Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Patañjali
Mahabhasya

IntraText CT - Word list by length

22  =  206 words (448 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Frequency - Word Form
  4 abhutatadbhavagrahanam
  1 abhyasalopasanniyogena
  1 abhyasasamprasaranasya
  3 adesyalvidhipratisedhe
  3 adhikaraparimanajñanam
  2 adhyayanabhidhayikayam
  1 adipatvakatvanipatanam
  2 ajadhettudajahatibhyah
  2 ajantabhutapurvamatrat
  4 akaroccaranasamarthyat
  1 alabukarkandhudrnbhvah
  2 anavasthitapadarthakah
  2 anavasthitapadarthakam
  3 angabhapadasañjñartham
  2 ankividhisamasanatvesu
  1 antarangavipratisedham
  3 anusvaraparasavarnayoh
  1 anusvaravyavayavacanat
  2 anyatarasyangrahanasya
  4 apranyosadhivrksebhyah
  1 ardhadhatukadhikarasya
  1 ardhadhatukagrahanasya
  1 arthagrahanasamarthyat
  9 arthavisesasampratyaye
  5 asamyogapurvagrahanena
  4 asthidadhisakthyaksnam
  2 astibhupratisedhartham
  1 atikarisagandhyaputrah
  1 atmanepadanimittatvena
  3 ayadesapratisedhartham
  1 ayavekadesapratisedhah
  1 babhravasalankayananam
  1 bahuvacanaikavacanayoh
  1 bhayabhitabhitibhibhih
  1 bhrastakikapisthalayah
  1 bhujipratisedhavacinah
  1 bhutabhavisyatsattayam
  1 caturarthparyantebhyah
  1 catusprabhrtikartavyah
  2 chandobrahmanagrahanam
  2 chapavadanivrttyartham
  2 citrarevatirohinibhyah
  1 desantaraprapanakriyah
  3 dhanapatiramakesavanam
  5 dhatugrahananarthakyam
  4 dhatugrahanasamarthyat
  2 dhatvarthaprthagbhavah
  1 dhyakhyaprrmurchimadam
  1 dirghaplutapratisedhah
  8 dirghavacanasamarthyat
  1 dvayantarupasargebhyah
  1 dvivacanabahuvacananam
  5 dvivacanabahuvacanayoh
  2 dvivacanatabvisayatvat
  1 ekasañjñadhikarahtasya
  2 ekasesapratisedhartham
  1 ekasitipatsvaravacanam
  2 ghisañjñanivrttyartham
  3 ghumasthagapajahatisam
  1 goprakrtinivrttyartham
  3 gotraksatriyakhyebhyah
  2 haridramaharajanabhyam
  1 hrasvatvattvettvagunah
  1 hrasvavacanasamarthyan
  2 hrasvavacanasamarthyat
  1 hrasvavidhipratisedhah
  1 hvayatisamanadhikarana
  2 ikaroccaranasamarthyat
  1 inahsidhvamlunlitamdho
  1 inahsidhvamlunlitandho
  2 irurgunavrddhividhayah
  3 itsañjñaparitranarthah
  1 itsañjñaparitranartham
  2 itsañjñapraklptyartham
  2 kalabhavadhvagantavyah
  1 karisagandhyapatikulam
  1 karmadharayaprakaranam
  2 karmagrahananarthakyam
  1 karmagrahanasamarthyat
  9 karmapravacaniyasañjña
  1 karmapravacaniyayuktah
  2 karmapravacaniyayuktam
  3 karmapravacaniyayuktat
  4 kasyapakausikagrahanam
  3 kathitanukathanamatram
  2 krdantapratisedhartham
  3 krosasatayojanasatayoh
  2 krrtyejantanamadhatusu
  1 krtalabdhakritakusalah
  1 krtsvarabhadhakatavsya
  1 krtsvarabhadhakatvasya
  27 laksanapratipadoktayoh
  1 lasarvadhatukanudattam
  1 lingavibhaktiprakarane
  1 makaravacanasamarthyat
  1 murtyantaravyavadhanat
  2 nastasvadagdharathavat
  3 nityagrahananarthakyam
  3 nudvidhiladesavinamesu
  2 nyappratipadikagrahane
  1 padadividhipratisedhah
  2 padantapratisedhartham
  1 parasmaipadanukramanam
  4 pradhanapuranigrahanam
  1 pradurbhavavinasabhyam
  1 pragrhyasañjñanimittam
  1 prakarsapakarsayuktani
  2 prakrtivikaravyavastha
  2 prakrtivivaksagrahanam
  2 prakrtyupapadopadhayah
  4 prakrtyupapadopadhinam
  1 prasamupodahpadapurane
  1 prasaranaparapurvatvam
  4 prathamamadhyamottamah
  4 pratipadikapratisedhah
  1 pratyayadyudattatvasya
  2 pratyayalaksanavacanam
  2 pratyayamatraprasangah
  2 pratyayarthavisesanena
  10 pumvadbhavapratisedhah
  1 purvapadaprakrtisvarah
  2 purvapadaprakrtisvaram
  2 purvapadaprakrtisvarat
  9 purvapadarthapradhanah
  3 purvasavarnadirghatvam
  1 purvavipratisedharthah
  1 rajapurusaputrapurusah
  1 sabdasanghatagrahanani
  1 sabdekadesapratisedhah
  1 sahanañvidyamanapurvat
  2 sakarmakanivrttyartham
  8 samanadhikaranadhikare
  1 samanadhikaranasamadat
  1 samanadhikaranasamasah
  4 samanadhikaranasamasat
  1 samanaprakrtigrahanena
  10 samanasabdapratisedhah
  1 samanyavidhanabhavasya
  1 samasavacananarthakyam
  3 samasavacananupapattih
  3 samprasaranadirghatvam
  1 sampratiyamanarthalope
  1 samudayavikarasasthyah
  2 sandhyaksaradvitiyatve
  4 sañjñasampratyayarthah
  1 sañjñopasarjanibhutani
  1 santagrahananarthakyam
  1 saptadasapradesamatram
  1 sarvadhatukagrahanasya
  1 sarvaikanyakimyattadah
  1 sarvanamasthanagrahane
  1 sarvanamasthanaparasya
  1 sarvanamasthanotpatteh
  1 sasthinirdistagrahanam
  1 sasthipratipadavidhana
  1 sastraparavipratisedhe
  6 sastrarthasampratyayah
  1 sattricaturbhyohaladih
  1 savyayakarakavisesanam
  1 sindhutaksasiladibhyah
  1 snanodvartanaparisekan
  1 sprsamrsakrsatrpadrpah
  1 sthanentaratamavacanam
  1 striprakaranagrahanena
  1 stutvanatvapratisedhah
  1 svaranantarhitavacanam
  2 svaranubandhajñapanaya
  1 svarapadapurvopadhasya
  2 svatantraprayojakatvat
  1 taddhitalukpratisedhah
  1 taddhitanivrttyarthena
  1 talopavacananarthakyam
  5 taparakaranasamarthyat
  3 tasyagrahanasamarthyat
  2 tatpurusasañjñapurvika
  1 tilopavacananarthakyam
  2 tinkrttaddhitasamasaih
  1 trjvadvacanasamarthyat
  1 ubhaugrahanasamarthyat
  1 ubhayavirddhiprasangat
  4 uccaritapradhvamsitvat
  1 udattavacananarthakyam
  1 udattavacanasamarthyat
  1 udupadhatvasanniyogena
  1 ugidvarnagrahanavarjam
  1 upasankhyanamkartavyam
  1 upasankhyananarthakyam
  1 upasarjanapratisedhena
  3 upatapasariravikarayoh
  3 uttarapadavrddhyartham
  1 vadhabandanapariklesan
  1 varnagrahanasamarthyat
  1 vartamanakalavihitayoh
  2 vibhajyopapadagrahanam
  1 vibhaktarthyapradhanam
  1 vibhaktivisesanirdesah
  2 vibhaktyarthapradhanah
  5 vibhaktyarthapradhanam
  2 vikaravacananarthakyat
  1 viparyasanivrttyarthah
  2 viparyasanivrttyartham
  8 vipratisedhanupapattih
  2 visarjaniyapratisedhah
  1 vistacitakambalyebhyah
  3 vrddhitatvapratisedhah
  1 vyañjananivrttyarthena


22  =  206 words (448 occurrences)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  58  59  60  62  64  83  87  89  94  97  122  133  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License