IntraText Digital Library
Home   Map   Catalogue   Updates   Download   Info   IXT format   Privacy   Copyright   References   Contributors   Newsletter   Contacts  
Catalogue by Language
Magyar

ALB CAT CHA CZE DAN DUT ENG EPO EST FIN FRE GER GLA GLV GRE HUN ICE ITA LAT LIT LTZ MAO MLT MOL NOR PLI POL POR RUM SAN SCC SCR SLO SLV SPA SRD SWA SWE TET VIE
(language codes: ISO 639-2 biblio)


In this catalogue: 326 IntraTexts

Ábrányi, Emil

Ábrányi Emil Költeményei
[1896-1902]
HUN0026

Ady, Endre

Ady Endre összes költeményei
[1906-1923]
HUN0027

Ady Endre összes prózai muve. 2 Újságcikkek, tanulmányok
[1894-1918]
HUN0028

Sápadt emberek
(elbeszélések)
[1907-1913]
HUN0029

Amade, László

Amade László összes költeménye
(1703-1764)
[1703-1764]
HUN0030

Ányos, Pál

Ányos Pál összes költeménye
(1756-1784)
[1756-1784]
HUN0037

Arany, László

Arany László összes költeménye
(1844-1898)
[1844-1898]
HUN0035

Magyar népmesék
(1844-1898)
[1844-1898]
HUN0036

Bajza, József

Bajza József összes költeménye
[1804-1858]
HUN0192

Balassi, Bálint
Gyarmati Balassi Bálint  

Balassi Bálint összes költeményei
(1554-1594)
[1554-1594]
HUN0033

Szép Magyar Komédia
Thyrsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galateával Való Szerelmekrül
[1554-1594]
HUN0034

Bársony, István

darab élet (Egy)
[1913]
HUN0339

Délibáb
[1927]
HUN0337

Dobogó szívek
[1907]
HUN0338

Batsányi, János

Batsányi János összes költeményei
(1763-1845)
[1763-1845]
HUN0032

Benedek, Elek

Toldi Miklós
Arany János muve nyomán
[19-20 sec.]
HUN0031

Benyovszky, Móric

Madagaszkár
Fordította: Jókai Mór
[18 sec.]
HUN0193

Berzsenyi, Dániel

magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul (A)
[1833]
HUN0184

Berzsenyi Dániel összes versei
[1796-1832]
HUN0183

Bessenyei, György

Bessenyei György összes versei
(1747-1811)
[1747-1811]
HUN0221

Boccaccio, Giovanni
Jean Boccace  

Dekameron
[1349-1351]
HUN0025

Bod, Péter

Önéletírás
[18 sec.]
HUN0039

Bölöni, Farkas Sándor

Naplótöredék
(1835-1836)
[1835-1836]
HUN0185

Utazás Észak-Amerikában
Méltóságos Béldi Ferenc úrnak, utazási emlékül tisztelete és barátsága jeléül ajánlja útitársa Farkas Sándor
[1795 - 1842 [nm]]
HUN0186

Utazás Nyugat-Európában
[1795 - 1842 [nm]]
HUN0187

Borelli, Antonio A.
Antonio Borelli Machado  

Fatima A tragédia vagy a remény üzenete?
A harmadik titok teljes szövegével és magyarázatával
[1977]
HUN0024

Bornemisza, Péter

Tragoedia magyar nyelven, az Sophocles Electrájából
Nagyobb részre fordíttatott, és az keresztényeknek erkölcsöknek jobbításokra például szépen játéknak módja szerint rendeltetett (1558)
[1558]
HUN0223

Bornemisza Péter összes költeménye
(1535-1586)
[1535-1586]
HUN0222

Bródy, Sándor
Gozsdu Elek (see also)   Petelei István (see also)  

Apró regények
[1863 - 1924 [nm]]
HUN0173

asszonyi szépség (Az)
TÖBBFÉLE APRÓSÁGOK, MELYEK A CZIMRE VONATKOZNAK
[1863 - 1924 [nm]]
HUN0174

ezüst kecske (Az)
[1863 - 1924 [nm]]
HUN0175

Nemes rozsda
Novellák
[1863 - 1924 [nm]]
HUN0176

tanítóno (A)
FALUSI ÉLETKÉP HÁROM FELVONÁSBAN
[1907-1908]
HUN0177

Concilio Vaticano II
Concile Vatican II   Vaticani II Kirikukogu  

Vatikáni Zsinat (A): II.
[1963-1965]
HUN0009

Congregazione per il Clero
Congregação para o Clero   Congregación para el Clero   Congregatie voor de Clerus   Congregation for the Clergy   Congregation pour le Clerge   Klérus Kongregációja   Kongregace pro Klérus   Kongregation für den Klerus   Kongregationen for gejstligheden  

katekézis általános direktóriuma (A)
[1997.08.11]
HUN0022

Congregazione per la Dottrina della Fede
Congregação para a Doutrina da Fé   Congregación para la doctrina de la fe   Congregatie voor de geloofsleer   Congregatio pro doctrina fidei   Congregation for the Doctrine of the Faith   Congrégation pour la Doctrine de la Foi   Hittani Kongregáció   Kongregace pro nauku víry   Kongregácia pre náuku viery   Kongregacja Nauki Wiary   Kongregasjonen for Troslæren   Kongregation für die Glaubenslehre   Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé   Tikejimo mokslo kongregacija  

Donum vitae
Instrukció a kezdõdõ emberi élet tiszteletérõl és az utódnemzés méltóságáról
[1987.02.22]
HUN0011

Csáth, Géza

Napló
1912 - 1913
[1912 - 1913]
HUN0181

Janika (A)
Színmû két felvonásban
[1887 - 1919 [nm]]
HUN0180

Válogatott elbeszélések
1912 - 1913
[1912 - 1913]
HUN0182

Horváték
Színjáték három felvonásban
[1887 - 1919 [nm]]
HUN0179

Csáth Géza novellái
FALUSI ÉLETKÉP HÁROM FELVONÁSBAN
[1908-1913]
HUN0178

Dayka, Gábor

Dayka Gábor összes költeménye
[1769-1796]
HUN0213

Deák, Ferenc

Deák Ferencz Beszédei
Összegyüjtötte Kónyi Manó
[19 sec.]
HUN0194

Donászy, Ferenc

Buda hose
REGÉNYES KORRAJZ BUDAVÁR VISSZAVÉTELE KORÁBÓL
[19 sec.]
HUN0195

Eötvös, József

Eötvös József összes költeménye
[1833-1863]
HUN0190

falu jegyzoje (A)
[1813 - 1871 [nm]]
HUN0188

Magyar élet
három novella
[1813 - 1871 [nm]]
HUN0189

Eötvös, Károly

nazarénusok (A)
[19 sec.]
HUN0191

Faludi, Ferenc

Faludi Ferenc összes költeménye
[1704-1799]
HUN0198

Fáy, András

szulióták (A)
(Koszorú, 1864) Szerkesztette és a jegyzeteket írta: Steinert Ágota
[1864]
HUN0199

Fazekas, Mihály

Fazekas Mihály összes költeménye
[18-19 sec.]
HUN0214

Lúdas Matyi
Egy eredeti magyar rege négy levonásban. Bécs, 1817
[18-19 sec.]
HUN0215

Földi, János

Földi János összes költeménye
[1755-1801]
HUN0218

Garay, János

Garay János összes költeménye
(1812-1853)
[1812-1853]
HUN0224

Gárdonyi, Géza

Szívlobbanás
Kisregények, novellák, publicisztikák Összegyujtötte, szerkesztette és az eloszót írta: Urbán V. László
[19 - 20 sec.]
HUN0048

láthatatlan ember (A)
Történelmi Regény
[19 - 20 sec.]
HUN0047

Ki-ki a párjával - Az öreg tekintetes
[19 - 20 sec.]
HUN0046

Ida regénye
[19 - 20 sec.]
HUN0044

Isten Rabjai
Regény
[19 - 20 sec.]
HUN0045

Én Falum (Az)
Elso Rész Hol Terem A Magyar Vitéz?
[19 - 20 sec.]
HUN0042

Egri Csillagok
Elso Rész Hol Terem A Magyar Vitéz?
[19 - 20 sec.]
HUN0041

Ábel És Eszter
[19 - 20 sec.]
HUN0040

Hosszúhajú veszedelem
[19 - 20 sec.]
HUN0043

Gyóni, Géza

Gyóni Géza összes versei
(1812-1853)
[1812-1853]
HUN0225

Gyulai, Pál

Egy régi udvarház utolsó gazdája
Regény
[1857]
HUN0196

Gyulai Pál összes költeménye
[1826-1909]
HUN0197

Heltai, Gáspár

Ponciánus császár históriájai
NEMESKÜRTY ISTVÁN GONDOZÁSÁBAN, az 1633-as locsei kiadás alapján. Ezt a kiadást Brewer Lorinc könyvnyomtató az eloször 1572 körül Kolozsvárott megjelent mu alapján publikálta. A 16. századi nyomtatványból azonban csak néhány lapnyi töredék maradt fenn. A locsei kiadásból az egyetlen példányt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára orzi.
[16 sec.]
HUN0216

Száz fabula
A Helyesírást Korszerûsítette Muhari Ilona
[16 sec.]
HUN0217

II. Rákóczi, Ferenc

Emlékiratok
Részletek
[1676 - 1735 [nm]]
HUN0279

Ioannes Paulus PP. II
Gioan Phaoloâ II   Giovanni Paolo II   Ioan Paul al II-ea   Ivan Pavao II.   Jan Pavel II.   Ján Pavol II   Jan Pawel II   Janez Pavel II.   János Pál II.   Jean-Paul II   João Paulo II   Johannes Paavali II   Johannes Paul II.   Johannes Paulus II   John Paul II   Juan Pablo II   Wojtyla, Karol  

Levél a mûvészekhez
"Isten látott mindent, amit alkotott: nagyon jók voltak" (Ter 1,31)
[1999.04.04]
HUN0019

Vita consecrata
[1996.03.25]
HUN0021

Novo millennio ineunte
Apostoli levele a püspökökhöz, a Papsághoz és a hívekhez a 2000. Esztendo nagy jubileuma végén.
[2001.01.06]
HUN0002

Ad Tuendam Fidem
mellyel néhány szabállyal kiegészíti
[1998.05.18]
HUN0007

Evangelium vitae
[1995.03.25]
HUN0001

Dies Domini
Kezdetu apostoli levele a Püspököknek, Papoknak és Híveknek a Vasárnap megszentelésérôl
[1998.05.31]
HUN0008

Apostolos suos
Motu proprio kiadott apostoli levele a püspöki konferenciák teológiai és jogi természetérôl
[1998.05.21]
HUN0020

Jókai, Mór
Maurus Jókai  

magyar nábob (Egy)
A Hungarian nabob
[1853]
HUN0315

magyar nábob (Egy)
A Hungarian nabob
[1853]
HUN0069

mi lengyelünk (A)
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0259

Minden poklokon keresztül
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0260

Mire megvénülünk
[1865]
HUN0295

locsei fehér asszony (A)
Arcanum 2001
[1884]
HUN0254

Névtelen vár
Akad. Kiadó 1965
[1877]
HUN0321

Névtelen vár
Arcanum 2001
[1877]
HUN0257

Névtelen vár
Unikornis, 1994
[1877]
HUN0258

Nincsen ördög
[1825-1904 [nm]]
HUN0236

Öreg ember nem vén ember
[1900]
HUN0291

Politikai divatok
Arcanum 2001
[1862 - 1863]
HUN0261

locsei fehér asszony (A)
(MEK 696)
[1884]
HUN0253

lélekidomár (A)
[1888 - 1889]
HUN0282

koszívu ember fiai (A)
[1869]
HUN0320

kiskirályok (A)
Történeti regény két kötetben
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0285

kétszarvú ember (A)
[1825 – 1904 [nm]]
HUN0263

két Trenk (A)
Történeti regény két kötetben
[1907 ?]
HUN0283

Kárpáthy Zoltán
[1854]
HUN0319

kalózkirály (A)
Történeti regény két kötetben
[1907 ?]
HUN0284

játékos, aki nyer (Egy)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0068

janicsárok végnapjai (A)
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0281

Isten (Egy az)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0065

Szerelem bolondjai
[1868 - 1869]
HUN0293

varchoniták (A)
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0289

Válogatott versei
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0318

Válogatott elbeszélések
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0317

Utazás egy sírdomb körül
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0158

Török világ Magyarországo
[1852]
HUN0307

tengerszemu hölgy (A)
[1890]
HUN0310

Tégy jót
Révai 1914
[1895]
HUN0247

Tégy jót
Regény Arcanum 2001
[1895]
HUN0246

Szomorú napok
[1848 - 1856]
HUN0290

Szeretve mind a vérpadig
[1882]
HUN0294

Politikai Divatok
[1825 -1904 [nm]]
HUN0061

Szép Mikhál
[1877]
HUN0288

szegénység útja (A)
Unikornis, 1994
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0256

szegénység útja (A)
Arcanum 2001
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0255

Szegény gazdagok
[1860]
HUN0311

Sírko-album
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0245

Sárga rózsa
Pusztai regény Talentum : Akkord, 1998
[1893]
HUN0244

Sárga rózsa
Pusztai regény Arcanum 2001
[1893]
HUN0243

régi jó táblabírák (A)
[1856]
HUN0292

Rákóczy fia
[1891]
HUN0286

Rab Ráby
[1879]
HUN0262

Trenk Frigyes
[1891]
HUN0287

Börtön virága
[1904]
HUN0314

elátkozott család (Az)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0070

Egy hírhedett kalandor a XVII. századból
[1825 -1904 [nm]]
HUN0203

Egetvívó asszonyszív
[1825 -1904 [nm]]
HUN0064

Egész az északi pólusig
[1825 -1904 [nm]]
HUN0062

Dekameron
(Válogatás)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0060

De kár megvénülni!
[1825 -1904 [nm]]
HUN0059

Damokosok (A)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0058

Cikkek a forradalom évébol
[1848-1849]
HUN0057

cigánybáró (A)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0056

bujdosó naplója (Egy)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0066

Elbeszélések
[1845-1904]
HUN0071

barátfalvi lévita (A)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0055

Bálványosvár
[1825 -1904 [nm]]
HUN0054

Az új földesúr
Editorg 1991
[1862]
HUN0249

Az új földesúr
Arcanum 2001
[1862]
HUN0248

Árnyképek
[1856]
HUN0313

arany ember (Az)
Arcanum, 2001
[1872]
HUN0053

arany ember (Az)
Interpopulart Könyvkiadó
[1872]
HUN0052

Akik kétszer halnak meg
[1825 -1904 [nm]]
HUN0051

Aki a szívét a homlokán hordja
[1825 -1904 [nm]]
HUN0050

Ahol a pénz nem isten
Kisregények, novellák, publicisztikák Összegyujtötte, szerkesztette és az eloszót írta: Urbán V. László
[1825 -1904 [nm]]
HUN0049

Huszti Beteglátogatók (A)
Történelmi Elbeszélések A kötet Elbeszéléseit Válogatta és Szerkesztette, Bessenyei György
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0316

Fekete gyémántok
Arcanum, 2001
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0228

históriai tarokkparti (A)
(Más hátrahagyott írásokkal)
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0252

Hétköznapok
[1846]
HUN0251

háromszínu kandúr (A)
Válogatott elbeszélések
[1845 - 1893]
HUN0235

három márványfej (A)
[1887]
HUN0234

Görögtuz
[1825-1904 [nm]]
HUN0233

gazdag szegények (A)
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0232

Fráter György
[1893]
HUN0250

Forradalmi és csataképek
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0231

Felfordult világ
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0230

fekete vér (A)
[1825 - 1904 [nm]]
HUN0229

élet komédiásai (Az)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0072

Fekete gyémántok
Szekszárd: Babits, 1993
[1825 -1904 [nm]]
HUN0208

fehér rózsa (A)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0207

És mégis mozog a föld
[1825 -1904 [nm]]
HUN0206

Erdély aranykora
[1825 -1904 [nm]]
HUN0075

Eppur si muove – És mégis mozog a föld
[1848-1849]
HUN0074

Enyim, tied, övé
[1825 -1904 [nm]]
HUN0205

Emléksorok 1848-49-bol
[1848-1849]
HUN0073

ember, aki mindent tud (Egy)
Arcanum, 2001
[1825 -1904 [nm]]
HUN0063

ember, aki mindent tud (Egy)
[1825 -1904 [nm]]
HUN0067

Életembol
[1825 -1904 [nm]]
HUN0204

Kaffka, Margit

Színek és évek
[1911]
HUN0202

Hangyaboly
Regény
[1917]
HUN0201

Karinthy, Frigyes
Lovik Károly  

Betegek és bolondok
[1887 – 1938 [nm]]
HUN0298

Capillaria
Gulliver hatodik útj
[1887 – 1938 [nm]]
HUN0299

Együgyu Lexikon
Magyar Enciklopédia
[1887 – 1938 [nm]]
HUN0304

Így írtok ti
Válogatás
[1887 – 1938 [nm]]
HUN0300

Karinthy Frigyes összes költeménye
[1887 – 1938 [nm]]
HUN0305

Tanár úr kérem
[1887 – 1938 [nm]]
HUN0301

Utazás a koponyám körül
[1887 – 1938 [nm]]
HUN0302

Utazás Faremidóba
Gulliver ötödik útja
[1887 – 1938 [nm]]
HUN0303

Viccelnek velem
A sorozatot szerkeszti és a kötetet összeállította Fráter Zoltán
[1887 – 1938 [nm]]
HUN0306

Katona, József

Katona József összes verse
[1791-1830 [nm]]
HUN0210

Bánk bán
Dráma öt szakaszban
[1819]
HUN0209

Kazinczy, Ferenc

Bácsmegyeinek Gyötrelmei
(1814)
[1814]
HUN0076

Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei
Költött történet (1789)
[1789]
HUN0077

Kazinczy Ferenc összes versei
[1759 - 1831 [nm]]
HUN0078

Kemény, Zsigmond

Kemény Zsigmond naplója
(részletek) 1846
[1846]
HUN0079

Özvegy és leánya
(részletek) 1846
[1846]
HUN0080

Szerelem és hiúság
regény
[1814 - 1875 [nm]]
HUN0081

Kisfaludy, Károly

Kisfaludy Károly összes költeménye
[1788-1830 [nm]]
HUN0211

Kisfaludy, Sandor

Kisfaludy Sandor összes költeménye
[1772-1844 [nm]]
HUN0212

Kiss, József

Kiss József válogatott versei
[1843 - 1921 [nm]]
HUN0280

Kosztolányi Dezso

Kínai kancsó
[1931 - 1936]
HUN0275

Kosztolányi Dezso összegyujtött versei
[1890 - 1935]
HUN0276

Fürdés
[1925 - 1930]
HUN0274

Pacsirta
[1924]
HUN0277

Szürke glória
[1912 - 1916]
HUN0278

Aranyfonál
[1904 - 1907]
HUN0271

Esti Kornél kalandjai
[1927 - 1935]
HUN0273

Esti Kornél
[1933]
HUN0272

Április bolondja
[1908 - 1911]
HUN0270

Alakok
[1885 - 1936 [nm]]
HUN0269

Krúdy, Gyula

útitárs (Az)
[1878 - 1933 [nm]]
HUN0123

Szindbád, a hajós
Elbeszélések
[1915-1933]
HUN0095

Szindbád
Mesemondás A kötetet sajtó alá rendezte és az utószót írta Szörényi László
[1915-1933]
HUN0094

Szent Margit
Mesemondás A kötetet sajtó alá rendezte és az utószót írta Szörényi László
[1914-1924]
HUN0093

Régi pesti históriák
Színes írások
[1914-1924]
HUN0092

Rákóczi Harangja
Történelmi Elbeszélések
[1878 - 1933 [nm]]
HUN0091

podolini kísértet (A)
Regény
[1878 - 1933 [nm]]
HUN0090

N.N.
Egy szerelem-gyermek regénye Emlékül ifjúságomnak
[1878 - 1933 [nm]]
HUN0089

muskétás (A)
Válogatott elbeszélések
[1878 - 1933 [nm]]
HUN0087

Magyar tájak
[1878 - 1933 [nm]]
HUN0086

Krúdy Gyula válogatott elbeszélései
[1900-1930]
HUN0085

Kánaán Könyve
(1917-1919)
[1917-1919]
HUN0084

Elso Habsburg (Az)
[1878 - 1933 [nm]]
HUN0083

Leo PP. XIII
Conto Pecci, Gioacchino dei   Leão XIII   Leo XIII   Leon XIII   León XIII   Léon XIII   Leona XIII   Leone XIII  

Arcanum divinae sapientiae
Kezdetu enciklikája - A Házasság Fölbonthatatlanságáról
[1880.02.10]
HUN0010

Lovik, Károly

kertelo agár (A)
[1887 – 1938 [nm]]
HUN0308

Madách, Imre

Férfi és no
Dráma öt Felvonásban CD-szöveg, Madách Imre összes muvei
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0114

Madách Imre összes költeménye
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0116

ember tragédiája (Az)
Drámai Költemény CD-szöveg, Madách Imre összes muvei
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0113

Mária királyno
Dráma öt Felvonásban CD-szöveg, Madách Imre összes muvei
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0117

Mózes
Tragédia öt Felvonásban CD-szöveg, Madách Imre összes muvei
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0118

Nápolyi Endre
Dráma öt Felvonásban CD-szöveg, Madách Imre összes muvei
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0119

Madách Imre Drámatöredékei
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0115

ember tragédiája (Az)
Móra, 1977
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0111

Csak végnapjai
Dráma öt felvonásban (1861 - második, végleges változat)
[1861]
HUN0110

Csak végnapjai
Dráma öt felvonásban : Elojátékkal egy felvonásban Drámai pályamunka 1843ra
[1843]
HUN0109

Csak Tréfa
Dráma Korunkból öt Felvonásban
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0108

Commodus
Dráma öt Felvonásban
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0107

civilizátor (A)
Komédia Arisztophanész modorában
[1859]
HUN0106

ember tragédiája (Az)
A Szöveget Gondozta: Bene Kálmán Madách Irodalmi Társaság Szeged-Budapest 1999
[1823 - 1864 [nm]]
HUN0112

Maupassant, Guy de

Ékszerek
[1883]
HUN0226

szekrény (A)
[1884]
HUN0227

Mikes, Kelemen

Misszilis Levelek
1759-1761
[1759-1761]
HUN0120

Törökországi Levelek
Válogatás Interpopulart, 1995
[1690 - 1761 [nm]]
HUN0121

Törökországi Levelek
Válogatás Terebess Kiadó
[1690 - 1761 [nm]]
HUN0122

Mikszáth, Kálmán

sipsirica (A)
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0140

Mikszáth Kálmán mûvei
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0136

Nemzetes Uraimék
(Mácsik, A Nagyerejû) Regény
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0137

Noszty fiú esete Tóth Marival (A)
Arcanum, 1998
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0139

Mikszáth Kálmán Levelezése
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0135

szelistyei asszonyok (A)
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0141

Szent Péter esernyõje
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0142

Tót atyafiak
Interpopulart, 1995
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0143

Új Zrínyiász
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0145

vén gazember (A)
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0146

Noszty fiú esete Tóth Marival (A)
Interpopulart
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0138

Különös házasság
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0133

Két Választás Magyarországon
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0132

Jókai Mór élete és kora
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0131

jó palócok (A)
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0130

Gavallérok
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0129

fekete város (A)
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0128

Cikkek és karcolatok
[19 - 20 sec.]
HUN0127

Beszterce ostroma
(Egy különc ember története)
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0126

Beszélo köntös (A)
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0125

Akli Miklós
(Cs. Kir. Udvari Mulattató Története)
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0124

Magyarország Lovagvárai
Abonyi Zoltán Rajzaival
[1847 - 1910 [nm]]
HUN0134

Móra, Ferenc

Mondák és mesék
A Válogatás Sulyok Magda Munkája
[19 -20 sec.]
HUN0161

Könnyes könyv
[19 -20 sec.]
HUN0157

körtemuzsika (A)
[19 -20 sec.]
HUN0159

Mindenki Jánoskája
[19 -20 sec.]
HUN0160

Kincskereso kisködmön
[19 -20 sec.]
HUN0156

Nekopogi kovács
[19 -20 sec.]
HUN0162

Rab ember fiai
[19 -20 sec.]
HUN0163

Tápéi furfangosok
[19 -20 sec.]
HUN0164

Titulász bankója
[19 -20 sec.]
HUN0165

Dióbél királyfi
Egy Öreg Ember Emlékei Fiatal Gyerekeknek
[19 -20 sec.]
HUN0149

Kéménysepro zsiráfok
[19 -20 sec.]
HUN0155

hatrongyosi kakasok (A)
[19 -20 sec.]
HUN0154

Hannibál föltámasztása
[19 -20 sec.]
HUN0153

Georgikon
[19 -20 sec.]
HUN0152

Ének a búzamezokrol
[19 -20 sec.]
HUN0151

Csicseri történet
Mesék, Versek, Elbeszélések
[19 -20 sec.]
HUN0148

Az ember feje nem füge
[19 -20 sec.]
HUN0150

Aranykoporsó
[19 -20 sec.]
HUN0147

Paulus PP. VI
Montini, Giovanni Battista   Paavali VI   Pablo VI   Pál VI.   Páll. PP. VI.   Paolo VI   Paul al VI-ea   Paul VI   Paul VI.   Paulius VI   Paulo VI   Paulo VI   Paulus VI   Paulus VI   Pavao VI.   Pavel VI   Pavel VI.   Pavol VI   Pawel VI   Pawlu VI   Phaoloâ VI  

Indulgentiarum Doctrina - kezdetû apostoli konstitúciója
A búcsúkról
[1967.01.01]
HUN0014

Humanae vitae
Kezdetû enciklikája a Helyes Születésszabályozásról
[1968.07.25]
HUN0013

Petofi, Sándor

Ibolyák
Kézirat
[1843]
HUN0167

János Vitéz
[1844]
HUN0168

Petofi Sándor összes költeményei
[1838-1848]
HUN0169

hóhér kötele (A)
[1845]
HUN0166

Pontificia Commissione Biblica
Popieziškoji Biblijos Komisija  

Szentírás és a krisztológia (A)
[1984]
HUN0015

Széchenyi, István

Gróf Széchenyi István intelmei Béla fiához
[1857]
HUN0309

Szemere, Bertalan

Utazás Keleten
A világosi napok után
[1812 - 1869 [nm]]
HUN0297

Szomaházy, István

ma krónikája (A)
Elbeszélések
[1909]
HUN0330

Villányi Professzor
[1926]
HUN0336

Szilveszter testvér álma
és egyéb elbeszélések
[1909]
HUN0335

selyemruha (A)
és egyéb elbeszélések
[1909]
HUN0334

Muzsikáló óra
[1922]
HUN0333

Mindennapi problémák
[1909]
HUN0332

méltóságos asszony (A)
[1909-1911]
HUN0331

Kétszivu Petho (A)
Regény
[1909]
HUN0328

Költözo nimfák
[1905]
HUN0329

Estétol-Reggelig
[1908]
HUN0327

Eloadások a Feleségképzo Akadémián
[1904]
HUN0325

Éjszaka Péterpusztán (Egy)
AZ ÉRDEKES UJSÁG KÖNYVEI SZERKESZTI: KABOS EDE
[1917]
HUN0324

Az elvált asszony
[1912]
HUN0326

Aranyköd
Regeny
[1909]
HUN0323

Tóth, Béla

Boldogasszony dervise és egyéb elbeszélések
[1914]
HUN0267

Mendemondák
[19 - 20 sec.]
HUN0268

Vajda, János

üstökös (Az)
[1847 - 1895]
HUN0265

Vajda János összes költeménye
[1844 - 1897]
HUN0266

Vas, Gereben

nemzet napszámosai (A)
Magyar Korrajz
[1823 - 1868 [nm]]
HUN0102

pörös atyafiak (A)
Regény
[1891]
HUN0103

Nagy idok, nagy emberek
[1886]
HUN0101

régi jó idok (A)
[1884]
HUN0104

Vas Gereben elbeszélései
[1884]
HUN0105

Adomák 1.
[1888]
HUN0096

Garasos arisztokráczia
Regény
[1887]
HUN0099

Életunt ember
Regény
[1888]
HUN0098

alispán (Egy)
Magyar korrajz
[1886]
HUN0097

Jurátusélet
Korrajz
[1887]
HUN0100

Verne, Jules
Jules et Michel Verne   Verne Gyula  

czetvadászok (A)
Fordította: Zigány Árpád
[1901]
HUN0082

Véres dráma Livóniában
Fordította: Mikes Lajos
[1904]
HUN0242

Város a levegoben
Franciából: Zigány Árpád
[1901]
HUN0241

Robinsonok iskolája (A)
Regeny
[1882]
HUN0220

Kétévi vakáció
Fordította: Huszár Imre
[1888]
HUN0237

két Kip testvér (A)
Fordította: Zigány Árpád
[1902]
HUN0200

Chancellor (A)
[1875]
HUN0088

Az úszó város
Franciából: Zigány Árpád
[1871]
HUN0240

Az úszó sziget
Fordította: Gaál Mózes
[1895]
HUN0239

Az új hazában
Régeny Fordította: Zigány Árpád
[1900]
HUN0238

Az Antillák világa
Regény Forditotta - Zigány Árpád
[1903]
HUN0038

"Cynthia" hajótöröttje (A)
Gaál Mózes fordításában
[1885]
HUN0144

Vörösmarty, Mihály

Remény s emlékezet
[1822 – 1855]
HUN0264

Wesselényi, Polixéna

Olaszhoni és schweizi utazás
Arcanum 1998
[1842]
HUN0172

Zrínyi, Miklós

Szigeti veszedelem
Dedicálom ezt az munkámat magyar nemességnek, adja Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznossan néki dedicálhassam Interpopulart 1995
[17 sec.]
HUN0170

Zrínyi Miklós összes költeménye
Arcanum 1998
[17 sec.]
HUN0171


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on touch, multitouch and tablet devices
The IntraText® Digital Library - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2012. Content in this page is licensed under a Creative Commons License
Last updated: 2012.01.03