Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • PSALMII
    • PSALMUL 118
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

PSALMUL 118 
Aliluia. 

1. Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului
2. Fericiţi cei ce păzesc poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor
3. n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea
4. Tu ai poruncit ca poruncile Tale fie păzite foarte
5. O, de s-ar îndrepta căile mele, ca păzesc poruncile Tale
6. Atunci nu voi ruşina când voi căuta spre toate poruncile Tale
7. Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca învăţ judecăţile dreptăţii Tale
8. Îndreptările Tale voi păzi; nu părăsi până în sfârşit
9. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale
10. Cu toată inima Te-am căutat pe Tine; nu lepezi de la poruncile Tale
11. În inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca nu greşesc ţie
12. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale
13. Cu buzele am rostit toate judecăţile gurii Tale
14. În calea mărturiilor Tale m-am desfătat ca de toată bogăţia
15. La poruncile Tale voi cugeta şi voi cunoaşte căile Tale
16. La îndreptările Tale voi cugeta şi nu voi uita cuvintele Tale
17. Răsplăteşte robului Tău! Voi trăi şi voi păzi poruncile Tale
18. Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta
19. Străin sunt eu pe pământ, nu ascunzi de la mine poruncile Tale
20. Aprins e sufletul meu de dorirea judecăţilor Tale, în toată vremea
21. Certat-ai pe cai mândri; blestemaţi sunt cei ce se abat de la poruncile Tale
22. Ia de la mine ocara şi defăimarea, mărturiile Tale am păzit
23. Pentru au şezut căpeteniile şi pe mine cleveteau, iar robul Tău cugeta la îndreptările Tale
24. mărturiile Tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările Tale, sfatul meu
25. Lipitu-s-a de pământ sufletul meu; viază-mă, după cuvântul Tău
26. Vestit-am căile mele şi m-ai auzit; învaţă-mă îndreptările Tale
27. înţeleg calea îndreptărilor Tale şi voi cugeta la minunile Tale
28. Istovitu-s-a sufletul meu de supărare; întăreşte-mă întru cuvintele Tale
29. Depărtează de la mine calea nedreptăţii şi cu legea Ta miluieşte
30. Calea adevărului am ales şi judecăţile Tale nu le-am uitat
31. Lipitu-m-am de mărturiile Tale, Doamne, nu ruşinezi
32. Pe calea poruncilor Tale am alergat când ai lărgit inima mea
33. Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor Tale şi o voi păzi pururea
34. Înţelepţeşte-mă şi voi căuta legea Ta şi o voi păzi cu toată inima mea
35. Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, aceasta am voit
36. Pleacă inima mea la mărturiile Tale şi nu la lăcomie
37. Întoarce ochii mei ca nu vadă deşertăciunea; în calea Ta viază-mă
38. Împlineşte robului Tău cuvântul Tău, care este pentru cei ce se tem de Tine
39. Îndepărtează ocara, de care tem, căci judecăţile Tale sunt bune
40. Iată, am dorit poruncile Tale; întru dreptatea Ta viază-mă
41. vină peste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta, după cuvântul Tău
42. Şi voi răspunde cuvânt celor ce ocărăsc, am nădăjduit în cuvintele Tale
43. nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului, până în sfârşit, întru judecăţile Tale am nădăjduit
44. Şi voi păzi legea Ta pururea, în veac şi în veacul veacului
45. Am umblat întru lărgime, poruncile Tale am căutat
46. Am vorbit despre mărturiile Tale, înaintea împăraţilor, şi nu m-am ruşinat
47. Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte
48. Am ridicat mâinile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit şi am cugetat la îndreptările Tale
49. Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, către robul Tău, întru care mi-ai dat nădejde
50. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, cuvântul Tău m-a viat
51. Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea Ta nu m-am abătut
52. Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat
53. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc legea Ta
54. Cântate erau de mine îndreptările Tale, în locul pribegiei mele
55. Adusu-mi-am aminte de numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta
56. Aceasta s-a făcut mie, îndreptările Tale am căutat
57. Partea mea eşti, Doamne, zis-am păzesc legea Ta
58. Rugatu-m-am feţei Tale, din toată inima mea, miluieşte-mă după cuvântul Tău
59. Cugetat-am la căile Tale şi am întors picioarele mele la mărturiile Tale
60. Gata am fost şi nu m-am tulburat păzesc poruncile Tale
61. Funiile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu, dar legea Ta n-am uitat
62. La miezul nopţii m-am sculat ca Te laud pe Tine, pentru judecăţile dreptăţii Tale
63. Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale
64. De mila Ta, Doamne, este plin pământul; îndreptările Tale învaţă
65. Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău
66. Învaţă-mă bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, în poruncile Tale am crezut
67. Mai înainte de a fi umilit, am greşit; pentru aceasta cuvântul Tău am păzit
68. Bun eşti Tu, Doamne, şi întru bunătatea Ta, învaţă-mă îndreptările Tale
69. Înmulţitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale
70. Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desfătat
71. Bine este mie m-ai smerit, ca învăţ îndreptările Tale
72. Bună-mi este mie legea gurii Tale, mai mult decât mii de comori de aur şi argint
73. Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale
74. Cei ce se tem de Tine vor vedea şi se vor veseli, în cuvintele Tale am nădăjduit
75. Cunoscut-am, Doamne, drepte sunt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai smerit
76. Facă-se dar, mila Ta, ca mângâie, după cuvântul Tău, către robul Tău
77. vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi, legea Ta cugetarea mea este
78. se ruşineze cei mândri, pe nedrept m-au nedreptăţit; iar eu voi cugeta la poruncile Tale
79. se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale
80. fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale, ca nu ruşinez
81. Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta; în cuvântul Tău am nădăjduit
82. Sfârşitu-s-au ochii mei după cuvântul Tău, zicând: "Când vei mângâia?" 
83. m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările Tale nu le-am uitat
84. Câte sunt zilele robului Tău? Când vei judeca pe cei ce prigonesc
85. Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne
86. Toate poruncile Tale sunt adevăr; pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă
87. Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile Tale
88. După mila Ta viază-mă şi voi păzi mărturiile gurii mele
89. În veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer
90. În neam şi în neam adevărul Tău. Întemeiat-ai pământul şi rămâne
91. După rânduiala Ta rămâne ziua, toate sunt slujitoare ţie
92. De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci fi pierit intru necazul meu
93. În veac nu voi uita îndreptările Tale, într-însele m-ai viat, Doamne
94. Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, îndreptările Tale am căutat
95. Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca piardă. Mărturiile Tale am priceput
96. La tot lucrul desăvârşit am văzut sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit
97. am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este
98. Mai mult decât pe vrăjmaşii mei mai înţelepţit cu porunca Ta, în veac a mea este
99. Mai mult decât învăţătorii mei am priceput, la mărturiile Tale gândirea mea este
100. Mai mult decât bătrânii am înţeles, poruncile Tale am căutat
101. De la toată calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca păzesc cuvintele Tale
102. De la judecăţile Tale nu m-am abătut, Tu ai pus mie lege
103. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea
104. Din poruncile Tale m-am făcut priceput; pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii
105. Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele
106. Juratu-m-am şi m-am hotărât păzesc judecăţile dreptăţii Tale
107. Umilit am fost până în sfârşit: Doamne, viază-mă, după cuvântul Tău
108. Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieşte-le Doamne, şi judecăţile Tale învaţă
109. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea şi legea Ta n-am uitat
110. Pusu-mi-au păcătoşii cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit
111. Moştenit-am mărturiile Tale în veac, bucurie inimii mele sunt ele
112. Plecat-am inima mea ca fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire
113. Pe călcătorii de lege am urât şi legea Ta am iubit
114. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit
115. Depărtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi şi voi cerceta poruncile Dumnezeului meu
116. Apără-mă, după cuvântul Tău, şi viază şi nu-mi dai de ruşine aşteptarea mea
117. Ajută-mă şi voi mântui şi voi cugeta la îndreptările Tale, pururea
118. Defăimat-ai pe toţi cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru nedrept este gândul lor
119. Socotit-am călcători de lege pe toţi păcătoşii pământului; pentru aceasta am iubit mărturiile Tale, pururea
120. Străpunge cu frica Ta trupul meu, de judecăţile Tale m-am temut
121. Făcut-am judecată şi dreptate; nu da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate
122. Primeşte pe robul Tău în bunătate, ca nu clevetească cei mândri
123. Sfârşitu-sau ochii mei după mântuirea Ta şi după cuvântul dreptăţii Tale
124. cu robul Tău, după mila Ta, şi îndreptările Tale învaţă
125. Robul Tău sunt eu; înţelepţeşte-mă şi voi cunoaşte mărturiile Tale
126. Vremea este lucreze Domnul, oamenii au stricat legea Ta
127. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale, mai mult decât aurul şi topazul
128. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât
129. Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu
130. Arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci
131. Gura mea am deschis şi am aflat, de poruncile Tale am dorit
132. Caută spre mine şi miluieşte, după judecata Ta, fală de cei ce iubesc numele Tău
133. Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, şi nu stăpânească nici o fărădelege
134. Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale
135. Faţa Ta arat-o robului Tău şi învaţă poruncile Tale
136. Izvoare de apă s-au coborât din ochii mei, pentru n-am păzit legea Ta
137. Drept eşti, Doamne, şi drepte sunt judecăţile Tale
138. Poruncit-ai cu dreptate mărturiile Tale şi cu tot adevărul
139. Topitu-m-a râvna casei Tale, au uitat cuvintele Tale vrăjmaşii mei
140. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte şi robul Tău l-a iubit pe el
141. Tânăr sunt eu şi defăimat, dar îndreptările Tale nu le-am uitat
142. Dreptatea Ta este dreptate în veac şi legea Ta adevărul
143. Necazuri şi nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea
144. Drepte sunt mărturiile Tale, în veac; înţelepţeşte-mă şi voi fi viu
145. Strigat-am cu toată inima mea: Auzi-mă, Doamne! Îndreptările Tale voi căuta
146. Strigat-am către Tine, mântuieşte-mă, şi voi păzi mărturiile Tale
147. Din zori m-am sculat şi am strigat; intru cuvintele Tale am nădăjduit
148. Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă, ca cuget la cuvintele Tale
149. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta; după judecata Ta viază
150. Apropiatu-s-au cei ce prigonesc cu fărădelege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat
151. Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul
152. Din început am cunoscut, din mărturiile Tale, în veac le-ai întemeiat pe ele
153. Vezi smerenia mea şi scoate, legea Ta n-am uitat
154. Judecă pricina mea şi izbăveşte; după cuvântul Tău, fă-mă viu
155. Departe de păcătoşi este mântuirea, îndreptările Tale n-au căutat
156. Îndurările Tale multe sunt Doamne; după judecata Ta viază
157. Mulţi sunt cei ce prigonesc şi necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu m-am abătut
158. Văzut-am pe cei nepricepuţi şi sfârşeam, n-au păzit cuvintele Tale
159: Vezi poruncile Tale am iubit, Doamne; intru mila Ta viază
160. Începutul cuvintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăţile dreptăţii Tale
161. Căpeteniile m-au prigonit în zadar; iar de cuvintele Tale s-a înfricoşat inima mea
162. Bucura-mă-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoară mare
163. Nedreptatea am urât şi am dispreţuit, iar legea Ta am iubit
164. De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale
165. Pace multă au cei ce iubesc legea Ta şi nu se smintesc
166. Aşteptat-am mântuirea Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit
167. Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale şi le-a iubit foarte
168. Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale, toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne
169. se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău înţelepţeşte
170. ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău izbăveşte
171. răspândească buzele mele laudă, m-ai învăţat îndreptările Tale
172. Rosti-va limba mea cuvintele Tale, toate poruncile Tale sunt drepte
173. Mina Ta izbăvească, poruncile Tale am ales
174. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, şi legea Ta cugetarea mea este
175. Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor ajuta mie
176. Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, poruncile Tale nu le-am uitat
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License