Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
idamsabdat 1
idamucyate 1
idan 1
idanim 272
idankimlopah 1
idantah 1
idantam 1
Frequency    [«  »]
281 yasya
280 acaryah
275 te
272 idanim
271 nama
262 tatha
260 vijñayate
Patañjali
Mahabhasya

IntraText - Concordances

idanim

    Part,  -
1 1 6 | 20}      śabdānuśāsanam idānīm kartavyam .~(P 6) P I.5. 2 1 P12 | 3 R I.35 - 39 {6/62} ye idānīm aprayuktāḥ na amī sādhavaḥ 3 1 P12 | I.35 - 39 {12/62} kaḥ ca idānīm anyaḥ bhavajjātīyakaḥ puruṣaḥ 4 1 P12 | 62} yat api ucyate kaḥ ca idānīm anyaḥ bhavajjātīyakaḥ puruṣaḥ 5 1 P13 | I.39 -42 {17/54} kaḥ ca idānīm bhavataḥ matsaraḥ yadi sarvaḥ 6 1 P14 | I.42 - 47 {34/59} na ca idānīm ācāryāḥ sūtrāṇi kṛtvā nivartayanti .~( 7 1 SS3 | I.84 - 93 {106/138} idam idānīm kimartham .~(;SS 3 - 4.2) 8 1 SS5 | māṭharakauṇḍinyau pariveviṣṭām iti. na idānīm tau bhuñjāte .~(;SS 5.3) 9 1 SS5 | 101 - 106 {91/101} na ca idānīm kaḥ cit arthavān iti kṛtvā 10 1 SS5 | I.108 - 110 {40/43} iha idānīm karttā , harttā iti dvirvacanasāmarthyāt 11 1 1 | I.125 - 133 {8/139} idam idānīm bahusūtram anarthakam syāt .~( 12 1 1 | 146 - 155 {22/123} tat yat idānīm anigantam aṅgam tasya guṇaḥ 13 1 1 | 146 - 155 {25/123} tat yad idānīm anigantam aṅgam , tatra 14 1 1 | I.146 - 155 {89/123} iha idānīm medyati medyataḥ medyanti 15 1 1 | 146 - 155 {95/123} nanu ca idānīm eva asya avakāśaḥ prakḷptaḥ : 16 1 1 | 146 - 155 {105/123} iha idānīm : jusisārvadhātukārdhadhātukahrasvādyoḥ 17 1 1 | 155 - 161 {15/118} kaḥ ca idānīm kṅitpratyayeṣu vṛddheḥ prasaṅgaḥ 18 1 1 | 163 {3/26} punarvacanam idānīm kimartham syāt .~(1.1.3. 19 1 1 | 163 {10/26} punarvacanam idānīm kimartham syāt .~(1.1.3. 20 1 1 | 169 {30/47} yāvatā ca idānīm raki jīveḥ api siddham bhavati .~( 21 1 1 | bhavati ānantaryavacanam idānīm kimartham syāt .~(1.1.7. 22 1 1 | I.193 - 194 {8/20} kena idānīm ubhayavacanānām bhaviṣyati .~( 23 1 1 | I.263 - 265 {32/38} kena idānīm saṅkhyāpradeśeṣu saṅkhyasampratyayaḥ 24 1 1 | I.278 - 285 {51/84} iha idānīm asthidadhisakhthyakṣṇām 25 1 1 | I.278 - 285 {54/84} iha idānīm tyadādīnām aḥ bhavati iti 26 1 1 | dvivacanaṭābviṣayaḥ kaḥ idānīm asya anyatra bhavati .~( 27 1 1 | 286 - 289 {17/43} kaḥ ca idānīm kākacoḥ viśeṣaḥ .~(1.1.27. 28 1 1 | 291 - 293 {21/35} kaḥ ca idānīm kākacoḥ viśeṣaḥ .~(1.1.29. 29 1 1 | 351 {29/44} kva tarhi idānīm idam syāt : ṭitaḥ īkāraḥ 30 1 1 | 360 - 364 {64/69} na tarhi idānīm ayam yogaḥ vaktavyaḥ .~( 31 1 1 | I.370 - 372 {23/30} idam idānīm kimartham syāt .~(1.1.50. 32 1 1 | raparaḥ iti iyati ucyamāne kaḥ idānīm raparaḥ syāt .~(1.1.51.2) 33 1 1 | analvidhau iti iyati ucyamāne kaḥ idānīm sthānivat syāt .~(1.1.56. 34 1 1 | 414 - 421 {33/137} atha idānīm asati api sthānivadbhāve 35 1 1 | 414 - 421 {35/137} nanu ca idānīm sati api sthānivadbhāve 36 1 1 | 414 - 421 {37/137} na hi idānīm kva cit api sthānivadbhāvaḥ 37 1 1 | 414 - 421 {81/137} atha idānīm loḍādeśe kṛte punaḥprasaṅgavijñānāt 38 1 1 | 414 - 421 {89/137} atha idānīm tisṛbhāve kṛte punaḥprasaṅgavijñānāt 39 1 1 | 414 - 421 {97/137} atha idānīm catasṛbhāve kṛte punaḥprasaṅgavijñānāt 40 1 1 | I.436 - 438 {41/41} iha idānīm vāyvoḥ adhvaryvoḥ iti yathā 41 1 1 | I.482 - 486 {4/65} lupte idānīm pratyaye yāvataḥ eva avadheḥ 42 1 1 | 486 - 490 {50/56} na tarhi idānīm ayam yogaḥ vaktavyaḥ .~( 43 1 1 | 493 - 498 {36/75} lupte idānīm pratyaye yāvataḥ eva avadheḥ 44 1 1 | 507 - 511 {14/42} na tarhi idānīm kṛṣṇaḥ sāmānyam bhavati 45 1 1 | 515 - 518 {58/62} yadi ca idānīm aci iti eṣā saptamī yaṇ 46 1 1 | 546 - 550 {13/53} asti ca idānīm kaḥ cit kevalaḥ akāraḥ prātipadikam 47 1 1 | 24 R I.550 - 554 {30/59} idānīm eva hi uktam : samāsapratyayavidhau 48 1 1 | 555 - 561 {16/64} asti ca idānīm kaḥ cit kevalaḥ pācchabhdaḥ 49 1 2 | 12 R II.15 {16/16} yaḥ idānīm vibhāṣiteṭ tasya grahaṇam 50 1 2 | R II.40 - 41 {34/39} iha idānīm napuṃsakahrasvākṛtsārvadhātukanāmidīrgheṣu 51 1 2 | R II.46 - 48 {35/37} yaḥ idānīm ubhayaguṇaḥ saḥ tṛtīyām 52 1 2 | R II.46 - 48 {37/37} yaḥ idānīm ubhayavān sa tṛtīyām ākhyām 53 1 2 | R II.71 - 77 {27/66} iha idānīm devadatta gām abhyāja śuklām 54 1 2 | 103 - 104 {13/17} na tarhi idānīm ayam yogaḥ vaktavyaḥ .~( 55 1 2 | pṛthaktvābhidhānāt iti yāvatā idānīm eva uktam : jātyākhyāyām 56 1 2 | 133 {156/186} na tarhi idānīm idam bhavati : vṛkṣaḥ ca 57 1 2 | 136 - 139 {36/40} anyat idānīm etat ucyate sakṛt ete śabdāḥ 58 1 2 | 61} katham anuktaḥ yāvatā idānīm eva uktam ekena api anekasya 59 1 2 | na vaktavyaḥ iti saḥ ca idānīm vaktavyaḥ bhavati .~(1.2. 60 1 2 | na vaktavyaḥ iti saḥ ca idānīm vaktavyaḥ bhavati .~(1.2. 61 1 2 | na vaktavyaḥ iti saḥ ca idānīm vaktavyaḥ bhavati .~(1.2. 62 1 2 | ucyate anāśritatvāt iti yat idānīm eva uktam adhikaraṇagatiḥ 63 1 2 | 170 - 171 {28/31} na tarhi idānīm idam bhavati : tam brāhmaṇam 64 1 3 | tarhi lakṣaṇam kriyate na idānīm pāṭhaḥ kartavyaḥ .~(1.3. 65 1 3 | 8/26} yadi etat jñāpyate idānīm iti atra api prāpnoti .~( 66 1 3 | II.209 {7/12} pitkaraṇam idānīm kimartham syāt .~(1.3.7. 67 1 3 | II.229 - 230 {10/36} kena idānīm adhikāraḥ bhaviṣyati .~( 68 1 3 | II.229 - 230 {19/36} atha idānīm yatra alpīyāṃsaḥ alaḥ bhūyasaḥ 69 1 3 | II.229 - 230 {29/36} kena idānīm adhikāraḥ bhaviṣyati .~( 70 1 3 | 230 - 232 {1/33} na tarhi idānīm ayam yogaḥ vaktavyaḥ .~( 71 1 3 | II.259 - 260 {8/11} kena idānīm tṛtīyā bhaviṣyati ātmanepadam 72 1 3 | II.269 - 271 {36/50} iha idānīm pūrvavat sanaḥ iti sanaḥ 73 1 3 | 292 {13/29} kartṛgrahaṇam idānīm kimartham syāt .~(1.3.78). 74 1 3 | atra api iṣyate aṇigrahaṇam idānīm kimartham syāt .~(1.3.88). 75 1 3 | 19 R II.296. {4/5} atha idānīm antareṇa api cakāram anuvṛttiḥ 76 1 4 | 344 {86/104} na tarhi idānīm idam bhavati yasmin daśa 77 1 4 | II.356 - 359 {11/45} kena idānīm aṅgakāryam bhaviṣyati .~( 78 1 4 | II.361 - 362 {2/21} kena idānīm tadantānām bhaviṣyati .~( 79 1 4 | sthālī svatantrā iti kva idānīm paratantrā syāt .~(1.4.23. 80 1 4 | II.379 - 386 {72/93} kva idānīm paratantrā .~(1.4.23.2) 81 1 4 | II.379 - 386 {76/93} kva idānīm paratantrā .~(1.4.23.2) 82 1 4 | II.408 - 409 {11/20} iha idanīm taṇḍulānām odanam pacati 83 1 4 | II.411 - 412 {15/22} yat idānīm na eva īpsitamam na api 84 1 4 | II.450 - 451 {5/14} kena idānīm anādare bhaviṣyati .~(1. 85 1 4 | II.458 - 460 {34/45} atha idānīm lakṣaṇena hetuḥ api vyāptaḥ 86 2 1 | II.517 - 525 {35/65} iha idānīm rājapuruṣaḥ iti ukte rājā 87 2 1 | 540 - 546 {33/90} na tarhi idānīm idam bhavati bhṛtyabharaṇīyaḥ 88 2 1 | 12 R II.587 {6/7} yaḥ idānīm ataḥ anyatha karoti saḥ 89 2 1 | II.619 - 627 {20/63} kena idānīm devadattā abhidhīyate .~( 90 2 1 | 653 {117/151} na tarhi idānīm idam bhavati : sūkṣmataravastraḥ 91 2 2 | 655 - 656 {11/13} na tarhi idānīm idam bhavati : ardharāśiḥ 92 2 2 | 661 - 662 {10/12} na tarhi idānīm idam bhavati : māsajātasya 93 2 2 | 666 - 677 {18/93} na ca idānīm kaḥ cit arthavān iti kṛtvā 94 2 2 | yadi etat jñāpyate kena idānīm samāsaḥ bhaviṣyati .~(2. 95 2 2 | R II.697 {8/18} asti ca idānīm anavyayam amśabdaḥ yadarthaḥ 96 2 2 | katham anabhihitaḥ yāvatā idānīm eva uktam padārthābhidhāne 97 2 2 | 704 - 710 {88/90} na tarhi idānīm idam bhavati : citragoḥ 98 2 2 | II.727 - 728 {15/20} atha idānīm anyeṣām api dṛśyate iti 99 2 2 | 729 - 730 {12/28} na ca idānīm kaḥ cit arthavān iti kṛtvā 100 2 2 | bahutvābhāvāt iti yāvatā idānīm eva uktam plakṣaḥ api dvyarthaḥ 101 2 2 | 134} katham anuktaḥ yāvatā idānīm eva uktam plakṣaḥ api nyagrodhaḥ 102 2 3 | 774 - 777 {35/40} na tarhi idānīm idam sūtram vaktavyam .~( 103 2 3 | 819 - 825 {67/72} na tarhi idānīm idam bhavati puruṣasya rājā 104 2 3 | 819 - 825 {70/72} na tarhi idānīm idam bhavati : rājñaḥ puruṣasya 105 2 4 | 851 - 855 {67/70} na tarhi idānīm idam vaktavyam .~(2.4.12) 106 2 4 | II.877 - 879 {6/23} kena idānīm kaśādiḥ bhaviṣyati .~(2. 107 2 4 | 880 - 881 {42/49} na tarhi idānīm idam yau iti vaktavyam .~( 108 2 4 | prakrṭinipātanam kriyate kena idānīm pratyayasya lopaḥ bhaviṣyati .~( 109 3 1 | R III.3 - 12 {31/109} na idānīm aśvasya pīṭhasya devadattaḥ 110 3 1 | arthakṛtam prādhānyam śabdasya idānīm kiṅkṛtam prādhānyam .~(3. 111 3 1 | III.12 - 19 {8/100} yaḥ idānīm anyaḥ pratyayaḥ śeṣaḥ saḥ 112 3 1 | III.12 - 19 {10/100} yaḥ idānīm aniyatadeśaḥ saḥ kadā cit 113 3 1 | III.12 - 19 {20/100} iha idānīm kasya sataḥ parasya kāryam 114 3 1 | III.20 - 21 {12/15} yaḥ idānīm ataḥ anyaḥ pratyayaḥ śeṣaḥ 115 3 1 | III.20 - 21 {14/15} yaḥ idānīm aniyatasvaraḥ saḥ kadā cit 116 3 1 | 14 R III.21 - 27 {55/113} idānīm eva hi uktam na pratyayasvaravidhau 117 3 1 | 42 - 45 {22/33} na tarhi idānīm idam bhavati : eṣitum icchati 118 3 1 | III.50 - 55 {7/72} na ca idānīm anyat karma asti yena sakarmakaḥ 119 3 1 | 58 - 59 {25/29} na tarhi idānīm galbhādyanukramaṇam kartavyam .~( 120 3 1 | 77 - 78 {8/24} na tarhi idānīm idam bhavati : saḥ bhavān 121 3 1 | 78 {20/24} na tarhi idam idānīm bhavati .~(3.1.22.4) P II. 122 3 1 | III.80 - 86 {69/70} atha idānīm tadabhisandhipūrvakam preṣaṇam 123 3 1 | III.101 - 104 {77/84} etat idānīm dīrghagrahaṇasya prayojanam .~( 124 3 1 | 104 - 107 {49/68} nanu ca idānīm eva avakāśaḥ prakḷptaḥ gopāyati 125 3 1 | 104 - 107 {52/68} anyat idānīm etat ucyate na asti viśeṣaḥ 126 3 1 | III.107 - 109 {2/34} kena idānīm tadantānām bhaviṣyati .~( 127 3 1 | 119 {5/64} gurumadvacanam idānīm kimartham syāt .~(3.1.36. 128 3 1 | R III.121 - 124 {65/76} idānīm eva uktam āmantam avyaktapadārthakam .~( 129 3 1 | 125 - 130 {31/85} ikāre ca idānīm sāmānyagrahaṇārthe kriyamāṇe 130 3 1 | III.135 - 136 {32/35} sic idānīm kva bhaviṣyati .~(3.1.45) 131 3 1 | III.136 - 138 {42/52} idam idānīm kimartham .~(3.1.46) P II. 132 3 1 | 6 R III.140 {6/9} idam idānīm gluñceḥ rūpam nyagluñcīt .~( 133 3 1 | 6 R III.140 {9/9} idam idānīm gluceḥ rūpam nyaglocīt .~( 134 3 1 | 190 {26/55} yāvatā ca idānīm padagandhaḥ asti padavidhiḥ 135 3 1 | 187 - 190 {36/55} na tarhi idānīm idam bhavati : icchāmi aham 136 3 1 | 187 - 190 {43/55} nirdeśaḥ idānīm kimarthaḥ syāt .~(3.1.92. 137 3 1 | 16/19} saṅgatagrahaṇam idānīm kimartham syāt .~(3.1.105) 138 3 1 | 210 {10/40} pratiṣedhaḥ idānīm kimarthaḥ syāt .~(3.1.112) 139 3 1 | 217- 218 {5/12} na tarhi idānīm idam pacādyanukramaṇam kartavyam .~( 140 3 2 | III.238 - 240 {34/38} atha idānīm anena mukte tācchīlilaḥ 141 3 2 | III.240 - 241 {4/26} kena idānīm ikārāditvam kriyate .~(3. 142 3 2 | 243 - 244 {5/14} na tarhi idānīm upasarge api iti vaktavyam .~( 143 3 2 | 245 - 246 {24/28} na tarhi idānīm ḍas vaktavyaḥ .~(3.2.71) 144 3 2 | 2 R III.260 {12/14} kena idānīm chandasi vihitasya liṭaḥ 145 3 2 | III.261 - 263 {21/36} kena idānīm liṭaḥ parokṣe śravaṇam bhaviṣyati .~( 146 3 2 | 286 - 288 {15/27} na ca idānīm kaḥ cit arthavān iti ataḥ 147 3 2 | III.292 {73/80} na tarhi idānīm aprathamāsamānādhikaraṇe 148 3 2 | III.292 {78/80} kva tarhi idānīm vibhāṣā .~(3.2.124.2) P 149 3 2 | III.299 - 300 {20/52} saḥ idānīm sthaḥ aviśeṣeṇa vidhāsyate .~( 150 3 2 | R III.305 - 306 {19/20} idānīm eva hi uktam tacchīlādiṣu 151 3 3 | 20 R III.316 - 317 {4/17} idānīm eva hi uktam kriyāyām upapde 152 3 3 | 13 R III.317 - 318 {7/29} idānīm eva hi uktam kriyāyām upapde 153 3 3 | R III.318 - 319 {10/33} idānīm eva hi uktam kriyāyām upapade 154 3 3 | III.320 {5/8} kva tarhi idānīm vibhāṣā .~(3.3.14) P II. 155 3 3 | 325 - 327 {13/60} asti ca idānīm kaḥ cit sañjñābhūtaḥ bhāvaḥ 156 3 3 | 325 - 327 {23/60} anena idānīm ābhyantare bhāve syāt .~( 157 3 3 | 350 - 351 {23/28} anyat idānīm etat ucyate kim niṣpannakāryāṇi 158 3 3 | 5 R III.360 {10/13} atha idānīm śatṛśānacau atra kasmāt 159 3 4 | 376 - 377 {3/17} na tarhi idānīm idam bhavati : pūrvam bhuktvā 160 3 4 | III.388 - 393 {21/86} yaḥ idānīm anyaḥ pratyayaḥ śeṣaḥ saḥ 161 3 4 | 388 - 393 {26/86} anena idānīm ābhyantare bhāve syuḥ .~( 162 3 4 | 393 - 396 {20/27} na tarhi idānīm ayam sādhuḥ bhavati .~(3. 163 3 4 | 396 {22/27} katham tarhi idānīm atra kartṛtvam gamyate .~( 164 4 1 | III.466 - 468 {3/22} atha idānīm ṅīpi pratiṣiddhe ṣaṭsañjñānām 165 4 1 | 509 {10/132} na tarhi idānīm idam bhavati : prāṣthyaḥ 166 4 1 | 509 {105/132} nanu ca idānīm prātipadikasañjñāyām api 167 4 1 | 514 - 516 {18/54} asti ca idānīm kaḥ cit abahvac bahuvrīhiḥ 168 4 1 | 530 - 538 {76/119} na ca idānīm ardhajaratīyam labhyam vṛddhiḥ 169 4 1 | 590 {189/200} yadi ca idānīm pratyayāntāt api pratyayaḥ 170 4 1 | 590 {196/200} yadi ca idānīm pratyayāntāt api pratyayaḥ 171 4 1 | 594 {14/46} cakāre ca idānīm viśeṣaṇārthe kriyamāṇe avaśyam 172 4 1 | 598 {4/39} punarvacanam idānīm kimartham syāt .~(4.1.112) 173 4 1 | 598 {5/39} punarvacanam idānīm kimartham syāt .~(4.1.112) 174 4 1 | 598 {14/39} punarvacanam idānīm kimartham syāt .~(4.1.112) 175 4 1 | 598 {23/39} punarvacanam idānīm kimartham syāt .~(4.1.112) 176 4 1 | 598 {32/39} punarvacanam idānīm kimartham syāt .~(4.1.112) 177 4 1 | III.616 - 617 {14/15} yaḥ idānīm pitṛmān svatantraḥ bhavati 178 4 2 | 647 - 648 {5/11} na tarhi idānīm bhavati vātyā iti .~(4.2. 179 4 2 | III.651 - 653 {9/48} yaḥ idānīm aukthikyam yājñikam ca adhīte 180 4 2 | 657 - 659 {32/34} tat eva idānīm vidhyartham bhaviṣyati .~( 181 4 2 | 661 - 662 {9/10} asti ca idānīm abahvac matvantaḥ yadarthaḥ 182 4 2 | 683 {188/269} nanu ca idānīm eva avakāśaḥ prakḷptaḥ .~( 183 4 3 | 700 - 701 {26/36} na tarhi idānīm jātādayaḥ arthāḥ nirdeṣṭavyāḥ .~( 184 4 3 | III.703 - 704 {22/25} atha idānīm tatra bhavaḥ iti prakṛtya 185 4 3 | 716 - 717 {27/36} na tarhi idānīm idam vaktavyam .~(4.3.101) 186 4 3 | 724 - 725 {26/26} na ca idānīm anyat ātharvaṇikānām svam 187 5 1 | 7 - 10 {16/33} na tarhi idānīm idam vaktavyam nābhi nabham 188 5 1 | 343.6 R IV.19 - 21 {9/19} idānīm eva hi uktam na hi upādheḥ 189 5 2 | 147 - 153 {11/43} na tarhi idānīm idam bhavati : gomān āsīt .~( 190 5 2 | 156 {39/56} kriyate tu idānīm taddhitavidhau astigrahaṇam .~( 191 5 2 | 156 - 159 {9/32} na tarhi idānīm idam bhavati : daṇḍimatī 192 5 2 | 156 - 159 {20/32} na tarhi idānīm idam bhavati : daṇḍimatī 193 5 3 | 13 R IV.177 - 178 {3/19} idānīm .~(5.3.1) P II.402.2 - 13 194 5 3 | 406.5 - 10 R IV.184 {1/9} idānīm .~(5.3.18) P II.406.5 - 195 5 3 | 197 - 205 {18/88} na tarhi idānīm idam bhavati : adhvaryuḥ 196 5 3 | 197 - 205 {33/88} na tarhi idānīm idam bhavati : gotaraḥ .~( 197 6 1 | 279 - 287 {58/130} idam idānīm kimartham .~(6.1.1.1) P 198 6 1 | 294 - 301 {17/99} na hi idānīm prathamadvirvacane kṛte 199 6 1 | brāhmaṇāḥ na santi na tarhi idānīm tataḥ anyasya ānayanam bhavati .~( 200 6 1 | 310 - 311 {30/33} yāvatā idānīm chandasi dve bhavataḥ 201 6 1 | 317 {109/159} yāvatā ca idānīm hvaḥ abhyastanimittasya 202 6 1 | 317 {151/159} yāvatā ca idānīm pūrvatrāsiddhīyam advirvacane 203 6 1 | 344 - 345 {12/15} na tarhi idānīm idam bhavati : śritaḥ somaḥ 204 6 1 | 344 - 345 {14/15} na tarhi idānīm idam bhavati : śritāḥ naḥ 205 6 1 | 345 - 347 {13/61} nanu ca idānīm etayā paribhāṣayā iha (R: 206 6 1 | IV.399 - 402 {38/59} iha idānīm brāhmaṇaḥ na hantavyaḥ .~( 207 6 1 | 406 - 411 {93/118} na hi idānīm ekādeśe kṛte uttarapadam 208 6 1 | āt ekaḥ cet guṇaḥ kena idānīm bhaviṣyati .~(6.1.87.1) 209 6 1 | 433 {77/77} yāvatā ca idānīm dyoḥ api sarvanāmasthāne 210 6 1 | āṅi pararūpavacanam ca idānīm anarthakam syāt .~(6.1.108. 211 6 1 | 469 - 470 {10/18} kim ca idānīm trimātratāyāḥ apratiṣedhe 212 6 1 | 469 - 470 {14/18} kim ca idānīm tasyāḥ api trimātratāyāḥ 213 6 1 | abhyāsavyavāye iti yadā idānīm eva uktam dvirvacanāt suṭ 214 6 1 | 14 R IV.481 {3/10} kena idānīm asevite bhaviṣyati .~(6. 215 6 1 | 500 - 501 {15/24} nanu ca idānīm eva udāhṛtam tisṛkā iti .~( 216 6 1 | 5 R IV.506 {6/7} asti ca idānīm kaḥ cit ekāc samāsaḥ yadarthaḥ 217 6 2 | syāt prakṛtisvaravacanam idānīm kimartham syāt .~(6.2.49) 218 6 2 | 557 {4/37} anigantavacanam idānīm kimartham syāt .~(6.2.52. 219 6 2 | 566 - 570 {24/52} nanu ca idānīm eva udāhṛtam niṣkauśāmbiḥ , 220 6 3 | IV.589 - 591 {27/31} idam idānīm kimartham .~(6.3.10) P III. 221 6 3 | 601 - 609 {39/162} na ca idānīm ācāryāḥ sūtrāṇi kṛtvā nivartayanti .~( 222 6 3 | IV.618 - 619 {32/33} atha idānīm hrasvatve kṛte punaḥprasaṅgavijñānāt 223 6 3 | IV.659 - 660 {11/12} atha idānīm dīrghatve kṛte punaḥprasaṅgavijñānāt 224 6 4 | 661 - 662 {8/11} saḥ ca idānīm aparihāraḥ bhavati yat tat 225 6 4 | IV.670 - 673 {2/33} kena idānim sanakārake bhaviṣyati .~( 226 6 4 | IV.695 - 701 {95/102} iha idānīm oḥ iti anuvartate .~(6.4. 227 6 4 | IV.709 - 711 {30/46} idam idānīm kimartham .~(6.4.34) P III. 228 6 4 | IV. 740 - 741 {7/14} atha idānīm ciṇvadbhāve kṛte punaḥprasaṅgavijñānāt 229 6 4 | 741 - 743 {18/26} asti ca idānīm kva cit iṭ anajādiḥ yadarthaḥ 230 6 4 | IV.771 - 772 {21/21} iha idānīm asya iti anuvartate ataḥ 231 6 4 | 21/32} sthānivadbhāve ca idānīm pratiṣiddhe upadhāgrahaṇam 232 7 1 | 21 R V.11.2 -13.2 {30/32} idānīm eva hi uktam āyanādiṣu upadeśivadvacanam 233 7 1 | 18.2 - 9 {2/9} aisbhāvaḥ idānīm kva bhaviṣyati .~(7.1.9) 234 7 1 | 29.7 - 30.8 {12/13} atha idānīm yuṣmadasmadoḥ vibhaktyādeśeṣu 235 7 1 | 34.8 - 38.4 {2/50} kena idānīm sasakārasya bhaviṣyati .~( 236 7 1 | 50.5 - 51.2 {26/27} atha idānīm asuki kṛte punaḥ prasaṅgavijñānāt 237 7 1 | 16 - 54.14 {67/68} atha idānīm āḍyāṭsyāṭsu kṛteṣu punaḥprasaṅgāt 238 7 1 | V.66 - 69 {14/74} lupte idānīm kim na bhaviṣyati .~(7.1. 239 7 1 | R V.66 - 69 {27/74} atha idānīm tisṛbhāve kṛte punaḥprasaṅgāt 240 7 1 | V.74.2 - 8 {10/11} atha idānīm vyavahitam api śakyate anuvartayitum 241 7 1 | 79.7 - 81.7 {36/39} atha idānīm sati api sthānivadbhāvapratiṣedha 242 7 1 | 7 - 81.7 {38/39} nanu ca idānīm asati api sthānivadbhāvapratiṣedhe 243 7 1 | 39/39} na iti āha na hi idānīm kva cit api sthānivat syāt~( 244 7 2 | 95.10 - 96.3 {2/15} kena idānīm tadantasya bhaviṣyati .~( 245 7 2 | 101.2 {64/103} yaḥ ca idānīm pratyayavidhau siddhaḥ siddhaḥ 246 7 2 | 117.8 - 118.2 {2/6} kena idānīm kartari pratiṣedhaḥ bhaviṣyati .~( 247 7 2 | 11 - 126.13 {34/34} atha idānīm ṣaṣṭhīnirdiṣṭena ca api 248 7 2 | 9 {26/36} tāsgrahaṇe ca idānīm akriyamāṇe kḷpigrahaṇena 249 7 2 | 9 {30/36} tāsgrahaṇe ca idānīm kriyamāṇe kḷpigrahaṇam api 250 7 2 | 148 - 149 {19/25} yaḥ ca idānīm pratyayavidhau siddhaḥ siddhaḥ 251 7 2 | 11 - 180.5 {24/28} idam idānīm kimartham .~(7.2.106) P 252 7 2 | 7 {15/26} yogavibhāge ca idānīm sakhivyañjanādyarthe kriyamāṇe 253 7 2 | V.185 - 186 {22/28} iha idānīm acaḥ iti eva anuvartate 254 7 3 | 238.5 - 13 {10/14} atha idānīm asati api sthānivadbhāve 255 7 3 | 238.5 - 13 {12/14} nanu ca idānīm sati api sthānivadbhāve 256 7 4 | V.242 - 245 {8/54} na hi idānīm hrasvabhāvinī upadhā bhavati .~( 257 7 4 | 242 - 245 {26/54} na hi idānīm hrasvabhāvī antyaḥ asti .~( 258 7 4 | 263.2 - 264.6 {16/37} ayam idānīm saḥ pratividhānakālaḥ .~( 259 7 4 | bhavati śarpūrvavacanam idānīm kimartham syāt .~(7.4.61) 260 8 1 | ādeśaḥ bhavati ke tarhi idānīm dve bhavataḥ .~(8.1.1.1) 261 8 1 | V.302 - 304 {21/21} iha idānīm ādyataram ādyataram ānaya 262 8 1 | R V.326 {18/26} na tarhi idānīm idam vaktavyam sapūrvāyāḥ 263 8 1 | anighātapratiṣedhaḥ ucyate iha idānīm kena anighāte prāpte anighātapratiṣedhaḥ 264 8 1 | V.336 - 338 {9/17} atha idānīm rohāva iti anena yukte ehi 265 8 2 | V.362 - 364 {20/26} kena idānīm svaritayaṇaḥ parasya anudāttasya 266 8 2 | V.364 - 365 {4/14} kena idānīm svaritaḥ bhaviṣyati .~(8. 267 8 2 | 365 - 375 {158/208} na ca idānīm ācāryāḥ sūtrāṇi kṛtvā nivartayanti .~( 268 8 3 | V.447 - 450 {18/31} atha idānīm etat api rasānnidhyārtham 269 8 3 | 460 {34/39} evam sati tu idānīm dviḥ triḥ catuḥ iti anena 270 8 3 | V.460 - 462 {3/29} atha idānīm anena mukte pūrveṇa ṣatvam 271 8 4 | V.488 - 490 {29/44} idam idānīm kimartham .~(8.4.1) P III. 272 8 4 | sarvādīni sarvanāmāni iti iha idānīm kim nipātanam .~(8.4.3.2)


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License