Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
8519 2Regil 23 | Iesei, Graiurile bărbatului suspus, Ale unsului lui Dumnezeu, 8520 PatrReg 15:19| talanţi de argint, ca să-l susţină şi întărească domnia 8521 Luca 22:59 | trecut ca un ceas, un altul susţinea zicând: Cu adevărat şi acesta 8522 Faptel 24:9 | 9. Iar iudeii împreună susţineau, zicând acestea aşa sunt.  ~ 8523 Numerii 26:34| sunt: din Şutelah, neamul Şutelahienilor; din Becher, neamul Becherienilor; 8524 1Regil 29:2 | Filistenilor mergeau cu sutele şi cu miile lor; iar David 8525 Solomon 8:7 | întâmplările vremurilor şi ale sutelor de ani.  ~ 8526 3Ezdra 5:56 | fiii lui Adus, fiii lui Suva, fiii lui Afera, fiii lui 8527 Iov 7:6 | au fost mai grabnice ca suveica şi s-au isprăvit, fiindcă 8528 Iov 30:5 | se aciueze pe marginea şuvoaielor, prin găurile pământului 8529 Eccli 50:5 | Cât de măreţ era el în şuvoiul poporului, când ieşea din 8530 Luca 8:3 | un iconom al lui Irod, şi Suzana şi multe altele care le 8531 Estera 8:12 | fost spânzurat la porţile Suzei cu toată casa, după cuvântul 8532 1Ezdra 4:9 | Afarseii, Erecii, Babilonienii, Suzienii, Dehaveii,  ~ 8533 Deuter 32:9 | cu urlete sălbatice, şi t-a apărat, l-a îngrijit şi 8534 Cantar 4:2 | sunt ale tale buze şi gura ta-i încântătoare. Două jumătăţi 8535 Facerea 46:20| Manase, au fost: Sutalaam şi Taam; Sutalaam a avut de fiu 8536 Judecat 4:10| cortul său la dumbrava din Ţaanaim, aproape de Chedeş.  ~ 8537 Miheia 1:10 | cetatea lor nu ies cei din Taanan. Plângere se aude în Bet-Haeţel, 8538 Iosua 19:33 | şi de la dumbrava cea din Ţaananim către Adami-Necheb şi Iabneel, 8539 Iosua 16:6 | întorcea la răsărit spre Taanat-Şilo şi trecea pe la răsărit 8540 Faptel 10:32 | găzduit în casa lui Simon, tăbăcarul, lângă mare.  ~ 8541 Iuditel 15:3 | întâmplat şi ca toţi tăbărască pe vrăjmaşi şi să-i nimicească.  ~ 8542 Facerea 32 | văzut oştirea lui Dumnezeu tăbărâtă, căci l-au întâmpinat îngerii 8543 Judecat 7:21| lui Abelmehola, aproape de Tabat.  ~ 8544 Numerii 11:2 | aceea s-a numit locul acela: Tabeera, adică ardere, căci acolo 8545 Deuter 9:22 | 22. La Tabeerah, la Masa şi la Chibrot-Hataava 8546 Iezech 38:12 | ca faci jaf, ai adunat taberile tale, ca faci pradă, 8547 Iezech 38:21 | voi vărsa asupra lui şi a taberilor lui şi asupra multor popoare 8548 3Regil 15:18 | ele la Benhadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, regele 8549 3Regil 22:3 | Galaadului este al nostru, şi noi tăcem de atâta vreme şi nu-l scoatem 8550 Isaia 7:4 | din pricina acestor doi tăciuni care fumegă: de iuţimea 8551 Isaia 42:13 | 14. Tăcut-am multă vreme, stat-am liniştit 8552 3Regil 4:11 | Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor; Tafat, fiica lui Solomon, era 8553 Facerea 41:44| Faraon lui Iosif numele Ţafnat-Paneah şi i-a dat de soţie pe Asineta, 8554 Isaia 59:12 | 13. Necredinţa şi tăgada Domnului, căderea de la 8555 2Tim 2:13 | credincios, căci nu poate Se tăgăduiască pe Sine însuşi.  ~ 8556 Faptel 4:16 | cunoscută şi nu putem tăgăduim.  ~ 8557 Isaia 1:4 | Ei au părăsit pe Domnul, tăgăduit-au pe Sfântul lui Israel, întorsu-I-au 8558 Faptel 26:5 | am trăit ca fariseu, în tagma cea mai riguroasă a religiei 8559 Numerii 26:34| Becherienilor; din Tahan, neamul Tahanienilor.  ~ 8560 Facerea 22:23| ea pe Tebah, pe Gaham, pe Tahaş şi pe Maaca.  ~~ 8561 2Regil 24:6 | în Galaad şi în pământul Tahtim-Hodşi, de unde au venit la Dan-Iaan,  ~ 8562 Marcu 9:43 | de te sminteşte mâna ta, tai-o mai bine îţi este 8563 Isaia 5:5 | voi pustii! Nu va mai fi tăiată, nici săpată şi o vor năpădi 8564 3Regil 3:25 | nici al meu, nici al ei, tăiaţi-l!"  ~ 8565 Iezech 31:11 | 12. Tăiatu-l-au străinii cei mai răi dintre 8566 Matei 5:30 | dreaptă te sminteşte pe tine, taie-o şi o aruncă de la tine, 8567 Efes 2:11 | netăiere-împrejur de către cei numiţi tăiere-împrejur, făcută de mână în trup,  ~ 8568 Iesirea 4:26| ea, din pricina acestei tăieri împrejur, i-a zis lui Moise: " 8569 Eccli 45:14 | legate cu aur, lucru de tăietor de piatră întru pomenire, 8570 2Cronic 2:9 | 10. Iată, robilor tăi, tăietorilor care taie lemnul, le dau 8571 Deuter 29:11 | în taberele tale, de la tăietorul de lemne până la cărătorul 8572 2Macab 1:16 | desfăcându-i în bucăţi şi tăindu-le capetele le-au aruncat celor 8573 Marcu 5:5 | prin munţi, strigând şi tăindu-se cu pietre.  ~ 8574 Facerea 34:14| veţi face şi voi ca noi, tăindu-vă împrejur toţi cei de parte 8575 3Macab 3:17 | pe aceşti necredincioşi tainici vânzători şi barbari, să-i 8576 Facerea 18:17| 17. Domnul însă a zis: "Tăinui-voi Eu oare de Avraam, sluga 8577 Facerea 44:15| un om ca mine va ghici tăinuirea?"  ~ 8578 Iov 28:20 | oricărei făpturi vii; ea a fost tăinuită şi de pasărea cerului.  ~ 8579 Pildele 5:3 | amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două ascuţişuri.  ~ 8580 Iosua 5:2 | către Iosua: "Fă-ţi cuţite tăioase de cremene şi taie împrejur 8581 Iezech 5:1 | fiul omului, ia-ţi un cuţit tăios, ia-ţi un brici de bărbierit 8582 PatrReg 8:21| 21. Şi s-a dus Ioram la Ţair şi împreună cu el s-au dus 8583 Iov 27:13 | sunt numeroşi, sunt pentru tăişul sabiei şi odraslele lui 8584 2Ezdra 3:30 | Hanun, al şaselea fiu al lui ţalaf, au reparat altă parte de 8585 Matei 25 | celor zece fecioare şi a talanţilor. Judecata viitoare.  ~~ 8586 Psa 48:4 | spre pildă urechea mea, tâlcui-voi în sunet de psaltire gândul 8587 Luca 24:32 | vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?  ~ 8588 2Ezdra 8 | Neemia şi Ezdra citesc şi tâlcuiesc legea. Sărbătoarea corturilor.  ~~ 8589 3Ezdra 9:48 | învăţau legea Domnului, tâlcuind citirea.  ~ 8590 Faptel 9:36 | cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta 8591 Facerea 40:8 | Zis-a lor Iosif: "Oare tâlcuirile nu sunt ele de la Dumnezeu? 8592 2Ezdra 8:11 | înţeleseseră ei cuvintele ce li se tâlcuiseră.  ~ 8593 Estera 10:3 | scrisoare se spune a tâlcuit-o Lisimah, fiul lui Ptolomeu, 8594 Daniel 2:10 | cere aşa ceva de la nici un tâlcuitor de semne, vrăjitor, sau 8595 Daniel 2:16 | vreme ca să-i descopere tâlcul.  ~ 8596 Numerii 4:6 | şi pună pe ea blidele, talerele, oalele şi cupele cele pentru 8597 Iezech 5:1 | ta; apoi ia o cumpănă cu talgere şi împarte părul în trei 8598 3Ezdra 4:22 | sa, şi iese la drumuri tâlhărească şi fure, şi plutesc pe 8599 Deuter 24:7 | l-a vândut, fie omorât tălharul acela şi stârpeşti răul 8600 Iov 24:16 | 16. Tâlharul, acoperit de întuneric, 8601 Eccli 36:28 | 28. cine va crede tâlharului celui sprinten, care umblă 8602 Isaia 3:19 | lănţişoare, cingătoare, miresme, talismane,  ~ 8603 Marcu 5:41 | copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: 8604 1Corint 14:26| descoperire, are limbă, are tălmăcire: toate spre zidire se 8605 Eccli 47:18 | pentru parimii şi pentru tălmăciri s-au mirat de tine ţările,  ~ 8606 1Corint 14:28| 28. Iar dacă nu e tălmăcitor, tacă în biserică şi 8607 Osea 14:5 | 5. Tămădui-voi urmele căderii lor de la 8608 Matei 4:23 | Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa 8609 Luca 5:17 | puterea Domnului se arăta în tămăduiri.  ~ 8610 Matei 10:8 | 8. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi 8611 1Macab 4:48 | jertfelnicul arderilor de tot şi al tămâierilor şi masa, în templul Domnului.  ~ 8612 2Cronic 26:18| Nu ţi-e dat ţie, Ozia, tămâiezi înaintea Domnului, ci preoţilor, 8613 Cantar 7:3 | rotunjită, pururea de vin tămâios plină; trupul tău e snop 8614 Facerea 38:13| 13. Atunci i s-a vestit Tamarei, nora sa, zicându-i-se: " 8615 2Regil 5:10 | David şi lemn de cedru, tâmplari, pietrari şi zidari, şi 8616 Psa 131:4 | mele dormitare şi odihnă tâmplelor mele,  ~ 8617 Iezech 8:14 | femei, care plângeau pe Tamuz.  ~ 8618 3Regil 4:12 | fiul lui Ahilud, peste Tanac, peste Meghidon şi peste 8619 Eccli 32:8 | 8. Grăieşte, tânărule, când ai nevoie; însă după 8620 1Regil 1:6 | iar aceasta plângea şi se tânguia şi nu mânca.  ~ 8621 Amos 8:3 | templului se vor preface în tânguiri, zice Domnul Dumnezeu. Hoiturile 8622 1Regil 4:14 | 14. Auzind Eli răsunetele tânguirilor, a întrebat: "Pentru ce 8623 Iuditel 1:10| 10. Până dincolo de Tanis şi de Memfis, şi la toţi 8624 Matei 23:24 | Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!  ~ 8625 PatrReg 15:16| Atunci Menahem a bătut Tapuahul şi pe toţi cei ce erau în 8626 Iosua 12:17 | 17. Un rege al Tapuahului, un rege al Heferului;  ~ 8627 Apocal 12:4 | 4. Iar coada lui târa a treia parte din stelele 8628 Eccli 29:5 | este vremea întoarcă tărăgănează, şi se apără cu cuvinte 8629 Faptel 8:3 | Biserica, intrând prin case şi, târând pe bărbaţi şi pe femei, 8630 Facerea 3:14| pe pântecele tău te târăşti şi ţărână mănânci în 8631 Iezech 32:19 | şi el este dat sabiei; târâţi-l pe el şi toate mulţimile 8632 Faptel 17:6 | 6. Dar, negăsindu-i, târau pe Iason şi pe câţiva fraţi 8633 Facerea 30:32| orice oaie pestriţă sau tărcată sau neagră, iar dintre capre 8634 Facerea 30:39| fătau oile miei pestriţi, tărcaţi şi negri.  ~ 8635 Avacum 3:16 | Turme nu mai fie în ţarcuri şi vite în staule niciodată!  ~ 8636 1Cronic 8:34| Mica au fost: Piton, Melec, Tarea şi Ahaz.  ~ 8637 Iosua 18:26 | 27. Rechem, Irpeel şi Tareala;  ~ 8638 1Cronic 9:41| Mica au fost: Piton, Melec, Tareia şi Ahaz.  ~ 8639 Faptel 5:15 | şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi, ca venind Petru, măcar 8640 2Macab 3:3 | arhiereul pentru treburile târgului din cetate.  ~ 8641 Iuditel 15:6 | mai rămăsese. Oamenii din târguri şi din sate, de la munte 8642 PatrReg 17:8 | zidindu-şi înălţimi prin toate târgurile lor, de la turnul de strajă, 8643 Iosua 19:29 | se sfârşeşte la mare, în târguşorul Aczib.  ~ 8644 3Macab 6:25 | cu credinţă ne-au ţinut tăriile ţării, depărtându-i de la 8645 1Ezdra 4:9 | Dineii şi Arfarsateii, Tarpeleii, Afarseii, Erecii, Babilonienii, 8646 PatrReg 17:30| şi-au făcut pe Nivhaz şi Tartac, iar Sefarvaimii îşi ardeau 8647 Judecat 4:20| femeia lui Heber, a luat un ţăruş de la cort şi un ciocan 8648 Isaia 33:20 | cort bine înfipt, ai cărui ţăruşi nu se pot scoate, ale cărui 8649 Iesirea 9:32| pentru acestea erau mai târzii.  ~ 8650 2Regil 23:7 | lui David: Ioşeb-Başebet Taşchemonitul, unul dintre marile căpetenii. 8651 1Macab 2:3 | Simon, care se numea şi Tasi,  ~ 8652 2Macab 14:45 | mâinile, iar sângele din el ţâşnea tare şi, deşi rănit greu, 8653 Pildele 30:33| lovitura peste nas face ţâşnească sângele, iar întărâtarea 8654 Zaharia 9:14| deasupra lor şi săgeata Lui va ţâşni ca fulgerul şi Domnul Dumnezeu 8655 PatrReg 9:33| jos!" Şi au aruncat-o şi a ţâşnit sângele ei pe zid şi pe 8656 Iosua 15:59 | Betleemul, Peor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir 8657 Pildele 26:13| Precum uşa se suceşte în ţâţână, tot aşa şi leneşul în patul 8658 Isaia 6:4 | porţile se zguduiau din ţâţânele lor, iar templul s-a umplut 8659 3Regil 1:9 | la En-Roghel, a chemat pe taţi fraţii săi, fiii regelui, 8660 Sofonie 1:1 | 2. "Voi nimici tatul de pe faţa pământului", 8661 Iov 30:13 | iureş şi în dărâmături se tăvălesc.  ~ 8662 Eccli 23:14 | şi în păcate ei nu se vor tăvăli.  ~ 8663 Iezech 27:29 | capetele lor cu cenuşă şi tăvălindu-se în pulbere;  ~ 8664 Isaia 28:28 | sfărâmat. Peste el trece un tăvălug purtat de cai şi îl scutură 8665 Amos 1:2 | au sfărâmat Galaadul cu tăvălugi de fier.  ~ 8666 Isaia 28:27 | călcat sub copita cailor şi tăvălugul nu trece peste chimen; ci 8667 Faptel 28:15 | Forul lui Apius şi la Trei Taverne, pe care, văzându-i, Pavel 8668 2Cronic 4:19| Mucările, candelele şi tăviţele de aur, din cel mai curat 8669 Cantar 2:14 | stâncă, la loc prăpăstios te-ascunzi, arată-ţi faţa ta! Lasă-mă 8670 Cantar 8:1 | mele, atunci pe uliţă de te-ntâlneam, cu drag, prelung te sărutam 8671 Tobit 2:10 | muncitoare, toarcă lână şi ţeasă pânză.  ~ 8672 Iesirea 22:29| aduce pârga ariei tale şi a teascului tău; pe cel întâi-născut 8673 PatrReg 9:35| nimic din ea, decât numai ţeasta, picioarele şi palmele mâinilor.  ~ 8674 Iezech 30:13 | judecată asupra lui No (Teba).  ~ 8675 1Cronic 26:11| doilea Hilchia, al treilea Tebalia, al patrulea Zaharia; toţi 8676 Osea 11:7 | pe Adma şi te voi face ca Ţeboimul! Inima se zvârcoleşte în 8677 1Cronic 4:11| născut Bet-Rafa, Paseah şi Techina, tatăl cetăţii Nahaş; aceştia 8678 1Cronic 27:9 | era Ira, fiul lui Icheş Tecoanul; şi în ceata lui erau douăzeci 8679 Iezech 47:15 | până la intrarea Hamatului: Ţedad,  ~ 8680 Numerii 34:8 | Hamat, şi hotarul va atinge Ţedadul.  ~ 8681 Iov 19:20 | piele şi nu mi-au mai rămas tefere decât gingiile.  ~ 8682 1Cronic 1:36| Elifaz sunt: Teman, Omar, Ţefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, 8683 Numerii 26:14| după neamurile lor: din Ţefon neamul Ţefonienilor; din 8684 Numerii 26:14| neamurile lor: din Ţefon neamul Ţefonienilor; din Haghi, neamul Haghiţilor; 8685 1Macab 9:50 | Betel, Timnota, Farathon şi Tefonul, cu ziduri înalte şi porţi 8686 2Regil 5:15 | Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, Elfalat, Naged, Nafec, 8687 Iezech 14:15 | văduvi de popor, şi dacă ţel din pricina fiarelor ar 8688 Iezech 3:14 | 15. Apoi am sosit în Tel-Aviv, la robii care locuiau aproape 8689 1Cronic 7:24| său, şi Reşef, fiul său; Telah, fiul său, şi Tahan, fiul 8690 1Regil 15:4 | poporul şi l-a numărat în Telaim şi s-au aflat două sute 8691 Isaia 37:11 | şi pe fiii lui Eden din Telasar?  ~ 8692 Cantar 1:7 | 8. Cu un telegar înhămat la carul lui Faraon 8693 1Ezdra 2:59 | ieşit din Telmelah, din Telharşa şi din Cherub-Adan-Imer, 8694 1Ezdra 2:59 | Iar cei ce au ieşit din Telmelah, din Telharşa şi din Cherub-Adan-Imer, 8695 1Regil 10:2 | hotarele lui Veniamin, la Ţelţah şi aceia îţi vor spune: 8696 Matei 25:25 | 25. Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul 8697 Deuter 8:5 | umblând în căile Lui şi temându-te de El.  ~ 8698 Colos 3:22 | oamenilor, ci în curăţia inimii, temându-vă de Domnul.  ~ 8699 Avdie 1:9 | înspăimânta vitejii tăi, Temane, ca toţi din muntele lui 8700 Baruh 3:23 | neguţătorii Madianului şi ai Temanului şi povestitorii de pilde, 8701 Isaia 57:10 | îţi era frică? De cine te temeai ca mânii pe Mine, 8702 3Macab 3:19 | lucrurile noastre se vor temeinici întru bunăstare şi mai bună 8703 Solomon 4:4 | întru ramuri, fiind fără temeinicie, se vor zgudui de vânt şi 8704 Iov 32:14 | şi nu-i voi răspunde cu temeiurile voastre.  ~ 8705 Luca 1:4 | te încredinţezi despre temenicia învăţăturii pe care ai primit-o.  ~ 8706 1Cronic 1:36| Ţefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a 8707 1Cronic 4:5 | născut pe Ahuzam, Hefer, Temni şi Ahaştari. Aceştia sunt 8708 Iosua 4:14 | dânsul cât a trăit, cum se temuseră şi de Moise.  ~ 8709 Iosua 15:37 | 37. Ţenan, Hadaşa şi Migdal-Gad;  ~ 8710 Levitic 14:41| tencuială şi casa se tencuiască.  ~ 8711 Levitic 14:47| întins după ce aceasta a fost tencuită din nou, preotul o va declara 8712 Apocal | APOCALIPSA SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL~~~~~~  ~ 8713 Iosua 19:35 | Cetăţi întărite erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat şi Chineret,  ~ 8714 Osea 3:3 | aminte, fără efod şi fără terafimi.  ~ 8715 Eccli 24:19 | 19. Eu ca un terebint am întins ramurile mele 8716 Osea 4:12 | colinelor, sub stejari, plopi şi terebinţi, căci umbra este bună. Iar 8717 Isaia 6:13 | fi hărăzit focului, ca şi terebintul şi stejarul, ale căror trunchiuri 8718 Judecat 7:21| şi a fugit tabăra către Ţerera până la Betşita şi până 8719 1Cronic 4:6 | 7. Iar fiii Helei sunt: Ţeret, Ţohar Etna şi Coţ.  ~ 8720 Iosua 13:18 | 19. Chiriataim, Sibma şi Ţeret-Haşahar, în muntele Emec;  ~ 8721 1Cronic 25:3 | fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Şimei, Haşabia şi 8722 Eccli 43:30 | putea spune multe, fără terminăm; intr-un cuvânt El este 8723 Facerea 18:33| 33. Şi terminând Domnul de a mai grăi cu 8724 1Regil 9 | fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul 8725 Romani 16:22 | îmbrăţişez în Domnul eu, Tertius, care am scris epistola.  ~ 8726 Luca 12:27 | cresc: Nu torc, nici nu ţes. Şi zic vouă nici Solomon, 8727 2Tesal | EPISTOLA A DOUA CĂTRE TESALONICENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL~~~~~~  ~ 8728 1Tesal | EPISTOLA ÎNTÂIA CĂTRE TESALONICIENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL~~~~~~  ~ 8729 3Regil 17:1 | Tesviteanul, prooroc din Tesba Galaadului, a zis către 8730 PatrReg 24:15| oştirea în număr de şapte mii, teslarii, fierarii în număr de o 8731 Marcu 6:3 | 3. Au nu este Acesta teslarul, fiul Mariei şi fratele 8732 Matei 13:55 | Au nu este Acesta fiul teslarului? Au nu se numeşte mama Lui 8733 Eccli 19:18 | este sfatul păcătoşilor nu ţeste înţelepciune.  ~ 8734 Faptel 5:36 | zilele acestea s-a ridicat Teudas, zicând el este cineva, 8735 Judecat 9:49| aceea s-a dus Abimelec la Teveţ şi a împresurat Teveţul 8736 Judecat 9:49| la Teveţ şi a împresurat Teveţul şi l-a luat.  ~ 8737 Faptel 16:14 | de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, 8738 Ioan 6:23 | corăbii mai mic au venit din Tiberiada în apropiere de locul unde 8739 Luca 3:1 | an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era 8740 1Cronic 18:8 | 8. Iar din Tibhat şi din Cun, cetăţile lui 8741 Osea 4:13 | aduc jertfă la un loc cu ticăloasele, astfel poporul Meu merge 8742 Iezech 6:9 | le-au făcut şi a tuturor ticăloşiilor lor;  ~ 8743 Osea 9 | veselie ca păgânii, te-ai ticăloşit, părăsind pe Dumnezeul tău; 8744 1Regil 30:1 | năvălit din miazăzi asupra Ţiclagului şi, luându-l, l-au ars cu 8745 Iosua 19:35 | 35. Cetăţi întărite erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat şi Chineret,  ~ 8746 Facerea 46:16| 16. Fiii lui Gad erau: Ţifion, Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, 8747 Numerii 34:9 | acolo va merge hotarul către Ţifron şi va atinge Haţar-Enan. 8748 3Regil 4:24 | dincoace de Eufrat, de la Tifsah până la Gaza, şi peste toţi 8749 2Regil 13:9 | 9. Apoi a luat tigaia şi a pus-o înaintea lui, 8750 Facerea 25:6 | 6. Iar fiilor ţiitoarelor sale, Avraam le-a făcut 8751 3Macab 6:2 | 2. "Împărate mare, ţiitorule prea înalte, atotputernice 8752 1Cronic 4:19| Amnon, Rina, Benhanan şi Tilon. Fiii lui Işi sunt Zohet 8753 1Regil 30:29 | din Chimat, din Safec, din Timat, din Racal, din cetăţile 8754 Marcu 10:46 | Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos, pe marginea 8755 Judecat 2:9 | cuprinsul moştenirii sale, la Timnat-Heres, în muntele lui Efraim, 8756 Iosua 19:43 | 43. Elon, Timnata şi Ecron;  ~ 8757 Judecat 15:6 | spus: "Samson, ginerele Timneanului, căci acesta i-a luat femeia 8758 Judecat 14:5 | când s-au apropiat de viile Timnei, iată un leu tânăr venea 8759 1Macab 9:50 | Emaus, Bethoron, Betel, Timnota, Farathon şi Tefonul, cu 8760 Faptel 6:5 | Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, şi pe Parmena, şi pe Nicolae, 8761 1Regil 10:5 | cântă din psaltire şi din timpan şi din fluier şi din harpă, 8762 Iesirea 15:18| proorociţa, sora lui Aaron, timpanul în mâna sa, şi au ieşit 8763 Psa 35:9 | 10. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc 8764 Evrei 6 | CAPITOLUL  6  ~Trebuie tindem către desăvârşire. Credinţa 8765 Rut 3:15 | haina ta cea de deasupra şi ţine-o". Şi ea a ţinut-o, iar el 8766 Iov 10:13 | 13. Şi ceea ce Tu ţineai ascuns în inima Ta, iată 8767 3Macab 4:7 | desfătare şi de veselie tinerească, zilele celelalte de nuntă 8768 Iov 29:8 | 8. Tineretul, văzându-mă, se ascundea 8769 3Ezdra 1:10 | le-au fiert în căldări şi în tingiri, cu bun miros, şi le-au 8770 Isaia 65:2 | 2. Tins-am mâinile Mele în toată vremea 8771 Psa 20:13 | fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor.  ~ 8772 Isaia 41:6 | Îmbinarea este bună". Şi ţintuieşte idolul în cuie ca nu 8773 2Cronic 30:2 | Căci la sfatul pe care-l ţinuse regele în Ierusalim, împreună 8774 Filip 3:14 | ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg 8775 2Regil 22:17 | 17. Tinzându-Şi El mâna de sus, m-a apucat 8776 Iosua 15:54 | Chiriat-Arba, zisă şi Hebronul şi Ţior; nouă cetăţi cu satele lor.  ~ 8777 Iesirea 32:4 | mâinile lor, i-a turnat în tipar şi a făcut din ei un viţel 8778 Iov 24:15 | îşi zice: Nu vede nici ţipenie de om, şi îşi pune o mahramă 8779 Miheia 1:7 | scoate urlete ca şacalii şi ţipete ca struţii;  ~ 8780 Solomon 14:20| bătuţi de nevoi sau robiţi de tiranie, au dat pietrelor şi lemnelor 8781 2Macab 5:8 | nelegiuiri, l-a închis Areta, tiranul Arabilor. Iar el, dintr-o 8782 Faptel 19:9 | fiecare zi în şcoala unuia Tiranus.  ~ 8783 1Cronic 2:55| Soferiţilor, care trăiau în Iabeţ, Tiratiţii, Şimatiţii, Sucatiţii. Aceştia 8784 1Cronic 2:48| a născut pe Şeber şi pe Tirhana;  ~ 8785 2Ezdra 13:15 | 16. De asemenea se aflau Tirieni, aşezaţi în Ierusalim, care 8786 1Cronic 22:4 | pentru Sidonienii şi Tirienii aduseseră lui David foarte 8787 Iosua 12:24 | 24. Un rege al Tirţei. De toţi treizeci şi unu 8788 Tobit 1:1 | a fost luat în robie din Tisbe, care se află la miazăzi 8789 1Cronic 11:45| Şimri şi Ioha, fratele lui Tiţitul,  ~ 8790 1Cronic 6:33| fiul lui Eliel, fiul lui Toah,  ~ 8791 1Cronic 2:54| jumătate din Manahteni, Ţoareni,  ~ 8792 Iezech 4:9 | linte, mei şi orzoaică, toarnă-le într-un vas şi-ţi din 8793 Facerea 14:7 | Ţeboimului şi regele Belei sau Ţoarului şi s-au bătut în valea Sidim  ~ 8794 2Cronic 17:7 | Ionatan, Adonie, Tobie, Tob-Adonie; iar din preoţi, pe Elişama 8795 1Cronic 4:7 | Coţ i s-au născut: Anub, Ţobeba, Iaheţ şi familiile lui 8796 Tobit 1 | istoriei lui Tobit, fiul lui Tobiel, al lui Ananiel, al lui 8797 Sofonie 2:2 | 2. Până a nu toca mânia mărunt ca paiele, 8798 2Cronic 34:21| Şalum, veşmântarul, fiul lui Tochat, fiul lui Hasra. Ea locuia 8799 1Cronic 4:31| aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan, cinci cetăţi,  ~ 8800 Iezech 5:2 | altă treime s-o iei şi s-o toci cu cuţitul în împrejurimile 8801 2Macab 6:3 | anevoie şi grea era poporului tocmeala răutăţii acesteia.  ~ 8802 2Regil 7:10 | 10. Voi tocmi loc pentru poporul Meu, 8803 Eccli 49 | este binemirositoare ca tocmirea tămâiei, meşteşugită de 8804 1Cronic 6:25| 26. Elcana, fiul lui; Ţofai fiul lui, şi Nahat, fiul 8805 Deuter 1 | faţa Sufei, între Paran, Tofel, Laban, Haşerot şi Di-Zahab,  ~ 8806 1Regil 1 | fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf Efraimitul.  ~ 8807 1Cronic 4:28| 29. În Bilha, Eţem, Tolad,  ~ 8808 Numerii 26:22| sunt: din Tola, neamul Tolaenilor; din Fuva, neamul Fuvaenilor;  ~ 8809 Amos 2:8 | pe lângă jertfelnice, se tolănesc şi vinul celor năpăstuiţi 8810 Planger 3:12| în rărunchii mei pe fiii tolbei Sale.  ~ 8811 3Ezdra 5:54 | fiii lui Asirar, fiii lui Tomi, fiii lui Nasit, fiii lui 8812 Iuda 1:12 | purtaţi de vânturi, pomi tomnatici fără roade, de două ori 8813 Solomon 19:17| schimbă măsura, dar păstrează tonul - ceea ce se poate vedea 8814 Iov 28:18 | 19. Topazele Etiopiei nu stau în cumpănă 8815 Psa 118:127 | mai mult decât aurul şi topazul.  ~ 8816 Iuditel 16:15| din temelie, stâncile se topesc cum se topeşte ceara înaintea 8817 Deuter 28:65 | acolo inimă tremurătoare, topirea ochilor şi durere sufletului.  ~ 8818 Iov 24:19 | arşiţa sorb apele zăpezilor topite, tot astfel soarbe locuinţa 8819 Maleahi 3:2 | arăta? Căci El este ca focul topitorului şi ca leşia nălbitorului.  ~ 8820 Psa 118:139 | 139. Topitu-m-a râvna casei Tale, au 8821 1Regil 13:21 | de plug, al sapelor, al topoarelor şi securilor lor, sau când 8822 3Regil 6:7 | Aşa nici ciocan, nici topor, nici orice altă unealtă 8823 2Ezdra 11:28 | 29. La En-Rimon, la Ţorea, la Iarmut;  ~ 8824 1Cronic 2:53| Mişraenii. Din acestea se trag Ţoreenii şi Eştauleenii.  ~ 8825 1Cronic 4:1 | Din el se trag familiile Ţoreenilor.  ~ 8826 Zaharia 12:5 | în mijlocul lemnelor şi o torţă aprinsă într-un stog de 8827 Iov 41:18 | gura lui ies parcă nişte torţe aprinse şi izbucnesc valuri 8828 Iesirea 25:27| fie în pervaz ca nişte torţi pentru pârghii, ca se 8829 Iov 10:22 | neorânduială unde lumina e totuna cu bezna".  ~~ 8830 1Corint 15:33| Nu lăsaţi înşelaţi. Tovărăşiile rele strică obiceiurile 8831 Zaharia 13:7 | păstorului Meu, împotriva tovarăşului Meu, zice Domnul Savaot. 8832 2Macab 12:34 | iar unul din călăreţii Traci venind asupră-i şi lovindu-l 8833 Matei 26 | Suferinţele din Ghetsimani. Trădarea lui Iuda. Prinderea lui 8834 2Macab 1:7 | şi cei care au fost cu el trădaseră pământul cel sfânt şi regatul.  ~ 8835 2Tim 3:4 | 4. Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, 8836 Pildele 20:19| 19. Cine trădează taina umblă ca un defăimător 8837 2Macab 5:16 | locului, cu nelegiuite mâini trăgându-le, le da.  ~ 8838 2Macab 8:19 | Macedoneni; iar Macedonenii trăgându-se înapoi, cei opt mii pe o 8839 3Macab 5:24 | 25. Iar Iudeii, neîncetat trăgându-şi sufletul, cu rugăciune, 8840 1Regil 31:4 | purtătorului său de arme: Trage-ţi sabia şi străpunge cu 8841 2Cronic 31:20| său, el l-a făcut cu toată tragerea sa de inimă şi a avut spor 8842 Luca 3:1 | Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al 8843 Colos 3:7 | şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele.  ~ 8844 Romani 7:3 | 3. Deci, trăindu-i bărbatul, se va numi adulteră 8845 Luca 2:36 | adânci bătrâneţe şi care trăise cu bărbatul ei şapte ani 8846 1Regil 9:6 | pâinea s-a isprăvit din traistele noastre şi daruri nu avem 8847 Deuter 28:56 | 56. Femeia ta, trăită în belşug şi răsfăţ, care 8848 Iov 8:7 | noastră şi ia aminte la cele trăite şi păţite de părinţi.  ~ 8849 Deuter 28:56 | său în pământ din pricina traiului alintat şi îndestulat dinainte, 8850 Iosua 6:9 | după chivotul Domnului, trâmbiţând în mers din trâmbiţe.  ~ 8851 3Regil 6:18 | de castraveţi şi flori de trandafiri îmbobociţi; totul era acoperit 8852 Eccli 39:17 | cuvioşi, şi odrăsliţi ca trandafirul ce creşte lângă curgerea 8853 Pildele 19:15| în toropeală; sufletului trândav îi va fi foame.  ~ 8854 2Petru 1:8 | ele nu vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoaşterea 8855 Agheu 1 | Mustrarea iudeilor pentru trândăvie. Îndemn la rezidirea templului.  ~~ 8856 Eccles 10 | nedreptăţii omeneşti şi ale trândăviei.  ~~ 8857 Deuter 28:27 | Domnul cu lepra Egiptului, cu trânji, cu râie şi cu pecingine, 8858 Iezech 44:16 | se încingă, ca nu transpire.  ~ 8859 Pildele 28:3 | săraci, e ca ploaia care trânteşte tot la pământ, iar pâinea 8860 Agheu 2:22 | regilor neamurilor şi voi trânti la pământ carele şi pe războinicii 8861 Amos 5:2 | scoale fecioara lui Israel, trântită stă la pământ şi nimeni 8862 Isaia 6:13 | ale căror trunchiuri sunt trântite la pământ. Din butucul rămas 8863 Planger 4:4 | crescuţi în purpură stau trântiţi în gunoi.  ~ 8864 Numerii 21:29| 30. Tras-am asupra lor cu săgeţi. De 8865 2Macab 3:4 | la Apoloniu, feciorul lui Traseu, care pe vremea aceea era 8866 1Regil 12:17 | Domnul şi El va trimite trăsnet şi ploaie şi veţi afla şi 8867 2Macab 10:30 | vrăjmaşilor aruncau săgeţi şi trăsnete. Deci învălmăşindu-se, pentru 8868 Eccli 40:14 | nedrepţilor ca râul vor seca şi ca trăsnetul cel mare în ploaie vor răsuna.  ~ 8869 Eccli 32:11 | 11. Înaintea trăsnetului se grăbeşte fulgerul; şi 8870 2Tim 4:5 | 5. Tu fii treaz în toate, suferă răul, 8871 Evrei 8:3 | daruri şi jertfe; de aceea trebuincios era ca şi acest Arhiereu 8872 Iezech 16:14 | cheltuit desfrânarea ta cu tot trecătorul, dându-te pe tine lui.  ~ 8873 1Macab 5:50 | 50. "Trece-vom prin pământul tău, ca 8874 Psa 41:4 | revărsare de inimă, când treceam cu mulţime mare spre casa 8875 Facerea 10:11| Din pământul acela, el trecu în Asur, unde a zidit Ninive, 8876 Iezech 44:28 | preoţilor. Pârga din cele treierate ale voastre o daţi preotului, 8877 Levitic 26:5 | 5. Treieratul vostru va ajunge până la 8878 Osea 10:10 | jug, căreia îi plăcea treiere grâul pe arie. Dar Eu am 8879 Zaharia 13:8 | ţara", zice Domnul, "două treimi vor pieri, şi vor muri, 8880 Iezech 1:1 | 1. În anul al treizecilea, în ziua a cincea a lunii 8881 Avacum 3:15 | zbuciumat la glasul Tău, tremurat-au buzele mele; putreziciunea 8882 Daniel 5:19 | limbile erau înfricoşate şi tremurau înaintea lui; el omora pe 8883 2Ezdra 12:37 | faţa lor, s-au urcat pe treptele scării de la cetatea lui 8884 Iov 31:28 | nenorocirea duşmanului meu şi am tresăltat când vreo răutate dăduse 8885 Isaia 44:22 | ale pământului; munţilor, tresăltaţi de bucurie, voi toţi copacii 8886 Iov 40:21 | florile de lotus, în ocolul trestiilor şi al bălţii.  ~ 8887 1Petru 1:13 | mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, nădăjduiţi desăvârşit în 8888 1Corint 15:34| 34. Treziţi-vă cum se cuvine şi nu păcătuiţi. 8889 Faptel 12:21 | veşminte regeşti şi şezând la tribună, vorbea către ei;  ~ 8890 Faptel 18:17 | sinagogii, îl băteau înaintea tribunalului. Dar Galion nu lua în seamă 8891 Faptel 25:23 | de judecată împreună cu tribunii şi cu bărbaţii cei mai de 8892 Romani 16:12 | 12. Îmbrăţişaţi pe Trifena şi pe Trifosa, care s-au 8893 Romani 16:12 | Îmbrăţişaţi pe Trifena şi pe Trifosa, care s-au ostenit în Domnul. 8894 2Macab 11:33 | 34. Trimis-au şi Romanii la ei carte aşa 8895 2Ezdra 9:20 | 20. Trimisu-le-ai Duhul Tău cel bun, ca să-i 8896 Cantar 1:4 | maicii mele s-au mâniat, trimisu-m-au le păzesc viile, dar 8897 Psa 103:31 | 31. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi 8898 Agheu 1:13 | Domnului, după rânduiala trimiterii lui de Domnul, a grăit poporului 8899 2Macab 14:1 | Seleuc, trecând prin portul Tripoliei, a venit cu mulţime mare 8900 Facerea 40:7 | zis: "De ce sunt astăzi triste feţele voastre?"  ~ 8901 2Tim 4:13 | felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, precum şi cărţile, 8902 Faptel 20:15 | şi, după ce am poposit la Troghilion, a doua zi am venit la Milet.  ~ 8903 Faptel 2:30 | cu jurământ aşeze pe tronu-i din rodul coapselor lui,  ~ 8904 Eccles 9:9 | în viaţă şi în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub 8905 Isaia 65:23 | 23. Nu se vor trudi în zadar şi nu vor naşte 8906 Isaia 46:1 | ajuns o povară pentru vitele trudite.  ~ 8907 3Ezdra 4:22 | 23. Oare nu trudiţi şi osteniţi, şi toate le 8908 3Macab 6:4 | împreună cu oştirea lui cea trufaşă, în mare, înecaţi i-ai pierdut, 8909 Iov 35:11 | nu răspunde, din pricina trufaşei împilări a celor răi.  ~ 8910 Solomon 14:5 | de demult, când au pierit trufaşii uriaşi, nădejdea întregii 8911 Eccli 23:7 | păcătosul; ocărâtorul şi trufaşul vor pieri la fel.  ~ 8912 Psa 139:8 | părăseşti, ca nu se trufească.  ~ 8913 Eccli 11:4 | în ziua măririi nu te trufeşti, minunate sunt lucrurile 8914 Daniel 11:36 | şi se va ridica şi se va trufi împotriva oricărui dumnezeu 8915 1Tim 3:6 | curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, cadă în osânda diavolului.  ~ 8916 Daniel 5:20 | Şi pentru inima lui se trufise şi duhul lui se împietrise 8917 Iezech 31:6 | era frumos prin înălţimea trunchiului său, şi prin lungimea ramurilor 8918 Isaia 6:13 | terebintul şi stejarul, ale căror trunchiuri sunt trântite la pământ. 8919 Solomon 14:25| sufletelor şi răsturnarea trupeştilor nevoi, în tulburarea căsătoriilor 8920 Cantar 5:12 | sunt porumbei, ce în lapte trupu-şi scaldă, la izvor stând mulţumiţi.  ~ 8921 Facerea 4:22| Sela a născut şi ea pe Tubalcain, care a fost făurar de unelte 8922 1Macab 5:13 | noştri, care erau în ţinutul Tubi, au fost omorâţi şi au dus 8923 2Ezdra 8:14 | de mirt, de finici şi de tufari şi faceţi corturi cum este 8924 1Macab 4:37 | arse şi în curţi răsărite tufe, ca într-o pădure sau ca 8925 Facerea 22:12| încurcat cu coarnele într-un tufiş. Şi ducându-se, Avraam a 8926 Psa 143:5 | Trimite săgeţile Tale şi tulbură-i!  ~ 8927 Psa 64:8 | 8. Tulbura-se-vor neamurile şi se vor spăimânta 8928 Iezech 32:1 | suflai din nările tale, tu tulburai apele cu picioarele tale 8929 Faptel 15:19 | aceea eu socotesc nu tulburăm pe cei ce, dintre neamuri, 8930 2Macab 7:33 | toţi oamenii, nu te mări tulburându-te în deşert şi semeţindu-te 8931 Solomon 18:16| unor visuri groaznice îi tulburară şi spaime neaşteptate au 8932 Solomon 17:8 | inima bolnavă spaimele şi tulburările, chiar ei zăceau acum plini 8933 Psa 90:3 | vânătorilor şi de cuvântul tulburător.  ~ 8934 Psa 76:4 | au luat-o înainte, treji; tulburatu-m-am şi n-am grăit.  ~ 8935 Deuter 33:7 | Urimul Tău, Doamne, şi Tumimul Tău fie pentru bărbatul 8936 Eccli 45:11 | veşmântul coapselor, şi tunica şi efodul, şi a cusut de 8937 Isaia 3:22 | pânzeturi subţiri, turbane şi tunici.  ~ 8938 Tobit 1:5 | dijmă din vite şi cu prima tunsoare a oilor.  ~ 8939 Deuter 15:18 | tău întâi-născut şi nu tunzi pe întâiul născut din vitele 8940 Judecat 7:24| Zeeb; au ucis pe Oreb la Ţur-Oreb, iar pe Zeeb la Iecheb-Zeeb; 8941 Solomon 11:18| necunoscute şi pline de turbare, suflând aburi arzători, 8942 1Regil 17:6 | În picioare avea cizme cu tureci de aramă şi la umăr purta 8943 Numerii 3:35| din neamul lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihael. Aceştia 8944 Luca 6:38 | 38. Daţi şi se va da. Turna-vor în sânul vostru o măsură 8945 Deuter 32:37 | jertfelor lor şi au băut vinul turnărilor lor? se scoale, 8946 Iesirea 32:35| ce îşi făcuse, pe care-l turnase Aaron.  ~~ 8947 Judecat 6:19| într-un coş, iar zeama a turnat-o într-o oală şi a dus-o la 8948 Apocal 18:6 | paharul în care v-a turnat, turnaţi-i de două ori.  ~ 8949 3Regil 7:36 | postamente: toate aveau aceeaşi turnătură, aceeaşi măsură şi aceeaşi 8950 Estera 1:7 | 8. Băuturile se turnau în vase de aur şi în cupe 8951 Numerii 11:7 | gustul ei era ca gustul turtelor cu untdelemn.  ~ 8952 Cantar 2:12 | cântării, în ţarină glas de turturea se aude.  ~ 8953 Psa 83:2 | pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, unde-şi va pune puii 8954 Levitic 14:29| 30. Şi turturelele sau puii de porumbel, cum 8955 Numerii 12:4 | cortul adunării". Şi au ieşit tustrei.  ~ 8956 Judecat 7:19| 20. Şi au trâmbiţat tustreile cete din trâmbiţe şi au 8957 Iezech 40:10 | trei de cealaltă parte; tustrele aveau aceeaşi măsură şi 8958 2Macab 4:39 | comandant fiind un anume Tyranus, om bătrân şi cu vârsta 8959 Faptel 9:36 | 36. Iar în Iope era o uceniţă, cu numele Tavita, care, 8960 Deuter 13:8 | 9. Ci ucide-i; mâna ta fie înaintea 8961 PatrReg 9:27| alergat după el, zicând: "Ucide-ţi-l şi pe el în car!" Şi l-au 8962 Facerea 20:3 | de ea şi a zis: "Doamne, ucide-vei oare chiar şi un om drept?  ~ 8963 1Regil 17:35 | coamă şi-l loveam până-l ucideam.  ~ 8964 PatrReg 11:15| cel ce se va duce după ea ucideţi-l cu sabia", căci preotul 8965 Numerii 31:17| femeile ce-au cunoscut bărbat, ucideţi-le.  ~ 8966 1Regil 17:50 | lovind pe filistean şi ucigându-l; sabie nu se afla în mâna 8967 Marcu 12:5 | bătându-le, iar pe altele ucigându-le.   ~ 8968 Solomon 10:2 | nedrept a pierit în nebunia sa ucigaşă de frate.  ~ 8969 2Regil 16:6 | 7. "Pleacă, pleacă, ucigaşule şi nelegiuitule, zicea Şimei, 8970 Ioan 8:44 | El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru 8971 2Macab 12:5 | Dumnezeu, a mers asupra ucigătorilor fraţilor săi şi a aprins 8972 Iezech 21:11 | gata fie dată în mâna ucigătorului.  ~ 8973 Deuter 11:10 | unde, semănând sămânţa, o udai cu ajutorul picioarelor 8974 PatrReg 8:15| a luat o învelitoare, a udat-o cu apă, a pus-o pe faţa 8975 PatrReg 18:27| mănânce murdăria şi să-şi bea udul cu voi!"  ~ 8976 Daniel 5:25 | scrisă: Mene, mene, techel ufarsin.  ~ 8977 Pildele 22:8 | binecuvântat, căci din pâinea ui celui sărac.  ~ 8978 Faptel 8:9 | anume Simon, vrăjind şi uimind neamul Samariei, zicând 8979 Marcu 10:26 | 26. Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii către alţii: 8980 Faptel 8:11 | vreme, cu vrăjile lui, îi uimise.  ~ 8981 Iuditel 10:19| minunau de frumuseţea ei uimitoare, şi pentru ea ei se minunau 8982 Solomon 8:10| judecăţi, şi voi apărea uimitor în faţa celor puternici.  ~ 8983 3Macab 6:20 | îndrăznirea lui cea cu grea mânie uitând-o.  ~ 8984 Psa 9:31 | a zis în inima lui: "Uitat-a Dumnezeu! Întors-a faţa 8985 Planger 3:16| răpit pacea sufletului meu, uitat-am fericirea  ~ 8986 1Cronic 7:38| 39. Fiii născuţi din Ula au fost: Arah, Haniel şi 8987 2Regil 12:3 | şi ea şi se adăpase din ulcica lui, la sânul lui dormise 8988 Iezech 27:16 | de Minit şi turte, miere, ulei şi balsam.  ~ 8989 Isaia 60:13 | Mărirea Libanului, chiparosul, ulmul şi merişorul la tine vor 8990 Isaia 22:5 | tulburare, de zdrobire, de uluire de la Domnul Dumnezeu Savaot 8991 Isaia 37:26 | putere, înspăimântaţi şi uluiţi. Ca iarba câmpului erau 8992 Planger 1:9 | El s-a prăbuşit în chip uluitor şi n-are pe nimeni să-l 8993 Eccli 45:12 | Ca răsune clopoţeii la umblarea lui şi auzit facă sunetul 8994 Iov 23:10 | 10. Dar El cunoaşte şi umbletul meu şi starea mea pe loc 8995 Faptel 5:15 | Petru, măcar umbra lui umbrească pe vreunul dintre ei.  ~ 8996 Iov 10:21 | ţinutul întunericului şi al umbrelor morţii,  ~ 8997 Iesirea 37:8 | aripile unul spre altul, umbrind capacul, iar feţele lor 8998 Cantar 4 | eşti! Ochi de porumbiţă ai, umbriri de negrele-ţi sprâncene, 8999 Psa 139:7 | puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război.  ~ 9000 Psa 117:27 | Tocmiţi sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului.  ~ 9001 Facerea 2:6 | abur ieşea din pământ şi umezea toată faţa pământului.  ~ 9002 Levitic 14:55| 56. Şi pentru umflături, pecingine şi pete,  ~ 9003 Levitic 13:43| cerceta şi de va vedea faţa umflăturii de pe pleşuvia lui este 9004 Iuditel 16:11| 11. Atunci au chiuit umiliţii mei şi au strigat din răsputeri 9005 Matei 27:48 | îndată şi luând un burete, şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o 9006 3Macab 5:46 | 47. Şi el umplându-şi mintea sa cea păgână de 9007 Iezech 10:2 | cele de sub heruvimi şi umple-ţi pumnii de cărbuni aprinşi, 9008 Psa 15:10 | mi-ai făcut căile vieţii; umplea-mă-vei de veselie cu faţa Ta, şi 9009 Psa 64:5 | 5. Umplea-ne-vom de bunătăţile casei Tale; 9010 Iov 29:13 | piară veneau asupră-mi şi umpleam de bucurie inima văduvei.  ~ 9011 Pildele 1:13| de lucruri scumpe, ne umplem de pradă casele noastre,  ~ 9012 Faptel 9:17 | vezi iarăşi şi te umpli de Duh Sfânt.  ~ 9013 Isaia 11:9 | Dumnezeu, precum marea este umplută de ape!  ~ 9014 Psa 88:44 | Micşorat-ai zilele vieţii lui, umplutu-l-ai de ruşine.  ~ 9015 2Corint 7:4 | îmi este lauda pentru voi! Umplutu-m-am de mângâiere! Cu tot necazul 9016 Psa 89:15 | 16. Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi 9017 Psa 103:25 | înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.  ~ 9018 Matei 9:16 | căci peticul acesta, ca umplutură, trage din haină şi se face


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License