de ploaie,  ~ 6502 Eccli 34:17 | amiază, ocrotire împotriva piedicilor, asigurare împotriva căderilor.  ~ 6503 Facerea 27:15| 16. Iar cu pieile iezilor a înfăşurat braţele 6504 Facerea 25:25| şi peste tot păros, ca o pielicică, şi i-a pus numele Isav.  ~ 6505 Numerii 6:4 | struguri, de la sâmbure până la pielită.  ~ 6506 Iuditel 10:3 | s-a uns cu miresme, şi-a pieptănat părul, şi-a pus turban în 6507 Isaia 19:9 | inul vor fi nedumeriţi şi pieptănătoarele şi ţesătorii vor fi în mare 6508 Iezech 23:20 | strângeau sânii feciorelnici ai pieptului tău.  ~ 6509 Deuter 9:3 | Acesta este foc mistuitor: pierde-i-va şi-i va doborî înaintea 6510 Facerea 18:24| fie cincizeci de drepţi: pierde-i-vei, oare, şi nu vei cruţa tot 6511 3Macab 6:10 | vrăjmaşilor noştri şi apoi pierde-ne, Doamne, cum vei vrea.  ~ 6512 Psa 11:2 | 3. Pierde-va Domnul toate buzele cele 6513 Solomon 19:19| puterea sa, iar apa îşi pierdea însuşirea ei de a stinge.  ~ 6514 3Macab 6:21 | şi-i călcau e aceia şi-i pierdeau.  ~ 6515 2Macab 8:3 | aducă aminte de nelegiuita pierdere a pruncilor celor fără de 6516 2Cronic 28:5 | şi acela a pricinuit mari pierderi regatului său;  ~ 6517 1Macab 7:5 | popor către rege, zicând: "Pierdut-au Iuda şi fraţii lui pe toţi 6518 Iuditel 10:10| străbătut valea şi până au pierdut-o în zare.  ~


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License