Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Alphabetical word list

U  =  1336 words (8558 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  X  Y  Frequency - Word Form
  39 u
  1 u3
  1 u3kalah
  1 uapadhyayi
  1 uapsankhyanena
  14 ubhabhyam
  1 ubhakau
  3 ubhasabdah
  1 ubhasarvatasoh
  3 ubhasya
  41 ubhau
  1 ubhaugrahanasamarthyat
  1 ubhaya
  2 ubhayadarsanat
  2 ubhayadesatvat
  1 ubhayadyuh
  6 ubhayagatih
  1 ubhayagrahanam
  1 ubhayagunah
  1 ubhayagunaih
  2 ubhayah
  3 ubhayakaryaprasangah
  1 ubhayakrtam
  1 ubhayalingatvat
 350 ubhayam
  1 ubhayanimittah
  2 ubhayanimittatvat
  3 ubhayanirdesah
  2 ubhayanirdesartham
  3 ubhayanirdesat
  2 ubhayanirdese
  1 ubhayaniyamah
  4 ubhayaniyamat
  2 ubhayantarah
  1 ubhayantaryat
  7 ubhayapadarthapradhanah
  9 ubhayapraptau
  4 ubhayapraptih
  5 ubhayaprasangah
  2 ubhayapratisedhah
  1 ubhayarthatvat
  2 ubhayasabdah
  1 ubhayasabdat
  1 ubhayasadhanah
  8 ubhayasañjñabhavah
  3 ubhayasañjñani
  1 ubhayasañjñanyapi
  1 ubhayasañjñatvasya
  1 ubhayasya
  1 ubhayat
  33 ubhayatah
  2 ubhayataspasa
  33 ubhayatha
  1 ubhayatharksu
  95 ubhayatra
  1 ubhayavacakah
  5 ubhayavacanah
  2 ubhayavacananam
  4 ubhayavacane
  1 ubhayavaci
  1 ubhayavacitvat
  3 ubhayavan
  1 ubhayavanti
  2 ubhayavasinah
  1 ubhayavi
  1 ubhayavirddhiprasangat
  5 ubhayavisesanatvat
  3 ubhayavivrddhih
  5 ubhayavivrddhiprasangat
  2 ubhaye
  2 ubhayedyuh
  2 ubhayepsitatvat
  7 ubhayesam
  2 ubhayesangrahanasya
  2 ubhayi
 105 ubhayoh
  1 ubhayopadesah
  13 ubhe
  4 ubhegrahanam
  1 ubhegrahanasya
  1 ubhyatha
  1 ubjaka
  2 ubjeh
  3 ubjih
  2 ubjijisati
  3 ubjita
  3 ubjitum
  1 ubundir
  1 ucaih
  1 ucak
  1 ucatye
  1 uccadhurah
  18 uccaih
  2 uccaihkarani
  1 uccairmukhah
  4 uccaistaram
  6 uccakaih
  1 uccamati
  5 uccani
  2 uccanicam
  1 uccanicasya
  2 uccaranakriyah
  3 uccaranam
  12 uccaranasamarthyat
  1 uccarane
  1 uccaransamarthyat
  1 uccaraya
  6 uccarayati
  3 uccarayatu
  4 uccarayet
  2 uccarita
  2 uccaritah
  1 uccaritani
  1 uccaritapradhvamsinah
  4 uccaritapradhvamsitvat
  2 uccaritayam
  2 uccaritena
  3 uccarya
  1 uccaryah
  1 uccaryam
  1 uccaryamanah
  1 uccaryamanasampratyayakatvat
  1 uccaryante
  4 uccaryate
  3 uccata
  3 uccheh
  1 ucchistabhojanat
  1 ucchisyah
  1 ucchrayate
  1 ucchrayayati
  1 ucchritya
  1 uccicaram
  1 ucciciram
  1 uccukutisati
  1 uccyaryate
  2 ucicchisati
  2 ucyamana
  18 ucyamanah
  15 ucyamanam
  3 ucyamanasya
 143 ucyamane
  27 ucyante
  5 ucyatam
 1160 ucyate
  2 ucyati
 102 ucyeta
  27 ucyete
  2 uda
  1 udabhavah
  1 udadhim
  3 udagat
  1 udagayanasthau
  8 udah
  1 udaharam
  2 udaharanabhuyastvat
  93 udaharanam
  9 udaharanamatram
  6 udaharanani
  1 udaharanm
  3 udaharanti
  2 udahari
  2 udahriyante
  5 udahriyate
  1 udahriyete
  8 udahrtam
  2 udajah
  1 udajanam
  1 udajayat
  1 udakagrahanena
  25 udakam
  1 udakamagbhih
  1 udakamagbhyam
  1 udakamaneyam
  1 udakantah
  4 udakantam
  2 udakantat
  1 udakarthah
  3 udakasamipam
  1 udakasthanam
  1 udakasya
  1 udakdesadini
  2 udake
  3 udakevisirnam
  1 udakodañcanah
  2 udam
  2 udan
  2 udankah
  1 udanksiñca
  1 udanoh
  1 udapuppucchata
  1 udapupucchata
  1 udaradibhyah
  5 udarah
  5 udaram
  1 udarasayah
  3 udarasvesusu
  1 udarharanam
  2 udari
  2 udarini
  2 udasane
  1 udasarinyah
  1 udasisriyata
  1 udasthatam
  2 udasvidudakam
  2 udasvit
  5 udasvitah
  1 udasvitvan
  9 udatta
  4 udattabhavi
  1 udattadanudattasyasvaritat
  4 udattadayah
  1 udattadeh
  1 udattadi
  1 udattadinam
  5 udattadisu
  1 udattagrahanam
  2 udattagrahanena
  1 udattagunah
  1 udattagunaih
 108 udattah
  1 udattalopat
  2 udattalope
  13 udattam
  1 udattanirdesah
  1 udattanirdesat
  1 udattanirdese
  1 udattanirdesh
  15 udattanivrttisvarah
  2 udattanivrttisvaram
  9 udattanivrttisvarasya
  5 udattanivrttisvarena
  2 udattanudattasvaritanam
  1 udattanudattasvaritanunasikah
  2 udattanudattasvaritanunasikanam
  2 udattanudattasvaritanunasikdirghaplutanam
  13 udattanudattayoh
  1 udattanudattoh
  1 udattanundattasvaritanam
  3 udattapradesesu
  1 udattaprasangah
  1 udattarthah
  2 udattasañjñam
  1 udattasvarah
  4 udattasvaritaparasya
  1 udattasvaritaparasyasannatarah
  1 udattasvaritaparasyasannatarat
  2 udattasvaritayoh
  1 udattasvaritayor
  1 udattasvaritayoryanahsvarito
  2 udattasvaritodayam
  1 udattasvaritoh
  4 udattasya
  8 udattat
  1 udattatarah
  2 udattath
  26 udattatvam
  3 udattatvat
  8 udattatve
  3 udattau
  6 udattavacanam
  1 udattavacananarthakyam
  1 udattavacanasamarthyat
  1 udattavata
  2 udattavatah
  5 udattavati
  2 udattavisesanam
  1 udattayan
  8 udattayanah
  3 udattayani
  1 udattayanohalpurvat
  8 udatte
  2 udattebhyah
  6 udattena
  5 udattenodattah
  1 udattnivrttisvarah
  1 udattopadesasya
  1 udavahe
  5 udavodha
  10 udavodham
  1 udbandhukah
  2 udbhavah
  1 udbhavatau
  2 udbhavavacanat
  1 udbhibhyam
  1 uddama
  9 uddesah
  2 uddesam
  1 uddesasya
  1 uddese
  2 uddesopadesau
  1 uddesopadesayoh
  1 uddhara
  1 uddhara3
  1 uddharatikriyam
  1 uddhrtah
  1 uddhrtaudana
  2 uddhyah
  2 uddhyau
  1 uddisati
  2 uddisatu
  2 uddistah
  2 udeti
  2 udetoh
  2 udgamane
  2 udgamayati
  1 udgata
  2 udgatah
  1 udgatani
  1 udgatarthah
  2 udgatasya
  3 udgatau
  1 udgayati
  1 udgirnasya
  1 udgr
  1 udgrabhah
  1 udgrabham
  1 udgrabhinigrabhau
  1 udgrahane
  1 udgrbhayata
  1 udgurnah
  7 udha
  6 udhah
  1 udharathah
  10 udhasah
  1 udhatvoh
  1 udhavan
  1 udhi
  2 udi
  13 udicam
  1 udicinam
  3 udicyagramat
  1 udicyesu
  1 udidampadadyappumraidyubhyah
  2 udih
  1 udikule
  1 udit
  3 uditah
  1 uditam
  3 udite
  6 udjeh
  2 udrasya
  1 udubjam
  1 udukalah
  1 udulomah
  1 udumbarah
  1 udumbaravarnanam
  1 udumbaravati
  1 udumbham
  3 udupadhat
  2 udupadhatvam
  1 udupadhatvasanniyogena
  1 udupadhayah
  1 udupasatani
  1 udvacanam
  1 udvacananarthakyam
  2 udvatah
  1 udvati
  1 udvicita
  1 udvicitavyam
  1 udvicitum
  1 udyacchati
  1 udyamanam
  2 udyamananipatanani
  1 udyamananipatanat
  1 udyamane
  1 udyantum
  2 udyate
  1 udyunkte
  1 ugaluganukramanam
  2 uganah
  2 ugantat
  1 ugavadibhyah
  7 ugidacam
  4 ugidgrahanam
  1 ugidvarnagrahanavarjam
  6 ugillaksanah
  2 ugillaksanam
  2 ugillaksanasya
  2 ugillaksanau
  6 ugit
  29 ugitah
  3 ugitantat
  4 ugiti
  1 ugitkaryabhavasya
  5 ugitkaryam
  1 ugitkaryarthah
  1 ugitkaryarthena
  1 ugitpratisedhah
  1 uglaksanasya
  1 ugraduhita
  1 ugrahane
  1 ugraputri
  1 ugrasenah
  2 ugraviram
  54 uh
  1 uha
  1 uhah
  1 uhakaralopah
  1 uham
  2 uheh
  2 uhhayatra
  3 uhih
  1 uhini
  2 uhinyam
  2 uhivigrahat
  1 uhodhodhyesaisyesu
  1 uhyantam
  1 uhyate
  3 ujjayinyah
  1 ujjhita
  1 ujjhitum
  2 uk
  3 uka
  2 ukah
  10 ukalah
  2 ukalakalah
  2 ukalakalasya
  1 ukam
  2 ukañ
  2 ukapratisedhe
  1 ukaradau
  8 ukarah
  1 ukaralopah
  2 ukaralope
  4 ukaram
  1 ukarantagrahanan
  3 ukarantam
  1 ukarantanirdesah
  4 ukarantanirdesat
  5 ukarantat
  1 ukarantvisesanam
  1 ukaraprakaranat
  1 ukaraprayoge
  1 ukarasakarayoh
  1 ukarasasabdayoh
  3 ukarasya
  4 ukarat
  1 ukarau
  2 ukare
  4 ukarena
  1 ukaroccaranat
  1 ukatvat
  4 ukhasrat
  3 uksa
  1 uksannaya
  1 uksantah
  1 uksatam
  4 ukta
  28 uktah
 715 uktam
  2 uktani
  3 uktartham
  16 uktarthanam
  1 uktarthanamapi
  1 uktarthatvan
  1 uktarthatvat
  1 uktatatvat
  1 uktatvam
  51 uktatvat
  6 uktau
  1 uktavata
  83 ukte
  4 uktesu
  1 ukthadi
  2 uktham
  4 ukthani
  1 ukthapatram
  1 ukthartham
  1 ukthasassabdasya
  1 ukthyam
  1 uktisu
  40 uktva
  3 ulah
  1 ulajinah
  1 ulapam
  1 ulkka
  1 ullapayate
  1 ulopa
  1 ulopascasyanyatarasyangrahanam
  1 ulope
  1 uluka
  1 ulukah
  2 ulukapaksi
  1 ulukasabdah
  1 ulukhalam
  1 ulukhalat
  2 umabhangayoh
  1 umabhange
  1 umakatah
  1 umbhita
  1 umbhitavyam
  1 umbhitum
  4 un
  15 unadayah
  2 unadimathitikadinam
  5 unadinam
  3 unadipratisedhah
  3 unah
  10 uñah
  2 unam
  1 uñam
  2 unantat
  2 unapoh
  1 unasabdam
  2 uñchena
  1 undattah
  5 undhatvoh
  2 uñekadesah
  2 unekadese
  1 ungrahanena
  3 uñgrahanena
  1 uñi
  1 unm
  3 unmanam
  1 unmanas
  1 unmanassabdat
  1 unmanatah
  1 unmathayata
  3 unmattagangam
  3 unmrdana
  2 unmugdhah
  1 unmugdhasya
  1 unnasam
  1 unnayakah
  1 unnih
  1 unniyah
  2 unnyah
  2 unnyau
  2 unprakarane
  1 unpratisedhat
  1 unsadrsam
  1 unsadrse
  5 upa
  3 upabarhanam
  2 upabhavah
  1 upabhunkte
  1 upacara
  12 upacarah
  8 upacaranti
  4 upacarat
  2 upacaret
  1 upacaryamanah
  2 upacaryate
  1 upacaturah
  1 upacayah
  1 upacayyaprdam
  1 upacayye
  1 upacetum
  1 upaceyaprdam
  1 upada
  1 upadadhati
  2 upadadita
  1 upadamsam
  2 upadanam
  7 upadane
  3 upadasah
  1 upadasam
  3 upadasta
  2 upadatte
  5 upadaya
  1 upadesa
  2 upadesadhikarat
  12 upadesagrahanam
  3 upadesagrahanat
  4 upadesagrahanena
  75 upadesah
  1 upadesanam
  2 upadesane
  7 upadesasamarthyat
  2 upadesasya
  2 upadesat
  10 upadesavacanam
  2 upadesavacanat
  5 upadesavacane
  1 upadesavadvacanam
  16 upadesavasthayam
  2 upadesavisesanatvat
  75 upadese
  19 upadesivadbhavah
  1 upadesivadbhavam
  3 upadesivadbhave
  13 upadesivadvacanam
  1 upadesivadvacananarthakyam
  2 upadesottarakala
  1 upadesottarakalah
  1 upadestavyah
  1 upadestum
  4 upadeyah
  1 upadeyau
  12 upadha
  2 upadhadhikarah
  2 upadhadirghatvam
  1 upadhadirghatvaprasangah
  2 upadhadirghatve
  3 upadhadirhatvam
  15 upadhagrahanam
  1 upadhagrahananarthakyam
  13 upadhahrasvatvam
  2 upadhahrasvatve
  1 upadhahrasvatvena
  1 upadhalaksana
  1 upadhalaksanadirghatvasya
  2 upadhalaksanam
  2 upadhalaksanasya
  6 upadhalopah
  2 upadhalopaprasangah
  1 upadhalopasya
  2 upadhalope
  8 upadhalopinah
  4 upadhamatrasya
  1 upadhanam
  2 upadhaniyamat
  1 upadharoravityartham
  2 upadhartham
  1 upadharthena
  3 upadhasañjña
  1 upadhasañjñah
  3 upadhasañjñayam
  2 upadhatvavidhim
  1 upadhatve
  43 upadhayah
  1 upadhayam
  4 upadheh
  2 upadheyam
  1 upadhi
  2 upadhigrahanam
  1 upadhigrahanena
  9 upadhih
  1 upadhinam
  1 upadhisabdah
  1 upadhisañjñikayah
  2 upadhivrtteh
  2 upadhiyate
  1 upadhmaniyadeh
  2 upadhmaniyasya
  4 upadhmaniyopadhah
  1 upadhyabhavat
  2 upadhyanarthakyam
  5 upadhyartham
  1 upadhyaya
  5 upadhyayah
  2 upadhyayam
  2 upadhyayamatulabhyam
  1 upadhyayani
  1 upadhyayarthah
  4 upadhyayasya
  2 upadhyayat
  4 upadhyayaya
  1 upadhyayi
  1 upadidisate
  1 upadidiyate
  1 upadidiye
  2 upadidiyidhve
  9 upadisati
  2 upadisatu
  2 upadiset
  3 upadista
  17 upadistah
  1 upadistam
  1 upadistani
  1 upadiste
  1 upadistesu
  5 upadisya
  8 upadisyamanasya
  6 upadisyante
  6 upadisyate
  1 upadisyeran
  5 upadisyeta
  2 upadiyamane
  3 upadiyante
  21 upadiyate
  1 upadrasta
  1 upadyamanah
  1 upagargyam
  3 upagayantu
  1 upagitah
  3 upagni
  1 upagnikam
  1 upagnimukhah
  7 upagoh
  1 upagrahapratisedhah
  1 upagrahasya
  1 upaguh
  1 upagvadipitrkam
  1 upagvapatyam
  1 upaharanti
  3 upahatam
  1 upahrtah
  1 upahrtapasuh
  3 upaihista
  1 upaisi
  2 upait
  3 upaiti
  1 upajanah
  1 upajanubhavam
  1 upajanupakarnopaniveh
  1 upajate
  1 upajayante
  20 upajayate
  2 upajayeta
  1 upajñopakramam
  1 upajñopakramantah
  2 upakarah
  3 upakranta
  2 upakuladibhyah
  1 upakumbhat
  1 upakumbhibhutam
  1 upalabdham
  2 upalabdhau
  2 upalabdheh
  8 upalabdhih
  2 upalabdhya
  1 upalabhante
  12 upalabhate
  1 upalabhya
  6 upalabhyante
  1 upalabhyatam
  37 upalabhyate
  1 upalaksayitum
  2 upalambhah
  2 upalambhane
  1 upalambhate
  1 upalambhayati
  1 upalapayate
  2 upalkariyati
  1 upamanagrahane
  2 upamanakarma
  2 upamanakarta
  15 upamanam
  2 upamanani
  1 upamanapurvasya
  2 upamanasamase
  2 upamanasya
  9 upamanat
  2 upamane
  1 upamanikammanyah
  1 upamanikat
  1 upamanikibhutam
  1 upamanopameye
  3 upamarthah
  1 upameyakarma
  1 upameyakarta
  4 upameyam
  1 upameyena
  1 upamimite
  6 upamrdya
  1 upanadarthah
  1 upanahanam
  1 upanat
  1 upanayamanah
  1 upanayanam
  2 upaneyah
  1 upanitah
  1 upaniya
  31 upanyasah
  1 upanyastah
  1 upapada
  19 upapadam
  2 upapadaniyamah
  1 upapadaniyame
  6 upapadasamasah
  1 upapadasamasasya
  7 upapadasañjña
  3 upapadasañjñam
  3 upapadasañjñartham
  1 upapadasañjñavacane
  2 upapadasañjñayam
  2 upapadasanniyogartham
  1 upapadasñjñam
  8 upapadavibhakteh
  2 upapadavibhaktih
  4 upapadavidhau
  1 upapadavisesanam
  1 upapadavisese
  3 upapadayoh
  27 upapade
  1 upapadena
  1 upapadyante
  71 upapadyate
  1 upapanna
  16 upapannah
  14 upapannam
  1 upapapdyate
  3 upapatyaka
  1 upapayahkamah
  1 upapayahkarah
  5 upapde
  1 upaplavante
  1 upaplosyate
  1 upapurvasya
  1 upapurvat
  1 uparajam
  3 uparasah
  2 uparata
  1 uparatah
  1 uparatani
  2 uparcchati
  1 upardhnoti
  10 upari
  1 uparibhave
  1 uparistad
  13 uparistat
  1 uparjitam
  2 uparkariyati
  1 uparyabhavagrahanam
  2 uparyabhavavacanam
  1 uparyadhyadhasahsamipye
  1 uparyadisu
  1 upasabdah
  1 upasadat
  2 upasajanam
  1 upasamadadhati
  2 upasamahrtam
  2 upasamastah
  1 upasamastanam
  4 upasamastartham
  3 upasamhrtya
  12 upasamkhyanam
  2 upasamvadasankayoh
  2 upasamvyanagrahanam
 587 upasankhyanam
  1 upasankhyanamkartavyam
  1 upasankhyananarthakyam
  4 upasankhyanat
  3 upasankhyanena
  1 upasankhyeyah
  2 upasanknhyanam
  1 upasankramati
  2 upasankranta
  2 upasankrantam
  2 upasankrantasya
  1 upasannihitih
  4 upasarajah
  2 upasargabhavat
  1 upasargaditi
  6 upasargagrahanam
  26 upasargah
  1 upasargakrtam
  3 upasargam
  1 upasarganiyamartham
  1 upasargapratyayapratisedhah
  1 upasargapratyayayoh
  1 upasargaprayogo
  1 upasargapurvaniyamartham
  1 upasargapurvaniyame
  1 upasargapurvasya
  2 upasargasamasah
  2 upasargasañjña
  1 upasargasañjñapurvika
  12 upasargasya
  64 upasargat
  1 upasargavibhaktisvarapratirupakah
  2 upasargavisesanam
  2 upasargavisistam
  5 upasarge
  2 upasargebhyah
  13 upasargena
  2 upasarjanadirghatvam
  5 upasarjanagrahanam
  2 upasarjanagrahane
  1 upasarjanahrasvatvam
  4 upasarjanahrasvatve
  1 upasarjanakaryam
  23 upasarjanam
  1 upasarjanamatrat
  5 upasarjananam
  1 upasarjanani
  2 upasarjanaprasiddhih
  1 upasarjanapratisedhah
  1 upasarjanapratisedhena
  1 upasarjanarthah
  3 upasarjanartham
  4 upasarjanasamase
  7 upasarjanasañjña
  2 upasarjanasañjñam
  1 upasarjanasañjñaprasangah
  3 upasarjanasannipate
  1 upasarjanasñjñam
  22 upasarjanasya
  3 upasarjanat
  1 upasarjanatve
  3 upasarjanavisesanam
  2 upasarjansya
  2 upasarpati
  1 upasasada
  2 upasedivan
  1 upaserate
  1 upasidat
  1 upasiktah
  1 upasiktasabdah
  2 upaskarayati
  2 upaskurusva
  1 upaslesat
  1 upaslesi
  2 upaslisat
  1 upaslistah
  1 upaslistasya
  1 upasnatam
  1 upasnihitah
  1 upasparsanam
  2 upasprset
  2 upasprsya
  3 upasprsyate
  2 upasrstah
  2 upasrstasya
  1 upasrtya
  1 upasthanat
  1 upasthasyate
  5 upasthatum
  1 upasthayisata
  1 upasthayisatam
  1 upastheyama
  2 upasthitah
  27 upasthitam
  2 upasthite
  1 upasthithe
  1 upasthiyata
  1 upasunam
  1 upasya
  1 upasyah
  5 upasyate
  3 upat
  3 upatapasariravikarayoh
  4 upatape
  1 upatasthe
  27 upatisthate
  2 upatisthati
  1 upatistheta
  2 upattah
  1 upatuh
  1 upatyaka
  2 upavasati
  1 upavasta
  1 upavisya
  1 upayacchati
  1 upayamane
  1 upayatkamyati
  8 upayena
  1 upayinah
  5 upayogah
  1 upayoganimittam
  1 upayogavacanam
  1 upayogavacananarthakyam
  3 upayoge
  1 upayukta
  1 upayuktah
  1 upayuyuksate
  1 updistah
  2 upeddhah
  3 upejatuh
  1 upemeyakartra
  2 upetah
  2 upetya
  1 upeyaja
  3 upeyivan
  1 upeyusa
  1 upeyusah
  1 upeyuse
  6 upeyusi
  1 upmrdya
  9 upoccari
  3 upodbalakam
  1 upoddharati
  2 upohyate
  2 upopatuh
  1 upopuh
  2 uposusi
  2 upottamagrahanam
  11 upottamam
  1 upovapa
  2 upoyate
  2 upsamyogah
  5 upsankhyanam
  1 upsarjanam
  2 upsrstayoh
  1 upstheyah
  2 uptam
  5 upyante
  1 upyate
  1 upyeran
  1 uragah
  1 urah
  1 urahkah
  2 urahkena
  1 urahpah
  2 urahpena
  1 uran
  2 uranah
  1 uranakah
  3 uranraparavacanam
  2 urasah
  1 urasi
  10 urdhvam
  1 urdhvamanam
  2 urdhvamane
  1 urdhvandamat
  1 urdhvaretasam
  2 urdhvasya
  1 uri
  1 uribhuya
  1 urikrtam
  2 urikrtya
  1 urjah
  3 urjam
  2 urje
  1 urk
  3 urmih
  1 urmim
  1 urnah
  2 urnapratyayadhatusu
  2 urnoh
  1 urnornuvadbhavah
  5 urnoteh
  2 urnoti
  1 urnu
  1 urubali
  1 urudaghnam
  1 urudvayasam
  2 uruta
  1 uruvyacah
  2 uruya
  7 urvah
  1 urvasi
  1 urvasthiva
  1 urvoh
  1 uryadicvidacam
  1 uryadini
  4 us
  4 usa
  2 usah
  1 usanasa
  1 usanti
  1 usasah
  2 usasam
  2 usati
  1 usavidajagrbhyah
  9 usi
  1 usij
  2 usik
  5 usinaravat
  1 usinaresu
  3 usitah
  1 usitam
  1 usitanam
  3 usitva
  1 usmanam
  1 usmantanam
  2 usnabhadrayoh
  2 usnakah
  1 usnaluh
  5 usnam
  1 usnankaranam
  2 usniha
  3 usnihakakubhau
  2 usra
  1 ustah
  1 ustra
  2 ustragoyugam
  2 ustragrivah
  3 ustrah
  1 ustrakatah
  2 ustrakharau
  6 ustramukhah
  6 ustramukham
  1 ustranam
  1 ustrapatah
  1 ustrapranayah
  1 ustrasika
  1 ustrasya
  1 ustri
  2 ustrika
  1 ustrikanam
  1 usyatam
  1 usyate
  1 usyomanksu
  24 ut
  24 uta
  12 utah
  29 utaho
  4 utam
  3 utapattih
  1 utapdyante
  4 utapibhyam
  2 utapyadisu
  1 utapyoh
  2 utasrgah
  1 utau
  1 utdama
  4 ute
  9 uth
  1 uthah
  2 utham
  1 uthau
  6 uthi
  1 utiyutijutisatihetikirtayah
  3 utkalayitum
  2 utkalitapumskah
  1 utkam
  1 utkanda
  1 utkandakah
  2 utkarsapakarsayoh
  1 utkatam
  1 utkha
  1 utkrama
  1 utkramanam
  1 utkramanti
  1 utkranta
  1 utkrantam
  1 utktam
  2 uto
  1 utpadayamanah
  3 utpadayati
  1 utpadayet
  5 utpadayita
  4 utpadayitaram
  10 utpadayitari
  3 utpadayituh
  2 utpadyah
  1 utpadyamana
  8 utpadyamanah
  4 utpadyamanaya
  15 utpadyamanena
  9 utpadyante
  3 utpadyatam
  23 utpadyate
  1 utpalamalabharini
  5 utpannah
  2 utpannanam
  16 utpanne
  1 utpannena
  1 utpannepratyaye
  1 utparasya
  2 utpatah
  1 utpatata
  2 utpatena
  1 utpatham
  1 utpathena
  1 utpatitah
  3 utpatite
  1 utpatsyate
  23 utpattau
  8 utpattavyam
  1 utpatteh
  98 utpattih
  1 utpattim
  3 utpattiprabhrti
  4 utpattisanniyogena
  2 utpattivaprasangah
  10 utpattya
  2 utphullah
  1 utphullasamphullayoh
  1 utpipavisate
  14 utplutya
  2 utpucchayate
  1 utpucchayateh
  2 utpurvabhyam
  2 utpurvasya
  1 utpurvat
  2 utput
  1 utsagah
  1 utsahante
  14 utsahate
  1 utsangavalah
  2 utsange
  6 utsargabadhakatvat
  2 utsargabhavat
  64 utsargah
  1 utsargahh
  4 utsargakrtam
  9 utsargalaksanabhavartham
  1 utsargalaksanam
  2 utsargalaksananam
  1 utsargalaksanaprasiddhih
  1 utsargalaksanapratisedhah
  1 utsargalaksanasya
  2 utsargan
  2 utsarganam
  2 utsargapavadam
  2 utsargapavadau
  3 utsargapavadayoh
  3 utsargapratisedhah
  2 utsargasya
  4 utsargau
  1 utsargavelayam
  2 utsargavisaye
  2 utsarge
  11 utsargena
  1 utsedhajivinah
  8 utsrjati
  1 utsrjyante
  1 utsrstam
  1 utsutram
  1 uttamadhura
  1 uttamagavah
  16 uttamah
  1 uttamaikadesapratisedhah
  1 uttamaikadese
  1 uttamakrtva
  1 uttamam
  1 uttamaprathamayoh
  1 uttamasabdah
  2 uttamasañjña
  1 uttamasau
  1 uttamasena
  1 uttamasya
  1 uttamasyah
  2 uttamau
  3 uttame
  2 uttanadisu
  2 uttanasaya
  1 uttanasayah
  2 uttapate
  2 uttapati
  1 uttapyamanam
  6 uttara
  3 uttarabhuyastvat
  21 uttarah
  9 uttarakalam
  1 uttarakam
  87 uttaram
  1 uttaran
  2 uttarani
  1 uttarapadabhavam
  1 uttarapadabhuma
  3 uttarapadabhumni
  2 uttarapadabhutanam
  4 uttarapadadeh
  3 uttarapadadhikarah
  4 uttarapadadhikare
  1 uttarapadadih
  2 uttarapadadilopah
  2 uttarapadadyudattartham
  5 uttarapadagrahanam
  1 uttarapadagrahane
  1 uttarapadahikarah
  23 uttarapadalopah
  2 uttarapadalopavacanat
  6 uttarapadalope
  1 uttarapadalopi
  25 uttarapadam
  3 uttarapadamatrasya
  2 uttarapadamatre
  1 uttarapadanantodattatvasya
  1 uttarapadani
  1 uttarapadanimittah
  3 uttarapadantodattatve
  2 uttarapadapadavrddhau
  2 uttarapadaprasiddhih
  17 uttarapadarthapradhanah
  1 uttarapadarthapradhanaih
  1 uttarapadarthapradhanesu
  1 uttarapadarthapradhanye
  2 uttarapadarthatisaye
  2 uttarapadarthe
  51 uttarapadasya
  1 uttarapadat
  1 uttarapadatisaye
  4 uttarapadatve
  2 uttarapadavacanat
  1 uttarapadavibhaktyoh
  1 uttarapadavikarah
  1 uttarapadavikaranam
  2 uttarapadavisesanam
  6 uttarapadavrddhau
  2 uttarapadavrddheh
  10 uttarapadavrddhih
  3 uttarapadavrddhyartham
  1 uttarapadayoh
  32 uttarapade
  4 uttarapadena
  1 uttarapascardhah
  1 uttarapascat
  1 uttarardhyah
  2 uttarartha
  3 uttararthah
  78 uttarartham
  1 uttararthena
  1 uttarasabdah
  1 uttarasmin
  2 uttarasvaravidhih
  78 uttarasya
  1 uttarasyah
  2 uttarat
  1 uttaratah
  2 uttaratham
  1 uttarato
  32 uttaratra
  1 uttaratranukramanasamarthyam
  1 uttarau
  1 uttaravrddhyartam
  5 uttarayoh
  6 uttare
  2 uttaredyuh
  6 uttarena
  5 uttaresam
  2 uttaresu
  2 uttariyam
  1 uttarvidhih
  1 utthapya
  3 utthaya
  1 utthitah
  1 uttistha
  1 uttisthati
  1 uttrvam
  30 uttvam
  3 uttvapratisedhah
  6 uttvasya
  1 uttvavacanam
  19 uttve
  19 utvam
  1 utvapratisedhah
  1 utvavacanat
  1 utve
  9 uvanadesah
  5 uvanadese
  1 uvanisati
  2 uvanyanoh
  3 uvapa
  1 uvarnabhavat
  3 uvarnakarantebhyah
  1 uvarnakrtih
  2 uvarnakulakrtih
  1 uvarnam
  1 uvarnantah
  6 uvarnantam
  3 uvarnantat
  1 uvarnasya
  2 uvarnat
  1 uvatuh
  1 uvona
  1 uvonithah
  4 uvosa
  1 uvrajet
  1 uvuh
  1 uyatuh
  1 uyuh


U  =  1336 words (8558 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  R  S  T  U  V  X  Y  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License