Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • SFÂNTA EVANGHELIE DUPA MATEI
    • CAPITOLUL 26
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 26 
Vestirea cea din urmă a Patimilor lui Iisus. Ungerea din Betania. Cina cea de Taină. Suferinţele din Ghetsimani. Trădarea lui Iuda. Prinderea lui Iisus. Înfăţişarea înaintea arhiereilor. Lepădarea lui Petru. 

1. Iar după ce a sfârşit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii Săi
2. Ştiţi peste două zile va fi Paştile şi Fiul Omului va fi dat fie răstignit
3. Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa
4. Şi împreună s-au sfătuit ca prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă
5. Dar ziceau: Nu în ziua praznicului, ca nu se facă tulburare în popor
6. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul
7. S-a apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare preţ, şi l-a turnat pe capul Lui, pe când şedea la masă
8. Şi văzând ucenicii, s-au mâniat şi au zis: De ce risipa aceasta
9. Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii se dea săracilor
10. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: Pentru ce faceţi supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea faţă de Mine
11. Căci pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu aveţi totdeauna
12. ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea
13. Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce-a făcut ea, spre pomenirea ei
14. Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei
15. A zis: Ce voiţi să-mi daţi şi eu Îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginţi
16. Şi de atunci căuta un prilej potrivit ca să-L dea în mâinile lor
17. În cea dintâi zi a Azimelor, au venit ucenicii la Iisus şi L-au întrebat: Unde voieşti să-Ţi pregătim mănânci Paştile
18. Iar El a zis: Mergeţi în cetate, la cutare şi spuneţi-i: Învăţătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau fac Paştile cu ucenicii Mei
19. Şi ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus şi au pregătit Paştile
20. Iar când s-a făcut seară, a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici
21. Şi pe când mâncau, Iisus a zis: Adevărat grăiesc vouă, unul dintre voi va vinde
22. Şi ei, întristându-se foarte, au început să-I zică fiecare: Nu cumva eu sunt, Doamne
23. Iar El, răspunzând, a zis: Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela va vinde
24. Fiul Omului merge precum este scris despre El. Vai, însă, acelui om prin care Fiul Omului se vinde! Bine era de omul acela dacă nu se năştea
25. Şi Iuda, cel ce L-a vândut, răspunzând a zis: Nu cumva sunt eu, Învăţătorule? Răspuns-a lui: Tu ai zis
26. Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu
27. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi
28. acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor
29. Şi spun vouă nu voi mai bea de acum din acest rod al viţei până în ziua aceea când îl voi bea cu voi, nou, întru împărăţia Tatălui Meu
30. Şi după ce au cântat laude, au ieşit la Muntele Măslinilor
31. Atunci Iisus le-a zis: Voi toţi veţi sminti întru Mine în noaptea aceasta căci scris este: "Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei". 
32. Dar după învierea Mea voi merge mai înainte de voi în Galileea
33. Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu voi sminti
34. Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ţie în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine
35. Petru i-a zis: Şi de ar fi mor împreună cu Tine, nu voi lepăda de Tine. Şi toţi ucenicii au zis la fel
36. Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghetsimani şi a zis ucenicilor: Şedeţi aici, până ce voi duce acolo şi voi ruga
37. Şi luând cu Sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a Se întrista şi a Se mâhni
38. Atunci le-a zis: Întristat este sufletul Meu până la moarte. Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu Mine
39. Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, rugându-Se şi zicând: Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti
40. Şi a venit la ucenici şi i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru: Aşa, n-aţi putut un ceas privegheaţi cu Mine
41. Privegheaţi şi rugaţi, ca nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios
42. Iarăşi ducându-se, a doua oară, s-a rugat, zicând: Părintele Meu, dacă nu este cu putinţă treacă acest pahar, ca nu-l beau, facă-se voia Ta
43. Şi venind iarăşi, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiaţi
44. Şi lăsându-i, S-a dus iarăşi şi a treia oară S-a rugat, acelaşi cuvânt zicând
45. Atunci a venit la ucenici şi le-a zis: Dormiţi de acum şi odihniţi! Iată s-a apropiat ceasul şi Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoşilor
46. Sculaţi-vă mergem, iată s-a apropiat cel ce M-a vândut
47. Şi pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei doisprezece, şi împreună cu el mulţime multă, cu săbii şi cu ciomege, de la arhierei şi de la bătrânii poporului
48. Iar vânzătorul le-a dat semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este: puneţi mâna pe El
49. Şi îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucură-Te, Învăţătorule! Şi L-a sărutat
50. Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus şi L-au prins
51. Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia şi, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea
52. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri
53. Sau ţi se pare nu pot rog pe Tatăl Meu şi să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri
54. Dar cum se vor împlini Scripturile, aşa trebuie fie
55. În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca prindeţi. În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine
56. Dar toate acestea s-au făcut ca se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit
57. Iar cei care au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa arhiereul, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii
58. Iar Petru Îl urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului şi, intrând înăuntru, şedea cu slugile, ca vadă sfârşitul
59. Iar arhiereii, bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-L omoare
60. Şi n-au găsit, deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus
61. Acesta a zis: Pot dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l clădesc
62. Şi, sculându-se, arhiereul I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva Ta
63. Dar Iisus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu, ne spui nouă de eşti Tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu
64. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. Şi spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului
65. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele, zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui
66. Ce vi se pare? Iar ei, răspunzând, au zis: Este vinovat de moarte
67. Şi au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu pumnii, iar unii Îi dădeau palme
68. Zicând: Prooroceşte-ne, Hristoase, cine este cel ce Te-a lovit
69. Iar Petru şedea afară, în curte. Şi o slujnică s-a apropiat de el, zicând: Şi tu erai cu Iisus Galileianul
70. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor, zicând: Nu ştiu ce zici
71. Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul
72. Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta
73. Iar după puţin, apropiindu-se cei ce stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei, căci şi graiul te vădeşte
74. Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu cunosc pe omul acesta. Şi îndată a cântat cocoşul
75. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License