Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

CCEO

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1004-858 | 859-comis | comit-event | evide-intre | intro-posed | poses-sexua | sfatu-zvonu

                                 bold = Main text
   Titlul,Capitolul, Art., Can.                grey = Comment text
2009 XXIX,2, 0,1507 | raţional şi care a fost introdus printr-o practică continuă 2010 XII,1, 1,414 | precum şi modificările introduse în acestea, conform normei 2011 XII,1, 2,450 | care intră în mănăstire introduşi prin violenţă, frică gravă 2012 IV,1, 0,65 | patriarhale trebuie se întrunească în reşedinţa patriarhală 2013 XII,1, 2,443 | iuris este ales în Sinaxă, întrunită conform normelor tipicului 2014 XV,1, 0,605 | Episcopilor, mai ales celor întruniţi în Sinoade sau Concilii, 2015 XV,1, 0,600 | bucură de infailibilitate în învăţământ, sunt autentici doctori 2016 XV,1, 0,597 | succesorul sfântului Petru, învăţând în mod autentic chestiuni 2017 X,1, 2,346 | retragerile spirituale şi învăţarea funcţiilor sacre, îndemnarea 2018 X,1, 0,329 | părinţii, învăţătorii şi alţi educatori primari 2019 XII,1, 1,410 | îndeaproape pe Hristos, Învăţătorul şi Exemplul Sfinţeniei, 2020 X,1, 2,347 | credinţei şi întăriţi de lumina Învăţătorului Hristos, să-i poată lumina 2021 I,0, 0,10 | şi, în plus, aderând la învăţătura vie şi autentică a Bisericii, 2022 I,0, 0,21 | păstrând supunerea datorată învăţăturii Bisericii.~ 2023 VII,2, 0,287 | grija mai multor parohii învecinate.~         § 2. (526 § 2) 2024 XV,4, 0,654 | reproduse prin orice fel de invenţii tehnice şi destinate difuzării 2025 XXV,1, 5,1248 | poate admite utilizarea invenţiilor tehnice care reproduc vocea, 2026 XXIII,2, 0,1028 | potrivit; ~          investească banii care depăşesc cheltuielile 2027 XXVIII,1, 1,1468| probabilă despre un delict, va investiga cu prudenţă, personal sau 2028 V,0, 0,151 | orientală sui iuris care nu este investită cu titlul patriarhal.~ 2029 III,2, 0,52 | alte persoane care nu sunt învestite cu demnitatea episcopală; 2030 X,1, 2,346 | libertate, se vor obişnui înveţe acţioneze spontan şi 2031 XVI,4, 0,733 | Sigiliul sacramental este inviolabil; de aceea confesorul va 2032 IV,7, 0,143 | adunarea patriarhală pot fi invitate persoane ce aparţin unei 2033 XXVI,3, 1,1393 | prestabilit, Episcopul va reînnoi invitaţia, prelungind timpul util 2034 XXVIII,1, 2,1474| pe acuzat, trebuie să-l invite să-şi aleagă un avocat într-un 2035 XXVI,3, 2,1399 | Dacă, în ciuda raţiunilor invocate, Episcopul eparhial consideră 2036 XXV,1, 9,1315 | este suficient ca partea invoce serviciul judecătorului 2037 XXVII,1, 0,1405 | penale, şi de asemenea poate înzestra, pentru o pedeapsă corespunzătoare, 2038 VII,2, 0,285 | şi celelalte virtuţi şi înzestrări care sunt cerute de drept 2039 X,1, 2,352 | locurilor şi timpurilor, înzestrării seminariştilor fie celibatari 2040 XII,1, 2,471 | vieţii şi să-şi desăvârşească înzestrările naturale prin studierea 2041 XII,1, 2,460 | poate supune obligaţiilor [=ipotecă], rămânând neschimbat can. 2042 XXIII,2, 0,1028 | plătită după împrumuturi sau ipoteci fie plătită la timpul 2043 XXV,1, 2,1337 | executare se poate naşte o daună ireparabilă, poate suspenda executarea 2044 XVI,7, 0,776 | cu consimţământ personal irevocabil, consorţiul întregii vieţi, 2045 XVI,7, 5,817 | femeie, printr-o alianţă irevocabilă, se dăruiesc şi se acceptă 2046 XXIV,6, 0,1133 | altă scriere şi scrisori iscălite, care nu aduc nimic meritului 2047 IV,2, 0,88 | eventualelor controverse iscate între Episcopi, rămânând 2048 XIV,0, 0,589 | precum şi instruiţi în istoria şi cultura popoarelor ce 2049 XXIII,1, 0,1019 | deosebită valoare artistică, istorică sau materială, drepturile 2050 X,3, 0,367 | viaţă, astfel încât toţi, iubindu-l pe Dumnezeu mai mult ca 2051 X,3, 0,367 | mai mult ca pe orice şi iubindu-se reciproc, fie edificaţi 2052 XXIV,4, 0,1118 | cazul în care acestea se ivesc după litigiul contestat 2053 XXVII,1, 0,1409 | grabnică a vinovatului se vor ivi rele mai mari; ~          2054 XXV,1, 5,1244 | cauzei, va căuta ştie şi izvoarele cunoştinţelor sale şi în 2055 XXV,1, 0,1332 | Lezarea însă trebuie izvorască din aceeaşi sentinţă, ori 2056 XVI,8, 2,873 | eparhial la uz profan, dar nu josnic.~         § 2. Dacă alte 2057 XXIV,1, 0,1081 | între ele trebuie fie judecate de către unul şi acelaşi 2058 XXIV,3, 0,1108 | schimbate, însă nu şi gradul judecatei.~ 2059 XXIV,10, 1,1166 | suportate de părţi, fiecare jumătate.~ 2060 XXIV,6, 0,1130 | recurge la un interpret jurat, desemnat de judecător; 2061 XXV,1, 5,1213 | ce vor fi interogate jure vor spune adevărul, sau 2062 XXIX,1, 0,1501 | respectate cu echitate, jurisprudenţei bisericeşti, doctrinei canonice 2063 XV,4, 0,660 | Credincioşii nu vor scrie nimic în jurnale, foile sau revistele periodice 2064 XXIV,7, 0,1138 | Ierarhul poate apară în justiţie, personal sau prin altcineva, 2065 XVI,0, 0,670 | creştinilor necatolici le lipsesc lăcaşurile în care celebreze în 2066 XXVII,2, 0,1445 | împotriva unui Episcop sau a lansat o injurie gravă împotriva 2067 XXIII,1, 0,1021 | instituţie specială care adune laolaltă bunurile sau ofertele cu 2068 VII,0, 1,183 | prezenţi la locul desemnat, lăsaţi la o parte cei care sunt 2069 XV,4, 0,652 | iniţiativele bune, în primul rând lăudând şi binecuvântând cărţile 2070 VII,0, 2,203 | întemeindu-le, aprobându-le, lăudându-le sau recomandându-le, dacă 2071 XV,4, 0,663 | aprobarea unei opere oarecare, lăudarea sau binecuvântarea este 2072 XV,4, 0,661 | În plus, dacă opera este lăudată sau binecuvântată de Episcopul 2073 XXVII,1, 0,1401 | puterea de a dezlega şi de a lega, vor da medicamentul potrivit 2074 XIX,1, 1,915 | propriu, iar dacă este scos legal de sub tutelă, conform dreptului 2075 XVI,7, 3,812 | sunt legaţi prin înrudire legală apărută prin adopţie, în 2076 XXIV,1, 0,1079 | simplă executare a unui legatar, care va fi examinat conform 2077 III,1, 0,46 | Cardinali, Curia Romană, Legaţii pontificali precum şi alte 2078 XII,1, 1,429 | Ierarhului locului, Patriarhului, Legatului Pontifului Roman şi Scaunului 2079 XXIX,1, 0,1499 | circumstanţele legii şi de gândirea legislatorului.~ 2080 XXIV,7, 0,1138 | prin reprezentanţii lor legitimi.~         § 2. Ori de câte 2081 X,2, 0,360 | trecerea a cinci ani de la legitimul transfer, clericul va fi 2082 XIII,0, 0,580 | 580 - (cf 316) Cel ce s-a lepădat în public de credinţa catolică 2083 XXV,1, 0,1332 | fie ea însăşi este cauza lezării, fie, dacă se trimite spre 2084 I,0, 0,22 | creştini au dreptul fie liberi de orice constrângere în 2085 XXV,1, 2,1191 | împotriva celui care nu are liberul exerciţiu al drepturilor 2086 VII,0, 1,180 | fie doctor sau licenţiat sau cel puţin expert într-o 2087 VII,2, 0,289 | care cunoască diferite limbi.~         § 3. (cf 529 § 2088 XXIV,9, 0,1153 | 1. (= 1363) Dacă în limita termenilor despre care vorbeşte 2089 XVI,4, 0,727 | sufletelor, poate fi oportună limitarea facultăţii de a dezlega 2090 VIII,0, 0,315 | Patriarh în exarhat, pe timp limitat sau nelimitat, sunt consideraţi 2091 XVI,7, 6,841 | botezul soţului şi nu va fi liniştit până când nu a primit ştirea 2092 VII,2, 0,287 | singure parohii; din cauza lipsei de preoţi, însă, sau a altor 2093 XXIV,3, 0,1103 | stabilită rămânând justiţia, litigiile fie evitate, pe cât posibil, 2094 XV,2, 1,614 | cu stăruinţă ca parte a liturghiei însăşi.~         § 2. Parohilor 2095 XVI,0, 0,671 | autoritatea competentă, cel puţin locală, a Bisericii sau a Comunităţii 2096 IV,2, 0,83 | permanent, o oarecare biserică, localitate ori eparhie, personal sau 2097 XVI,6, 3,769 | 1051 ) unde candidatul a locuit câtva timp, cu privire la 2098 XVI,7, 0,782 | Can. 782 - § 1. (1062 § 1) Logodna, care după o foarte veche 2099 XVI,4, 0,729 | poate ieşi din casă sau un logodnic pentru celebrarea căsătoriei; ~          2100 XVI,7, 4,814 | nici unul dintre cei doi logodnici.~ 2101 XVI,7, 6,829 | teritoriului lor, fie logodnicii le sunt supuşi, fie nu 2102 IV,2, 0,87 | cele necesare existenţei lor-, însă nu mai mult de trei, 2103 X,3, 0,381 | mai ales faţă de bolnavi, loviţi de soartă, persecutaţi, 2104 XVI,3, 0,710 | ungerea cu sfântul mir, luând precauţiile oportune, se 2105 XXV,1, 9,1315 | cunoscută de acelaşi tribunal, luându-se precauţii astfel încât 2106 XXV,1, 0,1327 | decurge din momentul acestei luări la cunoştinţă.~         § 2107 IV,1, 0,71 | Cercetătorii şi intendentul pot fi luaţi şi dintre preoţi şi diaconi, 2108 X,3, 0,379 | Biserici sui iuris, vor lucra toţi la acelaşi scop, adică 2109 IV,3, 0,113 | pregătitoare, despre ordinea lucrărilor şi de asemenea, despre alte 2110 VII,0, 0,177 | cu adevărat prezentă şi lucrează Biserica lui Hristos, una, 2111 XI,0, 0,407 | au obligaţia specială lucreze la edificarea poporului 2112 XV,3, 1,634 | lume, viaţă şi om fie luminate de credinţă.~         § 2113 XV,1, 0,601 | lumina lui Hristos, care îi luminează pe toţi oamenii strălucească 2114 IX,0, 0,322 | astfel încât într-un schimb luminos de prudenţă şi experienţă 2115 X,1, 1,340 | ales de cea din Orient, din luminosul tezaur lăsat de aceştia, 2116 XXV,1, 6,1273 | dinadins, prin întârzieri prea lungi, ce nu sunt necesare.~         § 2117 XI,0, 0,401 | vor arăta şi altora, vor lupta pentru legi drepte în societate 2118 XXV,1, 1,1335 | numai a pierdut cauza, ci a luptat în mod temerar; ~          2119 XVI,8, 3,880 | la cer, Adormirea Sfintei Maici a lui Dumnezeu Maria şi 2120 VII,2, 0,296 | acestea nu ajungă în mâini străine.~         § 5. Chiar 2121 XVI,6, 1,744 | hirotonire prin punerea mâinilor şi prin rugăciunea prescrisă 2122 XX,1, 1,956 | dacă este prezentă partea majoritară a celor care trebuie 2123 XXIV,10, 2,1184 | Sentinţa arbitrală trebuie mandată spre execuţie, personal 2124 XII,1, 1,421 | cei neastâmpăraţi, îi vor mângâia pe cei slabi de suflet, 2125 XVI,8, 2,875 | totodată aduce celor vii mângâierea speranţei; trebuie fie 2126 XIX,2, 0,934 | în orice fel libera lor manifestare de gândire.~         § 4. 2127 XXIII,4, 0,1052 | putea constrânge eficient la mărirea ofertelor.~         § 4. 2128 XVI,6, 1,751 | primit în prealabil toate mărturiile pretinse de drept.~ 2129 X,3, 0,385 | simplitatea vieţii, fie mărturisitori, în faţa lumii, ai bunurilor 2130 XI,0, 0,401 | Dumnezeu, şi de aceea vor fi mărturisitorii lui Hristos în viaţa particulară, 2131 XXIX,1, 0,1505 | a unui discurs la genul masculin priveşte şi genul feminin, 2132 XVI,2, 0,693 | este compus din ulei de măsline sau din alte plante şi din 2133 XVI,1, 0,689 | dacă rezultă în mod public maternitatea sa, sau dacă mama o cere 2134 XV,2, 2,617 | credinţa fie dusă la maturare şi fie format discipolul 2135 XII,1, 2,488 | trecerii, fără fructele deja maturate, mănăstirii la care s-a 2136 XIV,0, 0,590 | ajungă cât mai repede la maturitate şi vor fi constituite pe 2137 I,0, 0,20 | corect pentru a dobândi maturitatea persoanei umane şi totodată 2138 X,1, 2,346 | disciplinare se vor aplica conform maturităţii seminariştilor astfel încât, 2139 VII,0, 2,195 | eparhial va sprijini la maxim vocaţiile sacerdotale, diaconale, 2140 XV,2, 2,624 | trebuie să-şi dea silinţa la maximum, respectând normele stabilite 2141 XXV,1, 5,1263 | judecătorul consideră oportun meargă într-un loc oarecare sau 2142 XXV,1, 5,1229 | sacru; conducătorii civili, medicii, moaşele, avocaţii, notarii 2143 X,1, 2,346 | apostolat: ~          prin meditarea atentă şi constantă a cuvântului 2144 XII,1, 2,459 | studierea tipicului, prin meditaţii pioase şi rugăciune stăruitoare, 2145 X,3, 0,369 | incumbă citească şi mediteze zilnic cuvântul lui Dumnezeu 2146 XXV,1, 5,1246 | este atât de înlăturat în memorie, încât nu poate afirma nimic 2147 XV,3, 2,640 | stabilă şi universală a mentalităţii creştine în întreaga operă 2148 XXV,2, 0,1356 | scopul de a asigura grăbirea, menţinând justiţia.~ ~ 2149 XVI,8, 2,872 | grijă ca în biserici fie menţinută acea curăţenie decentă care 2150 XVI,1, 0,689 | botezaţilor numele celor botezaţi, menţionând slujitorul, părinţii şi 2151 XXIII,4, 0,1049 | favoarea fundaţiei însăşi, cu menţionarea expres determinată a îndatoririi.~ 2152 XXIX,2, 0,1509 | exceptând cazul în care le menţionează în mod expres; în ceea ce 2153 XXVIII,1, 2,1473| pentru tutelarea bunului mers al judecăţii, Ierarhul, 2154 I,0, 0,14 | de a se strădui pentru ca mesajul divin al mântuirii ajungă 2155 XV,3, 2,641 | propriilor principii şi propriei metode şi cu acea libertate proprie 2156 X,3, 0,372 | promovarea ştiinţelor sacre şi a metodelor pastorale.~         § 3. 2157 XXIV,2, 1,1086 | exceptând cazul în care micimea eparhiei sau numărul mic 2158 XXIII,4, 0,1054 | dorinţa fondatorului, poate micşora în mod echitabil acele îndatoriri, 2159 XXIII,4, 0,1054 | devenit imposibilă din cauza micşorării veniturilor sau din alte 2160 XXVII,1, 0,1415 | judecătorul trebuie micşoreze pedeapsa stabilită prin 2161 XXX,2, 0,1545 | calculate continuu, şi începe la miezul nopţii; prin săptămână, 2162 XV,3, 0,627 | 3. Părinţii, în alegerea mijloacelor de educaţie, vor avea o 2163 XXV,1, 5,1209 | public sau prin orice alt mijloc legitim.~ 2164 XVI,8, 4,884 | sunt edificaţi şi a căror mijlocire îi susţine.~ 2165 X,1, 2,345 | slujitori ai lui Hristos în mijlocul Bisericii, lumina şi sarea 2166 XVI,4, 0,732 | ministru al justiţiei şi milei divine; ca părinte spiritual 2167 VII,1, 3,271 | cinci ani nu mai are numărul minim de membri ai colegiului, 2168 II,2, 0,41 | latine, care prin funcţie, minister sau însărcinare au relaţii 2169 XXVII,1, 0,1434 | îndeplinirea oricăror funcţii, ministerii sau sarcini, exercitarea 2170 XXVII,1, 0,1433 | privat de toate funcţiile, ministeriile, alte sarcini, pensiile 2171 XVI,6, 0,743 | Sfânt, sunt constituiţi miniştrii sacri cei care participă 2172 XXVI,1, 1,1372 | oficialului stării civile sau a ministrului necatolic, sunt suficiente 2173 XXV,1, 4,1202 | împotriva tuturor, chiar şi a minorilor, şi trebuie declarată chiar 2174 XIX,1, 1,915 | altuia, din alt motiv decât minoritatea, are domiciliul sau cvasi-domiciliul 2175 XXVI,1, 1,1366 | consimţământ din cauza unei boli mintale, judecătorul se va folosi 2176 X,1, 2,349 | adevărul de fals şi, cu mintea deschisă către Dumnezeu 2177 XVI,8, 3,881 | sau cuvenita destindere a minţii şi a corpului.~ 2178 XVI,7, 6,831 | celebra în faţa parohului mirelui, exceptând cazul în care 2179 XVI,7, 1,784 | privind examinarea viitorilor miri şi celelalte mijloace de 2180 XVIII,0, 5,904 | specială de a promova această mişcare ecumenică.~ 2181 XVIII,0, 5,904 | sub conducerea aceleiaşi mişcări de către Scaunul Apostolic 2182 XV,2, 2,620 | Can. 620 - Asociaţiile, mişcările şi cercurile de credincioşi 2183 XIV,0, 0,584 | evangheliza toate neamurile şi mişcată de harul si dragostea Spiritului 2184 XIV,0, 0,593 | de bună voie cu ceilalţi misionari creştini pentru a da o singură 2185 XIV,0, 0,589 | formaţi în mod adecvat în misionarism şi în spiritualitatea misionară, 2186 XV,2, 0,608 | participa de bunăvoie la această misiune, fiecare în funcţie de propria 2187 XVI,3, 0,698 | un sacrificiu adevărat şi mistic prin care Biserica, mulţumind, 2188 IV,2, 0,86 | hirotoni şi înscăuna pe Mitropoliţi şi pe ceilalţi Episcopi 2189 XVI,7, 4 | Art. IV~Despre căsătoriile mixte~ 2190 XXV,1, 5,1229 | conducătorii civili, medicii, moaşele, avocaţii, notarii şi alţii, 2191 XXV,1, 2,1342 | condamnată predea un bun mobil, sau plătească o sumă 2192 XXIII,1, 0,1016 | grevate de o îndatorire modală sau de o condiţie, rămânând 2193 XXIII,4, 0,1054 | 1. (= 1310) Reducerea, moderarea şi schimbarea dorinţelor 2194 XXV,1, 7,1287 | tribunalului, o dispută moderată orală pentru a clarifica 2195 XXVII,1, 0,1406 | matură a problemei şi cu o moderaţie maximă, cu excepţia celor 2196 XXIV,1, 0,1062 | din propria grupare, un Moderator general al administrării 2197 XXIV,1, 0,1062 | can. 1059.~         § 5. Moderatorul general al administrării 2198 XXIII,2, 0,1029 | patrimoniului stabil, decât modeste, conform obiceiului legitim, 2199 X,1, 2,346 | politeţea în comportament, modestia în conversaţie, unite cu 2200 XII,1, 2,529 | Superiorului major, astfel încât modificarea cel puţin a unei părţi însemnate 2201 XII,1, 1,414 | congregaţiilor, precum şi modificările introduse în acestea, conform 2202 X,1, 1,337 | dacă este cazul, le modifice; acestea [statutele], referitoare 2203 XII,1, 2,480 | întemeiată o parohie, iar monahii nu pot fi numiţi parohi, 2204 XV,4, 0,661 | privind credinţa catolică şi moravurle.~         § 2. Aprobarea 2205 XVI,8, 2,874 | obţinut se va binecuvânta mormântul cu ocazia funeraliilor.~         § 2206 XXIV,1, 0,1079 | locuinţei celui a cărui moştenire sau testament pios sunt 2207 XXIV,1, 0,1079 | în cauzele referitoare la moşteniri sau la testamente pioase, 2208 XXIII,4, 0,1043 | acestea nu au fost respectate, moştenitorii vor fi admonestaţi despre 2209 XXV,1, 6,1272 | prezentat şi nu a adus o motivaţie corespunzătoare privind 2210 XXIV,4, 0,1117 | decret special însoţit de motivaţii.~ 2211 XXVII,1, 0,1428 | Dacă gravitatea cazului o motivează şi mai ales dacă este vorba 2212 XXIX,3, 1,1519 | private împiedică exprimarea motivelor, acestea vor fi specificate 2213 XV,3, 2,640 | în care cunoaşterea umană multiformă fie iluminată de lumina 2214 XXI,0, 4,990 | Puterea executivă delegată mai multora se presupune delegată fiecăruia 2215 XVI,6, 3,770 | hirotonirea sacră, se poate mulţumi cu această atestare, însă 2216 XVI,3, 0,698 | mistic prin care Biserica, mulţumind, comemorează, actualizează 2217 XII,1, 3,547 | institutului sau din cauza muncii efectuate în institut.~         § 2218 VII,2, 0,289 | o grijă specială pentru muncitori şi, în plus, se va strădui 2219 XVI,1, 0,681 | consideră, în mod prudent, va muri înainte de a ajunge la uzul 2220 XXIV,6, 0,1130 | interogat un surd sau un mut, exceptând cazul în care 2221 IV,2, 0,85 | Sinodului permanent, înfiinţa, muta sau suprima exarhate.~         § 2222 VIII,0, 0,319 | autorităţii care a întemeiat sau mutat exarhatul.~         § 2. 2223 XVI,8, 4,888 | valid în nici un fel, nici mutate pentru totdeauna într-o 2224 XVI,7, 0,777 | cf 1135) Din căsătorie se nasc între soţi drepturi şi obligaţii 2225 XXIV,9, 0,1154 | aceasta acţiunea contencioasă, născută întâmplător din delict, 2226 XXIV,0, 0,1055 | Însă, în controversele născute dintr-un act de putere executivă 2227 XXII,0, 4,998 | lezat de un decret, nu ia naştere un conflict între el şi 2228 XXIV,3, 0,1113 | sau se poate da ocazie la naşterea unor disensiuni, sau scandaluri 2229 XXIX,3, 0,1516 | aceeaşi semnificaţie în limba naţională.~ 2230 XVIII,0, 5,908 | zilelor patriei şi sărbătorile naţionale.~ 2231 XVI,1, 0,675 | botez, prin spălarea cu apa naturală, cu invocarea numelui lui 2232 XVI,1, 0,689 | regiunii, şi al părinţilor naturali, conform normei §§ 1 şi 2233 XVI,3, 0,708 | în care Hristos Domnul ne-a încredinţat misterele euharistice.~ 2234 XXVII,2, 0,1436 | cf 751 1364) Cel care neagă vreun adevăr de crezut al 2235 XVI,3, 0,706 | natural din viţă de vie nealterat.~ 2236 XIV,0, 0,584 | Hristos de a evangheliza toate neamurile şi mişcată de harul si dragostea 2237 XII,1, 1,421 | bolnavi, îi vor certa pe cei neastâmpăraţi, îi vor mângâia pe cei slabi 2238 XXV,1, 4,1205 | către aceasta sau cel puţin neatacată şi admisă de judecător.~ 2239 XXIII,4, 0,1048 | ca o fundaţie de pietate neautonomă poată fi acceptată în 2240 XVI,7, 8,859 | acelaşi timp mai multe soţii nebotezate, după ce a primit botezul 2241 VII,2, 0,293 | ofere botezaţilor şi nebotezaţilor, catolicilor şi necatolicilor, 2242 XVII,0, 5,901 | Can. 901 - Dacă necatolicii, care nu aparţin de o Biserică 2243 XI,0, 0,409 | dreptului civil, propriile necesităţi şi cele ale familiilor lor, 2244 XXIX,1, 0,1499 | acesta a rămas dubios şi neclar, [trebuie înţeles] în funcţie 2245 XII,1, 1,419 | Superiorul mănăstirii sui iuris neconfederate şi Superiorul general al 2246 XVI,7, 8,862 | cf 1142) Căsătoria neconsumată poate fi desfăcută pentru 2247 XIV,0, 0,585 | sui iuris se va îngriji necontenit de propovăduirea Evangheliei 2248 X,1, 2,352 | dialogul evanghelizator cu necredincioşii sau necreştinii sau cu credincioşii 2249 XV,4, 0,655 | corespunzătoare chiar şi pentru uzul necreştinilor.~         § 3. Cu uzul liturgic 2250 II,1, 0,29 | din părinţi necunoscuţi, este înscris în Biserica 2251 XI,0, 0,402 | lor părere, în chestiunile nedecise, ca fiind doctrina Bisericii.~ 2252 XVI,3, 0,712 | care sunt în mod public nedemni vor fi opriţi de la primirea 2253 XIV,0, 0,586 | vreunul, prin suferinţe nedrepte, fie îndepărtat de Biserică.~ 2254 XIV,0, 0,586 | ademenit prin vicleşuguri nefavorabile îmbrăţişeze Biserica; 2255 XVI,7, 2,799 | secretă a curiei eparhiale, nefiind necesară o altă dispensă 2256 XX,1, 1,960 | dreptului, nu îi este permisă negarea confirmării.~         § 2257 XXV,1, 9,1303 | dreptul de apărare a fost negat uneia dintre părţi; ~          2258 X,1, 2,352 | comunicare socială, fără neglijarea disciplinelor auxiliare 2259 VI,1, 0,159 | dacă Episcopul eparhial a neglijat-o; ~          numească 2260 XXV,1, 0,1326 | celeilalte; ~          a fost neglijată în mod evident prescrierea 2261 XX,1, 0,945 | funcţie, suplinind pe altul neglijent sau împiedicat, nu dobândeşte 2262 VII,1, 2,262 | administratorii locali sunt neglijenţi şi va administra personal 2263 X,3, 0,385 | afaceri sau activităţi neguţătoreşti, în beneficiul lor sau al 2264 XXX,1, 0,1542 | limitele sigure şi neîndoielnice ale circumscripţiilor bisericeşti; ~          2265 XXV,1, 5,1241 | evitând, pe cât posibil, neînţelegerile şi scandalul.~ 2266 XVI,7, 5,825 | provocată din afară, chiar neintenţionat, de care cineva pentru a 2267 VII,0, 2,204 | an, nu mai mult de o lună neîntreruptă sau întreruptă, cu condiţia 2268 XVI,8, 2,873 | poate reduce la uz profan nejosnic după ce a consultat consiliul 2269 VIII,0, 0,315 | exarhat, pe timp limitat sau nelimitat, sunt consideraţi ataşaţi 2270 III,1, 0,43 | ordinară supremă, deplină, nemijlocită şi universală în Biserică, [ 2271 XIV,0, 0,591 | promovate cu prudenţă între neofiţi vocaţiile la ministerul 2272 XVI,6, 2,762 | (1042 ) neofitul, exceptând cazul în care, 2273 I,0, 0,24 | dreptului, care va fi aplicat cu nepărtinire.~         § 3. Credincioşii 2274 XXV,1, 5,1229 | apropiaţi sau afinilor, infamie, neplăceri primejdioase sau alte rele 2275 XX,1, 1,954 | înaintea alegerii, se consideră nepuse.~ 2276 XXV,1, 1,1334 | 1334 - Săracii care sunt neputincioşi întru totul susţină cheltuielile 2277 XXIII,2, 0,1028 | îngrijească ca nu cumva din nerespectarea legilor civile rezulte 2278 XVI,7, 2,799 | dispensa acordată în for intern nesacramental pentru un impediment ocult 2279 XXV,1, 5,1253 | sau dacă este schimbător, nesigur sau şovăitor; ~          2280 XXIX,3, 3,1534 | cf 82) Prin intermediul neutilizării sau a utilizării contrare, 2281 XXIII,1, 0,1020 | drepturile Bisericii rămână nevătămate, folosind modalităţile valide 2282 XVI,4, 0,731 | bisericeşti un confesor nevinovat de delictul solicitării 2283 XXV,1, 4,1202 | care nu au dovedit sunt nevinovaţi.~ 2284 XXIII,1, 0,1021 | facă faţă diferitelor nevoi ale eparhiei, şi din care, 2285 XXIII,2, 0,1030 | poată prevedea corespunzător nevoilor proprii şi familiilor lor.~ 2286 XII,1, 2,452 | care altfel nu poate fi nicicum evitată, sau dacă este vorba 2287 XIX,2, 0,932 | care aceasta nu a putut nicidecum reziste, este considerat 2288 XXIX,3, 0,1516 | exprimate prin particulele: si, nisi, dummodo, sau prin intermediul 2289 XV,3, 3,647 | noile chestiuni ale epocii noastre şi de a le arăta oamenilor 2290 XXIX,3, 3,1532 | autorităţii competente, a devenit nociv sau utilizarea sa devine 2291 XVI,7, 6,831 | ori, dacă este vorba de un nomad, cu privire la locuirea 2292 XIX,1, 1,911 | cvasi-domiciliul; în schimb, se numeşte nomadă, dacă nu are nici un domiciliu 2293 XIX,1, 1,916 | Propriul Ierarh şi paroh al nomadului este parohul şi Ierarhul 2294 XXIX,1, 0,1491 | 4. (= 13 § 3) Nomazii sunt obligaţi de toate legile 2295 XVI,7, 1,789 | căsătoria nomazilor; ~          căsătoria 2296 XII,1, 2,454 | În tipic vor fi precizate nomele referitoare la zestre, dacă 2297 XIX,2, 0,933 | recade unei condiţii sine qua non, este nul; altfel este valid, 2298 XXX,2, 0,1545 | continuu, şi începe la miezul nopţii; prin săptămână, un interval 2299 XV,3, 0,630 | cei care sunt mai puţin norocoşi.~         § 2. Toţi credincioşii 2300 X,3, 0,386 | părăsi eparhia lor pe un timp notabil, determinat de dreptul particular, 2301 VII,0, 2,199 | când participă o parte notabilă din popor.~ 2302 XXIV,6, 0,1133 | judecătorului le este interzis notarilor şi cancelarului elibereze 2303 XXV,1, 2,1192 | Despre faptul intimării sau notificării şi despre modul lor, trebuie 2304 IV,2, 0,81 | Biserica patriarhală vor fi notificate Episcopilor eparhiali şi 2305 XXVI,1, 1,1371 | Vicarul judiciar trebuie o notifice Ierarhului locului unde 2306 XXV,1, 8,1292 | concluzii, împreună cu o notiţă despre autenticitatea lor 2307 XXV,1, 5,1247 | caz în care pot consulta notiţele pe care le-au adus cu ei.~ 2308 XVI,7, 3,810 | din concubinaj notoriu sau public; ~          2309 XII,2, 0,558 | can. 423.~         § 2. null~         § 3. (741 § 2) 2310 VII,0, 1,186 | scrisorile Episcopilor, vor număra voturile, vor întocmi relatarea 2311 XXV,1, 8,1292 | superior, fără divulgarea numelor.~         § 5. Însă, dacă 2312 XVI,6, 4,773 | cu participarea cât mai numeroasă a credincioşilor creştini, 2313 XXIV,6, 0,1131 | foaie a actelor trebuie numerotată şi prevăzută cu o ştampilă 2314 XV,2, 0,607 | omilia liturgică, va fi nutrită în mod sănătos din Sfânta 2315 XXVII,1, 0,1401 | iniţiativă pentru a readuce oaia rătăcită, cei care au primit 2316 XXIV,3, 0,1106 | examinarea unei cauze care oarecum îl priveşte din motivul 2317 XXIV,4, 0,1121 | dovedeşte nu a întârziat obiecţia din răutate.~         § 2318 XXV,2, 0,1350 | experţilor, cererile şi obiecţiile avocaţilor trebuie redactate 2319 XXIV,3, 0,1106 | sau curatelei, sau al unei obişnuinţe intime de viaţă, sau al 2320 X,1, 1,339 | 1) Pe lângă confesorii obişnuiţi, vor fi desemnaţi sau invitaţi 2321 XXVI,1, 1,1377 | civile, la care eventual sunt obligate una faţă de alta şi faţă 2322 XVI,8, 5,892 | materiei votului poate suspenda obligativitatea votului atâta timp cât îndeplinirea 2323 XXIII,1, 0,1020 | persoanei juridice interesate, observându-se toate prescrierile dreptului 2324 XXIII,1, 0,1020 | este obligată stăruie în observarea acestor prescrieri.~ 2325 XXV,1, 7,1286 | schimbul reciproc de apărări şi observaţii, este permis fiecărei părţi 2326 XXV,1, 7,1284 | prezentarea apărărilor sau a observaţiilor.~ 2327 I,0, 0,9 | uniţi cu Biserica ce îi ocroteşte ca şi cum ar fi deja ai 2328 XII,1, 1,424 | pentru a favoriza, exprima şi ocroti propria sărăcie.~ 2329 VII,1, 2,262 | măsuri pentru conservarea, ocrotirea şi sporirea lor, va suplini 2330 XVI,8, 3,881 | zile de la acele opere şi ocupaţii care împiedică cultul ce 2331 XV,2, 2,619 | lor în comunitatea însăşi, oferindu-le acele condiţii în care să-şi 2332 XVI,3, 0,698 | discipolilor Corpul Său, oferit pe Cruce pentru noi, şi 2333 XVI,4, 0,735 | şi ca aceloraşi le fie oferită posibilitatea de a avea 2334 XVI,3, 0,706 | Darurile sacre, care sunt oferite în Divina Liturghie, sunt 2335 XVI,3, 0,716 | Liturghie chiar şi fără nici o ofertă potrivit intenţiilor credincioşilor 2336 XVI,3, 0,717 | rezultă altfel din partea ofertantului.~ 2337 XVI,7, 3,810 | căsătoria în faţa unui oficial civil sau a unui ministru 2338 XXVI,1, 1,1372 | celebreze] căsătoria în faţa oficialului stării civile sau a ministrului 2339 XVI,3, 0,698 | sângeros al Crucii, fie cu ofranda, fie cu comuniunea, pentru 2340 XVI,3, 0,698 | persoana lui Hristos asupra ofrandei Bisericii, se continuă, 2341 X,1, 1,341 | intermediul impozitelor sau a ofrandelor, despre care se vorbeşte 2342 VII,2, 0,289 | este în serviciul tuturor oilor, va favoriza dezvoltarea 2343 X,1, 2,352 | rând în arta catehetică şi omiletică, în celebrarea liturgică, 2344 XX,1, 1,948 | acestuia, după ce s-a dovedit omisiunea şi absenţa, alegerea trebuie 2345 XXVII,1, 0,1418 | Dacă, însă, actele sau omisiunile conduc prin natura lor la 2346 XXIX,3, 3,1534 | privilegiu care nu este oneros pentru alţii, nu încetează; 2347 IV,4, 0,122 | care se distingă prin onestitate, exclus fiind, pentru validitate, 2348 XXV,1, 5,1253 | fi condiţia persoanei sau onestitatea sa; ~          dacă a 2349 XVI,7, 3,810 | 1. (1093) Impedimentul onestităţii publice apare: ~          2350 IV,2, 0,88 | vor presta Patriarhului onoarea, respectul şi ascultarea 2351 XXIV,8, 0,1146 | litigiu sau trateze un onorar excesiv sau o parte din 2352 XXV,1, 5,1261 | vor achita cheltuielile şi onorariile determinate de echitate 2353 XVI,8, 4,888 | imaginile deosebite care sunt onorate în vreo biserică de o mare 2354 XVI,8, 2,875 | defuncţi ajutorul spiritual, onorează trupurile lor şi totodată 2355 II,1, 0,35 | păstreze ritul propriu, îl onoreze şi, în măsura în care le 2356 IV,0, 0,62 | îşi păstrează titlul şi onorurile, mai ales în celebrările 2357 XXIV,3, 0,1113 | la diferitele votări şi opinii pronunţate acolo; la acest 2358 VII,1, 4,273 | pastoral, în funcţie de oportunitate, chiar şi pe alţii, fie 2359 XXV,1, 5,1207 | afirmate de unul dintre opozanţi şi recunoscute de celălalt, 2360 XXV,1, 0,1333 | tribunal conform cererii opozantului.~ 2361 XXVII,1, 0,1435 | 2. (1335) Dacă pedeapsa opreşte administrarea sacramentelor 2362 XXIV,1, 0,1073 | pârâtul are mai multe foruri, opţiunea forului este concesionată 2363 XXIV,2, 2,1096 | care este obligat se opună şi expună tot ceea ce 2364 XXIV,3, 0,1110 | aducerea probelor sau în opunerea excepţiilor ori de câte 2365 XXV,1, 3,1195 | citaţie ori în declaraţiile orale făcute în faţa judecătorului; 2366 XV,3, 3,647 | de a explicita şi de a orândui sistematic adevărurile Revelaţiei 2367 XI,0, 0,401 | administrând lucrurile temporare, orânduindu-le [voinţei] lui Dumnezeu, 2368 XVI,7, 5,819 | între un bărbat şi o femeie, orânduit spre procrearea fiilor, 2369 XV,2, 1,616 | Dumnezeu Creatorul, sunt orânduite şi spre mântuirea oamenilor 2370 III,1, 0,45 | şi de întâietatea puterii ordiare asupra tuturor eparhiilor 2371 XII,1, 2,500 | sunt absenţi consilierii ordinari, fie chemaţi alţii, conform 2372 XXV,1, 8,1300 | decrete care, dacă nu sunt pur ordinatoare, nu au nici o putere, decât 2373 III,2, 0,54 | confirmate şi promulgate prin ordonanţa acestuia.~         § 2. 2374 XV,2, 2,621 | care fie reunite în mod ordonat într-un îndrumător catehetic, 2375 XXV,1, 2,1337 | vorba despre previziuni ordonate spre un necesar sprijin 2376 XXIV,5, 0,1127 | posibil, stabil şi deschis în orele stabilite, respectând normele 2377 VII,1 | CAPITOLUL II~DESPRE ORGANELE CARE AJUTĂ EPISCOPUL EPARHIAL 2378 II,2, 0,40 | decât din motive de progres organic al acestuia, ţinând seama 2379 VII,0, 2,199 | mai mult posibil şi fie organizată după prescrierile şi obiceiurile 2380 XXIII,1, 0,1021 | Acolo unde nu sunt încă bine organizate măsurile de precauţie şi 2381 XIX,1, 1,909 | raţiunii.~         § 3. (= 99) Oricăruia îi lipseşte uzul raţiunii, 2382 X,1, 1,340 | Biserică, mai ales de cea din Orient, din luminosul tezaur lăsat 2383 XXIV,6, 0,1130 | redacta în scris, în limba originală, şi se va adăuga traducerea; 2384 VII,1, 2,254 | copiile lor conforme cu originalul.~ 2385 II,0, 0,28 | altfel, acelea care îşi au originea în tradiţiile Alexandrină, 2386 X,3, 0,381 | exemplu de binefacere şi ospitalitate mai ales faţă de bolnavi, 2387 XVI,8, 2,877 | oarecare semne de pocăinţă, păcătoşii cărora acestea nu le pot 2388 XVI,4, 0,718 | împăcaţi cu Biserica pe care, păcătuind, au rănit-o; astfel, acest 2389 X,3, 0,384 | vor strădui promoveze pacea, unitatea şi înţelegerea 2390 XVIII,0, 5,905 | evitându-se pericolele falsului pacifism, al indiferentismului, precum 2391 XXIV,8, 0,1143 | poate încheia tranzacţii, pacte, compromisuri arbitrare 2392 XXIV,8, 0,1146 | litigiului; dacă au făcut astfel, pactul este nul şi pot fi pedepsiţi 2393 XXIII,2, 0,1027 | pentru ca Biserica nu fie păgubită din cauza morţii administratorilor 2394 XVI,3, 0,707 | Cu privire la pregătirea pâinii euharistice, la rugăciunile 2395 VI,1, 0,156 | ceară Pontifului Roman paliul, care este semnul puterii 2396 VI,1, 0,156 | 2. Înainte de punerea paliului, Mitropolitul nu poate convoca 2397 XV,2, 1,616 | vor arăta cum lucrurile pământeşti şi instituţiile omeneşti, 2398 XV,3, 0,630 | la toţi oamenii şi pe tot pământul, având o grijă specială 2399 XXIX,1, 0,1499 | în funcţie de locurile paralele, dacă există, de scopul 2400 X,1, 2,342 | motivul demiterii sau al părăsirii [seminarului, institutului 2401 XXV,1, 9,1318 | 2. Dacă sunt mai mulţi pârâţi sau reclamanţi şi sentinţa 2402 XIV,0, 0,587 | viaţă creştină şi o ucenicie parcursă cum se cuvine.~         § 2403 X,1, 2,348 | şi teologice, care pot fi parcurse fie pe rând, fie concomitent; 2404 VII,2, 0,289 | îi va urmări cu iubire părintească pe cei săraci şi pe infirmi; 2405 XXVI,3, 1,1391 | îndepărtarea, îi va sugera părinteşte parohului să-şi prezinte 2406 XXVI,3, 2,1399 | parohului îndemnurile sale părinteşti.~         § 2. (1750) După 2407 XX,1, 1,956 | treilea scrutin rezultă paritate de voturi, se consideră 2408 VII,0, 1,183 | 4. Dacă din cauza parităţii voturilor la a treia sau 2409 XXVI,3, 1,1390 | pierderea reputaţiei din partea parohialilor cinstiţi şi serioşi, sau 2410 XVI,7, 8,863 | familiei, nu refuze iertarea partenerului adulter şi nu rupă consorţiul 2411 XXV,1, 9,1320 | refacerea, în totalitate sau parţial, a sentinţei anterioare.~         § 2412 XV,4, 0,664 | lăsând la o parte orice parţialitate către persoane, îşi vor 2413 IV,3, 0,108 | puţin o treime din membrii participanţi la Sinod.~ 2414 XXIV,3, 0,1110 | priveşte numai interesul particularilor, judecătorul poate acţiona 2415 X,4, 0,399 | este proprie şi specială particularitatea lumească şi care, trăind 2416 XXIX,3, 0,1516 | ori sunt exprimate prin particulele: si, nisi, dummodo, sau 2417 X,3, 0,384 | vor lua parte activă în partidele politice şi nici în conducerea 2418 XXVII,1, 0,1424 | decât dacă vinovatului i-a părut sincer rău pentru delictul 2419 XXV,1, 2,1192 | citaţiei sau împiedică să-i parvină citaţia, se consideră citată 2420 XXVII,1, 0,1413 | 1. (cf 1323) Nu este pasibil de nici o pedeapsă cel care 2421 XXIX,1, 0,1492 | în mod expres subiectul pasiv, îi priveşte pe credincioşii 2422 VII,0, 0,178 | încredinţată eparhia spre păstorire în nume propriu, o guvernează 2423 XVI,6, 0,743 | vestirea Evangheliei şi la păstorirea şi sfinţirea poporului lui 2424 VIII,0, 0,311 | motive, este încredinţată păstoririi unui Exarh.~         § 2. 2425 IV,2, 0,92 | ascultare, care sunt datorate Păstorului suprem al Bisericii universale.~         § 2426 VII,0, 1,185 | consensul Pontifului Roman, păstrându-se secretul de către toţi aceia 2427 XXVIII,1, 2,1480| gravă decizia trebuie păstrată secretă până la intimarea 2428 XVI,1, 0,689 | asemenea numele tatălui dacă paternitatea sa este dovedită cu vreun 2429 XVIII,0, 5,908 | păcii, comemorarea zilelor patriei şi sărbătorile naţionale.~ 2430 XXIII,3, 0,1042 | poate înrăutăţi condiţia patrimonială a persoanei juridice.~ 2431 XV,4, 0,666 | ori este izvor de drepturi patrimoniale.~         § 2. Sunt sub 2432 II,2, 0,39 | Bisericilor orientale, ca patrimoniu al Bisericii universale 2433 XXIII,2, 0,1029 | bunurile mobile care nu aparţin patrimoniului stabil, decât modeste, conform 2434 XV,2, 2,621 | propriei Biserici sui iuris în patrologie, hagiografie şi în iconografie.~         § 2435 XV,4, 0,665 | fel care se desfăşoară sub patronajul lor fie alese cu simţul 2436 XV,4, 0,651 | mijloace de comunicaţie fie pătrunsă de spiritul lui Hristos.~ 2437 XII,3, 0,563 | astfel încât toate fie pătrunse de spiritul evanghelic, 2438 XVI,7, 3,800 | de împlinirea vârstei de patrusprezece ani nu pot celebra valid 2439 XII,1, 2,442 | profesiune şi fi împlinit patruzeci de ani.~ 2440 I,0, 0,10 | păstreze integră credinţa păzită şi transmisă cu foarte mare 2441 XV,3, 2,644 | calităţile ştiinţifice sau pedagogice, probitatea sau integritatea 2442 X,1, 2,344 | normelor psihologiei şi pedagogiei sănătoase, tot ceea ce poate 2443 XXVII,1, 0,1416 | judecătorul poate să-l pedepsească pe vinovat mai greu decât 2444 XV,4, 0,652 | este mai eficient decât pedepsind şi condamnând pe cele rele.~         § 2445 XXVII,1, 0,1409 | dacă se prevede din pedepsirea grabnică a vinovatului se 2446 XXIV,9, 0,1152 | delicte care nu sunt pedepsite de dreptul comun, dacă prin 2447 XVI,6, 2,767 | infamiei, însă numai pentru ca penitenţii poată exercita în mod 2448 XVI,4, 0,720 | ţinând cont de numărul penitenţilor, nu sunt sacerdoţi disponibili 2449 XXVII,1, 0,1433 | ministeriile, alte sarcini, pensiile bisericeşti şi de orice 2450 XXVII,1, 0,1432 | beneficiilor, a remunerărilor, a pensiilor sau a altora de acest fel, 2451 X,2, 0,361 | eparhie care suferă de o penurie gravă de clerici, mai ales 2452 XVI,0, 0,673 | Bisericii, va fi făcută, per cât posibil, cu participarea 2453 XXVII,1, 0,1432 | însă suspendarea de la perceperea beneficiilor, a remunerărilor, 2454 XXVII,1, 0,1432 | a restitui orice a fost perceput în mod ilegitim, chiar şi 2455 XII,1, 1,410 | dobândirii perfecţiunii carităţii perfecte în serviciul Împărăţiei 2456 XVI,3, 0,698 | comuniunea, pentru a semnifica şi perfecţiona unitatea poporului lui Dumnezeu 2457 X,3, 0,372 | aceleaşi, prin cursuri de perfecţionare aprobate de propriul lor 2458 X,1, 2,345 | Formarea seminariştilor va fi perfecţionată în seminarul major, completând 2459 XII,1, 1,410 | în totalitate dobândirii perfecţiunii carităţii perfecte în serviciul 2460 XXV,1, 7,1281 | public însă, pentru a evita pericole grave, judecătorul poate 2461 XVI,7, 8,864 | soţi face viaţa în comun periculoasă sau dură pentru soţ sau 2462 XXIV,8, 0,1142 | valoare dacă, în termenul de perimare ce trebuie fixat de judecător, 2463 XXV,1, 0,1322 | instanţa litigiului s-a perimat sau s-a renunţat la aceasta; ~          2464 XXV,1, 4,1201 | instanţa litigiului este perimată.~ 2465 XXV,1, 4,1204 | Cheltuielile unei judecăţi perimate trebuie suportate de fiecare 2466 XXI,0, 4,982 | sârguinţa personală, nu se perimează odată cu încetarea dreptului 2467 IX,0, 0,322 | în adunări periodice, la perioade stabilite, astfel încât 2468 VII,1, 3,271 | orice motiv în decursul perioadei de cinci ani nu mai are 2469 XVI,4, 0,719 | acest sacrament, mai ales în perioadele de post şi de penitenţă, 2470 XXIII,1, 0,1010 | mijloacele juste, care sunt permise şi altora.~ 2471 X,3, 0,381 | bolnavi, loviţi de soartă, persecutaţi, exilaţi şi refugiaţi.~         § 2472 XVI,7, 8,860 | cauza captivităţii sau a persecuţiei, poate celebra o altă căsătorie 2473 XIX,1, 2,921 | competentă nu va acorda personalitate juridică decât acelor totalităţi 2474 XV,4, 0,666 | de câte ori o manifestă personalitatea aceluia, fie ori de câte 2475 XVI,7, 5,821 | care prin natura sa poate perturba în mod grav consorţiul vieţii 2476 XXVI,3, 1,1390 | aduce un grav detriment sau perturbare comuniunii bisericeşti; ~          2477 IV,8, 0,146 | acelaşi Sinod, va depune o petiţie bine alcătuită Pontifului 2478 XII,1, 3,547 | temporare inapt pentru a-şi petrece viaţa în institutul călugăresc, 2479 VII,1, 5,278 | decesului lor, nu se piardă sau fie duse registre, 2480 XXV,1, 5,1239 | distanţei, bolii sau a altei piedici, le este imposibil sau le 2481 IV,3, 0,104 | patriarhale; legitimitatea piedicii va fi decisă de Episcopii 2482 VII,1, 2,251 | Protosincelul şi Sincelii îşi pierd funcţia prin trecerea timpului 2483 XXV,1, 5,1252 | cheltuielile făcute şi câştigurile pierdute, depunând mărturie în cauză.~ 2484 XXVII,1, 0,1426 | din domeniul religiei sau pietăţii sau carităţii, cum sunt 2485 XXIII,4, 0,1046 | can. 1045, § 2, ca dorinţa pioasă fie realizată.~         § 2486 XIX,1, 2,929 | fondatorilor sau a donatorilor pioşi, drepturile câştigate şi 2487 XII,1, 2,529 | însă nu după bunul său plac, ci cu consimţământul Superiorului 2488 XVI,2, 0,693 | de măsline sau din alte plante şi din arome, este confecţionat 2489 XII,4, 0,571 | iniţiatori să-şi exprime mai bine planurile lor şi să-i protejeze prin 2490 XXV,1, 1,1335 | cheltuielile judiciare de plătit sau de compensat de către 2491 Prel,0, 0,2 | considerare în primul rând plecând de la acel drept.~ 2492 X,1, 2,347 | încât, erudiţi cu o mai plină inteligenţă a credinţei 2493 X,3, 0,385 | Can. 385 - § 1. Plini de spiritul sărăciei lui 2494 XXVII,1, 0,1407 | de la delict cel care s-a pocăit în mod sincer de delict 2495 VII,1, 5,278 | pentru păstrarea cu grijă a podoabei şi strălucirii bisericilor 2496 X,1, 2,346 | fidelă a promisiunilor, politeţea în comportament, modestia 2497 XI,0, 0,401 | particulară, familială şi politico-socială şi îl vor arăta şi altora, 2498 X,1, 1,341 | acestea se întreţin numai din pomană, sau în care este sediul 2499 IV,2, 0,92 | 2. Patriarhul îl va pomeni pe Pontiful Roman în Divina 2500 XVI,3, 0,715 | Înaintesfinţitelor şi pentru pomenirile la Divina Liturghie.~ 2501 X,1, 2,350 | predată ţinându-se seama de ponderea ei specială, ca izvor necesar 2502 VII,0, 2,200 | îmbrăcat cu toate însemnele pontificale, nu însă şi în afara limitelor 2503 III,1, 0,46 | Cardinali, Curia Romană, Legaţii pontificali precum şi alte persoane 2504 III,1, 0,44 | episcopală; de aceea, alesul la pontificatul suprem, care este Episcop, 2505 XII,1, 2,459 | viciilor, pentru stăpânirea pornirilor naturale şi pentru dobândirea 2506 XXVII,2, 0,1446 | care în mod legitim îi porunceşte sau interzice şi, după admonestare 2507 XX,1, 0,944 | drept, care întâmplător este posedată ilegitim de cineva, poate 2508 XXIII,1, 0,1020 | priveşte bunurile temporare posedate legitim de o persoană juridică, 2509 XXIII,0, 4,1009 | capabil dobândească, posede, administreze şi înstrăineze


1004-858 | 859-comis | comit-event | evide-intre | intro-posed | poses-sexua | sfatu-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License